Perfils

Perfils 2022-11-21T00:09:01+01:00
Perfiles 1

PERFILS ANGULARS
Elements d’acer galvanitzat Z140 per a l’execució d’extradossats, envans, sostres i altres unitats interiors de placa de guix laminat per a ambients interiors no agressius amb una humitat permanent lleu o mitjana. Per a zones amb ambient agressiu (amb clor, sal, brom …) disposem de perfilaries amb un galvanitzat superior. Façanes, façana ventilada o revestiment de façana amb plaques d’exterior amb un galvanitzat tipus Z4 per ambient exteriors agressius amb una humitat permanent mitjana o alta.

PERFILS CANALS O RAILES
S’utilitzen com a perfils perimetrals per al muntatge d’extradossats autoportants, envans i sostres, com a estructura per a fixar les plaques de guix laminat. Tenen diferents amples, depenent de l’espessor total de sistema a construir. Els canals “U” més corrents són: U48 / 30, U70 / 30 i U90 / 30 per extradossats, envans i sostres de grans llums. No recomanat per a sostres normals.

PERFILS MUNTANTS
S’utilitzen en posició vertical per al muntatge d’extradossats autoportants i envans, com a estructura per a fixar les plaques de guix laminat. Tenen diferents amples, sent en tots els casos 1 mm menor que els canals, el que permet que es puguin introduir en aquests. Els muntants “M” més comuns són: M48 (C47 / 35), M70 (C69 / 40) i M90 (C89 / 40) per extradossats, envans i sostres de grans llums. No recomanat per a sostres normals.

PERFILS MESTRES TC / MESTRES OMEGA
Elements portants en forma de «C» utilitzats majoritàriament en sostres continus suspesos i extradossats autoportants.
TC47 / 17 Perfilaria utilitzada com a element vertical per al muntatge de sostres continus, com a estructura per a fixar les plaques de guix laminat. Les dimensions són 47 mm x 17 mm.
TC60 / 27 Perfilaria utilitzada com a element vertical per al muntatge d’extradossats autoportants travats i element horitzontal en sostres continus, com a estructura per a fixar les plaques de guix laminat. La dimensió utilitzada és 60 mm i 17 mm.
OMEGA Perfils en forma de «Ω» utilitzats en sostres Knauf directes o extradossats Knauf directes.
El perfil es fixa directament a el mur portant o als el forjat superior i serveix de suport per a cargolar les plaques en nombre i gruix segons exigències.

PERFILS AUXILIARS
Són aquells perfils de el tipus angular, o en forma d’”U” que s’utilitzen de suport en l’execució d’extradossats, envans i sostres. Els més habituals angular L, perfil U30 o perfil Clip / Optima.

PERFILS ESPECIALS
Són tots aquells perfils que s’utilitzen en sistemes constructius més específics. Protecció a la corrosió, llargues arcades, etc.