Noticies

/Noticies

QUÈ SÓN ELS SOSTRES REGISTRABLES?

Els sostres registrables o falsos sostres són  un element constructiu que se situa a una certa distància del sostre original, desenvolupat generalment mitjançant peces prefabricades, que poden ser d’ alumini, guix laminat, escaiola, acer, entre altres materials.

També anomenat sostre tècnic o sostre desmuntable. Un fals sostre és una estructura de perfils metàl·lics que s’instal·la a la part superior d’un habitatge o oficina. El seu objectiu principal és ocultar instal·lacions i cablejat, però també exerceix una doble funció acústica i decorativa.

QUÈ ÉS SOSTRE REAL I SOSTRE APARENT?

És un sostre real (quan els guarniments es fan sobre les mateixes bigues) o aparent (quan els guarniments es col·loquen per sota del sostre reial, formant un fals sostre), guarnit amb taules, biguetes, motllures o taulers.

SOSTRES REGISTRABLES. QUÈ ÉS I QUANT COSTA COL·LOCAR-LO?

El sostre registrable és una estructura que es col·loca a sota i a certa distància del sostre original. L’objectiu és habilitar un espai ocult pel qual passin les instal·lacions elèctriques i diferents tipus de canonades i instal·lacions. També es coneix com a fals sostre i sol estar fabricat amb plaques desmuntables de guix, escaiola, fibra o acer. Els perfils que suporten el pes d’aquestes peces són d’alumini.

El detall que sigui registrable fa referència la fàcil accessibilitat que proporciona. Només cal aixecar les plaques amb la mà per assolir qualsevol punt del buit existent.

Existeix un extens catàleg que inclou models acústics, continus o de disseny. Estem convençuts que col·locar sostre registrable és una solució molt pràctica per a oficines i despatxos.

TIPUS DE SOSTRES REGISTRABLES I CARACTERÍSTIQUES

¿QUÉ SON LOS TECHOS REGISTRABLES?

¿QUÉ SON LOS TECHOS REGISTRABLES?

Segurament, els materials més populars de sostre registrable són el pladur i l’escaiola. No obstant això, hi ha opcions més innovadores que inclouen característiques d’aïllament. L’ elecció pot anar en funció de l’ acabat que es vulgui obtenir. Vam repassar totes les classes de sostre elevat que pots trobar al mercat.

SOSTRE DE PLADUR

El pladur és el sostre registrable més popular. Cada placa està formada per làmines de guix fines que es col·loquen entre 2 capes de cartró o cel·lulosa de gruix variable. Aquest tipus de sostres necessiten guardar una distància considerable respecte al sostre original. Les plaques es cargolen a uns perfils d’ alumini que pengen del sostre original. L’ acabat és homogeni i manté l’ estructura de perfils a la vista.

El pladur té certa flexibilitat que facilita molt el muntatge i és pràcticament impossible que apareguin esquerdes a la superfície de les plaques. A més, el muntatge és net.

SOSTRE D’ ESCAYOLA

L’ ingredient principal de l’ escaiola és el guix i, en el cas del sostre, arriba fins al 85% de la seva composició. El sostre registrable d’ escaiola està format per plaques que se subjecten entre si utilitzant estopa d’ espart. L’estructura és massissa, però sol esquerdar-se amb el pas del temps.

La instal·lació sol ser generar més brutícia perquè s’utilitza guixa i espart. Així doncs, la massa d’ escaiola pot crear residus i pols. Això sí, la distància del sostre registrable d’escaiola davant l’original pot ser menys que en el cas del pladur.

SOSTRE DE FIBRA MINERAL

Aquesta opció de sostre registrable té una aparença molt similar a la del pladur. Tanmateix, hi ha una diferència important i és que aquest model pot incloure llana de roca. Aquest factor potencia considerablement el seu aïllament acústic i fa molt lleugeres les plaques.

D’altra banda, és possible instal·lar sostre registrable de fibra mineral amb l’estructura d’alumini oculta o vista.

SOSTRE ACÚSTIC

Aquesta classe de sostre registrable està fabricat amb lames amb 2 funcions interessants. D’una banda, aïlla la sala de sorolls externs i alhora elimina la reverberació interior. Això proporciona una qualitat del so òptima i per aquesta raó s’instal·la en restaurants, aules o museus.

