Plaques

Plaques 2022-11-20T23:52:31+01:00
Placas 0 1

Elements plans amb una ànima de materials naturals, (guix, ciment, silicat càlcic…) als quals se li afegeixen diferents additius i/o es revesteixen de fulls de cel·lulosa per aconseguir unes característiques tècniques especials per al seu ús en els sistemes d’envans secs

PLAQUES EN BASE GUIX
 
PLAQUES EN BASE CIMENT
 
PLAQUES EN BASE FIBROSILICAT