///Pastes i guixos
Pastes i guixos 2023-03-03T11:04:17+01:00

PASTES I GUIXOS

Pastes i imprimacions, bandes i cintes, fornillaria i altres accessoris per completar la instal·lació d’envans, trasdossats, sostres, terres i altres solucions interiors de construcció en sec.

PASTES PER A JUNTES

Substància de color blanc composta per resina, aigua i carbonat de calci. Es presenta llista per al seu ús o en pols per barrejar amb aigua, així com per a assecat normal, lent o ràpid.

PASTES PER A JUNTES

PASTES D’AGARRAR

Adhesius en base de guix, additivats convenientment, que s’empren per a l’enganxat directe de plaques de guix laminat o transformats que s’incorporen a materials aïllants, sobre envans o murs que fan suport.

PASTES D’ADHERÈNCIA

IMPRIMACIONS

Recobriment previ que s’aplica sobre la superfície que es pintarà per preparar-la per al procés posterior.

IMPRIMACIONS

GUIXOS

Producte en base d’escaiola. El seu gra és fi i pot contenir additius i agregats per potenciar les seves propietats. S’utilitza per a arrebossats d’acabament sobre diferents suports, ja siguin en parets o sostres.

GUIXOS