Imprimacions

Imprimacions 2023-03-03T12:38:27+01:00

PASTES I GUIXOS

IMPRIMACIONS

Imprimaciones 0

KNAUF FONS PÉTREO GRC AQUAPANEL®

Imprimació base de color per a la placa AQUAPANEL® Outdoor. Imprimació base de color per a la posterior aplicació de l’acabat Knauf acabat petri en sistemes de façana amb plaques AQUAPANEL® Outdoor.

Imprimaciones 1

KNAUF IMPRIMACIÓ GRC AQUAPANEL®

Imprimació impermeabilitzant per a la placa AQUAPANEL® Outdoor. Imprimació impermeabilitzant adherent per a l’aplicació de la Pintura Llisa Flexible en sistemes de façana amb plaques AQUAPANEL® Outdoor. Imprimació Incolora, a l’aigua, de micro-emulsió siloxànica, per millorar l’adherència.

Imprimaciones 2

KNAUF BETOKONTAKT

Pont d’adherència per a suports llisos i poc absorbents. És una dispersió amb base de resina sintètica barrejada amb sorra de quars, acolorit amb pigment rosa i resistent als alcalins. Especialment indicat per millorar l’adherència entre la superfície amb base de ciment i l’acabat, conegut com a pont d’adherència.

Imprimaciones 3

KNAUF IMPRIMACIÓN ESTRICHGRUND

Il·luminació que serveix per regular l’absorció, millorar l’adherència i protegir contra la humitat en sòls minerals, tant en interiors com exteriors, abans de donar un acabat. També s’utilitza com a imprimació de sòls bruts com morters o formigons. Depenent de la superfície, pot ser dissolt amb aigua, abans de la seva aplicació.

GUIXOS
PASTES D’ADHERÈNCIA
PASTES PER A JUNTES