////PLAQUES EN BASE CIMENT
PLAQUES EN BASE CIMENT 2023-03-02T13:05:14+01:00

PLAQUES

PLAQUES EN BASE CIMENT

Plaques amb una ànima de ciment, additivades i alleugerides recobert a les seves cares per una malla de fibra de vidre.

Knauf placa Aquapanel OutdoorKNAUF PLACA AQUAPANEL OUTDOOR

Placa de ciment lleugera per a ús exterior com a façanes.
Composta per una ànima de ciment portland amb additius i material alleugerint, recoberta a les seves cares per una malla de fibra de vidre, que s’estén sobre les seves vores per reforçar-los.
La placa AQUAPANEL® és incombustible, estable i lleugera, no s’atura, ni es podreix amb l’aigua.

Knauf placa Aquapanel OutdoorKNAUF PLACA AQUAPANEL OUTDOOR

Placa de ciment lleugera per a ús exterior com a façanes.
Composta per una ànima de ciment portland amb additius i material alleugerint, recoberta a les seves cares per una malla de fibra de vidre, que s’estén sobre les seves vores per reforçar-los.
La placa AQUAPANEL® és incombustible, estable i lleugera, no s’atura, ni es podreix amb l’aigua.

Knauf placa Aquapanel Outdoor

KNAUF PLACA AQUAPANEL INDOOR

Sistema de partició format per una estructura metàl·lica amb una o més plaques de ciment Aquapanel Indoor cargolades a cada costat de la mateixa.
Els envans AQUAPANEL® Indoor, són sistemes de partició formats per una estructura metàl·lica de canals horitzontals subjectes al forjat superior i al sòl, i muntants verticals encaixats als canals. A aquesta estructura se li cargola a cada costat una o més plaques de ciment GRC, en funció de les necessitats tècniques del propi envà.

Knauf placa Aquapanel Skylite

KNAUF PLACA AQUAPANEL SKYLITE

Placa de ciment lleugera per a sostres en interior i exterior.
Placa lleugera de 8 mm de gruix, composta per una ànima de ciment pòrtland amb additius i material alleugerint, recoberta a les seves cares per una malla de fibra de vidre, que s’estén sobre les seves vores per reforçar-los.
La placa AQUAPANEL® és incombustible, estable i lleugera, no s’atura, ni es podreix amb l’aigua.

Knauf placa Aquapanel Outdoor

KNAUF PLACA AQUAPANEL ROOFTOP

Placa de ciment lleugera per al seu ús en exterior en sistemes de cobertes planes.
La placa de ciment AQUAPANEL® Rooftop és una solució premium per a cobertes planes on l’aïllament té en la seva part superior una membrana impermeable i, a la inferior, una barrera de vapor que la protegeix de la humitat que es difon a través del sostre de l’edifici.

Promat placa Hydropanel

PROMAT PLACA HYDROPANEL

És una placa incombustible (A2, s1-d0) d’alta resistència a impacte, capaç de suportar càrregues pesades i resistent al ratllat. És resistent a humitats, permeable al vapor d’aigua i resistent a putrefacció i floridures.
Té excel·lents característiques acústiques d’aïllament a soroll aeri (Rw) i d’impacte (Lw).
És també resistent a una alta gamma d’agents químics.

Perlita placa FRM

PERLITA Y VERMICULITA PLACA FRM 24/30

PassiveTec® FRM són panells fabricats en base magnesi, fibres reforçades i altres materials refractaris. Els panells són d’ús interior, s’empren per a la protecció passiva contra incendis en conductes de ventilació, conductes d’extracció de fums i túnels. A més, aquest sistema aporta un bon aïllament tèrmic.

 

PLAQUES EN BASE GUIX
PLAQUES EN BASE FIBROSILICAT