AÏLLAMENT

/AÏLLAMENT

PROMOCIÓ DE PASTES KNAUF UNIK FILLER 1H I 30′ I KNAUF UNIK 2H I 24H.

A partir del tercer sac de pastes s’aplica la promoció. Consultar en el punt de venda o departament comercial. Promoció vàlida des del 12 de juny de 2023 fins al trenta de juliol de 2023.

GRAN PROMOCIÓ DE PASTES KNAUF UNIK FILLER 1H I 30′ I KNAUF UNIK 2H I 24H. LES SEVES CARACTERISTIQUES,

KNAUF UNIK FILLER 1H

Knauf Unik Filler 1 Hora és un producte en pols a base de sulfat de calci semihidratat, carbonat càlcic i additius per a la seva aplicació en el tractament de juntes com a pasta de flascó d’ 1 hora. És una pasta de composició mixta classificada com a tipus 3B d’ acord amb la norma UNE-EN 13963

CARACTERÍSTIQUES

 • Material en pols llesta per barrejar
 • Bona adherència sobre el suport
 • Fàcil pastat a mà o a màquina amb excel·lent hidratació
 • Consistència cremosa i flexible
 • Aplicació manual
 • Fàcil d’ utilitzar per la seva gran manejabilitat
 • Fàcil de polir
 • Nivell d’ acabat Q3
 • Reacció al foc A1

DIMENSIONS.

Paletització

42 sacs/palé

Ud. Venda

Bossa 20Kg

CAMPS D’ APLICACIÓ

Knauf Unik Filler 1 Hora és una pasta de juntes de flassament ràpid per a ús interior per aplicar a mà sobre plaques de guix laminat Knauf amb vora afinada, versàtil o quadrat en sistemes d’ envans, trasdossats i sostres suspesos. També es pot aplicar per reparar zones malmeses, esmenar irregularitats a les plaques o emplastir els caps dels cargols.

KANAUF UNIK FILLER 30′

Knauf Unik Filler 30′ és un producte en pols a base de sulfat de calci semihidratat, carbonat càlcic i additius per a la seva aplicació en el tractament de juntes com a pasta de flascó de 30 minuts. És una pasta de composició mixta classificada com a tipus 3B d’ acord amb la norma UNE-EN 13963.

CARACTERÍSTIQUES.

 • Material en pols llesta per barrejar
 • Bona adherència sobre el suport
 • Fàcil pastat a mà o a màquina amb excel·lent hidratació
 • Consistència cremosa i flexible
 • Aplicació manual
 • Fàcil d’ utilitzar per la seva gran manejabilitat
 • Fàcil de polir
 • Nivell d’ acabat Q3
 • Reacció al foc A1

DIMENSIONS

Paletització

42 sacs/palé

Ud. Venda

Bossa 20Kg

Camps d’ aplicació

Knauf Unik Filler 30 minuts és una pasta de juntes de flassament ràpid per a ús interior per aplicar a mà sobre plaques de guix laminat Knauf amb vora afinada, versàtil o quadrat en sistemes d’envans, trasdossats i sostres suspesos. També es pot aplicar per reparar zones malmeses, esmenar irregularitats a les plaques o emplastir els caps dels cargols.

KNAUF UNIK 2H

Pasta de juntes d’ esvaïment ràpid per a sistemes de plaques de guió laminat. Fàcil hidratació i excel·lent consistència.

Knauf UniK 2H és un material en pols, en base de sulfat de calç semihidratat, carbonat càlcic, càrregues lleugeres, resines i additius.

CARACTERÍSTIQUES

 • Material en pols, llest per barrejar.
 • Factor de pastat (l/ kg): 0,5.
 • Amassat a mà i a màquina.
 • Fàcil i ràpida hidratació.
 • Facilitat de treball per la seva excel·lent consistència.
 • Aplicació manual amb cinta de paper Knauf.
 • Gran adherència.
 • Facilitat de poliment.
 • Temps de fraguat / temps obert de treball (aprox. 2h)
 • Nivell d’ acabat Q3.
 • Reacció al foc A1.
 • Qualitat de l’ aire interior: Certificats A +, IBR i Cont. de COVs 0 g/l.
 • Embalatge: sac.
 • Conservació: 9 mesos.

Dimensions

Paletització       

100

Ud. venda

Bossa 10 Kg

Paletització

50

Ud. venda

Bossa 20 Kg

CAMPS D’ APLICACIÓ

 • Tractament de juntes amb cinta de paper Knauf de plaques de gui guixat amb vora Afinat BA, Versàtil BV, Quadrats BC o Tallats BCO.
 • Emplast de caps de cargols.

KNAUF UNIK 24H

Acabats premium, més blanca i més fina.

Pasta de juntes i acabat d’ assecament lent per a sistemes de placa de guixo laminat. La seva excel·lent consistència permet una gran treballabilitat tant a mà com a màquina. Knauf Unik 24H és un material en pols en base de carbonat càlcic per al tractament de juntes entre plaques de guix laminat, emplastit de caps de cargols i com a pasta d’ acabat.

CARACTERÍSTIQUES

 • Material en pols, llest per barrejar.
 • Factor de pastat (l/ kg): 0,45.
 • Fàcil pastat mecànicament.
 • Aplicació manual o màquina amb cinta de paper Knauf.
 • Color més blanc i textura fina.
 • Gran adherència.
 • Estabilitat de la mescla: garantida fins a 48 hores en recipient tancat.
 • Temps d’assecament 24 – 48 h.
 • Nivell d’ acabat Q4.
 • Reacció al foc A2-S1, d0.
 • Qualitat de l’ aire interior: Certificats A +, IBR i Cont. de COVs 0 g/l.
 • Embalatge: sac.
 • Conservació: 12 mesos.

Dimensions

 • Paletització
 • 50
 • venda
 • Puck
 • Paletització
 • 50
 • venda
 • Bossa 20 Kg

CAMPS D’ APLICACIÓ

 • Tractament de juntes amb cinta de paper Knauf de plaques de guixa laminat amb vores afinat BA, versàtil BV, quadrats BC o tallats BCO.
 • Emplast de caps de cargols.
 • Únicament per a interiors.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43

2023-06-08T21:33:41+02:00 Dijous, 8 de juny de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|

REFORMA DE LA CUINA DE DELIRANTO.

Deliranto és un restaurant de Salou tan creatiu com actual. Compta amb una Estrella MICHELIN per la seva oferta gastronòmica de gran nivell.  La recerca d’experiències s’ha convertit en una tendència i l’original proposta del xef Pep Moreno

Pep, declarava que les obres del restaurant els havien tingut molt ocupats aquests darrers mesos.  Una gran part de la reforma de la cuina ha estat executada per Manuel Padilla, a qui agraïm la confiança dipositada en Distribucions PLB. Les imatges parlen per si soles. L’ànima d’aquest restaurant incomparable ha comptat amb idees avançades i materials prestigiosos.

