///Façanes lleugeres
Façanes lleugeres 2023-07-14T11:57:28+02:00

FAÇANES

SISTEMES DE FAÇANA LLEUGERA

Fachadas AQUAPANEL PLBKNAUF WM.ES TANCAMENT DE FAÇANES AQUAPANEL®

Sistema de façana composta per estructura metàl·lica d’acer galvanitzat, una placa AQUAPANEL® per la cara exterior i plaques de guix laminat per l’interior.
Sistema de façana composta per una estructura d’acer galvanitzat especial amb gruix i ample necessari segons càlcul d’esforços. Per la cara exterior porta una placa de ciment Knauf AQUAPANEL® Outdoor. Per la cara interior pot portar directament cargolades dues plaques de guix laminat Knauf, o una altra estructura paral·lela canals i muntants d’interior als quals se’ls cargolaran les plaques de guix. A totes les càmeres creades es col·locarà aïllament de llana mineral.
En qualsevol tipus d’edifici d’obra nova o rehabilitació que requereixi una façana lleugera amb altes prestacions d’eficiència energètica.

Fachadas AQUAPANEL PLB

KNAUF WL.ES REVESTIMENT DE FAÇANES AQUAPANEL®

Revestiment exterior de façana amb sistema AQUAPANEL®, amb perfil d’acer galvanitzat o d’alumini i amb opció de cambra ventilada.
Revestiment exterior de façana, format per una estructura metàl·lica de suport que pot ser de canals i muntants d’acer galvanitzat o de perfils en T d’alumini, subjectes al mur suport amb esquadres. A aquests perfils se’ls cargola una placa de ciment Knauf AQUAPANEL® Outdoor, que portarà un revestiment continu d’acabat decoratiu. La cambra creada per les diferents estructures portarà aïllament i podrà ser ventilada o no, en funció del disseny energètic de la façana.
Sobre façanes en obra nova o rehabilitació en les quals es vulgui aconseguir una gran eficiència energètica, alhora que un acabat de qualitat, durador i amb un aspecte continu.

Fachadas AQUAPANEL SATE PLB

SISTEMA de WE32.ES KNAUF FAÇANA LLEUGERA AQUAPANEL® + SATE

Façana amb sistema AQUAPANEL® i aïllament exterior per a millora energètica.
Envà de façana format per una estructura metàl·lica de canals i muntants a la qual se li cargola per la cara interior dues plaques de guix i per l’exterior una placa de ciment Knauf AQUAPANEL® Outdoor. Sobre aquesta es col·locarà una capa exterior d’aïllament d’EPS o LM, el gruix de la qual dependrà de les característiques tècniques necessàries.
Façanes en obra nova o rehabilitació en les quals es vulgui aconseguir la màxima eficiència energètica. Per a envolupants que ofereixin nivells d’aïllament segons estàndards Passive House. Per aconseguir edificis d’energia gairebé nul·la.

Fachadas AQUAPANEL passive house PLB

SISTEMA KNAUF AQUAPANEL®
PASSIVE HOUSE

Els estàndards Passive House requereixen un alt aïllament tèrmic, una baixa transmitància tèrmica de l’envolupant, una absència total de ponts tèrmics i una gran hermeticitat al pas de l’aire.
El sistema de façana està basat en el sistema AQUAPANEL® Passive House, sobre el qual s’adossa una façana ventilada i una llana mineral exterior de Knauf Insulation protegida per una làmina impermeable. L’hermeticitat, per evitar les infiltracions i exfiltracions d’aire, s’aconsegueix amb la làmina Sicrall de SIGA, ubicada sobre la placa interior de guix.
Amb aquesta configuració de façana es compleixen totalment els requeriments per aconseguir una edificació Passive House.
En qualsevol tipus d’edifici d’obra nova o rehabilitació que requereixi una façana lleugera amb altes prestacions d’eficiència energètica. Tancament de façana indicat per a compliment d’estàndards Passive House i edificis de consum d’energia gairebé nul.

KNAUF Fachadas 2 1PROMAT SISTEMA DE FAÇANA LLEUGERA HYDROPANEL

Panell semi-comprimit de ciment reforçat amb fibres naturals per a la formació d’envans, soleres i sostres d’alta qualitat. La seva versatilitat permet tot tipus de dissenys creant edificis d’alt nivell d’acabat interior. Aquest sistema proporciona unes excel·lents prestacions en aïllament tèrmic i acústic, a més d’una bona protecció contra el foc i una alta duresa al ratllat i a l’impacte, i permet el suport directe de càrregues sense estructura extra. HYDROPANEL està especialment indicat en envans, soleres i sostres que requereixin una alta resistència a l’impacte i a la humitat, a més la seva instal·lació és mitjançant un sistema fàcil i ràpid de construcció en sec.

VENTILADES
SISTEMES PER EXTERIOR
SISTEMES PER INTERIOR