Plaques 2023-03-02T13:05:34+01:00

PLAQUES

Són elements plans amb una ànima de materials naturals, (guix, ciment, silicat càlcic…) als quals se li afegeixen diferents additius i/o es revesteixen de fulles de cel·lulosa per aconseguir unes característiques tècniques especials per al seu ús en els sistemes de construcció seca.

Knauf placa standardPLAQUES EN BASE GUIX

Plaques amb una ànima de guix d’origen natural, additivades i íntimament lligada a dues làmines superficials de cel·lulosa multi-fulla.

VEURER PRODUCTES

Knauf placa Aquapanel OutdoorPLAQUES EN BASE CIMENT

Plaques amb una ànima de ciment, additivades i alleugerides recobert a les seves cares per una malla de fibra de vidre.

VEURER PRODUCTES

Promat placa Promatect 100PLAQUES DE FIBROSILICAT

Plaques compostes per silicat càlcic i reforçades amb fibres de vidre amb excel·lents prestacions tèrmiques i de protecció al foc.

VEURER PRODUCTES