AÏLLAMENT

/AÏLLAMENT

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AMB AÏLLAMENT TÈRMIC REFLEXIU.

L’AÏLLAMENT TÈRMIC REFLEXIU: UNA SOLUCIÓ EFICIENT PER A L’ESTALVI D’ENERGIA.

 • AÏLLA I REFLECTEIX: CLAUS DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC REFLEXIU.

 • REFLEXIONA I ESTALVIA: DESCOBREIX L’AÏLLAMENT REFLEXIU.

EFICIENCIA ENERGÉTICA CON AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO

ESTALVI ENERGÈTIC AMB AÏLLAMENT TÈRMIC REFLEXIU.

LA TEVA LLAR, UN OASI DE CONFORT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC REFLEXIU.

INDICE GENERAL.

   1. Introducció.
   2. com funciona l’aïllament tèrmic reflexiu?
   3. Avantatges de l’aïllament tèrmic reflexiu
   4. Desavantatges de l’aïllament tèrmic reflexiu
   5. Aplicacions de l’aïllament tèrmic reflexiu
   6. Consells per a la instal·lació de l’aïllament tèrmic reflexiu
   7. Recursos addicionals
 1. INTRODUCCIÓ.

L’aïllament tèrmic reflexiu és un tipus d’aïllament que funciona reflectint la radiació tèrmica en lloc d’absorbir-la. Això significa que pot ajudar-lo a mantenir una casa més fresca a l’estiu i més càlida a l’hivern, reduint així els costos d’energia.

L’aïllament tèrmic reflexiu és una opció innovadora que ofereix múltiples beneficis en termes d’eficiència energètica i confort a la llar. Aquest tipus d’aïllament, fabricat amb materials com alumini, metal·litzat, escuma de polietilè o polièster, funciona reflectint la radiació tèrmica en lloc d’absorbir-la, la qual cosa ajuda a mantenir la temperatura interior més estable i redueix els costos d’energia.

 1. COM FUNCIONA L’AÏLLAMENT TÈRMIC REFLEXIU?

L’aïllament tèrmic reflexiu funciona reflectint la radiació tèrmica. La radiació tèrmica és un tipus d’energia que es transfereix en forma d’ones electromagnètiques. Quan la radiació tèrmica incideix sobre una superfície, pot ser absorbida, reflectida o transmesa.

Els aïllants tèrmics reflexius estan dissenyats per reflectir la radiació tèrmica. Quan la radiació tèrmica incideix sobre la superfície d’un aïllant tèrmic reflexiu, una part d’aquesta radiació és reflectida de nou cap a la seva font. Això ajuda a reduir la quantitat de calor que s’absorbeix a l’interior d’un edifici.

 1. AVANTATGES DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC REFLEXIU.

 • Contribueix a l’estalvi d’energia.
 • Ajuda a mantenir una temperatura més fresca a l’estiu i més càlida a l’hivern.
 • És lleuger i flexible, la qual cosa facilita la seva manipulació i instal·lació.
 • La seva instal·lació és senzilla i ràpida.
 • És un material reciclable, el que el fa més sostenible des del punt de vista ambiental.
 1. DESAVANTATGES DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC REFLEXIU.

 • Pot ser més costós que altres tipus d’aïllament.
 • La seva eficàcia pot ser limitada si s’utilitza com a únic mètode d’aïllament.
 • No és resistent a l’aigua, la qual cosa pot limitar el seu ús en algunes aplicacions.
 1. APLICACIONS DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC REFLEXIU.

L’aïllament tèrmic reflexiu es pot utilitzar en una àmplia varietat d’aplicacions, incloent parets, sostres, sòls, finestres, portes i canalitzacions, la qual cosa el converteix en una solució versàtil per millorar l’eficiència energètica en diferents àrees d’un habitatge o edifici.

L’aïllament tèrmic reflexiu es pot utilitzar en una varietat d’aplicacions, incloent:

 • Parets
 • Sostres
 • Només
 • Finestres
 • Portes
 • Canaleres
 1. CONSELLS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC REFLEXIU.

 • Asseguri’s que la superfície estigui neta i seca abans de la instal·lació.
 • Segueixi les instruccions del fabricant per a una instal·lació adequada.
 • Utilitzi cinta adhesiva o grapes per fixar l’aïllament en el seu lloc.
 • Eviteu deixar espais buits entre les làmines d’aïllament per garantir-ne l’eficàcia.
 1. RECURSOS ADDICIONALS.

Per obtenir més informació sobre l’aïllament tèrmic reflexiu i les seves aplicacions, pot consultar recursos addicionals com l’Associació Espanyola de Fabricants d’Aïllants Tèrmics i Acústics (AEFA) al seu lloc web oficial. https://www.aefa.es/

8.PREGUNTES FREQÜENTS.

És l’aïllament tèrmic reflexiu adequat per a totes les regions i climes?

L’aïllament tèrmic reflexiu pot ser beneficiós en una varietat de climes, però la seva eficàcia pot variar segons les condicions específiques de cada regió. En climes càlids, pot ajudar a mantenir l’interior fresc en reflectir la calor del sol, mentre que en climes freds, pot ajudar a retenir la calor interior. No obstant això, és important considerar altres factors com la humitat i l’exposició al vent en determinar la idoneïtat de l’aïllament tèrmic reflexiu per a una regió en particular.

Quina és la vida útil de l’aïllament tèrmic reflexiu?

La vida útil de l’aïllament tèrmic reflexiu pot variar depenent de diversos factors, incloent-hi la qualitat del material, les condicions d’instal·lació i el manteniment adequat. En general, si s’instal·la correctament i es manté en bones condicions, l’aïllament tèrmic reflexiu pot durar dècades.

L’aïllament tèrmic reflexiu requereix manteniment regular?

En la majoria dels casos, l’aïllament tèrmic reflexiu no requereix manteniment regular un cop instal·lat. Tanmateix, és important inspeccionar-lo periòdicament per detectar possibles danys o deteriorament i prendre mesures correctives segons sigui necessari per garantir la seva eficàcia a llarg termini.

Quin és el cost comparatiu de l’aïllament tèrmic reflexiu en relació amb altres tipus d’aïllament?

El cost de l’aïllament tèrmic reflexiu pot variar segons el tipus de material, la quantitat requerida i altres factors. En general, pot ser més car que alguns tipus d’aïllament tradicionals, com la fibra de vidre o la llana mineral, però pot ser comparable o fins i tot més econòmic que altres materials d’alta eficiència energètica, com l’aerosol d’escuma de poliuretà.

EFICIENCIA ENERGÉTICA CON AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO

ESTALVI ENERGÈTIC AMB AÏLLAMENT TÈRMIC REFLEXIU.

RESUM:

L’aïllament tèrmic reflexiu és una solució innovadora i eficaç per millorar l’eficiència energètica en llars i edificis. En reflectir la radiació tèrmica, ajuda a mantenir una temperatura interior confortable durant tot l’any, la qual cosa pot resultar en estalvis significatius en els costos d’energia. Tot i que pot ser més costós que alguns tipus d’aïllament tradicionals i té algunes limitacions quant a resistència a l’aigua, la seva facilitat d’instal·lació, durabilitat i beneficis per al confort fan que sigui una opció atractiva per a moltes aplicacions de construcció i renovació.

RECORDA CONSULTAR AMB UN PROFESSIONAL PER OBTENIR ASSESSORAMENT SOBRE LA MILLOR SOLUCIÓ PER AL TEU PROJECTE ESPECÍFIC.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

BARCELONA

933 037 443

 

 

2024-04-10T20:24:03+02:00 Dimecres, 10 d'abril de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|

AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES EN FALS SOSTRE.

L’aire condicionat per conductes s’instal·la al fals sostre, estalvia espai i ofereix un confort silenciós i eficient.

 • El seu cost d’instal·lació és elevat, requereix manteniment i necessita un fals sostre d’almenys 25 cm.

 • És ideal per a habitatges de nova construcció o que s’estiguin reformant, i es recomana contractar un tècnic especialitzat per a la seva instal·lació i manteniment.

