////Plaques de fibrosilicat
Plaques de fibrosilicat 2023-03-03T10:45:11+01:00

PLAQUES

PLAQUES DE FIBROSILICAT

Plaques compostes per silicat calci i reforçades amb fibres de vidre amb excel·lents prestacions tèrmiques i de protecció al foc.

Promat placa Promatect 100PROMAT PLACA PROMATECT 100

Placa de silicat càlcic reforçat i integrat en matriu mineral, de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment

Promat placa Promatect ADPROMAT PLACA PROMATECT AD

Les plaques PROMATECT AD es manipulen de forma similar als panells de fusta. Poden tallar-se, trepar-se, polir-se, cargolar-se, grapar-se… Admet acabats de tipus pintura. Recomanem que prèviament es doni una capa d’impregnació SR com a tapa-porus. Dissenyada específicament per formar part de sistemes de protecció contra incendis en construcció i en la indústria, molt especialment en conductes de ventilació.

Promat placa Promatect HPROMAT PLACA PROMATECT H

Placa de silicat càlcic de gran format, incombustible, auto-portant, monolítica i estable dimensionalment. Les plaques PROMATECT H es manipulen de forma similar als panells de fusta. Poden tallar-se, trepar-se, polir-se, cargolar-se, grapar-se, etc. Admet acabats de tipus pintura. Recomanem que prèviament es doni una capa d’impregnació SR com a tapa-porus. La utilització en exteriors precisa d’un tractament impermeabilitzant.

Promat placa Promatect AD

PROMAT PLACA PROMATECT L500

Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, auto-portant, monolítica i estable dimensionalment. Les plaques PROMATECT L500 es manipulen de forma similar als panells de fusta. Poden tallar-se, trepar-se, polir-se, cargolar-se, grapar-se, etc. Admet acabats de tipus pintura. Recomanem que prèviament es doni una capa d’impregnació SR com a tapa-porus. Un cop seca, les pintures es poden aplicar de la forma usual.
La utilització en exteriors precisa d’un tractament impermeabilitzant.

Promat placa Promatect AD

PROMAT PLACA PROMATECT L

Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, auto-portant, monolítica i estable dimensionalment. Les plaques PROMATECT L es manipulen de forma similar als panells de fusta. Poden tallar-se, trepar-se, polir-se, cargolar-se, grapar-se, etc. Admet acabats de tipus pintura. Recomanem que prèviament es doni una capa d’impregnació SR com a tapa-porus. Un cop seca, les pintures es poden aplicar de la forma usual.
La utilització en exteriors precisa d’un tractament impermeabilitzant.

Promat placa Promatect AD

PROMAT PLACA PROMATECT LS

Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, auto-portant, monolítica i estable dimensionalment. Les plaques PROMATECT LS es manipulen de forma similar als panells de fusta. Poden tallar-se, trepar-se, polir-se, cargolar-se, grapar-se, etc. Admet acabats de tipus pintura. Recomanem que prèviament es doni una capa d’impregnació SR com a tapa-porus. Un cop seca, les pintures es poden aplicar de la forma usual.
La utilització en exteriors precisa d’un tractament impermeabilitzant.

Promat placa Promatect AD

PROMAT PLACA PROMATECT S

Placa composta fabricada amb un nucli de ciment reforçat i amb les cares exteriors cobertes per una xapa d’acer galvanitzat de gruix 0,5 mm. ancorat mecànicament a cada superfície del nucli.

Promat placa Promatect AD

PROMAT PLACA PROMATECT XS

Placa per a protecció contra el foc d’altes prestacions, dissenyada especialment per a la protecció d’estructures d’acer de tot tipus. Producte incombustible A1 basat en una tecnologia única per contribuir a la resistència al foc de les estructures d’acer, i assajat amb Normes Internacionals més severes.
Disposa de marcatge CE.

Promat placa Promatect 100XPROMAT PLACA PROMATECT 100X

Placa d’alta resistència, dissenyada especialment per a compartimentació en sectors d’incendi mitjançant sostres i particions.

Promat placa Promatect TPROMAT PLACA PROMATECT T

Placa de silicato cálcico fabricada según técnicas de ingeniería de la matriz mineral de gran formato, incombustible, autoportante y estable dimensionalmente. Las placas PROMATECT T se manipulan de forma similar a los paneles de madera. Pueden cortarse, taladrarse, lijarse, atornillarse, graparse, etc. Admite acabados de tipo pintura. Recomendamos que previamente se dé una capa de impregnación SR como tapaporos. Una vez seca, las pinturas pueden aplicarse de la forma usual. Las resistencias a abrasión y químicas pueden mejorarse con el uso de impregnación SR.

Tecbor placaTECRESA PLACA TECBOR

Plaques ignífugues, compostes per òxid de magnesi i altres additius, reforçades amb fibra de vidre, amb un acabat llest per pintar.

.

PLAQUES EN BASE CIMENT
PLAQUES EN BASE GUIX