Notícies PLB

/Notícies PLB
Notícies PLB 2023-01-09T14:09:38+01:00

NOVES PARTICIONS PROMATECT®-100X

Dilluns, 5 de juny de 2023|

PROMATECT®-100X. Sistemes d'envans fins a EI 120. Una de les àrees més importants de la Protecció Passiva és la compartimentació dels edificis en sectors d' incendi. Aquesta tècnica divideix els espais amb sistemes resistents al foc (parets, forjats, etc...) amb classificació EI que garanteixen que el foc ha de romandre en el compartiment per almenys un temps determinat: 30, 60, 90, 120 minuts.

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR?

Dijous, 4 de maig de 2023|

PROTECCIÓ PASSIVA: QUÈ SÓN LES INSPECCIONS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS? Les inspeccions de prevenció d' incendis són supervisions relacionades amb les llicències de primera ocupació i funcionament, les de comprovació, les d' ofici i les d' aquells locals i edificacions que presentin irregularitats en matèria de prevenció d' incendis.

Load More Posts