ÍNDEX:

   1. Introducció.
   2. Com funciona?
   3. Avantatges.
   4. Desavantatges.
   5. Quan és recomanable instal·lar un aire condicionat per conductes?
   6. Com s’instal·la un aire condicionat per conductes?
   7. Manteniment.
   8. Conclusió.
   9. Preguntes freqüents.

 

 1. INTRODUCCIÓ.

L’aire condicionat per conductes en fals sostre s’ha convertit en una de les opcions més populars per climatitzar habitatges i locals. Aquest sistema ofereix una sèrie d’avantatges enfront d’altres tipus de climatització, com l’eficiència energètica, l’estètica i el confort.

 1. COM FUNCIONA?

El sistema funciona mitjançant una unitat interior ubicada al fals sostre, que s’encarrega de distribuir l’aire fred o calent a través d’una xarxa de conductes. Les reixetes de difusió, instal·lades en les diferents estances, permeten regular el cabal d’aire en cadascuna d’elles.

 1. AVANTATGES.

  • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: Els equips d’aire condicionat per conductes d’última generació són altament eficients, la qual cosa es tradueix en un estalvi en la factura de la llum.
  • ESTÈTICA: En estar ocult en el fals sostre, el sistema no altera l’estètica de l’habitatge o local.
  • CONFORT: El sistema proporciona una distribució uniforme de l’aire, sense corrents d’aire fred o calent.
  • SILENCI: Els equips d’aire condicionat per conductes són molt silenciosos, especialment els models inverter.
  • VERSATILITAT: El sistema es pot adaptar a les necessitats de cada habitatge o local, ja que permet climatitzar diferents estances de forma independent.
  • DESAVANTATGES.
  • COST D’INSTAL·LACIÓ: El cost d’instal·lació d’un sistema d’aire condicionat per conductes és més gran que el d’altres sistemes de climatització.
  • ESPAI NECESSARI: El sistema requereix d’un espai en el fals sostre per a la instal·lació de la unitat interior i els conductes.
  • MANTENIMENT: El sistema requereix d’un manteniment periòdic per garantir el seu correcte funcionament.
 1. QUAN ÉS RECOMANABLE INSTAL·LAR UN AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES?

La instal·lació d’un aire condicionat per conductes és recomanable en els següents casos:

  • HABITATGES O LOCALS DE NOVA CONSTRUCCIÓ: En aquest cas, la instal·lació és més senzilla i econòmica, ja que no és necessari realitzar reformes.
  • HABITATGES O LOCALS AMB FALS SOSTRE: El fals sostre facilita la instal·lació del sistema.
  • HABITATGES O LOCALS AMB UNA SUPERFÍCIE GRAN: El sistema és ideal per climatitzar grans superfícies de forma eficient.
 1. COM S’INSTAL·LA UN AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES?

La instal·lació d’un aire condicionat per conductes és un procés complex que ha de ser realitzat per professionals qualificats. Els passos principals de la instal·lació són els següents:

  1. Estudi de les necessitats: Es realitza un estudi de les necessitats de l’habitatge o local per determinar la potència i el tipus d’equip adequat.
  2. Disseny del sistema: Es dissenya el sistema de conductes i se seleccionen els equips necessaris.
  3. Instal·lació de la unitat interior: La unitat interior s’instal·la al fals sostre.
  4. Instal·lació de la unitat exterior: La unitat exterior s’instal·la a l’exterior de l’habitatge o local.
  5. Instal·lació dels conductes: S’instal·la la xarxa de conductes al fals sostre.
  6. Instal·lació de les reixetes de difusió: Les reixetes de difusió s’instal·len a les diferents estances.
  7. Posada en funcionament i proves: Es realitza la posada en marxa del sistema i se’n comproven el funcionament i el rendiment.
 1. MANTENIMENT.

L’aire condicionat per conductes requereix d’un manteniment periòdic per garantir el seu correcte funcionament. El manteniment ha de ser realitzat per professionals qualificats i inclou les tasques següents:

   • Neteja dels filtres d’aire.
   • Revisió dels conductes.
   • Comprovació del funcionament de l’equip.
 1. CONCLUSIÓ.

L’aire condicionat per conductes és una excel·lent opció per climatitzar habitatges i locals. Ofereix una sèrie d’avantatges enfront d’altres tipus de climatització, com l’eficiència energètica, l’estètica i el confort. Tanmateix, és important tenir en compte el cost d’instal·lació i el manteniment periòdic que requereix el sistema.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L’AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES:

 • Què és un aire condicionat per conductes?

És un sistema de climatització centralitzat que s’instal·la al fals sostre. Distribueix l’aire fred o calent a través d’una xarxa de conductes, reixetes i difusors, climatitzant tot l’habitatge de manera uniforme.

 • Quins avantatges té l’aire condicionat per conductes?

   • Estalvi d’espai: S’instal·la en el fals sostre, quedant ocult i sense ocupar espai a les habitacions.
   • Estètica: No altera la decoració de l’habitatge.
   • Confort: Distribueix l’aire de manera uniforme i silenciosa.
   • Eficiència energètica: Els equips moderns són altament eficients i permeten estalviar energia.
   • Versatilitat: Permet climatitzar tant en fred com en calor.
 • Quin desavantatges té l’aire condicionat per conductes?

   • Cost d’instal·lació: És més elevat que altres sistemes d’aire condicionat.
   • Manteniment: Requereix neteja i manteniment periòdic.
   • Alçada: Necessita un fals sostre d’almenys 25 cm d’alçada.
 • En quin tipus d’habitatges és recomanable?

   • És ideal per a habitatges de nova construcció o que s’estiguin reformant amb fals sostre. També es pot instal·lar en habitatges antics, però l’obra serà més complexa i costosa.
 • Què es necessita per instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • Fals sostre amb espai suficient per a la instal·lació.
   • Preinstal·lació elèctrica i de fontaneria.
   • Unitat interior i exterior de l’equip.
   • Xarxa de conductes, reixetes i difusors.
 • Quant costa instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • El preu depèn de la potència de l’equip, la superfície de l’habitatge, la complexitat de la instal·lació i els materials utilitzats. El rang de preus pot oscil·lar entre 3.000€ i 10.000€.
 • Com es manté un aire condicionat per conductes?

   • És important realitzar una neteja anual dels filtres i conductes per garantir un funcionament òptim i evitar avaries.
 • Cal contractar un tècnic per instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • Sí, es recomana contractar un tècnic especialitzat per realitzar la instal·lació i el manteniment de l’equip.
 • Quines marques d’aire condicionat per conductes són les millors?

   • Hi ha moltes marques de qualitat al mercat, com Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu, LG, Samsung, etc. L’elecció dependrà de les necessitats de cada usuari i del pressupost disponible.
 • On puc trobar més informació sobre l’aire condicionat per conductes?

   • A Internet hi ha molta informació disponible, així com en pàgines web de fabricants, instal·ladors i associacions de consumidors.
 • Què deu tenir en compte abans d’instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • És important realitzar un estudi de l’habitatge per determinar la potència de l’equip necessari, la ubicació de la unitat interior i exterior, i la distribució dels conductes. També és important comparar preus i demanar pressupostos a diferents instal·ladors.
 • És compatible l’aire condicionat per conductes amb altres sistemes de calefacció?

   • Sí, és compatible amb altres sistemes de calefacció com la caldera de gas, la bomba de calor o la calefacció elèctrica.
 • Quin soroll fa l’aire condicionat per conductes?

   • Els equips moderns són molt silenciosos, amb nivells de soroll que oscil·len entre 20 i 30 dB.
 • Puc controlar l’aire condicionat per conductes per zones?

   • Sí, és possible instal·lar un sistema de control per zones que permet regular la temperatura de forma independent a cada habitació.
 • Quina garantia té un aire condicionat per conductes?

   • La garantia sol ser de 2 anys per a la mà d’obra i de 5 anys per al compressor.
 • Quines opcions de finançament existeixen per instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • Moltes empreses instal·ladores ofereixen opcions de finançament, com crèdits al consum o pagaments a terminis.
 • És una bona inversió instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • Sí, és una bona inversió si es busca un sistema de climatització eficient, silenciós i que no ocupi espai a les habitacions. El cost inicial s’amortitza en uns anys gràcies a l’estalvi en la factura de la llum.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

 

2024-04-03T20:43:22+02:00 Dimecres, 3 d'abril de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|

REVESTIMENT DE PARETS: UNA PELL IMPRESCINDIBLE.

