Guixos 2023-03-03T12:59:12+01:00

PASTES I GUIXOS

GUIXOS

Yesos 0

ENLUCIDO KNAUF RENOVE

Enlluït de renovació per a un acabat llis d’alta qualitat. Per obtenir un acabat llis en superfícies rugoses i poc anivellades en parets i sostres d’interior. Es pot aplicar sobre diferents tipus de superfícies com formigó, maó ceràmic, placa de guix laminat i suports que incloguin acabats rugosos tipus gotelé coberts amb pintura acrílica.

Yesos 1

KNAUF FINO

Enlluït de capa fina per acabat llis. Arreplegat en base de guix, per obtenir un acabat llis sobre paraments tractats amb arrels de guiament en interior.

Yesos 2

KNAUF ENLUCIDO MP75L

Arrebossat mono-capa alleugerit amb perlita per a projecció a màquina.

Yesos 3

KNAUF ENLUCIDO ROTBAND

Arrebossat mono-capa d’aplicació manual alleugerit amb perlita per a acabats d’alta qualitat.

Yesos 4

KNAUF MORTERO SUPERFICIAL AQUAPANEL® OUTDOOR

Morter superficial en base de ciment per a sistemes de façana amb plaques AQUAPANEL® Outdoor. El morter superficial AQUAPANEL® Outdoor és un morter en pols, de ciment Portland, calç, càrregues minerals i resines sintètiques, de color blanc.

Yesos 7

KNAUF MORTER DE JUNTES AQUAPANEL® OUTDOOR

Morter utilitzat per asseure la malla superficial a les plaques AQUAPANEL® Outdoor. El morter superficial AQUAPANEL® Outdoor és un morter en pols, de ciment Portland, calç, càrregues minerals i resines sintètiques, de color blanc.

Yesos 7

KNAUF MORTER SUPERFICIAL I DE JUNTES AQUAPANEL® INDOOR

Morter utilitzat per asseure la malla superficial a les plaques AQUAPANEL® Indoor.
El morter superficial i de juntes AQUAPANEL® Indoor és un morter en pols, de ciment Portland, calç, càrregues minerals i resines sintètiques, de color blanc.

Yesos 7

KNAUF MORTER DE JUNTES I SUPERFICIAL AQUAPANEL® SKYLITE

Morter de juntes i superficial en base de ciment per a sistemes amb placa de ciment SkyLite. El morter de juntes i superficial AQUAPANEL® SkyLite és un morter lleuger, de tipus CS II, per a interior i exterior, d’acord amb UNE EN 998-1 i té marcat CE.

Yesos 8

KNAUF ACABAT PÉTREO GRC AQUAPANEL®

Morter d’acabat en base de ciment per a sistemes de façana amb plaques AQUAPANEL®. L’acabat petri GRC és un morter en pasta al siloxà, molt transpirable, d’ús exterior, de diferents colors, utilitzat per donar acabats a les plaques de ciment AQUAPANEL® Outdoor.

Yesos 9

KNAUF PINTURA LISA FLEXIBLE GRC AQUAPANEL®

Pintura de color per a acabats en sistemes de façana amb plaques AQUAPANEL® Outdoor. La pintura llisa flexible GRC és una pintura elàstica al siloxà en base aquosa, de diferents colors.

Yesos 10

KNAUF ACABAT Q4 ACABAT AQUAPANEL®

Enlluernat hidròfug per el tractament de juntes i superficial sobre placa AQUAPANEL® Indoor. AQUAPANEL® Q4 Finish de Knauf, és un arrebossat premesclat pastós, repel·lent a l’aigua per a tractament de juntes i superficial, que permet acabar la superfície en llis, amb qualitat Q4. Permet una nova i ràpida solució per al tractament superficial de les zones no enrajolades en interiors amb alta humitat. Amb Q4 FINISH no és necessària la utilització de la malla superficial, en franges de poc ample. Ideal per a la seva utilització amb AQUAPANEL® Cement Board Indoor, la pasta garanteix una superfície plana totalment llisa.

IMPRIMACIONS
PASTES D’ADHERÈNCIA
PASTES PER A JUNTES