//Envans en sec
Envans en sec 2023-10-20T11:51:55+02:00
CAT Bufar
CAT Bufar mob

CONSTRUCCIÓ EN SEC

Els envans en sec o sistemes de construcció en sec, són procediments constructius basats en l’execució de sistemes formats per: elements estructurals, generalment d’acer o de fusta, i plaques de diferents materials (guix, ciment, silicat…) que ens permeten la creació d’espais d’una forma ràpida.

SOLUCIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ EN SEC

Placas 1 1PLAQUES

Són elements plans amb una ànima de materials naturals, (guix, ciment, silicat càlcic…) als quals se li afegeixen diferents additius i/o es revesteixen de fulles de cel·lulosa per aconseguir unes característiques tècniques especials per al seu ús en els sistemes de construcció en sec.

VEURE PRODUCTE

Perfiles 1 2PERFILS

Elements d’acer galvanitzat Z140 per a l’execució de trasdossats, envans, sostres i altres unitats interiors de placa de guix laminat per a ambients interiors no agressius amb una humitat permanent lleu o mitjana. Per a zones amb ambient agressiu (amb clor, sal, brom…) disposem de perfils amb un galvanitzat superior. Façanes, façana ventilada o revestiment de façana amb plaques d’exterior amb un galvanitzat tipus Z4 per a ambient exteriors agressius amb una humitat permanent mitjana o alta.

VEURE PRODUCTE

Yesos 1 2PASTES I GUIXOS

Les pastes en general són un material bàsic tant per a l’acabat com per al perfecte muntatge dels sistemes de PYL. Existeixen dos tipus de pastes que es classifiquen segons la seva aplicació: pasta d’agarrar i pasta de juntes.

Els guixos són ideals per a gairebé qualsevol superfície i s’han utilitzat durant dècades. Una gamma completa d’alta qualitat que compleix amb els requisits més exigents i aconsegueix acabats perfectes, a més de contribuir a un hàbitat saludable i confortable. Contribueix a complir amb els criteris d’estàndards de sostenibilitat en el sector de la construcció.

VEURE PRODUCTE

Accesorios 1 1ACCESSORIS

Gran varietat de cintes i malles, cadascun d’aquests productes han estat desenvolupats per a una aplicació determinada.

VEURE PRODUCTE