DESCOBREIX PER QUÈ EL REVESTIMENT DE PARETS ÉS VITAL PER A LA INTEGRITAT I L’ASPECTE DE QUALSEVOL ESPAI.

L’ART DEL REVESTIMENT DE PARETS: EMBELLINT I PROTEGINT ESPAIS.

EXPLORA LA IMPORTÀNCIA DEL REVESTIMENT COM A ELEMENT CLAU EN LA CONSTRUCCIÓ I EL DISSENY INTERIOR.

ÍNDEX GENERAL:

  1. Introducció.
  2. Importància del Revestiment de Parets.
  3. Tipus de Revestiment de Parets.
   1. Exemples d’envans en sec.
  4. Preguntes Freqüents.
  5. Conclussions.

INTRODUCCIÓ.EL REVESTIMENT DE PARETS: PROTECCIÓ I ESTIL EN UN SOL ELEMENT.

El revestiment de parets és un aspecte fonamental en la construcció moderna, proporcionant no només una estètica atractiva, sinó també protecció i funcionalitat. Comparable a la pell humana que protegeix el cos, el revestiment actua com una barrera contra els elements exteriors i desgastos quotidians, preservant la integritat estructural dels edificis i millorant la qualitat de l’espai habitable.

 

IMPORTÀNCIA DEL REVESTIMENT DE PARETS.

El revestiment de parets exerceix múltiples funcions essencials:

 1. Protecció contra la intempèrie: Actua com una defensa contra la humitat, el vent, la pluja i altres elements climàtics adversos que podrien danyar les estructures subjacents.
 2. Aïllament tèrmic i acústic: Ajuda a regular la temperatura interior i a reduir la transmissió de soroll, millorant així el confort i l’eficiència energètica de l’edifici.
 3. Millora estètica: Aporta estil, textura i color a l’espai, permetent la personalització i creant una atmosfera visualment agradable.
 4. Reforç estructural: En alguns casos, el revestiment pot enfortir l’estructura de l’edifici, proporcionant una capa addicional de resistència a impactes i tensions.

TIPUS DE REVESTIMENT DE PARETS.

Existeixen diversos materials i tècniques de revestiment, cadascun amb les seves pròpies característiques i aplicacions. Alguns exemples comuns inclouen:

 1. Pintura: Una opció versàtil i econòmica, adequada per a una àmplia gamma de superfícies interiors i exteriors.
 2. Revestiments de fusta: Aporten calidesa i elegància, tot i que requereixen un manteniment adequat per prevenir la degradació per l’exposició a la humitat i els insectes.
 3. Pedra natural: Ofereix durabilitat i un aspecte distintiu, ideal per crear façanes impactants i duradores.
 4. Revestiments de vinil o PVC: Són resistents, fàcils de mantenir i disponibles en una varietat d’estils i colors.
 5. Revestiments ceràmics: Ideals per a àrees humides com banys i cuines, proporcionen una superfície resistent a l’aigua i fàcil de netejar.
 6. Envans en sec: També coneguda com a drywall, és un mètode popular que utilitza panells de guix muntats sobre una estructura metàl·lica per crear parets interiors. El revestiment s’aplica sobre aquests panells per millorar el seu aspecte i protecció.
  1. Panells de guió amb aïllament acústic: Aquests panells de guix estan dissenyats amb materials especials que ajuden a reduir la transmissió del so entre habitacions. Incorporen capes addicionals de materials absorbents o barreres de so per millorar l’aïllament acústic en espais on es requereix privacitat o tranquil·litat, com oficines, estudis de gravació o sales de cinema a casa.
  2. Envans corbs amb plaques flexibles: En projectes arquitectònics que requereixen dissenys corbs o no convencionals, s’usen sistemes d’envans en sec amb plaques de guix flexibles. Aquestes plaques poden doblegar-se i emmotllar-se fàcilment per adaptar-se a la forma desitjada, permetent la creació de parets corbes o arquejades amb acabats uniformes i duradors.
  3. Revestiment resistent a la humitat per a banys i cuines: Per a àrees exposades a alts nivells d’humitat, com banys i cuines, s’utilitzen panells de guix amb revestiments especials que ofereixen una major resistència a l’aigua i la humitat. Aquests panells estan dissenyats per prevenir la deformació i el deteriorament causats per l’exposició prolongada a l’aigua, assegurant la durabilitat i la integritat estructural de les parets en entorns humits.
  4. Envans tallafoc per a seguretat contra incendis: En edificis comercials, industrials o residencials, és crucial comptar amb sistemes d’envans en sec que proporcionin protecció contra incendis. Els envans tallafoc estan construïts amb panells de guix especialment formulats i capes addicionals de materials ignífugs que retarden la propagació del foc i garanteixen la seguretat de les persones i la propietat en cas d’emergència.
  5. Envans reforçats per a resistència estructural: En àrees subjectes a càrregues pesades o condicions d’alt trànsit, com garatges, magatzems o passadissos comercials, es fan servir sistemes d’envans en sec reforçats amb estructures metàl·liques addicionals. Aquests reforços proporcionen una major resistència i estabilitat estructural, assegurant que les parets puguin suportar càrregues verticals i horitzontals sense comprometre la seva integritat.
  6. Envans intel·ligents amb tecnologia integrada: En l’era de la domòtica i la tecnologia intel·ligent, s’estan desenvolupant sistemes d’envans en sec que incorporen dispositius electrònics i sistemes de cablejat integrats en la seva estructura. Aquests envans permeten la instal·lació discreta de sensors, endolls USB, llums LED i altres dispositius electrònics, proporcionant solucions innovadores per a l’automatització de la llar i la connectivitat digital a les parets interiors.

PREGUNTES FREQÜENTS:

 1. Per què és important el revestiment de parets en la construcció moderna?

– El revestiment de parets no només proporciona una estètica atractiva, sinó també protecció contra els elements exteriors i desgastos quotidians, preservant la integritat estructural dels edificis i millorant la qualitat de l’espai habitable.

 1. Quines són les funcions essencials del revestiment de parets?

– El revestiment de parets compleix funcions com la protecció contra la intempèrie, l’aïllament tèrmic i acústic, la millora estètica i el reforç estructural.

 1. Quins tipus de revestiment de parets existeixen?

– Els tipus de revestiment inclouen pintura, revestiments de fusta, pedra natural, vinil o PVC, ceràmics i envans en sec, entre d’altres.

 1. Quins exemples d’envans en sec amb explicacions tècniques es poden trobar?

– Es poden trobar exemples com panells de guix amb aïllament acústic, envans corbs amb plaques flexibles, revestiment resistent a la humitat, envans tallafoc, envans reforçats i envans intel·ligents amb tecnologia integrada.

 1. Per què és important triar el revestiment adequat per a cada espai?

– Elegir el revestiment adequat garanteix la durabilitat, funcionalitat i estètica de l’espai a llarg termini, a més de proporcionar protecció i confort.

 1. Quins beneficis ofereix la incorporació d’envans en sec en la construcció?

– Els envans en sec ofereix solucions eficients i econòmiques per revestir parets interiors amb qualitat i estil, ampliant les opcions disponibles en el mercat de la construcció.

CONCLUSIONS.

El revestiment de parets és molt més que un element decoratiu; és una part essencial de qualsevol construcció que garanteix la seva durabilitat, funcionalitat i estètica. En triar el revestiment adequat, s’assegura la protecció i el confort a llarg termini, convertint les parets en una pell robusta i atractiva per a qualsevol edifici. Incorporar materials com els envans en sec no només amplia les opcions disponibles, sinó que també ofereix solucions eficients i econòmiques per revestir parets interiors amb qualitat i estil.

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

 

2024-03-28T11:39:13+01:00 Dijous, 28 de març de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, Noticies|

AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC. LA CLAU.

LA IMPORTÀNCIA DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC.

