Construcció sostenible

//Construcció sostenible
Construcció sostenible 2023-10-20T12:05:41+02:00
CAT Tal faras
CAT Tal faras mob

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

ELS ENVANS EN SEC, L’OPCIÓ MÉS SOSTENIBLE

Els envans en sec es basen en plaques de guix laminat (PYL) cargolades a estructures metàl·liques lleugeres formades per perfils d’acer galvanitzat que ofereixen un suport i absorbeixen la força a la qual se sotmet l’edificació.

1 SOSTENIBLE1. INSTAL·LACIÓ MÉS RÀPIDA I FÀCIL DESMUNTATGE

SOSTENIBLE SIGNOS 1 cat
Aquest sistema permet una ràpida i senzilla instal·lació per les majors dimensions de les plaques de cartró guixi enfront dels sistemes tradicionals. S’eviten les roses per al pas de conductors ja que les perforacions venen de fàbrica. No requereix temps d’assecament. Ràpides, netes i econòmiques modificacions posteriors en la distribució interior dels ambients.

2 SOSTENIBLE

2. NETEJA

SOSTENIBLE SIGNOS 2 cat
Els envans en sec amb placa no generen pràcticament deixalles a l’obra.

3 SOSTENIBLE

3. AÏLLAMENT ACÚSTIC

SOSTENIBLE SIGNOS 3 cat
Els sistemes Placo d’envans en sec en estar compostos per llana en el seu interior aprofiten l’efecte massa-ressort-massa per aconseguir un elevat aïllament acústic, fins i tot a baixes freqüències.

4 SOSTENIBLE4. AÏLLAMENT TÈRMIC

SOSTENIBLE SIGNOS 4 cat
Format amb llanes de gran resistència tèrmica permet un aïllament a baixes i a altes temperatures.

5 SOSTENIBLE

5. RESISTÈNCIA AL FOC

SOSTENIBLE SIGNOS 5 cat
Proporciona una estabilitat mecànica important i seguretat en cas d’incendis. Resistència al foc certificada en proves de laboratori.

sostenibilidad6

6. ACABAT EFICIENT

SOSTENIBLE SIGNOS 6 cat copia
La superfície contínua i la planimetria de les plaques permet una qualitat òptima d’acabat, quedant les parets i els sostres llestos per al revestiment.

7 SOSTENIBLE

7. MOBILITAT SOSTENIBLE

SOSTENIBLE SIGNOS 7 cat
Els materials ocupen menys espai, el seu trasllat a l’obra i a peu d’obra és més barat que els sistemes tradicionals.

Els envans en sec tenen en compte factors de sostenibilitat i compleixen amb els requeriments mitjançant certificacions mediambientals, amb un menor impacte en l’entorn.