@Distribucions PLB ha aportat el seu granet de sorra, hem subministrat, entre altres materials, els falsos sostres fonoabsorbents d’alta qualitat tal com ens exigia un projecte d’aquest calibre.

Concretament s’han instal·lat:

La propietat, preocupada pel confort acústic del recinte, buscava d’una banda l’estètica, i de l’altra, procurar una zona agradable per als seus treballadors.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43

#deliranto #salou #pepmoreno #estrellamichelin #solrepsol #guiarepsol #gourmet #restaurante #chef #michelinstar #guiamichelin #michelinguide #menudegustacion #gastrolovers #foodlovers #restaurant #visitsalou #tarragona #costadaurada #delirantorestaurante

2023-06-07T21:37:56+02:00 Dimecres, 7 de juny de 2023|AÏLLAMENT, DECORACIó, Noticies|

NOVES PARTICIONS PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X. Sistemes d’envans fins a EI 120.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

Una de les àrees més importants de la Protecció Passiva és la compartimentació dels edificis en sectors d’ incendi. Aquesta tècnica divideix els espais amb sistemes resistents al foc (parets, forjats, etc…) amb classificació EI que garanteixen que el foc ha de romandre en el compartiment per almenys un temps determinat: 30, 60, 90, 120 minuts.

Els sistemes de compartimentació contra el foc, tant per a edificació com per a edificis industrials, poden ser tradicionals (com parets de maó o de bloc de formigó) o específics de tabiqueria seca, per exemple. Aquests últims, per ser classificats EI (resistents al foc), han de passar assajos de Resistència al Foc en laboratoris oficials seguint una Normativa específica, l’EN 1364-1 quan no hagin de suportar càrrega, que és en la immensa majoria dels casos en edificació.

Una mostra de partició típica s’assaja en mida de 3×3 m (llarg x alt) amb un dels laterals sense fixar, simulant una continuïtat més enllà de la mostra. Això implica que la resistència que compleixi aplica a particions fetes amb aquest sistema de qualsevol longitud de forma il·limitada.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

En el cas de l’ alçada, aquesta ve limitada per un altre paràmetre durant l’ assaig: la deformació, mesurada en mil·límetres. Si aquest paràmetre no sobrepassa el 30 % de l’ alçada assajada, la partió es pot augmentar 1 m més sobre l’ alçada assajada.

Augmentar l’alçada per sobre d’aquests 4 m (3 + 1 metres) requereix o bé assajar en un forn més alt, o bé complir amb certs requisits extra, establerts en una Norma EXAP (Aplicació Estesa), com són assolir un temps extra de resistència complint el criteri de deflexió, o no sobrepassar determinada temperatura en els perfils suport.

El nou sistema de particions tipus sandvitx basat en la placa PROMATECT-100X®, llançada al mercat per Promat Ibérica amb gran èxit, donada la seva excel·lent relació prestacions/cost, complementa les solucions de trasdossats i sostres que apareixen al nostre Catàleg General. Aquestes particions són més primes i permeten guanyar més espai útil a l’ habitatge.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

Amb només 4 assajos realitzats, podem aportar les solucions més senzilles del mercat per a resistències al foc d’ EI 30, 60, 90 i 120, amb alçades que poden assolir fins als 12 m d’ alçada i longitud il·limitada. Aquest quadre inclou aquestes solucions.

 

 

 

 

 

PER QUÈ USAR LA PLACA PROMATECT®-100X?

PERQUÈ PROMATECT®-100X ÉS INNOVADORA

Presenta la tecnologia més avançada combinant una base de sulfats amb la PROMAXON® de silicat càlcic exclusiva PromaX®.

PERQUÈ PROMATECT®-100X OFEREIX MOLT ALTES PRESTACIONS DAVANT EL FOC

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

 • No hi ha una protecció total contra el foc.
 • Altes prestacions de resistència al foc amb gruixos mínims en sistemes de compartimentació (parets i sostres).
 • Amb marcatge CE i 25 anys de durabilitat en interiors i en semiexposició.
 • Placa d’ alta qualitat per a protecció contra el foc amb la garantia del líder mundial en seguretat contra incendis.

 

 

 

 

PERQUÈ PROMATECT-100X® OFEREIX GRANS AVANTATGES PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

 • Permet construir elements remeiadors únicament amb dues plaques, la qual cosa fa possible un treball d’instal·lació més ràpid i estalvis en mà d’obra.
 • Tots els sistemes amb només dos gruixos: 12 i 20 mm.
 • Menys tipus de placa significa menys inventari i menys transports.
 • Es pot tallar fàcilment amb un simple cúter.
 • Es poden construir sostres i particions amb perfileria i eines estàndard.
 • Les plaques tenen una superfície molt llisa per a un gran acabat amb pastes per a juntes i pintures estàndard.
 • Format estàndard més petit per a un maneig més senzill: 2000 x 1200 mm.

 

 

 

Descarrega’t el fulletó.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 93 303 74 43

2023-06-05T20:39:03+02:00 Dilluns, 5 de juny de 2023|AÏLLAMENT, fAÇANES, Noticies, TABIQUERIA SECA|

Nova Gamma de Solucions ROCKWOOL.

ROCKWOOL. Nova Gamma de Solucions per a Particions Interiors.

Ni tots els materials són iguals, ni totes les llanes minerals tenen les excel·lents propietats de la llana de roca ROCKWOOL.

 

ROCKWOOL presenta la seva nova gamma de solucions per a particions interiors, la nova generació de productes d’aïllament de llana de roca creada amb la tecnologia NyRock, un nou procés productiu patentat per ROCKWOOL que brinda totes les fortaleses de la roca, i gràcies a la densitat dels panells, millora l’aïllament acústic.

Tots els productes de la nova gamma; Alpharock Premium, Sonorock Plus i Sonorock Eco, ofereixen excel·lents prestacions tèrmiques, acústiques i de protecció en cas d’incendi per assegurar el màxim confort i seguretat. A més, tenen el segell Eurofins Gold, la certificació més estricta en qualitat d’aire interior.

Consulteu professionals:

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel: 93 303 74 43.

2023-05-29T19:20:30+02:00 Dilluns, 29 de maig de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|

MES DE LAS EINAS PER A PROFESSIONALS. DEWALT. 31/05

MES DE LAS EINAS PER A PROFESSIONALS. DEWALT.

31 de Maig de 2023. de 08:00 a 13:00 h. a PLB BARCELONA

Carrer Tucuman, 16-18

08030 Barcelona

 

¡! PREUS ESPECIALS! !

Ens visitarà la furgoneta DEWALT*.

Aprofita l’ocasió i descobreix noves eines

i noves tecnologies que facilitessin la teva feina.