LA CLAU EN LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE.

INTRODUCCIÓ.

L’aïllament tèrmic i acústic exerceix un paper cabdal en la construcció sostenible, no només en termes d’eficiència energètica, sinó també en la comoditat i qualitat de vida dels ocupants dels edificis. En aquest article, explorarem en detall la definició, importància i tècniques relacionades amb l’aïllament tèrmic i acústic en el context de la construcció sostenible.

ÍNDEX.

 1. Importància de l’Aïllament en la Construcció Sostenible.
 2. Definició i Funció de l’Aïllament Tèrmic.
 3. Definició i Funció de l’Aïllament Acústic.
 4. Tècniques i Factors per a un Bon Aïllament Acústic.
 5. Consideracions Addicionals en la Elecció de Materials.
 6. Aplicacions i Normatives Relacionades.
 7. Preguntes Freqüents.

 

 1. IMPORTÀNCIA DE L’AÏLLAMENT EN LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE.

   – SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

L’aïllament adequat en la construcció sostenible no només millora l’eficiència energètica, reduint així el consum de recursos, sinó que també promou el benestar dels ocupants en proporcionar un ambient més confortable i saludable. A més, contribueix al compliment de normatives i directives relacionades amb l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en l’edificació.

 1. DEFINICIÓ I FUNCIÓ DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC.

   – RETARD DE TRANSFERÈNCIA DE CALOR.

L’aïllament tèrmic consisteix en materials que retarden la transferència de calor, la qual cosa ajuda a mantenir temperatures estables dins dels edificis, reduint la necessitat de calefacció i refrigeració. Això s’aconsegueix mitjançant la reducció de la pèrdua o guany de calor a través d’elements estructurals com sostres, parets, finestres i portes.

 1. DEFINICIÓ I FUNCIÓ DE L’AÏLLAMENT ACÚSTIC.

   – REDUCCIÓ DEL SOROLL.

L’aïllament acústic es refereix a materials i tècniques dissenyades per reduir la transmissió de soroll entre espais interiors i exteriors. Això millora la qualitat de l’ambient interior en reduir la intrusió de sorolls no desitjats, la qual cosa beneficia la comoditat i la concentració de les persones que ocupen aquests espais.

 1. TÈCNIQUES I FACTORS PER A UN BON AÏLLAMENT ACÚSTIC.

   – OPTIMITZACIÓ ACÚSTICA.

L’aïllament acústic eficaç s’assoleix mitjançant la combinació de factors com la massa dels materials, el disseny multicapa, la dissipació del so i la utilització de materials absorbents. Aquests elements treballen en conjunt per reduir la transmissió d’ones sonores, creant així ambients més tranquils i confortables.

 1. CONSIDERACIONS ADDICIONALS EN L’ELECCIÓ DE MATERIALS.

   – DURABILITAT I SOSTENIBILITAT.

En seleccionar materials per a l’aïllament tèrmic i acústic, és important considerar la seva capacitat per complir amb múltiples funcions, així com la seva durabilitat, resistència i estabilitat al llarg del temps. Els materials han de complir amb normatives i estàndards relacionats amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental.

 1. APLICACIONS I NORMATIVES RELACIONADES.

   – REGULACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

L’aïllament tèrmic i acústic s’aplica en una varietat de contextos, incloent edificis residencials, comercials i industrials. A més, hi ha normatives i directives a nivell nacional i internacional que regulen els requisits mínims d’eficiència energètica i aïllament acústic en la construcció de nous edificis i en projectes de rehabilitació.

 1. PREGUNTES FREQÜENTS.

 • Per què és important l’aïllament tèrmic i acústic en la construcció sostenible?
  • L’aïllament tèrmic i acústic millora l’eficiència energètica, redueix el consum de recursos i promou el benestar dels ocupants en proporcionar ambients confortables i saludables.
 • Com s’aconsegueix un bon aïllament acústic?
  • Un bon aïllament acústic s’assoleix mitjançant la combinació de factors com la massa dels materials, el disseny multicapa i la utilització de materials absorbents per reduir la transmissió de soroll entre espais.
 • Quines normatives regulen l’aïllament en la construcció sostenible?
  • Existeixen normatives i directives a nivell nacional i internacional que estableixen requisits mínims d’eficiència energètica i aïllament acústic en la construcció de nous edificis i en projectes de rehabilitació.

CONCLUSIÓ.

L’aïllament tèrmic i acústic exerceix un paper fonamental en la construcció sostenible, millorant l’eficiència energètica, la qualitat de l’ambient interior i el benestar dels ocupants dels edificis. És crucial considerar tècniques i materials adequats per garantir un aïllament efectiu i complir amb normatives i estàndards relacionats amb la sostenibilitat ambiental.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 933 037 443

 

 

2024-03-20T18:44:20+01:00 Dimecres, 20 de març de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|

INSPECCIONS I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS I LES SEVES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.

GARANTINT LA SEGURETAT.

La protecció passiva contra incendis és un component essencial en la seguretat de qualsevol estructura. Consisteix en l’ús de materials i tècniques dissenyades per retardar la propagació del foc i limitar el seu dany en cas d’un incendi. Per garantir la seva efectivitat, és crucial dur a terme inspeccions reglamentàries periòdiques que assegurin que tots els elements de protecció estiguin en òptimes condicions. A continuació, abordarem preguntes freqüents sobre aquest tema:

   1. Què és la protecció passiva contra incendis?

– Definició i funció.

   1. Quins són els elements de protecció passiva més comuns?

– Tipus de materials i tècniques utilitzades.

   1. Per què és important la protecció passiva contra incendis?

– Impacte en la seguretat de les persones i la propietat.

   1. Quines normatives regulen la protecció passiva contra incendis?

– Legislació i estàndards aplicables.

   1. Quin és el procés d’inspecció reglamentària?

– Passos a seguir i freqüència recomanada.

   1. Qui realitza les inspeccions reglamentàries?

– Professionals capacitats i certificats.

   1. Quins aspectes s’avaluen durant una inspecció reglamentària?

– Revisió de materials, sistemes de compartimentació, etc.

   1. Quines són les conseqüències de no complir amb les inspeccions reglamentàries?

– Riscos per a la seguretat i possibles sancions legals.

   1. Com es poden corregir les deficiències trobades durant una inspecció?

– Accions correctives i manteniment adequat.

   1. Quin paper juguen les empreses de protecció contra incendis en aquest procés?

– Assessorament, instal·lació i manteniment de sistemes de protecció.

La protecció passiva contra incendis i les inspeccions reglamentàries són aspectes fonamentals per garantir la seguretat en qualsevol edificació. Complir amb les normatives i mantenir els sistemes de protecció en òptimes condicions no només protegeix vides humanes, sinó també propietats i actius.

És responsabilitat de propietaris, administradors i autoritats competents assegurar que es duguin a terme inspeccions periòdiques i que es prenguin les mesures necessàries per corregir qualsevol deficiència detectada.

GARANTINT LA SEGURETAT: PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS I LES SEVES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.

La protecció passiva contra incendis és un component crucial en la seguretat de qualsevol edificació. Es refereix a l’ús de materials i tècniques dissenyades específicament per retardar la propagació del foc i reduir el seu impacte en cas d’un incendi.

Això inclou elements com parets tallafoc, portes resistents al foc, segelladors de penetracions, entre d’altres.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS?

La protecció passiva contra incendis juga un paper fonamental en la seguretat de les persones i la propietat.

En cas d’un incendi, aquests sistemes proporcionen temps addicional per a l’evacuació segura i limiten la propagació del foc, la qual cosa ajuda a minimitzar els danys a l’estructura i els seus continguts.

QUINS SÓN ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ PASSIVA MÉS COMUNS?

Els elements de protecció passiva inclouen materials com guixo, formigó, vidre resistent al foc i sistemes de segellament de juntes i penetracions.

A més, s’utilitzen portes i finestres resistents al foc, així com sistemes de compartimentació per dividir l’espai i evitar la propagació del foc.

QUINES NORMATIVES REGULEN LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS?

Hi ha normatives i estàndards específics que regulen la protecció passiva contra incendis, depenent del país i la regió.