En aquest cas, els perfils d’ alumini que formen l’ estructura també poden romandre a vista o ocults. El resultat final és molt elegant gràcies al seu aspecte similar a la fusta.

QUIN SON ELS MILLORS SOSTRES REGISTRABLES PER AL BANY?

La cambra de bany sol ser una estada on el sostre registrable resulta gairebé imprescindible. El buit serveix per ocultar canonades d’ aigua o màquines d’ aire condicionat. Doncs bé, la millor opció de sostre registrable per al bany és sens dubte el pladur.

Les raons són diverses. En primer lloc, es tracta d’ un material higiènic que inclou un tractament ignífug i hidròfug. De la mateixa manera, permet penjar làmpades o accessoris d’il·luminació d’ell i té una vida útil molt dilatada.

QUANT COSTA POSAR SOSTRES REGISTRABLES?

A l’hora de calcular un pressupost per a la instal·lació d’un fals sostre registrable el muntant principal serà la col·locació dels perfils i les plaques. No obstant això, hi ha una sèrie de factors que poden encarir en el preu inicial i convé tenir en compte.

En primer lloc, cal considerar el tipus material de les plaques i la complexitat de la seva instal·lació.

Després, pot ocórrer que el fals sostre hagi d’instal·lar-se en una habitació amb una forma particular que inclogui zones corbes. Aquest factor dificultaria la col·locació dels perfils metàl·lics i elevaria el preu.

De la mateixa manera, si cal instal·lar il·luminació caldrà adaptar les plaques de sostre registrable als focus i practicar les perforacions necessàries. Aquesta qüestió també augmentaria el pressupost.

També, encariria l’obra haver de tractar els materials, per exemple, per aconseguir un millor aïllament tèrmic. És el cas que cal afegir al fals sostre una capa de llana de roca per aïllar l’habitació del fred. Un tractament que, d’altra banda, suposa un estalvi molt important en calefacció i millora de la qualitat de vida en no escoltar el soroll dels veïns.

QUANT COSTA POSAR UN SOSTRE REGISTRABLE?

A l’hora de calcular un pressupost per a la instal·lació d’un fals sostre registrable el muntant principal serà la col·locació dels perfils i les plaques. No obstant això, hi ha una sèrie de factors que poden encarir en el preu inicial i convé tenir en compte.

En primer lloc, cal considerar el tipus material de les plaques i la complexitat de la seva instal·lació.

Després, pot ocórrer que el fals sostre hagi d’instal·lar-se en una habitació amb una forma particular que inclogui zones corbes. Aquest factor dificultaria la col·locació dels perfils metàl·lics i elevaria el preu.

De la mateixa manera, si cal instal·lar il·luminació caldrà adaptar les plaques de sostre registrable als focus i practicar les perforacions necessàries. Aquesta qüestió també augmentaria el pressupost.

També, encariria l’obra haver de tractar els materials, per exemple, per aconseguir un millor aïllament tèrmic. És el cas que cal afegir al fals sostre una capa de llana de roca per aïllar l’habitació del fred. Un tractament que, d’altra banda, suposa un estalvi molt important en calefacció i millora de la qualitat de vida en no escoltar el soroll dels veïns.

www.plb.ca

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

2023-03-22T17:49:55+01:00 Dimecres, 22 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, SOSTRES ACÚSTICS|

L’ÚS DE PERFILS D’ENVANS PER ESTALVIAR ENERGIA.

LA IMPORTÀNCIA DELS PERFILS D’ENVANS.

Quan arriba l’hivern augmenta notablement l’ús de la calefacció i les factures de llum es disparen. Quan arriba l’estiu la situació no millora per l’ús de l’aire condicionat.

Un dels motius pot ser l’ existència dels ponts tèrmics.

Aquests són fuites de temperatura que permeten que la calor o fred generada en una casa s’escapi cap a fora, o que el fred o calor de l’exterior s’endinsi en l’habitatge.

Això provoca que la calefacció o aire condicionat hagin de realitzar el doble d’esforç per mantenir la temperatura desitjada a la llar i, a conseqüència d’això, gasten molta més energia.

Per això és molt important realitzar reformes a la nostra llar que afavoreixin l’aïllament tèrmic i trenquin els ponts tèrmics. Això es pot aconseguir gràcies als perfils d’envans.

