Rehabilitació

/Rehabilitació

LA TEVA LLAR: REPARA ENVANS.

GUIA PRÀCTICA PER REPARAR ENVANS.

Índex de Continguts:

 • INTRODUCCIÓ.
  • Importància dels envans a l’ habitatge.
 • QUAN CAL REPARAR ENVANS?
  • Motius comuns de danys en envans.
  • Tipus de danys: esquerdes, forats, despreniments, pèrdua d’ aïllament.
 • TIPUS DE REPARACIONS D’ ENVANS.
  • Reparacions superficials.
  • Reparacions estructurals.
 • MATERIALS NECESSARIS PER REPARAR ENVANS.
  • Cola per a les articulacions.
  • Poliment.
  • Pintura
 • PASSOS PER REPARAR UN ENVÀ.
  • Preparació.
  • Reparació.
  • Allisat.
  • Pintura.
 • PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA REPARACIÓ D’ ENVANS.
  • Tipus de pasta per a juntes.
  • Avaluació de la reparació.
  • Reparació insuficient.
  • Reparació per compte propi.
 • CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.
  • Lloc web i correu electrònic.
  • Informació de contacte per a diferents ubicacions: Barcelona, Reus, Viladecans.

INTRODUCCIÓ:

Els envans són elements estructurals vitals en qualsevol habitatge, proporcionant delimitació d’espais, aïllament acústic i tèrmic, i estabilitat general. Tanmateix, aquests elements poden patir danys a causa del temps o factors externs. És essencial saber com reparar envans correctament per mantenir la llar en òptimes condicions.

QUAN CAL REPARAR ENVANS?

Els danys en els envans poden ser causats per diversos motius, com moviment natural de l’estructura, humitat, impacte d’objectes o instal·lació d’accessoris pesants. Així existeixen diversos motius que poden ocasionar danys en els envans, obligant-nos a realitzar reparacions. Entre els més comuns es troben:

 • Esquerdes i forats: Aquests desperfectes solen aparèixer pel moviment natural de l’estructura, la humitat, l’impacte d’objectes o la instal·lació d’accessoris pesants.
 • Despreniments: El despreniment de guix o cartró guix pot ser causat per la humitat, el moviment de l’estructura o l’impacte d’objectes. Aquests despreniments representen riscos potencials d’accidents.
 • Pèrdua d’aïllament: Amb el deteriorament dels envans, la seva capacitat aïllant es veu afectada, donant lloc a problemes de temperatura i humitat a la llar.

TIPUS DE REPARACIONS DE ENVANS.

Depenent de la magnitud del dany, les reparacions d’envans es classifiquen en dues categories principals:

 • Reparacions superficials: Aquestes intervencions s’enfoquen a corregir danys superficials com esquerdes, forats petits o despreniments puntuals de guix o cartró guix.
 • Reparacions estructurals: Aquestes intervencions aborden danys més profunds, com esquerdes àmplies o despreniments significatius de revestiments, requerint tècniques més especialitzades i un major coneixement de l’estructura.

MATERIALS NECESSARIS PER REPARAR ENVANS.

L’elecció dels materials adequats varia d’acord amb el tipus de reparació que es vagi a realitzar. Tanmateix, els elements bàsics que solen emprar-se són:

 • Pasta per a juntes: Aquesta pasta s’utilitza per omplir esquerdes i forats petits, proporcionant un acabat uniforme i durador.
 • Poliment: La poliment és indispensable per allisar la superfície de la pasta per a juntes, eliminant imperfeccions i assolint una textura llisa.
 • Pintura: La pintura finalitza el procés de reparació, brindant una capa protectora i estèticament agradable.

PASSOS PER REPARAR UN ENVÀ.

Reparar un envà de forma adequada requereix seguir un procés pas a pas que garanteixi un resultat satisfactori:

 • Preparació: La primera etapa consisteix a netejar a fons la superfície de l’envà, eliminant qualsevol resta de brutícia, pols o pintura solta.
 • Reparació: Amb l’ajut d’una espàtula, aplica la pasta per a juntes sobre l’esquerda o el forat. Assegura’t de cobrir tota la zona afectada de manera uniforme.
 • Alisat: Un cop la pasta per a juntes hagi esvaït lleugerament, llija suaument la superfície per eliminar qualsevol irregularitat i aconseguir un acabat llis.
 • Pintura: Finalment, aplica una capa de pintura sobre la superfície reparada, triant el color i l’acabat desitjat.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA REPARACIÓ DE ENVANS.