Aquestes normatives estableixen requisits per a la instal·lació i manteniment de sistemes de protecció passiva, així com per a la realització d’inspeccions reglamentàries periòdiques.

COM ES DUU A TERME EL PROCÉS D’INSPECCIÓ REGLAMENTÀRIA?

El procés d’inspecció reglamentària implica la revisió detallada de tots els elements de protecció passiva contra incendis per garantir el seu correcte funcionament i compliment de les normatives.

Això inclou la inspecció de materials, sistemes de compartimentació, portes tallafoc, entre d’altres.

QUI REALITZA LES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES?

Les inspeccions reglamentàries són dutes a terme per professionals capacitats i certificats en protecció contra incendis.

Aquests experts tenen el coneixement i l’experiència necessaris per identificar qualsevol deficiència en els sistemes de protecció passiva i recomanar les accions correctives adequades.

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES DE NO COMPLIR AMB LES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES?

L’incompliment de les inspeccions reglamentàries pot tenir greus conseqüències, incloent-hi riscos per a la seguretat de les persones i la propietat, així com possibles sancions legals i multes per part de les autoritats competents.

COM ES PODEN CORREGIR LES DEFICIÈNCIES TROBADES DURANT UNA INSPECCIÓ?

Les deficiències trobades durant una inspecció reglamentària s’han de corregir de manera oportuna i adequada.

Això pot implicar la reparació o reemplaçament de materials, la instal·lació de nous sistemes de protecció o la realització de modificacions en l’estructura per garantir el compliment de les normatives.

QUIN PAPER JUGUEN LES EMPRESES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN AQUEST PROCÉS?

Les empreses de protecció contra incendis exerceixen un paper fonamental en el procés d’inspecció i manteniment de sistemes de protecció passiva.

Ofereixen serveis d’assessorament, instal·lació i manteniment d’aquests sistemes, assegurant el seu correcte funcionament i compliment de les normatives aplicables.

En resum, la protecció passiva contra incendis i les inspeccions reglamentàries són aspectes vitals per garantir la seguretat en qualsevol edificació. Complir amb les normatives i mantenir els sistemes de protecció en òptimes condicions és essencial per protegir vides humanes i propietats en cas d’un incendi.

És responsabilitat de propietaris, administradors i autoritats competents assegurar el compliment d’aquestes mesures de seguretat.

 

CONSULTA AMB PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 93 303 74 43

2024-02-21T20:41:08+01:00 Dimecres, 21 de febrer de 2024|AÏLLAMENT, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|

LA TEVA LLAR: REPARA ENVANS.

GUIA PRÀCTICA PER REPARAR ENVANS.

Índex de Continguts:

 • INTRODUCCIÓ.
  • Importància dels envans a l’ habitatge.
 • QUAN CAL REPARAR ENVANS?
  • Motius comuns de danys en envans.
  • Tipus de danys: esquerdes, forats, despreniments, pèrdua d’ aïllament.
 • TIPUS DE REPARACIONS D’ ENVANS.
  • Reparacions superficials.
  • Reparacions estructurals.
 • MATERIALS NECESSARIS PER REPARAR ENVANS.
  • Cola per a les articulacions.
  • Poliment.
  • Pintura
 • PASSOS PER REPARAR UN ENVÀ.
  • Preparació.
  • Reparació.
  • Allisat.
  • Pintura.
 • PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA REPARACIÓ D’ ENVANS.
  • Tipus de pasta per a juntes.
  • Avaluació de la reparació.
  • Reparació insuficient.
  • Reparació per compte propi.
 • CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.
  • Lloc web i correu electrònic.
  • Informació de contacte per a diferents ubicacions: Barcelona, Reus, Viladecans.

INTRODUCCIÓ:

Els envans són elements estructurals vitals en qualsevol habitatge, proporcionant delimitació d’espais, aïllament acústic i tèrmic, i estabilitat general. Tanmateix, aquests elements poden patir danys a causa del temps o factors externs. És essencial saber com reparar envans correctament per mantenir la llar en òptimes condicions.

QUAN CAL REPARAR ENVANS?

Els danys en els envans poden ser causats per diversos motius, com moviment natural de l’estructura, humitat, impacte d’objectes o instal·lació d’accessoris pesants. Així existeixen diversos motius que poden ocasionar danys en els envans, obligant-nos a realitzar reparacions. Entre els més comuns es troben:

 • Esquerdes i forats: Aquests desperfectes solen aparèixer pel moviment natural de l’estructura, la humitat, l’impacte d’objectes o la instal·lació d’accessoris pesants.
 • Despreniments: El despreniment de guix o cartró guix pot ser causat per la humitat, el moviment de l’estructura o l’impacte d’objectes. Aquests despreniments representen riscos potencials d’accidents.
 • Pèrdua d’aïllament: Amb el deteriorament dels envans, la seva capacitat aïllant es veu afectada, donant lloc a problemes de temperatura i humitat a la llar.

TIPUS DE REPARACIONS DE ENVANS.

Depenent de la magnitud del dany, les reparacions d’envans es classifiquen en dues categories principals:

 • Reparacions superficials: Aquestes intervencions s’enfoquen a corregir danys superficials com esquerdes, forats petits o despreniments puntuals de guix o cartró guix.
 • Reparacions estructurals: Aquestes intervencions aborden danys més profunds, com esquerdes àmplies o despreniments significatius de revestiments, requerint tècniques més especialitzades i un major coneixement de l’estructura.

MATERIALS NECESSARIS PER REPARAR ENVANS.

L’elecció dels materials adequats varia d’acord amb el tipus de reparació que es vagi a realitzar. Tanmateix, els elements bàsics que solen emprar-se són:

 • Pasta per a juntes: Aquesta pasta s’utilitza per omplir esquerdes i forats petits, proporcionant un acabat uniforme i durador.
 • Poliment: La poliment és indispensable per allisar la superfície de la pasta per a juntes, eliminant imperfeccions i assolint una textura llisa.
 • Pintura: La pintura finalitza el procés de reparació, brindant una capa protectora i estèticament agradable.

PASSOS PER REPARAR UN ENVÀ.

Reparar un envà de forma adequada requereix seguir un procés pas a pas que garanteixi un resultat satisfactori:

 • Preparació: La primera etapa consisteix a netejar a fons la superfície de l’envà, eliminant qualsevol resta de brutícia, pols o pintura solta.
 • Reparació: Amb l’ajut d’una espàtula, aplica la pasta per a juntes sobre l’esquerda o el forat. Assegura’t de cobrir tota la zona afectada de manera uniforme.
 • Alisat: Un cop la pasta per a juntes hagi esvaït lleugerament, llija suaument la superfície per eliminar qualsevol irregularitat i aconseguir un acabat llis.
 • Pintura: Finalment, aplica una capa de pintura sobre la superfície reparada, triant el color i l’acabat desitjat.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA REPARACIÓ DE ENVANS.

La reparació d’envans pot generar dubtes freqüents, per la qual cosa és important aclarir-les:

 1. Tipus de pasta per a juntes: El tipus de pasta per a juntes depèn de la mida del dany. Per a esquerdes petites, una pasta convencional és suficient. Per a forats o esquerdes més grans, és recomanable utilitzar pasta especialitzada per a forats.
 2. Avaluació de la reparació: La reparació és efectiva quan la superfície del envà queda llisa i uniforme, sense cap senyal del dany original.
 3. Reparació insuficient: Si la reparació no resulta satisfactòria, cal repetir el procés. Per a això, identifica la causa del problema, com la humitat, i solució abans de continuar.
 4. Reparació per compte propi: Les reparacions superficials d’envans són relativament senzilles i poden realitzar-les aficionats al bricolatge. Tanmateix, les reparacions estructurals han de ser realitzades per professionals experimentats.

Recorda que mantenir la teva llar en bon estat és essencial per garantir el teu benestar i seguretat. Amb coneixements i eines adequats, pots realitzar reparacions bàsiques d’envans, però si el dany és més profund, no dubtis a contactar un professional.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2024-01-25T12:53:44+01:00 Dijous, 25 de gener de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, Rehabilitació, TABIQUERIA SECA|

OPTIMITZACIÓ DE SOSTRE SUSPÈS EI30:

SOSTRE SUSPÈS EI30: D112B (60/27+18DI) SUBSTITUEIX EL D112B (60/27+2X12,5A).