Es tracta de perfils metàl·lics que s’utilitzen en trasdossats i envans. Són particions interiors que separen unes estances d’altres en una mateixa casa o entre diferents habitatges d’un mateix veïnat, com les parets que separen les zones comunes (replans, replans o caixes d’ascensors).

Gràcies a la instal·lació de perfils d’envans és possible optimitzar l’aïllament tèrmic i estalviar més d’un 50% en l’ús de la calefacció.

Les façanes i envans ceràmics contribueixen a l’ estalvi d’ energia en habitatges amb segells de sostenibilitat i Passivhaus.

PERFILS D’ENVANS: Canvis.

El preu de l’energia continua ascendint de manera imparable. En aquest context, l’ edificació juga un paper clau, atès el seu enorme potencial a l’ hora de reduir el consum d’ energia.

A Europa, el parc edificat és responsable del 40% de la despesa d’energia, en la seva majoria per a calefacció/refrigeració. A Espanya, aquesta demanda se situa al voltant del 30%, sent la seva major part destinada a mantenir el confort a l’interior de les llars.

És el moment de canviar el focus i construir millor. Certificacions com VERD, LEED o BREEAM ens marquen el camí en abordar la reducció en la demanda d’energia des d’una edificació circular, sostenible i eficient, on es té en compte l’impacte ambiental, social i l’econòmic de l’immoble.

En aquest sentit, des de la campanya ‘Parets de Maó’, reivindiquen la capacitat de les solucions de façanes i parets separadores de maó i bloc ceràmic per reduir la demanda energètica, alhora que contribueixen a incrementar el confort i la seguretat en qualsevol projecte constructiu.

PERFILS D’ENVANS: Solució integral.

Són solucions integrals d’ elevades prestacions tèrmiques i acústiques, idònies per a aquells edificis dissenyats per complir els majors estàndards de qualitat, com els fixats per les certificacions de sostenibilitat i l’ estàndard Passivhaus.

La resistència tèrmica de les fàbriques de maó i blocs ceràmics és més gran que la d’ altres materials, la qual cosa unit a un bon disseny permet optimitzar l’ aïllament, fins i tot en les condicions climàtiques més dures, contribuint a reduir les necessitats de calefacció a l’ interior dels edificis.

PERFILS D’ENVANS: hermeticitat i transpirabilitat.

baixa 1A més, les solucions ceràmiques, gràcies a la seva hermeticitat i transpirabilitat, contribueixen a aconseguir una bona estanqueïtat, mantenint unes òptimes condicions en l’ ambient interior de l’ immoble, reduint l’ aparició de patologies que poguessin comprometre la seva durabilitat i la salut dels seus usuaris.

Durant el primer any de posada en marxa d’aquests habitatges es van monitoritzar els consums i el resultat va ser que la despesa mitjana en climatització va arribar als 45 euros al mes, amb una temperatura estable d’entre 21º i 24º al llarg de l’any.

L’ ús de maó ceràmic en la construcció de la façana va contribuir a assolir la certificació LEED Plantinum en sumar punts per criteris de regionalitat i circularitat dels materials.

Aquesta aportació a la sostenibilitat de l’immoble ha estat acreditada en les fitxes sectorials per als segells BREEAM, LEED i VERD, publicades a la Plataforma de Materials de GBCe, així com per les Declaracions Ambientals de Producte (DAP) desenvolupades per Hispalyt.

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

 

 

2023-03-20T19:53:07+01:00 Dilluns, 20 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|

AÏLLAMENT TÈRMIC: LA SOLUCIÓ PER ESTALVIAR EN LES FACTURES DE LLUM I GAS.

Amb el preu d’electricitat i el gas disparats, estalviar en les factures és més necessari que mai i l’aïllament tèrmic és la millor solució per aconseguir-ho.

PER QUÈ I COM ESTALVIARÀ EN LES SEVES FACTURES DE LLUM I GAS?

Si està interessat a saber com estalviar en les seves factures de llum i gas, els ho expliquem i així veurà l’interessant que resulta l’aïllament insuflat i els avantatges econòmics que obtindrà ràpidament.

Sabem que els nostres habitatges perden energia a través de murs, teulades i sòls, per la qual cosa, si les millorem tèrmicament, seran molt més eficients i ens reportaran estalvi econòmic donat l’alt cost de l’energia en l’actualitat.

