plaques base ciment

////plaques base ciment
plaques base ciment 2022-11-21T00:01:57+01:00

PLAQUES EN BASE GUIX
PLAQUES EN BASE FIBROSILICAT

spacer2

PLAQUES EN BASE CIMENT

Plaques amb una ànima de ciment, addicionades i alleugerides recobert en les seves cares per una malla de fibra de vidre.

PLACA AQUAPANEL OUTDOOR
Placa de ciment lleugera per a ús exterior com façanes.
Composta per una ànima de ciment pòrtland amb additius i material alleugerant, recoberta en les seves cares per una malla de fibra de vidre que s’estén sobre les seves vores per reforçar-les.
La placa AQUAPANEL® és incombustible, estable i lleugera, no s’estova, ni es podreix amb l’aigua

PLACA AQUAPANEL INDOOR

Sistema de partició format per una estructura metàl·lica amb una o més plaques de ciment Aquapanel Indoor cargolades a cada costat de la mateixa.

Els envans AQUAPANEL® Indoor, són sistemes de partició formats per una estructura metàl·lica de canals horitzontals subjectes al forjat superior i a terra, i muntants verticals encaixats en els canals. A aquesta estructura se li cargola a cada costat una o més plaques de ciment GRC, en funció de les necessitats tècniques del propi envà.

PLACA AQUAPANEL SKYLITE
Placa de ciment lleugera per a sostres en interior i exterior.
És lleugera de 8 mm de gruix, composta per una ànima de ciment pòrtland amb additius i material alleugerant, recoberta en les seves cares per una malla de fibra de vidre, que s’estén sobre les seves vores per reforçar-les.
La placa AQUAPANEL® és incombustible, estable i lleugera, no s’estova, ni es podreix amb l’aigua.

PLACA AQUAPANEL ROOFTOP
Placa de ciment lleugera per al seu ús en exterior en sistemes de cobertes planes.
La placa de ciment AQUAPANEL® Rooftop és una solució premium per a cobertes planes on l’aïllament té a la part superior una membrana impermeable i, a la inferior, una barrera de vapor que la protegeix de la humitat que es difon a través del sostre de l’edifici.

PLACA HYDROPANEL
És una placa incombustible (A2, s1-d0) d’alta resistència a impacte, capaç de suportar càrregues pesades i resistent al ratllat. És resistent a humitats, permeable al vapor d’aigua i resistent a la putrefacció i al florit.
Té unes característiques acústiques d’aïllament a soroll aeri (Rw) i d’impacte (Lw).
És també resistent a una alta gamma d’agents químics.

PLACA FRM 24/30
PassiveTec® FRM són uns panells fabricats a base magnesi, fibres reforçades i d’altres materials refractaris. Els panells són d’ús interior, s’empren per a la protecció passiva contra incendis en conductes de ventilació i en conductes d’extracció de fums i túnels. A més, aquest sistema aporta un bon aïllament tèrmic.