La reparació d’envans pot generar dubtes freqüents, per la qual cosa és important aclarir-les:

 1. Tipus de pasta per a juntes: El tipus de pasta per a juntes depèn de la mida del dany. Per a esquerdes petites, una pasta convencional és suficient. Per a forats o esquerdes més grans, és recomanable utilitzar pasta especialitzada per a forats.
 2. Avaluació de la reparació: La reparació és efectiva quan la superfície del envà queda llisa i uniforme, sense cap senyal del dany original.
 3. Reparació insuficient: Si la reparació no resulta satisfactòria, cal repetir el procés. Per a això, identifica la causa del problema, com la humitat, i solució abans de continuar.
 4. Reparació per compte propi: Les reparacions superficials d’envans són relativament senzilles i poden realitzar-les aficionats al bricolatge. Tanmateix, les reparacions estructurals han de ser realitzades per professionals experimentats.

Recorda que mantenir la teva llar en bon estat és essencial per garantir el teu benestar i seguretat. Amb coneixements i eines adequats, pots realitzar reparacions bàsiques d’envans, però si el dany és més profund, no dubtis a contactar un professional.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2024-01-25T12:53:44+01:00 Dijous, 25 de gener de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, Rehabilitació, TABIQUERIA SECA|

REHABILITACIÓ VS CONSTRUCCIÓ NOVA.

“RECONSIDERANT LA CONSTRUCCIÓ NOVA PER A UN FUTUR SOSTENIBLE”.

 

ÍNDEX.

   1. [Introducció](introducció).
   2. [Crisi en la Construcció Tradicional](crisi-en-la-construcció-tradicional).
   3. [Tabiqueria Seca i el seu Paper Fonamental](tabiqueria-seca-i-su-paper-fonamental).
   4. [Materials Sostenibles per al Futur](materials-sostenibles-per-el-futur).
   5. [Importància de l’Eficiència Energètica](importància-de-la-eficiència-energètica).
   6. [Preservació del Patrimoni](preservació-del-patrimoni).
   7. [Desafiaments i Oportunitats](desafiaments-i-oportunitats).
   8. [Cap a un Futur Sostenible](cap a-un-futur-sostenible).
   9. [Conclusió](conclusió).

PREGUNTES FREQÜENTS.

  1. Què és la tabiqueria seca i per què és important en la rehabilitació d’edificis?

La tabiqueria seca, també coneguda com a drywall, és un component essencial en la rehabilitació d’edificis a causa de la seva instal·lació ràpida, menys intrusiva i capacitat per integrar aïllament tèrmic i acústic, millorant l’eficiència energètica.

  1. Quins són alguns exemples de materials sostenibles utilitzats en la rehabilitació d’edificis?

Materials com fusta certificada, formigó reciclat i revestiments ecològics són exemples d’opcions sostenibles que redueixen la petjada ambiental en projectes de rehabilitació.

  1. Com contribueix l’eficiència energètica en la rehabilitació d’edificis?

La millora de l’ eficiència energètica mitjançant aïllament tèrmic, finestres eficients i sistemes moderns de calefacció i refrigeració redueix el consum d’ energia i les emissions de gasos amb efecte d’ hivernacle, beneficiant tant els propietaris com el medi ambient.

  1. Per què és important preservar el patrimoni arquitectònic en la rehabilitació?

La preservació del patrimoni arquitectònic no només honora la història i la identitat d’ una comunitat, sinó que també evita el rebuig de recursos associat amb la demolició d’ edificacions històriques.

  1. Quins són els principals desafiaments en la rehabilitació d’edificis?

Els desafiaments inclouen la resistència al canvi, la percepció que la construcció nova és l’única opció i la falta d’incentius. Aquests es poden superar amb polítiques governamentals adequades i una major consciència pública.

  1. Com la rehabilitació contribueix a un futur més sostenible?

La rehabilitació d’edificis amb enfocament sostenible redueix la petjada ambiental, millora l’eficiència energètica i crea espais més saludables per viure i treballar, contribuint a un futur més sostenible i resilient.

