Façanes lleugeres

///Façanes lleugeres
Façanes lleugeres 2022-11-20T23:14:34+01:00
VENTILADES
SISTEMES PER EXTERIOR
SISTEMES PER INTERIOR
spacer2Fachadas AQUAPANEL PLBspacer2

WM.ES TANCAMENT DE FAÇANES AQUAPANEL®
Sistema de façana composta per una estructura metàl·lica d’acer galvanitzat especial amb gruix i ample necessari segons càlcul d’esforços, una placa AQUAPANEL® per a la cara exterior i plaques de guix laminat per a l’interior. Per la cara exterior porta una placa de ciment Knauf AQUAPANEL® Outdoor. Per la cara interior pot portar directament cargolades dues plaques de guix laminat Knauf o una altra estructura paral·lela de canals i muntants d’interior als quals se’ls cargolaran les plaques de guix. En totes les càmeres creades es col·locarà aïllament de llana mineral.
É idònia per a qualsevol tipus d’edificació nova o de rehabilitació que requereixi una façana lleugera amb altes prestacions d’eficiència energètica.

spacer2Fachadas AQUAPANEL PLBspacer2

WL.ES REVESTIMENT DE FAÇANES AQUAPANEL®
Revestiment exterior de façana amb sistema AQUAPANEL® amb perfil d’acer galvanitzat o d’alumini i amb opció de cambra ventilada.
Revestiment exterior de façana, format per una estructura metàl·lica de suport que pot ser de canals i muntants d’acer galvanitzat o de perfils en T d’alumini, subjectes amb esquadres al mur de suport. A aquests perfils se’ls cargola una placa de ciment Knauf AQUAPANEL® Outdoor, que portarà un revestiment continu d’acabat decoratiu. La càmera creada per les diferents estructures portarà aïllament i podrà ser ventilada o no, en funció de el disseny energètic de la façana.
És idoni per a façanes d’obra nova o de rehabilitació en què es vulgui aconseguir una gran eficiència energètica al mateix temps que un acabat de qualitat, durador i amb un aspecte continu.

spacer2Fachadas AQUAPANEL SATE PLBspacer2

WE32.ES SISTEMA FAÇANA LLEUGERA AQUAPANEL® + SATE
Façana amb sistema AQUAPANEL® i aïllament exterior per a millora energètica.
És un envà de façana format per una estructura metàl·lica de canals i muntants a la qual se li cargola per la cara interior dues plaques de guix i per la exterior una placa de ciment Knauf AQUAPANEL® Outdoor. Sobre aquesta es col·locarà una capa exterior d’aïllament d’EPS o LM, el gruix dependrà de les característiques tècniques necessàries.
És idònia per a façanes d’obra nova o de rehabilitació en què es vulgui aconseguir la màxima eficiència energètica. Per envoltants que ofereixin nivells d’aïllament segons estàndards Passivhouse. Per aconseguir edificis d’energia gairebé nul·la.

spacer2Fachadas-AQUAPANEL passivehousePLBspacer2

SISTEMA AQUAPANEL® PASSIVE HOUSE
Els estàndards Passive House requereixen un alt aïllament tèrmic, una baixa transmitància tèrmica de l’envoltant, una absència total de ponts tèrmics i una gran hermeticitat al pas de l’aire.
El sistema de façana està basat en el sistema AQUAPANEL® Passive House, sobre el qual s’adossa una façana ventilada i una llana mineral exterior de Knauf Insulation protegida per una làmina impermeable. La hermeticitat, per evitar les infiltracions i exfiltraciones d’aire, s’aconsegueix amb la làmina Sicrall de SIGA, situada sobre la placa interior de guix.
Amb aquesta configuració de façana es compleixen totalment els requeriments per
aconseguir una edificació Passive House.
És idònia per a qualsevol tipus d’edifici d’obra nova o de rehabilitació que requereixi una façana lleugera amb altes prestacions d’eficiència energètica. Tancament de façana indicat per a compliment d’estàndards Passive House i edificis de consum d’energia gairebé nul.

spacer2Fachadas PLB HYDROPANELspacer2

SISTEMA DE FAÇANA LLEUGERA HYDROPANELHYDROPANEL, és un panell semi-comprimit de ciment reforçat amb fibres naturals per a la formació d’envans, soleres i sostres d’alta qualitat. La seva versatilitat permet tot tipus de dissenys creant edificis d’alt nivell d’acabat interior. Aquest sistema proporciona unes excel·lents prestacions en aïllament tèrmic i acústic, a més d’una bona protecció contra el foc i una alta duresa al ratllat i a l’impacte, i permet el suport directe de càrregues sense estructura extra. HYDROPANEL està especialment indicat en envans, soleres i sostres que requereixin una alta resistència a l’impacte i de la humitat, a més la seva instal·lació és mitjançant un sistema fàcil i ràpid de construcció en sec.

spacer2