Construcció sostenible

//Construcció sostenible
Construcció sostenible 2022-11-20T22:16:37+01:00
PLB Construcción sostenible

ELS ENVANS SECS, L’OPCIÓ MÉS SOSTENIBLE

Es basa en plaques de guix laminat (PYL) cargolades a estructures metàl·liques lleugeres formades per perfils d’acer galvanitzat que ofereixen un suport i absorbeixen la força a què es sotmet a l’edificació.

Un sistema sostenible:

1. INSTAL·LACIÓ MÉS RÀPIDA I FÀCIL DESMUNTATGE
Aquest sistema permet una ràpida i senzilla instal·lació per les dimensions més grans de les plaques de cartró guix davant dels sistemes tradicionals. S’eviten residus alhora de fer el pas de conductors ja que les perforacions vénen de fàbrica. No necessita temps d’assecat. Les modificacions posteriors a la distribució interior dels ambients resulten més ràpides, netes i econòmiques.
– TEMPS / – ENERGIA

2. NETEJA
Els envans secs amb placa no generen pràcticament deixalles a l’obra.
– RESIDUS / – CONTAMINACIÓ

3. AÏLLAMENT ACÚSTIC
Els sistemes “Placo” d’envans secs, en estar compostos per llana a l’interior,
aprofiten l’efecte massa-resort-massa per aconseguir un elevat aïllament acústic
fins i tot a baixes freqüències.
+ AÏLLAMENT / – CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

4. AÏLLAMENT TÈRMIC
Format amb llanes de gran resistència tèrmica permet un aïllament tan a baixes com a altes temperatures.
+ EFICIÈNCIA TÈRMICA / – ENERGIA

5. RESISTÈNCIA AL FOC
Proporciona una estabilitat mecànica important i seguretat en cas d’incendis. Resistència al foc certificada en proves de laboratori.
+ SEGUR / – ENERGIA I CONTAMINACIÓ

6. ACABAT EFICIENT
La superfície continua i la planimetria de les plaques permet una qualitat òptima d’acabat. Queden les parets i els sostres llestos per al revestiment.
+ ACABAT / – RESIDUS

7. MOBILITAT SOSTENIBLE
Els materials ocupen menys espai. El seu trasllat a peu d’obra és més barat
que els sistemes tradicionals.
– TRANSPORT / – ENERGIA I CONTAMINANTS

Els envans secs tenen en compte, com podeu apreciar, factors de sostenibilitat
i compleixen amb els requeriments mitjançant certificacions mediambientals i representen un menor impacte a l’entorn.