*DEWALL

Des de la seva àmplia història i rendiment provat fins al  seu enfocament en la innovació i la tecnologia. El 1922, Raymond DeWalt, llavors inspector de Seabrook Farms, perfecciona la primera màquina per treballar la fusta, per tal d’augmentar  la productivitat i la versatilitat.   Ja el 1924 se crea l’empresa DEWALT Products, amb planta i oficines a Leola, Pensilvània. El seu producte és una màquina elèctrica universal per treballar la fusta, coneguda com a “Wonder-Worker” de DeWalt, que es pot configurar de 9 maneres diferents. DEWALT també oferia una escopleadora i una acobladora específiques…  fins avui, DEWALT segueix dissenyant i optimitzant solucions professionals per al lloc de treball -eines, accessoris, emmagatzematge i més… – per tal de garantir una confiança  absoluta en les situacions més extremes.

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 93 303 74 43

2023-05-25T08:41:43+02:00 Dijous, 25 de maig de 2023|AÏLLAMENT, Noticies|

AÏLLAMENTS ACÚSTICS I SONORITZACIÓ. DIFERÈNCIES.

AÏLLAMENTS ACÚSTICS (INSONORITZACIÓ) I CONDICIONAMENT ACÚSTIC. DIFERÈNCIES.

Molta gent confon la diferència entre so i soroll, i el mateix passa amb l’aïllament acústic i insonorització. Amb el primer (aïllament acústic), ens aconseguim protegir del soroll exterior mentre que amb el segon guanyem en confort acústic.

Mentre que la sonorització busca com a objectiu millorar l’ acústica d’ un espai, les insonoritzacions atenuen o aïllen la pressió sonora dins d’ un espai. Ens referim tant a sorolls coneguts aeris com d’impacte.

Aquests últims són els que es fan en xocar dos objectes, com pot ser el soroll d’uns tacons en trepitjar, l’arrossegament de mobles, el cop d’una paret o porta… Els sorolls aeris són els que es generen per música molt alta, crits, el so d’ un motor, etc.

És a dir, la sonorització és l’encarregada de millorar l’acústica a l’interior d’un espai i l’aïllament acústic pretén aïllar el so de l’exterior. En molts sectors professionals és necessària una correcta instal·lació de tots dos per poder comptar amb una acústica òptima al local, però aïllar-lo dels sorolls de fora.

Un dels aspectes més importants a l’ hora de realitzar una obra o reforma és l’ acústica. D’una banda, sempre es busca que a l’interior d’un espai s’escolti correctament, sense estridències ni ecos. Però, d’altra banda, l’objectiu és no molestar fora d’aquestes quatre parets, és a dir, estigui ben insonoritzat.

PER QUÈ ES PRODUEIX UN PROBLEMA D’ACÚSTICA?

Quan entrem a un local i el soroll és eixordador, o no s’escolta bé si hi ha una única persona parlant, és perquè no està ben condicionat. Els sons que emeten els instruments musicals, el soroll de màquines o fins i tot la veu humana generen ones que van en diferents direccions.

Aquestes ones van xocant amb el terra, amb les parets i amb el sostre, i si ho fan sobre materials durs, fan que amb aquest rebot es generen nous sorolls. Realment, aquest xoc de sons contra la superfície genera una repetició que en la nostra oïda es tradueix com a bullici, com una veu o una música que no és del tot clara.

PER QUÈ INTEGRAR LA SONORITZACIÓ EN UN PROJECTE.

El condicionament acústic, també conegut com a sonorització, té com a objectiu principal corregir qualsevol tipus de soroll. Però a més d’aconseguir aquest aïllament, la sonorització ajuda a oferir el confort acústic desitjat (és a dir, la sonorització perfecta) i millora la nostra salut, ja que evita estressar el cervell humà.

El so es converteix en el protagonista de molts espais: col·legis, auditoris, sales de reunions, centres públics… La veu i la música han de ser l’aliat perfecte per transmetre un missatge, d’aquí la importància d’integrar la sonorització en un projecte.

ACONSEGUIR LA MILLOR ACÚSTICA SEGONS EL MATERIAL.

Hi ha especialistes tant en condicionaments acústics com en el seu aïllament. Des de fa 20 anys, hem realitzat tota mena de projectes per corregir l’excés de soroll, ressò o bullici. Per aconseguir-ho utilitzem sempre els materials que són més efectius per aconseguir l’acústica òptima en cada espai.

Es realitzen estudis acústics per a tot tipus de sectors professionals: en oficines, sales d’espera, restaurants, menjadors d’escola, cafeteries… Com que cada projecte és diferent, primer cal fer un estudi amb el simulador. Gràcies a ell, comprovem quins materials són els més indicats per aconseguir la millor acústica i que s’ajusti a les necessitats estètiques de cada espai.

INSTAL·LACIÓ DE CONDICIONAMENT ACÚSTIC.

Existeixen diferents formes d’ aconseguir la sonorització òptima, per la qual cosa oferim solucions constructives personalitzades als requisits de cada projecte.

Prèviament coneixem les necessitats dels clients i després, els mostrem les opcions que millor s’hi ajusten. Consulta a professionals per trobar la solució més rendible per al teu negoci.

¿DIFERÈNCIES ENTRE CONDICIONAMENT ACÚSTIC I AÏLLAMENT ACÚSTIC?

Quan anem caminant pel carrer, abans d’entrar a un local, hi ha diversos factors que fan que ens decantem per un o altre, podríem esmentar la decoració, estètica de la façana, però hi ha altres factors que de forma subjectiva també ens influeixen en l’elecció.

Per exemple, si quan passem per la façana d’un restaurant, des del carrer s’esdevenen veus i crits, pensarem que el local és molt sorollós i possiblement passem de llarg.  Això es deurà al fet que el local està mal insonoritzat, i els sorolls de l’interior es transmeten a l’exterior.

EXEMPLE DE PARET MAL INSONORITZADA.

AÏLLAMIENT ACÚSTIC

AÏLLAMIENT ACÚSTIC

Els trasdossats d’insonorització no han d’estar en contacte directe amb l’estructura de l’edifici (pilars, forjats…). Atès que aquestes unions directes es transformen en ponts acústics que fan que perdem l’ aïllament acústic aconseguit.

Però també pot succeir una altra situació, un local ben ambientat i decorat, que veiem pels seus finestrals que està ple, però no es transmet cap mena de soroll a l’exterior. Això es deu al fet que el local està ben insonoritzat. Això, de primeres, ens transmet una sensació de local més confortable que l’exemple anterior.

Per obtenir un bon aïllament acústic, la forma més habitual de treballar és amb el sistema box-in-box. És a dir, sobre el local en estat inicial es realitza una solera flotant, un trasdossat i un fals sostre d’ insonorització. Tots aquests elements han d’ aquestes de solaritzats de l’ estructura i parets, de manera que no existeixin ponts acústics que transmetin ni soroll ni vibracions.

Atès que tant les parets com sostre han d’ estar ancorats, s’ empren elements com els silent-blocks que permeten ancorar, sense transmetre sorolls ni vibracions, els sostres i parets d’ insonorització.

