Pastes i guixos

///Pastes i guixos
Pastes i guixos 2022-11-21T00:11:49+01:00
Yesos 0 1

Pastes i imprimacions, bandes i cintes, cargols i altres accessoris per completar la instal·lació d’envans, extradossats, sostres, terres i altres solucions interiors de construcció en sec.

PASTES PER A JUNTES
PASTES D’ADHERÈNCIA
IMPRIMACIONS
GUIXOS