INTRODUCCIÓ:

En un context de desafiaments ambientals i econòmics, la construcció tradicional es veu qüestionada. Aquest article explora la necessitat imperant d’adoptar pràctiques més sostenibles, centrant-se en la rehabilitació intel·ligent d’edificacions existents mitjançant tabiqueria seca i materials sostenibles.

1: CRISI EN LA CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL:

REPENSANT L’ ÚS DE RECURSOS.

La construcció de nous edificis sovint implica un consum excessiu de recursos i la generació de residus. Aquest apartat examina la sostenibilitat d’ aquest enfocament, obrint la porta a la consideració de la rehabilitació com a alternativa responsable.

2: TABIQUERIA SECA I EL SEU PAPER FONAMENTAL:

EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT.

La tabiqueria seca, o drywall, emergeix com un component essencial en la rehabilitació. Explorarem la seva instal·lació ràpida, menys intrusiva i la seva capacitat per integrar aïllament tèrmic i acústic, millorant l’eficiència energètica de les edificacions rehabilitades.

3: MATERIALS SOSTENIBLES PER AL FUTUR:

INNOVACIÓ AMBIENTAL EN LA REHABILITACIÓ.

L’elecció de materials sostenibles exerceix un paper crucial en la rehabilitació. Des de fusta certificada fins a formigó reciclat, aquest apartat analitza opcions que redueixen l’empremta ambiental i promouen entorns interiors més saludables.

4: IMPORTÀNCIA DE L’ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

OPTIMITZANT EL CONSUM.

La rehabilitació ofereix una oportunitat única per millorar l’eficiència energètica. Detalls sobre la incorporació d’ aïllament tèrmic, finestres eficients i sistemes moderns de calefacció i refrigeració s’ exploren aquí, destacant la reducció d’ emissions i costos.

5: PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI:

MÉS ENLLÀ DE L’EFICIÈNCIA.

La rehabilitació no només busca sostenibilitat i eficiència, sinó també la preservació del patrimoni arquitectònic i cultural. Aquest apartat examina com la restauració d’ edificis històrics contribueix a la identitat i la història d’ una comunitat.

6: DESAFIAMENTS I OPORTUNITATS:

SUPERANT BARRERES CAP A LA SOSTENIBILITAT.

Malgrat els beneficis, la rehabilitació enfronta desafiaments com la resistència al canvi i la percepció que la construcció nova és l’única opció. Aquest apartat aborda com a polítiques governamentals, incentius fiscals i consciència pública poden superar aquests obstacles.

7: CAP A UN FUTUR SOSTENIBLE:

TRANSFORMANT EL PAISATGE CONSTRUÏT.

En un món on la sostenibilitat és prioritària, la rehabilitació amb tabiqueria seca i materials sostenibles es presenta com una solució clau. Aquest apartat destaca com aquest enfocament no només redueix l’empremta ambiental, sinó que també crea espais més eficients i saludables.

CONCLUSIÓ:

EMMOTLLANT UN MÓN SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓ.

La rehabilitació d’edificis existents amb tabiqueria seca i materials sostenibles és una resposta intel·ligent als desafiaments actuals. Aquest canvi de perspectiva és fonamental per construir un futur més sostenible i habitable per a les generacions venidores. Enmig dels creixents desafiaments ambientals i econòmics, la indústria de la construcció s’ enfronta a la necessitat imperant de replantejar les seves pràctiques. Al llarg de dècades, la construcció tradicional ha estat la norma, però el seu impacte ambiental i el seu consum intensiu de recursos han generat una crisi que demana solucions innovadores. En aquest context, la rehabilitació intel·ligent d’edificacions existents mitjançant l’ús de tabiqueria seca i materials sostenibles es presenta com una alternativa sostenible i eficient.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 933 037 443

 

 

 

2024-01-22T21:28:39+01:00 Dilluns, 22 de gener de 2024|CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, Rehabilitació|

LA REHABILITACIÓ EN LA SOSTENIBILITAT URBANA.

REHABILITACIÓ COM A MÈTODE EFICIENT I SOSTENIBLE PER A LA PRESERVACIÓ DE L’ENTORN URBÀ.

TRANSFORMANT CIUTATS.

INTRODUCCIÓ.