Un altre sistema d’insonorització consisteix en el trasdossat de parets amb elements elàstics-absorbents com El1Acoustic Pebbles. Aquest sistema permet l’estalvi de la instal·lació dels silent-blocks, ja que són panells d’insonorització que van enganxats sobre la paret original, o sostre, i després sobre aquests es torna a instal·lar enganxats les plaques de guix laminat. En tractar-se d’ un element elàstic evita la formació de ponts acústics, i ateses les seves característiques es pot trasdossar directament enganxant sobre ell una placa de guix laminat.

EXEMPLE DE PARET MAL INSONORITZADA.

Els trasdossats d’insonorització no han d’estar en contacte directe amb l’estructura de l’edifici (pilars, forjats…). Atès que aquestes unions directes es transformen en ponts acústics que fan que perdem l’ aïllament acústic aconseguit.

Es pot veure com el trasdossat d’insonorització no està en contacte directe ni amb la paret (càmera d’aire) ni amb el forjat (banda elàstica)

Llavors, arribats a aquest punt, ens decidim a entrar al restaurant. De sobte, després d’obrir la porta un murmuri molest ens arriba a les oïdes. Això és degut al fet que el local no està condicionat acústicament.

Ja que hem entrat al local, decidim demanar taula i passem a dinar. què és el següent que succeeix? Que ens adonem que per parlar amb qui hem anat a menjar hem d’elevar la veu. Quan nosaltres elevem la veu, els altres clients de les altres taules també eleven la veu, i al final tots acabem parlant gairebé a crits.

QUIN ÉS EL MOTIU DE L’ELEVAT SOROLL A L’INTERIOR DEL RESTAURANT?

La manca de condicionament acústic en el local i l’ elevada reverberació.

I PER QUÈ EXISTEIX AQUESTA REVERBERACIÓ?

En un local, en funció d’allò més o menys absorbents que siguin les seves parets, sostre i terra, el so “rebotarà” (millor dit, es veurà reflectit), durant més o menys temps.

Aquest so que “rebota” a les parets de forma prolongada s’anomena reverberació.

Per exemple, si un local tingués les parets, terra i sostre de vidre (un material que reflecteix molt el so), qualsevol client que parli a l’interior, no hi haurà res que atenuï o esmorteeixi el so, de manera que aquest s’amplificarà com a la caixa d’un piano. i si en comptes d’un client n’hi ha cinquanta? Crec que la resposta la coneixem tots: un soroll insuportable.

Qualsevol material (des d’una paret de maó o pladur, fins a una catifa, passant per vidres, fusta, cortines…) té un coeficient d’absorció acústica. Això vol dir, que tots els materials, quan el so incideix sobre ells, reflecteixen una part del so i n’absorbeixen una altra.

Si un local té superfícies molt reflectants, tindrà un temps de reverberació alt, i això provocarà que el soroll de l’ interior s’ amplifiqui i sigui molest. Si, al contrari, un local té superfícies molt absorbents (Panells acústics), tindrà un temps de reverberació baix, això atenuarà el soroll del seu interior fent-lo més confortable.

COM PODEM REDUIR LA REVERBERACIÓ I EL SOROLL?

Avui dia hi ha panells acústics decoratius que solucionen el problema d’ elevada de reverberació en locals, i a més també tenen un acabat estètic que permet integrar-los dins la decoració del local. La instal·lació d’un condicionament acústic és senzilla, sense obres, ràpid i de resultat sorprenent

QUINS AVANTATGES M’APORTA AL NEGOCI EL CONDICIONAMENT ACÚSTIC?

El local guanya en confort acústic i això es tradueix en qualitat percebuda pel client. Un exemple d’això, el podem trobar en un estudi realitzat per al Màster de Cuina d’Autor (Universitat Camilo Jose Cela), sobre restaurants i bars a Espanya, on es feia una classificació de la qualitat d’aquests i la seva relació amb el nivell de soroll a l’interior. En aquest estudi es va avaluar que els restaurants de més qualitat disposaven d’elevat confort acústic i conforme anava baixant la qualitat del restaurant augmentava el nivell de soroll al seu interior, fins a arribar al punt dels restaurants de pitjor qualificació eren els més sorollosos.

Fins i tot associacions com “Escoltar és clau” han elaborat un llistat de restaurants en funció de la seva qualitat de confort acústic. La campanya es diu “Menjar sense soroll” i en el següent enllaç es pot consultar el llistat dels restaurants amb el millor confort acústic.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43.

2023-05-22T18:50:07+02:00 Dilluns, 22 de maig de 2023|AÏLLAMENT, DECORACIó, Noticies|

VEÏNS SOROLLOSOS. AÏLLAMENT ACÚSTIC.

Si té problemes amb el soroll excessiu dels seus veïns, parlar amb ells pot ser la solució perfecta, però sovint no és tan senzill. Cal plantejar-se l’aïllament acústic.

Per ajudar a resoldre la situació, intenti parlar amb els seus veïns quan sigui el moment adequat, si això no funciona, pensi a parlar amb l’ajuntament i prendre notes sempre que li  molestin el soroll del costat.  Estigui obert a la mediació per trobar una solució que tant vostè com el seu veí estigui content.

Per obtenir més informació consulteu aquests consells i recordi, per a l’aïllament  acústic hi ha un gran ventall de possibilitats ara.

AÏLLAMENT ACÚSTIC. PARLANT AMB ELS TEUS VEÏNS

És molt la mentalitat moderna no interactuar amb les persones que viuen a prop i seguir amb la nostra pròpia vida a casa.  Però li sorprendrà el que una mica  de contacte amb els seus veïns pot fer per vostè en moments de necessitat.

Si té problemes amb els veïns sorollosos, el millor primer pas a donar és parlar amb ells sobre el problema.  Fins i tot es pot adonar que no s’adonin  que l’estan  molestant i que canviarien a gust el seu comportament.

AÏLLAMENT ACÚSTIC. QUAN HAS DE PARLAR AMB EL TEU VEÍ?

Quan el soroll s’ha convertit en un problema constant. No hauria de parlar amb  el seu veí sobre el soroll si li molestava una instància puntual.  No obstant, si li molesten repetidament el somni o no pot escoltar la televisió per  la seva música, és un bon moment per parlar.

Si ha intentat encendre el televisor o distreure’s del soroll, però realment comença a deprimir-lo, és hora de demanar als seus veïns que mantinguin el soroll.

El millor moment per acostar-te al  teu veí és durant el dia, en lloc de quan vas perdre  la calma a la nit o a la nit.  Abordi el tema l’endemà  , un cop  estigui tranquil.

AÏLLAMENT ACÚSTIC. COM S’HI HA D’ACOSTAR?

Si tots dos tenen jardins del darrere, entaular una conversa allà, o si els veu  al pati davanter o sortint de casa  alhora que  vostè, parli el tema de manera casual i amistosa.

Com a últim recurs, sempre pot trucar a la seva porta durant un període més tranquil, assegurant-se que està d’humor tranquil i controlat.

Sigui tranquil i educat amb la seva sol·licitud perquè estar enutjat i confrontat només li assegurarà que rebi la mateixa resposta.

