plaques i panells 2023-03-14T23:35:13+01:00

PROTECCIÓ PASSIVA AL FOC

PLAQUES I PANELLS

PLACA CORTAFUEGO DF 1

KNAUF PLACA CORTAFOC DF

Composta per ànima de guix barrejada amb fibres de vidre de 3 a 30 mm.
(0.2% del seu pes) i cares revestides amb làmina de cartró. Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color rosat i cara oculta de color crema.

PLACA DIAMANT DFH1IR 1

PLACA DE DIAMANT KNAUF DFH1IR

Composta per ànima de guió barrejada amb fibra de vidre i cares revestides amb làmina de cartró. Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color blau clar, la placa Knauf Diamant es caracteritza per integrar en una sola placa les qualitats de la placa Knauf Acustik, tallafoc, impregnada i alta duresa.

placa 1

PROMAT PLACA PROMATECT-AD

Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant,
monolítica, resistent a la humitat i estable dimensionalment.

placa 1

PROMAT PLACA PROMATECT-100

Placa de silicat càlcic reforçat i integrat en matriu mineral, de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment.

placa 1

PROMAT PLACA PROMATECT-H

Placa de silicato cálcico de gran formato, incombustible, autoportante, monolítica y estable dimensionalmente.

placa 1

PROMAT PLACA PROMATECT-L500

Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment.

placa 1

PROMAT PLACA PROMATECT-LS

Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment.

placa 1

PROMAT PLACA PROMATECT-L

Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment.

PANEL PASSIVETEC FRM 30 1PERLITA I VERMICULITA
PANEL PASSIVETEC FRM 30

Plafons fabricats en base magnesi, fibres reforçades i altres materials refractaris. Els panells són d’ús interior, s’empren per a la protecció passiva contra incendis en conductes de ventilació, conductes d’extracció de fums i túnels. A més, aquest sistema aporta un bon aïllament tèrmic.

MORTERS I PINTURES
REGISTRES I PORTES
SISTEMES DE SEGELLAT