COM ENS AJUDARÀ ESTALVIAR?

Si aïllem tèrmicament casa nostra, millorarem la transmitància tèrmica de les nostres solucions constructives, això ens proporcionarà l’estalvi energètic que estem buscant, evitant pèrdues d’energia o evitant condicions d’excessiu fred o calor a l’interior de la nostra llar.

QUE MILLORARÀ A LA NOSTRA LLAR?

 • Millor transmitància tèrmica.
 • Alta Resistència tèrmica a la calor i fred.
 • Absorció acústica.
 • Reducció de pèrdues energètiques.
 • Supressió de l’ aire en circulació.

L’aïllament tèrmic, redueix les necessitats energètiques a causa del confort tèrmic que proporciona.

L’aïllament tèrmic ajuda a conservar una temperatura de confort durant tot l’any a l’interior del nostre habitatge.  Es necessitarà molta menys energia a través dels sistemes de calefacció o refrigeració.

+ AÏLLAMENT TÈRMIC = – NECESSITATS D’ENERGIA.

 

QUINS AVANTATGES PROPORCIONARAN?

 • Confort tèrmic interior.
 • Temperatura constant.
 • Homologació constant a la Temperatura de confort (24ºC).
 • Menor oscil·lació de temperatures.
 • Qualitat d’ aire interior millorada.
 • Humitat interior regulada.

AVANTATGES D’ ESTALVIAR.

ÉS IMPORTANT SABER QUE PER CADA GRAU DE MILLORA EN LA TEMPERATURA DEPENENT DE L’ESTACIÓ DE L’ANY, EQUIVALDRÀ A REDUIR UN 8 % LES NECESSITATS ENERGÈTIQUES.

AÏLLAMENT TÈRMIC PER MILLORAR L’ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Des de l’any passat el preu de la llum no ha deixat de pujar, assolit màxims històrics pràcticament cada setmana. El mateix ha ocorregut amb els combustibles fòssils i, per desgràcia, situacions com el conflicte entre Rússia i Ucraïna fan que el final d’aquesta descontrolada escalada de preus estigui molt lluny de solucionar-se. Tot això s’ha traduït en factures exageradament altes en llars i empreses, davant les quals no es pot fer gaire més que intentar reduir els consums. No obstant això, hi ha una solució molt millor per incrementar l’estalvi: invertir en aïllament tèrmic.

Una gran quantitat de l’energia que consumim s’escapa en forma de calor a través de l’envolupant. Fins a un 30% s’ escapa per la teulada o coberta, al voltant d’ un 25% se’ n va per les façanes, sobre un 10% desapareix pel terra, un 10% es fuga a través de les finestres i un 20% és degut a ponts tèrmics o a una ventilació incorrecta. Aquestes fuites fan que necessitem consumir més energia per aconseguir un adequat confort tèrmic. Amb un aïllament adequat evitem aquestes fuites i, en conseqüència, el consum energètic es torna molt més eficient i l’estalvi incrementa.

QUANT ES POT ESTALVIAR AMB UN BON AÏLLAMENT TÈRMIC?

Tot depèn de l’estat inicial de l’edifici o habitatge a aïllar i del sistema d’aïllament, tipus d’aïllant, gruix… que es decideixi instal·lar, però l’estalvi en les factures pot arribar a ser molt significatiu, fins i tot de fins a un 70% en els casos més extrems. A causa d’això, la inversió en aïllament s’amortitza en molt poc temps.

ESPECIALISTES EN AÏLLAMENT.

L’aïllament tèrmic es pot instal·lar en diferents parts de l’estructura d’un edifici. Això inclou façanes i parets interiors, sostres i cobertes, soterranis i garatges, terres… També és utilitzat en instal·lacions com conductes de ventilació i climatització, canonades… Per a totes aquestes aplicacions oferim materials aïllants de tot tipus (llanes minerals, EPS, XPS, aglomerat de suro…) en diferents formats (panells, mantes, rotllos…), així com altres accessoris necessaris per aïllar utilitzant diferents sistemes (SATE, façanes ventilades, trasdossats…).

A PLB som experts en tota mena de productes d’aïllament tèrmic. Oferim materials de la més alta qualitat i de marques reconegudes internacionalment, que s’adapten a qualsevol tipus de necessitat.