Ofereix alguns exemples de quan el  seu soroll el va interrompre a casa i l’efecte que va tenir en vosaltres. No siguis agressiu ni acusador.  Simplement indiqui els fets perquè puguin entendre clarament el problema.

Diles què  t’agradaria  que fessin per resoldre el problema.  Suggereix que el televisor o la música que estan reproduint massa fort s’apaga després d’un temps determinat.  Això crea un punt mitjà que no els fa sentir que no poden fer les coses que gaudeixen en la comoditat de  casa seva.

Si li preocupa que la conversa pugui convertir-se en una discussió, o fins i tot en una cosa pitjor, acèrqueix el seu veí amb un familiar o amic.

AÏLLAMENT ACÚSTIC. QUEIXA A L’ AJUNTAMENT DELS VEÏNS SOROLLOSOS.

Per a alguns, aquesta pot ser la primera acció, però la queixa a l’ajuntament només hauria de passar realment si ha intentat parlar amb  el seu veí sobre el problema. No cal que ho faci, per suposat, però intentar mantenir una conversa és sovint el curs més just d’acció a prendre en primera instància.

Si ha intentat parlar amb el seu veí i no s’ha resolt res, el següent pas pot ser posar-se en contacte amb l’autoritat  local.  Ha de tenir en compte que qualsevol queixa quedarà registrada i si té previst vendre la propietat en el futur, els compradors podran veure aquesta informació.  També hi ha la possibilitat que la disputa també pugui arribar als tribunals al final, tot i que s’hauria de  fer tot el possible per evitar-ho.

AÏLLAMENT ACÚSTIC. QUÈ PASSA DESPRÉS DE QUEIXES A L’AJUNTAMENT?

La primera etapa consisteix a enviar una carta al teu veí per part de l’ajuntament en la qual s’indica que s’ha presentat una queixa, però sense esmentar qui ha estat l’encarregat de presentar-la.

L’ajuntament li demanarà que faci un registre de les hores, dates i llocs on ha escoltat el soroll.  També voldran tenir una idea clara de com està afectant la teva vida. En alguns casos, un representant de l’ajuntament podria visitar per escoltar la contaminació acústica per si mateixos, o en casos més extrems, fins i tot instal·lar equips per controlar els nivells de soroll.

Després que el consistori hagi avisat els veïns, es podria proposar la mediació si el soroll continua. Si aquesta opció no s’ adopta, o l ‘ ajuntament considera que no funcionarà en aquest cas, es podran prendre altres actuacions oficials.

Segons la seva valoració de la situació, l’ajuntament podria qualificar el soroll com a “molèstia legal” i el veí va rebre un “avís de reducció”.  Això els informa efectivament que seran processats llevat  que el soroll s’aturi i  puguin   enfrontar-se a una multa. Si la propietat implicada s’ utilitza amb finalitats industrials o comercials, la multa podria ser molt superior.

AÏLLAMENT ACÚSTIC. PRENENT NOTES.

És important mantenir un registre de les hores i dates dels impactes del soroll en la seva vida domèstica.  També hauria de tenir en compte el tipus de soroll que es fa (música, televisió, etc.), el fort que era, quant temps va durar i com el va afectar.

Quan parli o escrigui una carta  al seu veí, això l’ajudarà  a entendre millor l’efecte que té el soroll i la freqüència amb què es pot produir.   Tenir un registre clar a mà també servirà de prova si decideixes reclamar a l’ajuntament.

Això podria tenir un paper vital perquè l’ajuntament prengui una decisió oficial que funcioni a favor teu, ja que, sense cap prova real, pot continuar sent un cas de la teva paraula davant els teus veïns.

AÏLLAMENT ACÚSTIC. MEDIACIÓ.

Si ha intentat parlar amb el seu veí i no ha pogut arribar a un acord sobre la situació, després que l’ajuntament hagi emès una carta d’advertència, probablement la mediació serà el següent pas  suggerit.

No hi ha cap requisit legal perquè el seu veí assisteixi a una sessió de mediació ja que és voluntària, així que ha d’esperar que hi vulgui assistir.

La mediació consisteix a reunir-se amb un mediador professional designat per l’ajuntament, que intentarà concertar un moment adequat per reunir-se amb tots dos en un lloc neutral. L’objectiu d’aquesta trobada és que ambdues parts manifestin el seu punt de vista i entenguin la perspectiva de l’altra.

És feina del mediador  escoltar   ambdues parts i suggerir una mitjana que satisfà ambdues parts per trobar una solució. No hi ha cap cost i si ambdues parts assisteixen, en molts casos sí que porta a una solució exitosa.

AÏLLAMENT ACÚSTIC. ESCRIVINT UNA CARTA.

Si parlar amb el seu veí no l’ha ajudat a resoldre el problema, pot ser  anar a l’ajuntament per reclamar.   Tanmateix, abans de donar el següent pas, pensi  a escriure una carta al seu veí explicant els problemes i explicant com li agradaria que se solucionés el problema.

Fins i tot pot considerar-ho com el primer pas, en lloc d’acostar-s’hi en persona, si creu que parlar directament podria antagonitzar i inflamar la situació.

Conservi una còpia de l ‘ escrit com a prova que ha intentat comunicar i resoldre el problema amb el seu veí, si decideix acudir a l ‘ ajuntament per presentar una denúncia formal.

AÏLLAMENT ACÚSTIC. PER SOLUCIONAR-HO TÈCNICAMENT CONSULTEU UN PROFESSIONAL.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 93 303 74 43

Article de referència.

2023-05-08T13:25:59+02:00 Dimarts, 9 de maig de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, SOSTRES ACÚSTICS|

LA IMPORTÀNCIA D’UNA BONA ACÚSTICA EN OFICINES.

L’ Institut Europeu de Rendiment dels Edificis ha demostrat recentment que una millor acústica en oficines, en el lloc de treball ajuda a incrementar el rendiment dels treballadors entre un 2% i un 3%, un valor equivalent a 1.600 € anuals de mitjana per persona.

¿Perqué es important la acústica en oficines?

acústica en oficinas

acústica en oficinas

Diversos estudis han demostrat que l’ acústica d’ una sala no només repercuteix en la productivitat, sinó també en la qualitat general del tracte entre companys de feina i fins i tot en la pròpia salut.

¿Què són els sons y perquè és important la acústica en oficines?

Els sons, en general, produeixen canvis en alguns dels sistemes de neurotransmissió i en la predisposició del client per acceptar un projecte o fer-se amb un producte o per entrar en un establiment. La música genera canvis neuroquímics que tenen gran influència en la conducta. El soroll, també.

 

acústica en oficinas

acústica en oficinas

¿Com millorar l’acústica en oficines?

 • Comptar amb un bon aïllament de parets, portes i finestres, amb materials específics.
 • Utilitzar separadors a les taules que esmorteeixin el so.
 • Evitar certs materials en el mobiliari on el so rebot, com poden el metall o vidre.