Al món en constant evolució de la construcció, l’ eficiència i la competitivitat són clau. Amb això en ment, Knauf es complau a anunciar l’actualització del nostre sistema de sostre suspès EI30, marcant un salt significatiu en rendiment i eficiència.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA: DE D112B A D112B (60/27+18DI).

L’antic sistema D112b (60/27+2×12,5A) ha evolucionat a una versió més avançada: D112b (60/27+18DI). Aquesta millora no només representa un avenç en rendiment sinó també una opció més competitiva per a la indústria de la construcció.

AVANTATGES COMPETITIUS DEL NOU SISTEMA.

 1. Reducció de Mà d’Obra: Eficiència en la Instal·lació.

La transició a una sola placa en el sistema de sostre suspès EI30 simplifica la instal·lació, reduint significativament la càrrega de treball necessària. Aquest canvi no només optimitza el temps, sinó que també disminueix els costos associats a la mà d’obra.

 1. Reducció de Materials: Sistema Knauf D112b.

El Sistema Knauf D112b no només ofereix un rendiment millorat, sinó que també redueix la quantitat de materials requerits per a la instal·lació. Això es tradueix en eficiència i estalvi econòmic per als projectes de construcció.

 1. Rapidesa d’Execució: Optimització del Procés.

L’optimització del sistema no només simplifica la instal·lació, sinó que també accelera el procés. La rapidesa d’ execució resulta en un estalvi de temps significatiu, permetent una finalització més ràpida dels projectes.

 1. Sostenibilitat Ambiental: Menor Emissió de CO2.

En línia amb els estàndards ambientals actuals, la transició de dues plaques de 12,5 tipus A a una sola placa de 18mm tipus DI resulta en una reducció del 18% en les emissions de CO2. Knauf es compromet amb la sostenibilitat, oferint solucions que no només són eficients sinó també respectuoses amb el medi ambient.

ACTUALITZACIÓ EN DETALLS TÈCNICS (GENER 2024).

Com a part de la nostra contínua innovació, les solucions EI30 han estat substituïdes pel Sostre D112b amb mestres CD 60/27 i placa Knauf Alta Dureza 18 mm. Les distàncies màximes per a secundaris, penjaments i primaris s’han optimitzat per garantir una instal·lació encara més eficient.

Per obtenir informació detallada, el full tècnic actualitzat està disponible a la nostra pàgina web.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2024-01-17T18:52:28+01:00 Dimecres, 17 de gener de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, SOSTRES ACÚSTICS|

EFICIÈNCIA EN LA RENOVACIÓ DE FAÇANES.

LA IMPRESCINDIBLE RENOVACIÓ DE FAÇANES.

SOLUCIONS INNOVADORES AMB AÏLLAMENT TÈRMIC.

En l’àmbit arquitectònic, la renovació periòdica de façanes es revela com un requisit ineludible per preservar la integritat estructural i estètica de les nostres propietats. Aquest article ofega en les solucions més avançades, centrades en l’aïllament tèrmic, que estan redefinint el paradigma de la revitalització arquitectònica.

 1. SISTEMES CONVENCIONALS DE RESTAURACIÓ.
  • Restauració amb Mescles de Ciment i Revestiment.
   • Històricament, l’ opció primordial era la reparació de recobriments mitjançant mescles de ciment, seguida d’ una aplicació periòdica de pintura. No obstant això, l’evolució tecnològica ha relegat aquesta alternativa davant solucions més sofisticades.
  • Recobriments Monocapa.
   • Tot i que tècnica, l’ aplicació de recobriments monocapa ha quedat obsoleta davant l’ emergència de sistemes avançats d’ aïllament tèrmic.
 1. SISTEMES AMB AÏLLAMENT TÈRMIC.
   • Façana ventilada.
    • La façana ventilada s’ erigeix com una opció tècnica, eficient i estèticament destacada. Aquesta secció explora en profunditat la seva metodologia, característiques i contribució a l’ estalvi energètic.
  • Fachada SATE/ETICS.
    • El sistema SATE/ETICS, basat en planxes d’aïllament tèrmic, redefineix la relació cost-benefici. Analitzarem la seva aplicació detallada i els estalvis estimats en climatització.
  • MORTER MONOCAPA.
    • Explorarem el sistema de Mortero Monocapa, detallant les seves propietats i costos associats. Tot i que no té aïllament tèrmic, la seva atractiva varietat de colors i textures el posiciona com una opció tècnica a considerar.
  • ENFOSQUIT DE CIMENT.
    • L’ Enfoscat de Ciment, essent l’ opció més sòlida però demandant en manteniment, serà objecte d’ una anàlisi exhaustiva. Abordarem la seva aplicació, costos i desavantatges en comparació amb altres alternatives.

IMPORTÀNCIA DE L’AÏLLAMENT EXTERIOR.

  • L’ aïllament tèrmic exterior, més enllà de la seva contribució a l’ eficiència energètica, perllonga la vida útil dels acabats de façana. En renovar propietats, és imperatiu considerar aquestes opcions.

BENEFICIS DE L’ AÏLLAMENT EXTERIOR.

 • Aquesta secció aprofundeix en com l’ aïllament exterior genera estalvis energètics, millora l’ estètica i proporciona beneficis addicionals.
  • ESTALVIS ENERGÈTICS.
   • La integració de sistemes d’ aïllament tèrmic exterior, ja sigui mitjançant façana ventilada o sistema SATE, es tradueix en estalvis considerables en la factura energètica. A l’hivern, s’estima un estalvi del 45%, mentre que a l’estiu, aquest assoleix el 40%.
  • DURABILITAT I BAIX MANTENIMENT.
   • Contrari als revestiments tradicionals que requereixen repintat cada 8-10 anys, tant la façana ventilada com el sistema SATE poden preservar el seu estat original durant 50 anys sense manteniment addicional, generant estalvis significatius al llarg del temps.
  • CONTRIBUCIÓ A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
   • La renovació amb aïllament tèrmic exterior crea un “efecte xemeneia” a l’estiu, expulsant l’aire calent i afavorint la circulació d’aire fresc. A l’hivern, l’aïllament tèrmic intern es converteix en el protagonista, millorant l’eficiència energètica.
  • FACTORS DETERMINANTS EN L’ELECCIÓ DEL SISTEMA.
   • En el procés d’ elecció, factors com el context històric o artístic de l’ edifici poden influir en la selecció del sistema de renovació. En aquests casos, l’ ús de morter de calç de forma tradicional pot ser necessari, un tema que abordarem en futurs articles.
  • RECOMANACIONS I CONSIDERACIONS FINALS.
   • Concloem destacant que tant la façana ventilada com el sistema SATE són opcions altament recomanades. Els seus beneficis en durabilitat, baix manteniment i estalvi d’ energia fan que sobresurtin en comparació amb les opcions tradicionals de revestiment.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT L’AÏLLAMENT EXTERIOR DE FAÇANES?

 • Inversió Raonable: L’ eficiència energètica resulta en estalvis substancials en la factura, amb suport governamental a través de subvencions que amortitzen la inversió.
 • Optimització de Bastides: La renovació de façanes no només millora l’ estètica, sinó que aprofita la presència de bastides per maximitzar l’ eficiència.
 • Facilita la Venda: Una façana renovada millora la impressió general de l’ immoble, facilitant la seva comercialització.
 • Obligatori en el Futur: Les regulacions futures possiblement obligaran a l’ aïllament tèrmic exterior. Avançar-se pot resultar en estalvis significatius.
 • Salut Ambiental: Una façana en bon estat contribueix a un ambient més saludable dins de l’edifici.
 • Confort Residencial: Amb una envolupant eficient, les temperatures a les habitacions són més agradables durant totes les estacions.
 • Protecció Estructural: Una façana ben acuidada estén la vida útil dels elements estructurals.
 • Atractiu Estètic: La renovació no només té un propòsit funcional, sinó que embelleix la propietat.
 • Amigable amb el Medi Ambient: Una façana eficient és una decisió sostenible i respectuosa amb l’entorn.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA RENOVACIÓ DE FAÇANES AMB AÏLLAMENT TÈRMIC.