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

2023-03-16T13:02:21+01:00 Dijous, 16 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|

ROCKWOOL CAMPUS – FORMACIÓ PLB

ROCKWOOL CAMPUS – FORMACIÓ PLB

 

30 de març de 2023,

de 10:30 a 13:00 h,

PLB VILADECANS

Av. Segle XXI, 66 · 08840 Viladecans

 

Formació teòrica i pràctica del Sistema REDArt {SATE) amb llana de roca ROCKWOOL

 

Coneix els avantatges competitius del Sistema REDArt participant en la nostra formació teòrica i pràctica.

 

Confirma la teva assistència

Correu electrònic: a.gutierrez@plb.cat

Tel.: 669 693 329 (Albert)

 

ORGANITZEN:

ROCKWOOL & PLB DISTRIBUCIONS.

2023-03-14T16:32:01+01:00 Dimarts, 14 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|

GAMA ACABATS PRO.

SOLUCIONS PROFESSIONALS A LA TEVA MESURA.

Llancem al mercat la línia  GAMA ACABATS PRO que està enfocada a solucions professionals per  a construcció  en sec.

Col·locació ceràmica, impermeabilització, acabats superficials i reparació són les solucions que ofereix la GAMA PRO, la nova línia de productes KNAUF per obtenir  acabats professionals en les diferents aplicacions d’aquests productes . Es completa la mateixa amb la línia d ‘ Imprimacions, tractaments superficials i pastes de junta i esgarrifança.

Amb aquesta nova gamma fem un pas més a oferir solucions més completes i professionals tant per  a l’instal·lador com per a l’usuari final que necessiti productes d’alta qualitat.

DESCOBREIX LA GAMMA ACABATS PRO DE KNAUF.

Una gamma de productes professionals amb les aplicacions següents:

 • Col·locació ceràmica.
 • Impermeabilització.
 • Reparació.

A més, podem realitzar treballs per a imprimacions i tractaments superficials:

 • Col·locació ceràmica.
 • Imprimacions.
GAMA ACABADOS PRO

GAMA ACABADOS PRO

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

2023-03-09T14:26:38+01:00 Dijous, 9 de març de 2023|AÏLLAMENT, DECORACIó, fAÇANES, Noticies|

COM INSTAL·LAR AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE?

Quan arriba la calor es troba a faltar l’aire condicionat. Hi ha diversos tipus d’aire condicionat però l’opció més sol·licitada intel·lint és sens dubte, instal·lar aire condicionat en un fals sostre per conductes.

Aquest tipus d’aire condicionat proporciona un estalvi econòmic molt més gran que d’altres. Se sol instal·lar en els falsos sostres pel que se sent el fresc sense tenir ni a veure’l. el fet que estigui situat en un sostre desmuntable Qualsevol necessitat d’accedir al cablejat, es pot fer sense cap mena d’obra ni problema afegit. Sens dubte aporta una sèrie d’avantatges, però, cal saber quan utilitzar un fals sostre.

¿Paga la pena instal·lar un aire condicionat per conductes? La resposta és senzilla: si es vol climatitzar més d’una estada la resposta és sí. Aquest tipus d’aire condicionat permet climatitzar més d’una habitació sense necessitat d’instal·lar més d’una màquina.

COM S’INSTAL·LA UN AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE PER CONDUCTES?

AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE

AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE

L’ideal és fer-ho durant el procés d’obres de la casa. Així el sistema quedarà totalment ocult pel que fa a la unitat interior, a les canonades d’interconnexió, a la instal·lació elèctrica i al drenatge.

En la majoria dels casos això no és possible i és quan cal plantejar-se un sostre desmuntable. En la majoria dels casos es podrà fer sense necessitat d’obres i l’únic per tenir en compte és l’alçada final del nou fals sostre. Les mides mínimes són de 220 cm per a passadissos, cuina i banys mentre que a les habitacions i salons l’ alçada ha de ser de 240 cm.

Per determinar l’alçada que ocuparà el fals sostre amb la instal·lació de l’aire condicionat és fonamental establir el cabal d’aire que es mourà. D’ aquesta manera, s’ ha de calcular la potència necessària basant-se en la superfície de l’ habitatge, el nombre de persones que hi viuen, la seva orientació, el seu aïllament o la tipologia de l’ habitatge entre altres coses.