 

 

Acústica en oficines ¿Com viatja el so en una sala?

acústica en oficinas

acústica en oficinas

Les ones sonores són vibracions mecàniques que es transmeten a través d’ un medi com l’ aire o l’ aigua. Es reflecteixen, absorbeixen, transmeten i difonen.

Per què es canta millor a la dutxa que al dormitori? Perquè al bany tens superfícies dures o suaus que reflecteixen les ones sonores. D’altra banda, al dormitori hi ha una gran quantitat de materials tous, com el llit, que absorbeixen el so.

Les oficines contenen tot tipus de materials, construccions i acabats, com parets, sostres suspesos i terres, que absorbeixen o que reflecteixen el so.  A més, els escriptoris, els armaris i arxivadors d’oficina i les plantes són tots bons difusors de so.

¿Perquè és important l’acústica en oficines?

acústica en oficinas

acústica en oficinas

Comencem per definir què és l’acústica: ‘la qualitat de la sala que determina l’audibilitat i la fidelitat del so a la sala’. L’acústica arquitectònica (en sales i edificis) pot tenir un gran impacte en l’entorn, la salut i la felicitat.

La mala acústica en:

 • Hospitals augmenta la pressió sanguínia i la freqüència cardíaca dels pacients.
 • Educació, una bona acústica a les aules millora el nivell de concentració, rendiment i comprensió dels alumnes, i redueix els nivells de fatiga en la veu dels mestres.

Segons una enquesta el 76 % dels treballadors d’oficines llisten el soroll com una consideració fonamental del seu lloc de treball, amb una catastròfica puntuació mitjana de satisfacció de tan sols el 30 %.

En crear un entorn laboral amb una bona acústica i reduir els elements sonors que generen distracció, notem nombrosos avantatges a l’oficina.

 • Augment del 48 % en el nivell de concentració dels empleats
 • Reducció del 51 % en el nivell de distracció dels empleats.
 • Es produeix un 10 % d’errors menys.

Quins materials es poden fer servir per absorbir el so?

La tecnologia per millorar la qualitat del so ha canviat en les últimes dècades. Els materials fonoabsorbents es poden dividir en tres categories: porosos, de membrana i ressonants. Els materials porosos, suaus i lleugers, com la llana mineral (llana de roca), les fibres naturals o l’escuma solen usar-se per absorbir el so. Les propietats d’absorció es poden descriure mitjançant el coeficient d’absorció sonora. El coeficient es pot veure en mode de percentatge, en el qual 0,01 és un valor mínim (1 %) i 1,00 representa l’absorció completa (100 %). Per tal d’aconseguir una molt bona acústica i aconseguir que les persones se sentin millor en l’entorn en qüestió, podem aplicar i instal·lar diferents solucions.

Què és la contaminació acústica en oficines i com reduir-la?

El so juga un paper vital en la nostra vida. No obstant això, vivim en una època en què la densitat urbana creixent genera alts nivells de contaminació acústica. La contaminació acústica està augmentant a les principals ciutats. De fet, la contaminació acústica és responsable de diversos problemes de salut com l’estrès, l’ansietat i la pèrdua auditiva. En concret, l’estrès pot provocar una pressió arterial alta i augmentar el risc de patir malalties coronàries. Viure a la ciutat i estar constantment envoltat de sorolls influeix en els nostres comportaments socials i té conseqüències com l’aïllament social i els sentiments negatius com la ira o la frustració. Per totes aquestes raons, és important ser conscient de l’ impacte del soroll i prendre mesures de seguretat que ajudin a reduir el soroll de manera adequada.

Quan el so es converteix en soroll i mala acústica en oficines.

Per tal d’ afrontar el problema de la contaminació acústica, és important ser conscient de l’ existència dels diferents nivells de so que poden malmetre la nostra salut i la nostra capacitat de concentració i treball. També s’ han de tenir en compte els nivells de dB, la durada i la freqüència de l’ exposició als sorolls. Això significa que un so que inicialment no es percep com a massa alt pot afectar igualment el nostre estat físic i mental després d’un cert període de temps.

Quins són els nivells de decibels més perillosos en la nostra vida quotidiana?

En primer lloc, cal dir que alguns estudis han identificat sorolls superiors als 80 dB com a responsables de comportaments agressius i el valor nominal de 140 dB com l’ estat inicial del dolor físic. La sirena d’una ambulància, per exemple, és de 120 dB, mentre que l’explosió d’un globus de joguina és de 154 dB. De tota manera, l’alarma d’un despertador, el trànsit urbà i fins i tot un assecador de pèl estan considerats com a sons moderadament sorollosos amb una mitjana de 90 dB.

De vegades és impossible eliminar completament la font de contaminació acústica. Les solucions acústiques com l’ absorció o l’ aïllament acústic són, per tant, la millor manera de reduir i controlar els sons no desitjats. Les autoritats de salut i seguretat del Regne Unit (és a dir la Health and Safety Executive) recomanen, entre altres mètodes, la incorporació d’elements de baixa emissió acústica durant la planificació i disseny d’edificis i la ubicació de maquinària sorollosa fora de certes àrees. Seleccionar sostres fonoabsorbents per reduir els nivells de so pot:

 • Millorar el benestar personal.
 • Incrementar la productivitat en el Treball.
 • Optimitzar l’ aprenentatge escolar.
 • Reduir el temps de recuperació a l’ hospital.

La bona acústica sempre va acompanyada de productes sostenibles i dissenys únics. Això significa que reduir la contaminació acústica en oficines equival a un millor benestar personal a diversos nivells. Els materials d’ alta qualitat de les solucions acústiques i l’ especialització i experiència del nostre equip garanteixen un entorn còmode en el qual les persones podran crear, concentrar-se i prosperar.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43

 

2023-04-26T19:20:08+02:00 Dimecres, 26 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, fAÇANES, Noticies|

L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’UN EDIFICI.

L’ eficiència energètica d’ edificis és cada vegada més un assumpte de prioritat absoluta en les agendes polítiques, així com una qüestió fonamental per als consumidors d’ energia.

El caràcter limitat de les fonts energètiques tradicionals, l’ augment del seu preu, la dependència energètica de l’ exterior i l’ impacte ambiental són alguns dels motius que impulsen el desenvolupament del mercat de serveis relacionats amb l’ eficiència energètica.

A la conscienciació creixent d’ empreses i particulars se sumen, cada vegada més, decidides mesures polítiques de les administracions públiques, que estableixen incentius econòmics, subvencions i imposicions normatives en matèria d’ eficiència energètica.

L’ eficiència energètica es pot definir com l’ optimització del consum energètic per a unes determinades condicions de confort i nivells de servei. La seva aplicació pràctica passa per tant per la implementació de mesures que minimitzen les pèrdues d’ energia, aconseguint estalvis i ajustant el consum energètic a les necessitats reals dels usuaris.

COM SABER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL TEU EDIFICI?

