Plaques de fibrosilicat

////Plaques de fibrosilicat
Plaques de fibrosilicat 2022-11-21T00:06:54+01:00

.

PLAQUES EN BASE CIMENT
PLAQUES EN BASE GUIX

spacer2

PLAQUES DE FIBROSILICAT

Plaques compostes per silicat càlcic i reforçades amb fibres de vidre amb excel·lents prestacions tèrmiques i de protecció a el foc.

PLACA PROMATECT 100
PROMATECT 100 és una placa de silicat càlcic reforçat i integrat en matriu mineral, de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionadament.

PLACA PROMATECT AD
Les plaques PROMATECT AD es manipulen de manera similar als panells de fusta. Poden tallar-se, trepar, polir, cargolar, grapar… Admeten acabats de tipus pintura. Recomanem que prèviament es doti d’una capa de IMPREGNACIÓ SR com tapaporus. Dissenyada específicament per a formar part de sistemes de protecció contra incendis en construcció i en la indústria, molt especialment indicats en conductes de ventilació.

PLACA PROMATECT H
Placa de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment. Les plaques PROMATECT H es manipulen de manera similar als panells de fusta. Poden tallar-se, trepar, polir, cargolar, grapar, etc. Admet acabats de tipus pintura. Recomanem que prèviament es doti d’una capa de IMPREGNACIÓ SR com tapaporus. La utilització en exteriors precisa d’un tractament impermeabilitzant.

PLACA PROMATECT L500
Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment. Les plaques PROMATECT L500 es manipulen de manera similar als panells de fusta. Poden tallar-se, trepar, polir, cargolar, grapar, etc. Admeten acabats de tipus pintura. Recomanem que prèviament es doti d’una capa de IMPREGNACIÓ SR com tapaporus. Un cop seca, les pintures es poden aplicar de la forma usual.
La utilització en exteriors precisa d’un tractament impermeabilitzant.

PLACA PROMATECT L
Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment. Les plaques PROMATECT L es manipulen de manera similar als panells de fusta. Poden tallar-se, trepar, polir, cargolar, grapar, etc. Admeten acabats de tipus pintura. Recomanem que prèviament es d’una capa de IMPREGNACIÓ SR com tapaporus. Un cop seques, les pintures es poden aplicar de la forma usual.
La utilització en exteriors precisa d’un tractament impermeabilitzant.

PLACA PROMATECT LS
Placa lleugera de silicat càlcic de gran format, incombustible, autoportant, monolítica i estable dimensionalment. Les plaques PROMATECT LS es manipulen de manera similar als panells de fusta. Poden tallar-se, trepar, polir, cargolar, grapar, etc. Admeten acabats de tipus pintura. Recomanem que prèviament es d’una capa de IMPREGNACIÓ SR com tapaporus. Un cop seques, les pintures es poden aplicar de la forma usual.
La utilització en exteriors precisa d’un tractament impermeabilitzant.

PLACA PROMATEC S
Placa composta fabricada amb un nucli de ciment reforçat i amb les cares exteriors cobertes per una xapa d’acer galvanitzat de gruix 0,5 mm. ancorat mecànicament a cada superfície del nucli.

PLACA PROMATECT XS
PROMATECT XS és una placa per a protecció contra el foc d’altes prestacions, dissenyada especialment per a la protecció d’estructures d’acer de tota mena. Producte incombustible A1 basat en una tecnologia única per contribuir a la resistència a el foc de les estructures d’acer, i assajat amb Normes Internacionals més severes.
Disposa de marcatge CE.

PLACA PROMATEC 100X
Placa d’alta resistència, dissenyada especialment per a compartimentació en sectors sensibles d’incendi mitjançant sostres i particions.

PLACA PROMATECT T
PROMATECT T és una placa de silicat càlcic fabricada segons tècniques d’enginyeria de la matriu mineral de gran format, incombustible, autoportant i estable dimensionadament. Les plaques PROMATECT T es manipulen de manera similar als panells de fusta. Poden tallar-se, trepar, polir, cargolar, grapar, etc. Admeten acabats de tipus pintura. Recomanem que prèviament es d’una capa de IMPREGNACIÓ SR com tapaporus. Un cop seques, les pintures es poden aplicar de la forma usual. Les resistències a l’abrasió química poden millorar-se amb l’ús d’impregnació SR.

PLACA TECBOR
Tecbor, la nostra línia principal de plaques ignífugues, està compost per òxid de magnesi i altres additius, reforçat amb fibra de vidre, presenta un acabat llest per pintar.