Accesoris 2023-03-06T22:54:31+01:00

ACCESORIS

Accesorios Mesa de trabajo 1

KNAUF CINTA PYL

Cinta de paper micro-perforat. Tractament de juntes manual o a màquina, amb pastes de juntes Knauf tant de fraguat com d’assecament.

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia

KNAUF CINTA PYL “GUARDAVIVO”

Reforçada amb dues làmines d’alumini adherit a la cinta de paper. Cinta guarda-vius composta per una cinta de paper amb dues làmines d’alumini adherit a ella. Protecció de cants i arestes vives en envans, sostres, trasdossats i estructures amb plaques de guix laminat.

 

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 2

BANDA ACÚSTICA KNAUF

Banda perimetral elàstica d’estanquitat per a sistemes amb plaques de guixi laminat. Knauf Banda acústica, és una cinta superficial d’escuma de poliuretà elàstica, duradora, de cel·les tancades, autoadhesiva en una cara, de color antracita.

 

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 3

KNAUF CINTA DE PLOM

Protecció davant la radiació en les juntes d’unió entre plaques en el sistema anti-radiació amb plom.

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 4

KNAUF CINTA DE JUNTES EXTERIOR AQUAPANEL®

Cinta de malla Aquapanel en forma de quadrícula. Amb tractament anti-àlcali.

Tractament de juntes manual amb Morter de juntes gris Outdoor en plaques de ciment Aquapanel. (No apta per a plaques PYL).

 

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 5

KNAUF CINTA DE JUNTES FIREBOARD

Protecció davant el foc a les juntes d’unió entre plaques Fireboard.

 

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 6

KNAUF MALLA SUPERFICIAL AQUAPANEL® SKYLITE

Cinta de malla Aquapanel en forma de quadrícula. Amb tractament antiàlcali.

Tractament de juntes manual amb Morter de juntes gris Outdoor en plaques de ciment Aquapanel. (No apta per a plaques PYL).

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 6

KNAUF MALLA SUPERFICIAL AQUAPANEL® OUTDOOR/INDOOR

Malla de fibra de vidre antialcalina, reforçada per a tractament superficial en Sistemes de sostres amb Plaques Aquapanel® Skylite. La Malla Superficial Aquapanel® Skylite és un material alcalí resistent, de fibra de vidre, per resistir traccions superficials. Està fabricada amb filaments de fibra de vidre amb un diàmetre nominal < 5 micres.