Sistemes de segellat 2023-03-15T00:21:19+01:00

PROTECCIÓ PASSIVA AL FOC

SISTEMES DE SEGELLAMENT

11

PERLITA I VERMICULITA FR COLLAR

Collaret intumescent compost per una carcassa d’acer circular que es divideix en dos per ajustar-se al voltant dels passos d’instal·lacions per mitjà d’un sistema simple de “bloqueig lliscant”. La carcassa d’acer conté un material reactiu a base de grafit que reacciona quan s’exposa a la calor, tancant les obertures deixades pel material combustible de la instal·lació.

10

PERLITA I VERMICULITA FR ACRYLIC

Massilla dissenyada per evitar la propagació del foc i el fum a través de juntes i obertures en parets i forjats (incloses les obertures creades al voltant del pas d’instal·lacions de servei). També disposa de propietats acústiques.

9

PERLITA I VERMICULITA

SACS INTUMESCENTS FB760

Fets de material compost en base intumescent, protegit per una bossa de tela resistent a l’aigua i de gran durabilitat. Estan dissenyats perquè en cas d’incendi, el sac evita el pas de foc i fum mitjançant el tancament del buit o compartiment de la paret per on passen els diferents serveis.

8

PERLITA I VERMICULITA FR PUTTY CORD

Segellador resistent al foc i al so, fàcil d’aplicar, que se subministra com a massilla conformable. El cordó és manejable i reutilitzable gràcies a les seves propietats. Se subministren en cordons emmotllables preformats que són autoadhesius a pressió; no necessiten omplir l’espai a la profunditat requerida.

6

PERLITA I VERMICULITA FR DAMPER

Comporta tallafoc per a protecció de conductes de ventilació. Estructura d’acer que conté lames horitzontals d’acer tractades amb grafit d’expansió tèrmica que tanca tot el buit del conducte en cas d’incendi.

5

PERLITA I VERMICULITA

REIXETES TALLAFOCS

La reixeta de ventilació resistent al foc permet la lliure circulació d’aire a temperatura ambient a través d’elements de construcció previstos per a la resistència al foc. Quan les reixetes són sotmeses al foc, aquestes es fiquen amb l’efecte de la calor impedint així el pas de flames i fums.

4

PERLITA I VERMICULITA FR FOAM

Escuma de poliuretà mono-component, que endureix per l’absorció d’humitat. Té una excel·lent adhesió a la majoria dels materials utilitzats en la construcció, amb una excel·lent durabilitat durant el servei un cop endurit. El producte també té excel·lents propietats tèrmiques (0,0354 W/mK).

3

PERLITA I VERMICULITA FR COATING

Segellador ablatiu per protegir fibres minerals en segellament de pas d’instal·lacions i juntes lineals. Dissenyat per millorar, segellar i protegir les fibres minerals contra incendis. Es basa en un sistema d’UN polímer durador amb farcits inerts, retardants de foc no halogenats i un conservant per resistir l’atac microbià. S’aplica mitjançant polvorització directa sobre els panells minerals.

2

PROMAT PROMASTOP UCE

Collar intumescent modular en banda contínua per al segellament de pas de canonades combustibles (PVC).

1

PROMAT PROMASTOP-S I PROMASTOP-L

Sistema de segellament d’instal·lacions de cables idoni per quan es preveu reinstal·lacions freqüents o per realitzar segellats provisionals en obra.

MORTERS I PINTURES
PLAQUES I PANELLS
REGISTRES I PORTES