 1. Per què és tan important la renovació de façanes?

La renovació de façanes és cabdal per mantenir la integritat estructural i estètica de les propietats. A més, permet incorporar tecnologies avançades, com l’aïllament tèrmic, que milloren l’eficiència i estalvien energia.

 1. En què es diferencien les solucions d’aïllament tèrmic de les convencionals?

Les solucions d’aïllament tèrmic, com la façana ventilada o el sistema SATE/ETICS, ofereixen beneficis superiors en eficiència energètica i durabilitat en comparació amb mètodes convencionals, com la reparació amb mescles de ciment.

 1. Quins són els avantatges específics de la façana ventilada?

La façana ventilada destaca per la seva durabilitat, eficiència tèrmica i estètica. La seva estructura permet un aïllament eficient, contribuint a significatius estalvis energètics i proporcionant un valor estètic addicional a l’ edifici renovat.

 1. Quins estalvis en climatització es poden esperar amb el sistema SATE/ETICS?

S’estima que el sistema SATE/ETICS pot generar estalvis del 40% en la factura energètica a l’estiu i del 30% a l’hivern. La seva combinació d’ aïllament tèrmic i eficiència energètica el converteix en una opció destacada.

 1. Quina és la diferència entre el morter monocapa i altres sistemes d’aïllament?

El morter monocapa és una opció tècnica amb varietat de colors i textures, però no millora l’aïllament tèrmic. A diferència de sistemes com la façana ventilada o el SATE/ETICS, el seu enfocament se centra en aspectes estètics sense contribuir significativament a l’eficiència energètica.

 1. Quin és el sistema de renovació més econòmic a llarg termini?

Tot i que l’ enfosquiment de ciment és inicialment més econòmic, a llarg termini resulta més costós a causa de la manca d’ aïllament tèrmic i la necessitat de manteniment freqüent. Les opcions amb aïllament tèrmic, com la façana ventilada i el sistema SATE, ofereixen un millor retorn d’inversió.

 1. Com afecta l’aïllament tèrmic exterior a l’eficiència energètica de l’edifici?

L’aïllament tèrmic exterior, ja sigui mitjançant la façana ventilada o el sistema SATE/ETICS, contribueix a una major eficiència energètica en reduir la pèrdua de calor a l’hivern i limitar el guany de calor a l’estiu. Això es tradueix en estalvis notables en climatització.

 1. Quines consideracions s’han de tenir en triar un sistema de renovació?

Factors com l’eficiència energètica, durabilitat, costos a llarg termini i estètica són crucials en triar un sistema de renovació. A més, s’ han de considerar les regulacions locals i la possibilitat de subvencions governamentals.

 1. Com contribueix la renovació de façanes al medi ambient?

La renovació de façanes amb sistemes d’aïllament tèrmic exterior no només millora l’eficiència energètica, sinó que també és una decisió amigable amb el medi ambient en reduir el consum d’energia i les emissions de carboni.

 1. Cal renovar una façana històrica de manera diferent?

Sí, les façanes històriques poden requerir mètodes de renovació específics, com l’ ús de morter de calç de forma tradicional. És essencial considerar el valor històric i artístic de l’ edifici en triar un sistema de renovació.

Aquestes preguntes freqüents proporcionen una visió general dels aspectes clau relacionats amb la renovació de façanes amb aïllament tèrmic, oferint orientació a aquells que busquen millorar les seves propietats de manera eficient i sostenible.

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2024-01-16T12:58:59+01:00 Dimarts, 16 de gener de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, fAÇANES, Noticies|

L’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU.

L’ÚS DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU: UNA REVOLUCIÓ EN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

L’aïllament tèrmic s’ha tornat essencial per millorar l’eficiència energètica dels habitatges, reduint la pèrdua de calor o fred al seu interior. En aquest article, explorarem el fascinant món de l’aïllament tèrmic decoratiu i com està transformant no només l’eficiència energètica, sinó també l’estètica dels nostres espais habitables.

   1. Introducció

– Importància de l’aïllament tèrmic en l’eficiència energètica dels habitatges.

   1. Què és l’Aïllament Tèrmic i Com Aconseguir-ho?

– Consum energètic en els edificis.

– Avanços cap a un consum gairebé nul.

   1. Recobreix les teves Parets amb els Panells d’Aïllament Tèrmic Decoratiu

– Innovacions en aïllament tèrmic.

– Atractiu estètic dels panells decoratius.

   1. Què Són els Panells d’Aïllament Tèrmic Decoratiu i Quins Tipus Existeixen?

– Varietat de materials i tipus de panells decoratius.

   1. Avantatges d’Emprar Panells d’Aïllament Tèrmic Decoratiu

– Beneficis més enllà de l’estètic.

– Aïllament tèrmic i acústic.

   1. Com s’Instal·len els Panells d’Aïllament Tèrmic Decoratiu?

– Facilitat d’instal·lació i requisits.

   1. Rehabilitació Energètica

– Estratègies actuals per a eficiència energètica.

– Importància de la rehabilitació energètica en edificis existents.

   1. Quins Beneficis Aporten els Panells d’Aïllament Tèrmic Decoratiu?

– Eficiència energètica en la construcció.

– Rellevància durant el confinament.

   1. Eficiència Energètica en Edificis i Comunitats de Veïns

– Mesures per a l’estalvi de consum i desenvolupament sostenible.

   1. Aïllaments orgànics i inorgànics

– Tipus d’aïllants tèrmics i les seves característiques.

– Homologació de materials alternatius.

   1. Avantatges dels Materials Naturals en l’Aïllament Tèrmic

– Estudi sobre fibres de cotó reciclat.

– Alternatives sostenibles i eficients.

   1. Classificació de l’Aïllament a Espanya

    – Criteris de classificació segons zones i climes.

   1. Conclusions sobre la Implementació de l’Aïllament Tèrmic Decoratiu

– Embelliment i eficiència energètica.

– Compliment de demandes de sostenibilitat en construcció.

   1. Preguntes Freqüents (FAQs)

– Preguntes i respostes per abordar dubtes comuns.

 

 1. INTRODUCCIÓ.

 • El confort en els nostres habitatges no només depèn de la temperatura adequada, sinó també de l’eficiència en el consum energètic. Aquí és on l’aïllament tèrmic entra en joc, sent clau per assolir un equilibri entre ambdues necessitats.
 1. QUÈ ÉS L’AÏLLAMENT TÈRMIC I COM ACONSEGUIR-HO?

 • Malgrat els avenços, els nostres edificis encara no aconsegueixen un consum gairebé nul. No obstant això, l’aïllament tèrmic està en camí de reduir la pèrdua d’energia en un 30%, proporcionant un ambient interior confortable i eficient.
 1. RECOBREIX LES TEVES PARETS AMB ELS PANELLS D’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU.

 • Els panells d’aïllament tèrmic decoratiu no són només una solució eficient, sinó també una declaració d’estil. Més enllà de les parets llises, aquests panells ofereixen elegància i originalitat, remodelant els nostres espais amb un toc diferent.
 1. QUÈ SÓN ELS PANELLS D’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU I QUINS TIPUS EXISTEIXEN?

 • La varietat de panells decoratius és assossegada, des de Bencore amb les seves opcions estètiques fins a panells metàl·lics duradors. L’elecció dependrà de l’ús i de l’impacte estètic desitjat.
 1. AVANTATGES D’EMPRAR PANELLS D’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU.

 • Més enllà del seu atractiu visual, aquests panells ofereixen aïllament tèrmic i acústic, reduint la dependència de sistemes de calefacció o refrigeració. L’eficiència resultant es tradueix en un confort millorat i factures d’energia reduïdes.
 1. COM S’INSTAL·LEN ELS PANELLS D’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU?

 • La instal·lació sol ser senzilla, requerint fixadors de qualitat per garantir resistència i estabilitat. La simplicitat en el procés agrega un estalvi addicional de temps, recursos i energia.
 1. REHABILITACIÓ ENERGÈTICA.

