//Façanes
Façanes 2023-10-20T11:57:07+02:00
CAT Qui es sabater
CAT Sabater mob

FAÇANES

Hi ha moltes solucions per a la construcció/rehabilitació energètica d’un edifici que comporten a més una millora en el confort acústic. Potser la totalitat de l’edifici o bé d’una part del mateix. Es pot fer tant per l’interior, com per l’exterior o per una combinació d’ambdós. Aquest tipus d’actuació dependrà de cada tipologia d’obra, valorant els avantatges i inconvenients de cada solució.

Amb aquesta solució s’aconsegueix un confort tèrmic i acústic a l’interior de l’habitatge, evitant condensacions i per tant humitats, i la sensació de parets fredes.

Per aconseguir aquest confort la temperatura ambient haurà d’estar entre 24ºC i 26ºC a l’estiu i entre 18ºC i 20ºC a l’hivern.

SOLUCIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ/REHABILITACIÓ DE FAÇANES

PLB fachadas ligerasSISTEMES DE FAÇANA LLEUGERA

La construcció demanda processos industrialitzats i controls de qualitat, i l’execució de façanes lleugeres es configura com la resposta més idònia per a tot tipus d’edificis. A més de la rapidesa i facilitat d’execució, una de les seves millors batusses és l’enorme versatilitat gràcies a les múltiples possibilitats de configuració que ofereix en funció de la composició arquitectònica, materials emprats, tipus de muntatge, etc. La seva varietat és tal que permet adaptar-se a qualsevol projecte.

VEURE PRODUCTE

PLB fachadas por interior

SISTEMES DE FAÇANA PER INTERIOR

Consisteix en la instal·lació d’un material aïllant, normalment mitjançant panells aïllants o la injecció d’un material aïllant a la façana a través de l’interior de l’habitatge. Com que és una instal·lació que es realitza des de l’interior, no requereix d’una gran obra de rehabilitació energètica de façana, amb el cost i temps que comporta, fent que la seva instal·lació sigui més còmoda i àgil.

VEURE PRODUCTE

PLB fachadas sistemasSISTEMES DE FACAHADA PER EXTERIOR

Les façanes, al costat de les cobertes, formen l’envoltant de l’edifici, protegint a tots i a tot el que hi ha en el seu interior.
També cobreixen la superfície més gran, cosa que els converteix en una àrea principal on evitar la pèrdua de calor. El lloc principal per on es perd la calor és a través de les façanes mal aïllades.
Amb el sistema per exterior els espais habitables es poden escalfar, ser energèticament eficients i complir els moderns estàndards de construcció, a més d’obtenir avantatges addicionals en termes d’acústica, confort interior i seguretat contra incendis.

VEURE PRODUCTE

PLB fachadas ventiladas

SISTEMES DE FAÇANA VENTILADA

Explorada i testada per primera vegada a principis del segle XX a Europa, aquesta “segona pell” per a estructures crea el que coneixem com l’efecte xemeneia, el qual contribueix a eliminar la humitat i a regular la calor que, en cas contrari, afectaria negativament l’edifici en condicions climatològiques fredes o caloroses. .

VEURE PRODUCTE