morters i pintures 2023-03-15T00:21:10+01:00

PROTECCIÓ PASSIVA AL FOC

MORTERS I PINTURES

22

KNAUF VERMIPLASTER

Morter en pols de gra fi, fabricat sobre una base de sulfat càlcic que ha estat alleugerir amb minerals expandits i formulat amb diversos additius per millorar l’aplicació i les seves prestacions.

21

PROMAT PROMASPRAY F250

Revestiment projectable fibrós, fabricat en base a fibres minerals, lligants hidràulics inorgànics i additius, per a protecció contra incendis.ició.

20

PROMAT PROMAPAINT SC3

Pintura intumescent a l’aigua d’altes prestacions per a protecció d’estructures metàl·liques, formulada a base de copolímers acrílics per a protecció d’estructures metàl·liques tant amb perfils en “I” i “H” com per a perfils buits.

18

PROMAT PROMAPAINT SC4

Pintura intumescent monocomponent, a l’aigua i exempta de fibres, formulada a base de copolímers acrílics per a protecció d’estructures metàl·liques tant amb perfils en “I” i “H” com per a perfils buits.

17

PERLITA I VERMICULITA PERLIFOC

Morter en base guió, destinat a la protecció passiva contra incendis d’elements estructurals, compartimentació i en conductes de ventilació. També té propietats d’aïllament tèrmic i acústic.

17

PERLITA I VERMICULITA PERLIFOC HP

Morter en base guió, destinat a la protecció passiva contra incendis en elements estructurals. Presenta una baixa densitat a causa de l’ús de noves càrregues lleugeres, convertint-lo en un morter d’alt rendiment i altes prestacions. A més té propietats d’aïllament tèrmic.

16

PERLITA I VERMICULITA PERLIWOOL

Morter en base llana de roca, destinat a la protecció passiva contra incendis en elements estructurals i de compartimentació. A més, té propietats termo-resistents i acústiques, sent especialment adequat per a l’aïllament tèrmic, l’absorció i l’aïllament acústic.

14

PERLITA I VERMICULITA FIREFILM A6

Pintura intumescent base aigua, blanca, de baix gruix destinada a la protecció passiva contra incendis d’estructures metàl·liques d’interior o semi-exposades.

13

PERLITA I VERMICULITA CHARFLAME

Pintura intumescent en base aigua, d’un sol component i sense APEO, destinada al revestiment dels elements estructurals d’acer (seccions obertes i seccions ous) en condicions d’interior o semi expos

PLAQUES I PANELLS
REGISTRES I PORTES
SISTEMES DE SEGELLAT