 • En un món enfocat en l’eficiència i la reducció del consum, la rehabilitació energètica és clau. Estratègies com l’aïllament en façanes i l’ús de materials reciclats contribueixen a un futur amb un consum gairebé nul.
 1. QUINS BENEFICIS APORTEN ELS PANELLS D’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU?

 • Més enllà de l’eficiència energètica, aquests panells garanteixen l’estabilitat tèrmica interior i redueixen significativament la factura de la llum. Un objectiu cabdal, especialment després de l’experiència del confinament, destacant la importància d’una llar ben condicionada.
 1. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS I COMUNITATS DE VEÏNS.

 • Des de finestres de doble vidre fins a aïllaments complets, les mesures d’eficiència energètica no només estalvien consum, sinó que també contribueixen al desenvolupament sostenible del sector immobiliari.
 1. AÏLLANTS ORGÀNICS I INORGÀNICS.

 • Explorant les opcions d’aïllants, des dels orgànics basats en plàstic fins als inorgànics com la llana mineral. La recerca de materials alternatius, com fibres de cotó reciclat, apunta cap a solucions més sostenibles.
 1. AVANTATGES DELS MATERIALS NATURALS EN L’AÏLLAMENT TÈRMIC.

 • Estudis recents sobre fibres de cotó reciclat demostren la seva eficàcia en l’aïllament tèrmic. Els materials naturals porosos, provinents del reciclat de peces de cotó, ofereixen solucions sostenibles sense comprometre el rendiment.
 1. CLASSIFICACIÓ DE L’AÏLLAMENT A ESPANYA.

 • A Espanya, la classificació de l’aïllament s’adapta a zones i climes, determinant els requisits mínims. Un enfocament necessari per garantir l’eficiència en la construcció segons les condicions específiques de cada regió.
 1. CONCLUSIONS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU.

 • En conclusió, l’adopció d’aïllament tèrmic decoratiu no només embelleix els nostres espais interiors, sinó que també exerceix un paper essencial en la reducció del consum energètic i millora del confort en els habitatges. Aquestes solucions compleixen amb les creixents demandes d’eficiència i sostenibilitat en la construcció.
 1. PREGUNTES FREQÜENTS (FAQS).

 • Són els panells d’aïllament tèrmic decoratiu difícils d’instal·lar?
  • No, la majoria dels panells són fàcils d’instal·lar amb fixadors de qualitat.
 • Quins són els materials més sostenibles per a l’aïllament tèrmic?
  • Fibres de cotó reciclat i materials naturals són opcions sostenibles.
 • Els panells decoratius ofereixen aïllament acústic?
  • Sí, molts panells proporcionen tant aïllament tèrmic com acústic.
 • Quina és la classificació d’aïllament a la meva zona segons les normatives espanyoles?
  • La classificació varia segons la ubicació i el clima, consulta les normatives locals.
 • Puc instal·lar panells decoratius pel meu compte?
  • Sí, amb fixadors adequats, la instal·lació pot ser un projecte de bricolatge.

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 93 303 74 43

2024-01-16T12:12:49+01:00 Dijous, 11 de gener de 2024|AÏLLAMENT, DECORACIó, Noticies|

COM CONSERVAR LES PORTES TALLAFOCS?

FUNCIÓ VITAL DE LES PORTES TALLAFOCS.

Les portes tallafocs, també conegudes com a portes resistents al foc (RF), exerceixen un paper fonamental en la protecció contra incendis en qualsevol estructura. El seu correcte funcionament i manteniment són essencials per garantir la seguretat de les persones i minimitzar els danys en cas d’ emergència.

 

   1. Introducció a les Portes Tallafocs.
    1. Importància en la prevenció d’ incendis.
   2. Funció de les Portes Tallafocs.
    1. Evitar la propagació del foc i facilitar evacuació.
   3. Característiques Clau.
    1. Materials, disseny i funcionament.
   4. Tipus de Portes Tallafocs.
    1. Descripció detallada de diferents tipus.
   5. Beneficis d’ Utilitzar-les.
    1. Avantatges en la seguretat i protecció.
   6. Manteniment Requerit.
    1. Importància del manteniment periòdic.
   7. Ubicacions Crucials per a la seva Instal·lació.
    1. Llocs obligatoris per col·locar les portes.
   8. Dubtes Comuns i Respostes sobre el seu Ús Correcte.
    1. Tancament amb clau i errors freqüents.
   9. Conclusió.
    1. Recapitulació de la importància de les portes tallafocs.

 

 LES PORTES TALLAFOCS: LA SEVA FUNCIÓ PROTECTORA.

 • Aquestes portes, implementades com a part de les mesures passives contra incendis, tenen com a objectiu principal evitar la propagació del foc en un edifici. En moments crítics, faciliten l’evacuació ràpida i segura de les persones presents al lloc. Fabricades amb materials que retarden la ràpida propagació del foc, aquestes portes són vitals per contenir i limitar l’impacte d’un incendi.

 CARACTERÍSTIQUES CLAU A CONSIDERAR.

 • Les portes tallafocs són majorment pivotants metàl·liques i han de complir certs estàndards per a la seva eficàcia. S’ han de tancar automàticament després de cada obertura i permetre una fàcil obertura durant situacions d’ emergència. A més, en el seu disseny, han de resistir altes temperatures a la cara exposada al foc i actuar com a aïllant a la cara oposada.

 DIVERSITAT DE TIPUS DE PORTES TALLAFOCS.

 • Existeixen diversos tipus de portes tallafocs, des de les de fulla fins a les corredisses, cadascuna amb les seves característiques i aplicacions específiques. Les de fulla, les guies, les corredisses i altres variants estan dissenyades per adaptar-se a diversos espais i necessitats estructurals.

 BENEFICIS I AVANTATGES DE LA SEVA IMPLEMENTACIÓ.

 • L’ús de portes tallafocs aporta múltiples beneficis, des de retardar la propagació del foc fins a facilitar l’evacuació i minimitzar danys econòmics en cas d’un incendi. A més, aquestes portes estan disponibles en una àmplia gamma de dissenys que s’adapten a diferents ambients.

 MANTENIMENT PER GARANTIR L’ EFICÀCIA.

 • El manteniment periòdic és essencial per assegurar el correcte funcionament de les portes tallafocs. Es requereixen inspeccions regulars per verificar les juntes d’ estanquitat, els punts de tancament i altres elements que garanteixin la seva operativitat durant una emergència.

 UBICACIONS CRUCIALS I DUBTES FREQÜENTS.

 • Les portes tallafocs s’han d’instal·lar en àrees estratègiques, com sortides d’escapament i zones d’alt risc. A més, s’aborden dubtes comuns sobre el seu tancament amb clau i errors freqüents que comprometen la seva funció de seguretat.

FAQs

    • Són obligatòries les portes tallafocs?
     • Sí, la seva instal·lació és obligatòria en sortides d’escapament i altres llocs específics.
    • Quin tipus de manteniment requereixen?
     • Es requereixen inspeccions periòdiques de juntes i punts de tancament per garantir-ne el funcionament.
    • Poden les portes tallafocs romandre obertes?
     • No, han de romandre tancades per a la seva efectivitat en cas d’ incendi.
    • Com saber si una porta és tallafocs?
     • Les portes tallafocs solen tenir etiquetes o certificacions que les identifiquen com a tals.
    • Què passa si no es fa manteniment a aquestes portes?
     • El mal funcionament podria comprometre la seva eficàcia en cas d’ un incendi.

 CONCLUSIÓ.

Les portes tallafocs són elements vitals en la protecció contra incendis. El seu correcte ús, manteniment i comprensió de la seva funció són fonamentals per preservar la seguretat en tot tipus d’ edificacions.

Per a aquells preocupats per la seguretat i la prevenció d’incendis, les portes tallafocs són elements essencials que poden salvar vides i protegir propietats.

 

INFORMA’T AMB PROFESSIONALS.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 93 303 74 43

2024-01-09T13:09:28+01:00 Dimarts, 9 de gener de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|
Veure més notícies