morters i pintures

morters i pintures 2022-11-21T19:11:14+01:00
PLAQUES I PANELLS
REGISTRES I PORTES
SISTEMES DE SEGELLAT
spacer2

MORTERS I PINTURES

spacer2

Morters de projecció per a la protecció passiva d’elements constructius de l’edifici, com estructures metàl·liques i formigó, paraments de diferent tipologia, conductes de xapa, etc.

spacer2
22VERMIPLASTER
Morter en pols de gra fi, fabricat sobre una base de sulfat càlcic que ha estat alleugerit amb minerals expandits i formulat amb diversos additius per millorar l’aplicació i les seves prestacions.
spacer2
21PROMASPRAY F250
Revestiment projectable fibrós, fabricat basant-se fibres minerals, lligants hidràulics inorgànics i additius, per a protecció contra incendis.
spacer2
20PROMAPAINT SC3
Pintura intumescent a l’aigua d’altes prestacions per a protecció d’estructures metàl·liques, formulada a base de copolímers acrílics per a protecció d’estructures metàl·liques tant amb perfils en R i H com per perfils buits.
spacer2
18PROMAPAINT SC4
Pintura intumescent monocomponent, a l’aigua i exempta de fibres, formulada
a força de copolímers acrílics per a protecció d’estructures metàl·liques tant
amb perfils en R i H com per perfils buits.
spacer2
17PERLIFOC
Morter a base guix, destinat a la protecció passiva contra incendis
d’elements estructurals, compartimentació i en conductes de ventilació. També té propietats d’aïllament tèrmic i acústic.
spacer2
16PERLIFOC HP
Morter a base guix, destinat a la protecció passiva contra incendis
en elements estructurals. Presenta una baixa densitat a causa de l’ús de noves càrregues lleugeres, convertint-lo en un morter d’alt rendiment i altes prestacions. A més té propietats d’aïllament tèrmic.
spacer2
14PERLIWOOL
Morter a base llana de roca, destinat a la protecció passiva contra incendis
en elements estructurals i de compartimentació. A més, té propietats termo-resistents i acústiques, i és especialment adequat per a l’aïllament tèrmic, l’absorció i l’aïllament acústic.
spacer2
13FIREFILM A6
Pintura intumescent base aigua, blanca, de baix gruix destinada a la protecció passiva contra incendis d’estructures metàl·liques d’interior o semi-exposades.
spacer2
12CHARFLAME
Pintura intumescent en base aigua, d’un sol component i sense APEO, destinada al revestiment dels elements estructurals d’acer (seccions obertes i seccions buides) en condicions d’interior o semi-exposició.
spacer2