En un món cada vegada més conscient de la importància de la sostenibilitat, la rehabilitació d’ edificacions existents s’ erigeix com una peça fonamental en la construcció de ciutats més eficients i respectuoses amb l’entorn. Aquest procés implica la renovació i millora d’ estructures ja existents, minimitzant així la necessitat de construir des de zero i reduint l’ impacte ambiental. Al llarg d’ aquest article, explorarem el poder transformador de la rehabilitació i com pot contribuir a la sostenibilitat urbana en diverses dimensions.

 1. REDUCCIÓ DE RESIDUS I CONSUM DE RECURSOS.

  • “La rehabilitació redueix la petjada ecològica en reutilitzar i optimitzar recursos ja existents.”
  • La construcció de nous edificis implica l’ extracció de materials, la producció de components i la generació de residus. En canvi, la rehabilitació aprofita la infraestructura existent, reduint significativament la quantitat de recursos necessaris i minimitzant la producció de deixalles. Aquest enfocament contribueix a la conservació de recursos naturals i a la disminució de la pressió sobre ecosistemes vulnerables.
 2. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUCCIÓ D’ EMISSIONS.

  • “La rehabilitació transforma edificis en espais energèticament eficients, reduint la petjada de carboni urbana.”
  • La majoria dels edificis antics no compleixen amb els estàndards actuals d’ eficiència energètica. La rehabilitació ofereix l’oportunitat d’implementar millores significatives, com la instal·lació d’aïllament tèrmic, finestres d’alta eficiència i sistemes de climatització sostenibles. Això no només redueix el consum d’energia, sinó que també disminueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a l’ús de combustibles fòssils.
 3. REVITALITZACIÓ D’ ESPAIS URBANS I PATRIMONI CULTURAL.

  • “La rehabilitació reaviva el patrimoni cultural i revitalitza el teixit urbà, fomentant un sentit de comunitat.”
  • Moltes ciutats alberguen edificacions amb un valor històric i cultural incalculable. La rehabilitació permet preservar i revitalitzar aquests espais, convertint-los en actius per a la comunitat. En restaurar edificis emblemàtics i revitalitzar àrees urbanes, es fomenta un sentit d’ identitat i pertinença entre els habitants, enfortint el teixit social i cultural de la ciutat.
 4. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC I RESILIÈNCIA URBANA.

  1. “La rehabilitació dota les ciutats de la flexibilitat necessària per enfrontar desafiaments climàtics.”
  2. Amb el canvi climàtic en augment, les ciutats enfronten desafiaments com inundacions, onades de calor i esdeveniments climàtics extrems. La rehabilitació permet adaptar les edificacions i la infraestructura urbana per enfrontar aquests desafiaments de manera més efectiva. Des de sostres verds que absorbeixen aigua fins a sistemes de drenatge més eficients, la rehabilitació pot convertir ciutats en entorns més resistents i preparats per al futur.
 5. VIABILITAT ECONÒMICA I GENERACIÓ D’ OCUPACIÓ LOCAL.

  • “La rehabilitació impulsa l’economia local en generar ocupació i revitalitzar àrees en declivi.”
  • La rehabilitació no només beneficia el medi ambient i la comunitat, sinó també l’economia local. La inversió en la revitalització d’ edificis i espais urbans crea ocupació en la construcció i sectors relacionats. A més, la millora de l’ aparença i funcionalitat d’ àrees en declivi pot augmentar el valor de la propietat i atreure inversions addicionals.

CONCLUSIÓ.

La rehabilitació urbana emergeix com un component crucial en la creació de ciutats sostenibles i eficaces. No es limita a la mera renovació d’ edificacions, sinó que abasta una gamma d’ avantatges que inclouen la reducció de residus, la millora de l’ eficiència energètica i la preservació del patrimoni cultural. A més, enforteix la resiliència urbana davant desafiaments ambientals i socials. En reconèixer i potenciar aquest poder transformador, es pavimenta el camí cap a un futur urbà més sostenible i vibrant. Aquest enfocament no només optimitza l’ ús de recursos, sinó que també fomenta comunitats més connectades i habitables, assentant les bases per a un entorn urbà pròsper i harmoniós.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2023-11-02T13:11:04+01:00 Dijous, 2 de novembre de 2023|CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, Rehabilitació|