Accesoris

Accesoris 2022-11-21T12:16:37+01:00
Accesorios 0

Accesorios Mesa de trabajo 1CINTA KNAUF PYL
Cinta de paper micro-perforat. Tractament de juntes manual o a màquina, amb pastes de juntes Knauf tant d’enduriment com d’assecat.

Accesorios Mesa de trabajo 1 copiaCINTA KNAUF PYL GUARDAVIVO
composta per una cinta de paper amb dues làmines d’alumini adherit. Protecció de cants i arestes vives en envans, sostres, extradossats i estructures amb plaques de guix laminat.

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 2KNAUF BANDA ACÚSTICA
Banda perimetral elàstica d’estanquitat per a sistemes amb plaques de guix laminat. Knauf Banda acústica, és una cinta superficial d’escuma de poliuretà elàstica, duradora, de cel·les tancades, autoadhesiva en una cara, de color antracita.

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 3CINTA KNAUF DE PLOM
Protecció enfront de la radiació en les juntes d’unió entre plaques en el sistema antiradiació amb plom.

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 4CINTA DE JUNTES EXTERIOR AQUAPANEL®

Cinta de malla Aquapanel en forma de quadrícula. Amb tractament anti-àlcali. Tractament de juntes manual amb Morter de juntes gris Outdoor en plaques de ciment Aquapanel. (No apta per a plaques PYL).

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 5 1CINTA DE JUNTAS FIREBOARD
Protecció davant el foc a les juntes d’unió entre plaques Fireboard.

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 6MALLA SUPERFICIAL AQUAPANEL® SKYLITE
Cinta de malla Aquapanel en forma de quadrícula. Amb tractament antialcalí.
Tractament de juntes manual amb Morter de juntes gris Outdoor en plaques de ciment Aquapanel. (No apta per a plaques PYL).

Accesorios Mesa de trabajo 1 copia 6

 

MALLA SUPERFICIAL AQUAPANEL® OUTDOOR/INDOOR
Malla de fibra de vidre antialcalí, reforçada per tractament superficial en Sistemes de sostres amb Plaques Aquapanel® Skylite. La Malla Superficial Aquapanel® Skylite és un material alcalí-resistent, de fibra de vidre, per resistir traccions superficials. Està fabricada amb filaments de fibra de vidre amb un diàmetre nominal <5 micres.