En l’eficiència energètica d’edificis i habitatges intervenen molts factors, tots ells relacionats amb l’energia i el confort, com poden ser la calefacció, l’aigua calenta sanitària, ventilació o il·luminació. De tal manera que es pot dir que un edifici és eficient quan es troba dins d’ uns paràmetres coneguts com a classificació energètica, paràmetres que indiquen el nivell d’ eficiència d’ un habitatge.

Com es calcula l’Eficiència Energètica d’un edifici?

L’eficiència energètica d’un edifici es calcula mesurant l’energia que es consumeix durant un any en condicions normals d’ús i ocupació quant a calefacció, aigua calenta sanitària, ventilació o il·luminació.

Aquestes dades expressen uns valors finals de consum d’energia, mesurats en quilovats hora per metre quadrat (kWh/m2 any) i en quilograms de CO2 per metre quadrat d’habitatge (kg CO2/m2 any), que es corresponen amb una lletra de l’escala d’eficiència energètica en edificis.

És a dir, per mesurar l’eficiència energètica d’un edifici, es fan servir els indicadors d’emissions anuals de CO2 i el consum anual d’energia primària no renovable que registra aquest habitatge.

CLASSIFICACIÓ ENERGÈTICA D’ UN EDIFICI.

En base als resultats que obtingui l’ habitatge es realitzarà el certificat energètic que determina amb una lletra la qualificació energètica d’ aquest habitatge, expressat de la A a la G. D’aquesta manera, un habitatge eficient amb classificació energètica A, consumeix fins a un 90% menys d’energia que una que estigui catalogada amb el nivell més baix. Una de classe B consumirà al voltant del 70% menys i les de classe C, un 35%.

Òbviament, un edifici de la qualificació energètica estalvia més energia que un de baixa classificació energètica. I això s’aconsegueix perquè s’apliquen una sèrie de mesures conjuntes que aconsegueixen reduir el consum energètic de l’habitatge a nivell global.

La tendència actual en construcció és la de construir edificis de baix consum energètic, tal com recomana la Directiva Europea 2010/31/UE.

Un edifici amb classificació energètica tipus A pot consumir fins a un 40-50% d’ energia menys que un edifici convencional. Ja es poden trobar exemples de construcció d’aquest tipus d’habitatges a Bilbao i Navarra. Allà s’estan aplicant els sistemes passius basats en la construcció de l’estàndard Passivhaus.

Com Millorar l’Eficiència Energètica d’un Edifici

Encara que no es vagi a realitzar una rehabilitació energètica integral, convé aprofitar les obres i millores que es vagin a dur a terme en un edifici per incloure aquest tipus de mesures d’ eficiència energètica que permeten estalviar energia en els edificis.

Les millores en l’aïllament poden suposar per a una comunitat de veïns fins a un estalvi del 50 % de l’energia consumida amb els sistemes de climatització. Convé prestar especial atenció a l’ aïllament de façanes, millorar l’ envolupant tèrmica, cobertes, trencament dels ponts tèrmics, etc…

La forma de millorar l’ eficiència energètica d’ un edifici o habitatge pot ser a través de:

 • La renovació dels sistemes relacionats amb l’ energia: sistemes de calefacció, aire condicionat, ventilació, il·luminació o electrodomèstics. L’ús de sistemes eficients de calefacció emet menys emissions directes de CO2 a l’atmosfera. Exemple d’això són les calderes de condensació o bombes de calor, que són a més més eficients.
 • Millorar l’ aïllament i l’ estanquitat. Canviar les finestres suposa una millora de l’ eficiència energètica. Ajuda a conservar el fred/calor que es genera a l’habitatge i a aïllar-la de l’exterior.
 • Integració de renovables, com l’ energia solar tèrmica, geotèrmia o aerotèrmia. Cercar l’ energia renovable que permeti estalviar energia i reduir emissions directes de CO2.
 • Aprofitament de la llum natural i orientació.
 • Renovar la il·luminació per una altra de tipus LED.

Aquestes mesures ajuden a millorar l’eficiència energètica d’un edifici. Quantes més millores es facin més gran serà el resultat que s’obtindrà de cara a reduir l’empremta ambiental de l’edifici i reduir el consum energètic. El principal objectiu és millorar l’eficiència energètica

QUÈ ÉS UNA AUDITORIA ENERGÈTICA?

Una auditoria energètica es defineix com el procediment a través del qual es fa un estudi objectiu de l’ estat energètic d’ un edifici, o d’ una organització.

Per a això, s’ obté informació objectiva detectant els factors que afecten el consum energètic. S’ ajuda així a entendre com s’ està utilitzant l’ energia en l’ entitat o edifici auditat, i ajudant a millorar-lo.

A Espanya es va aprovar el passat 2016 el Reial decret 56/2016. S’hi troba tot el referent a les auditories i l’eficiència energètiques. Aquest Reial Decret transposa la Directiva Europea 2012/27/UE.

EL PROCÉS D’AUDITORIA ENERGÈTICA

Per finalitzar l’article vam exposar els passos bàsics del procediment d’auditoria energètica:

 • Identificació del client i de l’ edifici que cal auditar.
 • Realitzar un cronograma o algun tipus de planificació sobre les etapes de l’ auditoria energètica.
 • Presentació de l’ auditoria, argumentant els motius de la realització i presentant un document sobre la situació de l’ organització auditada.
 • Definició constructiva de l’ edifici en base als criteris del CTE, i realitzant la Certificació Energètica en cas de no existir.
 • Auditoria sobre els elements constructius, valorant la seva possible modificació.
 • Auditoria sobre els elements energètics. Realitzant inventari, descripció, localització, recopilació de dades energètiques bàsiques. Poden ser el consum o la vida útil i recaptar les dades de la despesa energètica i de la despesa econòmica produïdes.
 • Determinació de les preguntes d’ auditoria que ajudin a conèixer tot allò relatiu als diferents camps energètics identificats.
 • Propostes de millora aportades en base als camps energètics auditats gràcies al coneixement tècnic de l’ auditor.
 • Presentació de les dades al client.
 • Acreditació de la veracitat de l’ informe i posada en coneixement de les entitats normatives per part de l’ auditor.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel.: 93 303 74 43.

2023-04-26T19:00:46+02:00 Dilluns, 24 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, fAÇANES, Noticies, TABIQUERIA SECA|

QUÈ ÉS UN TRASDOSSAT?

Entre les diferents solucions d’aïllament en habitatges (SATE, insuflat, etc.) una de les més utilitzades i demandades és la dels trasdossats. Ja sigui la seva aplicació interior o en revestiments de façana.

¿TRASDOSADO?

Trasdossat

Trasdossat

Pensem en les parets que divideixen les diferents habitacions del nostre habitatge. Si volem que les nostres estades gaudeixin d’un millor aïllament tèrmic i acústic aportant qualitat i calidesa al nostre habitatge, hi ha la possibilitat d’instal·lar  unes plaques primes fixades a aquests envans perquè millorin les seves prestacions.

