Sistemes per interior

///Sistemes per interior
Sistemes per interior 2022-11-20T23:17:53+01:00
VENTILADES
SISTEMES PER EXTERIOR
LLEUGERES
spacer2PLB fachadas por interior fixrockspacer2

SISTEMA FIXROCK
Solució d’aïllament tèrmic i acústic, formada per dues fulles de fàbrica de maó entre les quals s’instal·la una capa de panells de llana de roca FixRock, adherits amb morter hidròfug FixRock, per assegurar l’estanquitat a l’aigua. Les prestacions tècniques de sistema estan avalades no només pels fabricants dels components (ROCKWOOL i Grup Puma), també per l’Institut de les Ciències de la Construcció Eduardo Torroja, qui acredita l’aptitud de el Sistema a través del Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT ) nº 474.

spacer2Fachadas PLB GECOL KIspacer2

SISTEMA GECOL-KI
Sistema integral d’aïllament, impermeabilització i protecció davant el foc.
Per a la seva aplicació en tancaments de façanes a força de fulla exterior de maó o bloc de formigó i trasdosat interior de maó o placa de guix, el Sistema integral GECOL-KI per a aïllament termo-acústic, impermeabilització i protecció davant el foc és la resposta idònia a les exigències de l’CTE.
El Sistema integral GECOL-KI consisteix en la projecció d’un morter de ciment hidròfug d’alta adherència sobre la cara interior de la fulla exterior d’un tancament de façana, a manera d’arrebossat, sobre el qual s’adhereixen els plafons aïllants de llana mineral de vidre . Per tant, es tracta d’una única unitat d’obra que confereix al tancament aïllament tèrmic i acústic i impermeabilitat a l’aigua de pluja. Un cop realitzada aquesta operació, el mur es finalitza interiorment mitjançant un trasdosat de fàbrica de maó o de plaques de guix laminat.

spacer2Fachadas PLB URSA MURspacer2

SISTEMA URSA MUR
Compost per façanes de doble fulla de fàbrica (ceràmica o formigó), l’exterior portant i l’interior de tancament i protecció, amb inclusió de l’aïllant entre les mateixes, de manera que es minimitza la transmissió de la calor i es proporcionen tancaments amb inèrcies tèrmiques, amortiments i desfasaments de l’ona tèrmica moderats.

spacer2