El trasdossat és un revestiment d’ un mur d’ un habitatge, en particions interiors o tancaments exteriors, d’ aplicació en obra nova o en rehabilitació que suposa una gran solució per millorar l’ aïllament i alhora reduir la demanda energètica en els edificis. Un mètode molt utilitzat el muntatge i instal·lació del qual és ràpid i eficaç, generant confort i evitant les fuites tèrmiques.

La seva instal·lació es realitza en base a la col·locació de plaques de cartró-guix tipus «Tabiqueria seca» que incorporen un material d’aïllament tèrmic o acústic o bé a través d’un panell sandvitx.

El sistema de col·locació de trasdossat aporta enormes avantatges amb l’únic inconvenient d’una petita perduda de superfície habitable.

TIPUS DE TRASDOSSATS

Existeixen diferents tipus de trasdossat segons el seu mètode d’ instal·lació:

TRASDOSSATS DIRECTES.

El trasdossat directe és aquell pel qual la placa de guixo es col·loca a la paret mitjançant l’aplicació directa d’una placa adhesiva. Aquesta pasta fixa i estabilitza les plaques. Permetent afegir a la cara oculta materials aïllants i a més respectant la càmera d’aire.

Un mètode que ofereix nombrosos avantatges com la capacitat d’adaptabilitat al tancament existent. La seva instal·lació és senzilla, no requereix d’esperes per al seu assecat i a més permet sanejar el tancament existent a l’interior.

TRASDOSADOS SEMIDIRECTES.

En el tipus de trasdossat semidirecte, les plaques de guix laminat es fixen o cargolen a uns perfils «omega» prèviament col·locats sobre el mur triat.

És un mètode aïllant que sol usar-se quan ens enfrontem a envans vells o imperfectes. Quan es realitzen en façanes, les plaques incorporen material aïllant per garantir l’ aïllament tèrmic.

TRASDOSSATS AUTOPORTANTS

Un altre tipus de trasdossat és l’anomenat autoportant. Es caracteritzen per comptar amb una estructura autoportant resistent d’ acer. Sobre ella es fixaran les plaques de guix laminat de diferents tipus i gruixos. La seva instal·lació és ràpida i fàcil i és d’obra seca. Quedant les instal·lacions de l’habitatge ocultes a la cambra interior. Garanteix un bon aïllament tèrmic i acústic a més de possibilitats decoratives.

Ja sigui en contacte directe o indirecte amb el parament, el trasdossat és una solució perfecta per a la millora de les prestacions tèrmiques i acústiques de l’ habitatge, a més de realitzar-se mitjançant una execució neta i ràpida

PER A QUÈ SERVEIX UN TRASDOSSAT DE TABIQUERIA SECA I COM INSTAL·LAR-HO TU MATEIX

Un trasdossat de tabiqueria seca serveix per millorar l’aïllament tèrmic i acústic de qualsevol espai. Es tracta de situar un “doble” envà, normalment amb una càmera intermèdia, adossat a la paret, per protegir la casa davant el fred, la calor i el soroll.

En algunes ocasions el trasdossat de tabiqueria seca també es pot utilitzar amb finalitats estètiques, per exemple, quan les parets tenen moltes imperfeccions, i hi ha espai suficient perquè els centímetres que fa perdre el nou envà no suposin un inconvenient.

TRASDOSSAT DE TABIQUERIA SECA ESTRUCTURA DE PORTA CORREDISSA.

En altres ocasions, es tracta de crear una càmera que no deixi passar el soroll, per exemple, en el cas d’una sala de música o assajos.

Tot i que un trasdossat es pot fer de fusta o DM, l’habitual és instal·lar plaques de guix laminat (les conegudes com Tabiqueria seca, la marca del que va ser un dels primers fabricants), per la seva facilitat de muntatge, les seves prestacions (n’hi ha de diversos gruixos, preparades per a habitacions humides, resistents a l’impacte o amb aïllant incorporat) i la seva versatilitat per admetre qualsevol tipus d’acabat (pintura,  paper pintat, revestiments laminats o fris…).

DIFERENTS FORMES D’INSTAL·LAR UN TRASDOSSAT DE TABIQUERIA SECA.

Segons les necessitats individuals, un trasdossat de tabiqueria seca es pot instal·lar mitjançant diferents sistemes…

 • Enganxat directe. La placa de guixo s’ adhereix a la paret mitjançant una pasta d’ esgarrifança especial, que s’ aplica a pellades.
 • Fixació amb perfils/ancoratges. Al envà original es fixen uns perfils, que després subjectaran les plaques de cartró-guix mitjançant uns ancoratges. Cada marca de plaques sol disposar del seu sistema propi.
 • Estructura metàl·lica autoportant. De vegades, el que interessa és deixar una càmera entre els dos envans per omplir-la amb algun tipus especial de material aïllant. En aquest cas, s’ utilitza una estructura autoportant, en la qual es fixen les plaques de guix.

AVANTATGES DELS TRASDOSSATS.

 • La instal·lació és molt fàcil, fins i tot per a gent amb poca experiència.
 • Els trasdossats de tabiqueria seca són el que s’anomena una “obra seca”, per la qual cosa no produeix brutícia ni sorolls.
 • No cal demanar llicència major per a l’ obra.
 • Poden ocultar al seu interior els cables d’ electricitat, per la qual cosa no cal fer fresques.

QUINES EINES I MATERIALS NECESSITES.

 • Materials, com perfils, plaques, escaires, pastes i cinta tapajuntes….
 • Eines, com cargols, cargolador elèctric, cúter o serrell…
 • Estris, com cinta mètrica, guies especials per tallar tabiqueria seca…

COM MUNTAR UN TRASDOSSAT DE TABIQUERIA SECA

 1. Prendre mesures.
  1. Per tallar els perfils d’ acer galvanitzat i les plaques com sigui necessari.
 2. Instal·lar els perfils amunt i avall.
  1. Amb una banda acústica que aïlla i absorbeix vibracions. Es fixen de forma fàcil mitjançant tacs.
 3. Fixar ara els muntants verticals.
  1. A una distància d’ entre 40 i 60 cm, mitjançant els ancoratges del sistema i seguint les explicacions del fabricant.
 4. Col·locar l’aïllant elegit.
  1. Per exemple, llana mineral, subjectant-la en els canals de l’estructura.
 5. Presentar els panells de gui guixat.
  1. Davant els muntants i cargolar-los, seguint un patró irregular sense alinear les juntes de les diferents plaques.
 6. Aplicar una pasta especial.
  1. Entre les juntes i la cinta tapajuntes amb una espàtula. Realitzar aquesta aplicació tantes vegades com sigui necessari.
 7. Cobrir amb la mateixa pasta.
 8. Els caps dels cargols, i si cal polir lleugerament per allisar.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel.: 93 303 74 43.

2023-04-20T12:53:49+02:00 Dijous, 20 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, fAÇANES, HERRAMIENTAS, Noticies|
Veure més notícies