AVANTATGES DE L’AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE PER CONDUCTES.

La instal·lació d’un aire condicionat per conductes presenta diversos avantatges enfront d’un altre tipus de climatització entre els quals destaquem:

Són menys sorollosos: els aires condicionats per conductes destaquen per ser molt menys sorollosos que altres models.

Estèticament passa molt més desapercebut en no estar visible gràcies al fals sostre. El que suposa un plus estètic a casa teva de gran valor.

Suposa un gran estalvi d’energia i diners. Un aire condicionat és una inversió, però, els aires condicionats per conductes et permetran estalviar diners.

COM INSTAL·LAR AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE A CASA

Un sistema de climatització centralitzat i per conductes resol la refrigeració i calefacció de tot l’ habitatge i presenta dos avantatges. Primer, la instal·lació queda integrada totalment en l’arquitectura de la casa –màquina interior i conductes queden ocults al fals sostre–; i segon, es pot regular la temperatura aconseguint més eficiència energètica.

EN QUÈ CONSISTEIX AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE PER CONDUCTES?

Es tracta d’un sistema de climatització centralitzat format per dues màquines, una exterior i una altra interior, al qual es connecten els conductes d’impulsió i retorn –els primers porten aire fred o calent a les estances; els segons prenen l’aire d’aquestes habitacions, per tornar a introduir-lo en el circuit d’impulsió.

La instal·lació es completa amb les canonades d’interconnexió, instal·lació elèctrica, desguassos, reixetes i difusors.

QUAN ÉS EL MOMENT D’INSTAL·LAR UN AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES?

Durant l’ etapa del projecte de reforma de la casa perquè així es podran preveure l’ alçada dels sostres i la ubicació de reixetes i màquines. D’aquesta manera, a més, apareix l’opció d’aprofitar el fals sostre per marcar els espais. Per exemple, amb el sostre més baix una cuina oberta se separarà de la resta de la zona de dia sense perdre connexió espacial.

Un altre avantatge de planejar la instal·lació de l’aire condicionat per conductes és que les reixetes poden quedar més integrades, per exemple, en el front d’un moble o en un revestiment.

EN QUINS HABITATGES CONVÉ INSTAL·LAR AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES?

Si bé són els habitatges amb diverses habitacions les que més es beneficien dels avantatges d’un sistema centralitzat, convé plantejar aquest tipus d’instal·lació, també, en habitatges oberts. L’espai queda net visualment i la casa es revaloritza, per la qual cosa acaba compensant el cost de la instal·lació.

Cal consultar amb una empresa de climatització: ells et diran si els conductes es poden adaptar a la teva distribució, a més de les possibilitats o inconvenients reals que hi pot haver per instal·lar les màquines.

COM S’INSTAL·LA L’AIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE PER CONDUCTES?

La raó fonamental per la qual et convé fer aquesta instal·lació quan estàs fent obres a casa és perquè es tracta d’un sistema que queda ocult, almenys pel que fa a la unitat interior, a les canonades d’interconnexió, a la instal·lació elèctrica i al drenatge per a l’aigua dels condensats. És a dir, que els conductes es poden deixar a la vista en el cas que fos necessari per raons arquitectòniques o estructurals o perquè t’agrada l’estètica industrial.

La unitat interior necessita un desguàs; per això convé ubicar-la en un bany o safareig. La unitat exterior ha de tenir fàcil accés per al seu manteniment.

 

QUANT COSTA INSTAL·LAR UNAIRE CONDICIONAT EN UN FALS SOSTRE PER CONDUCTES?

D’una banda, tens un preu fix de maquinària segons la potència que necessitis; de l’altra hi ha el cost de la instal·lació de conductes i connexions, que es poden preinstal·lar durant la reforma, deixant per més endavant la compra de la maquinària.

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

2023-03-02T10:37:07+01:00 Dimecres, 1 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, SOSTRES ACÚSTICS|

QUÈ ÉS LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS?

L’ objectiu bàsic i fonamental de la protecció passiva contra incendis és millorar les condicions de treball per elevar el nivell de protecció de la Seguretat i la salut dels treballadors.

PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS

LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS

Per complir amb objectius plantejats anteriorment cal tenir en compte:

 • Establir i definir requisits i condicions a complir davant la situació creada per un incendi.
 • Definir l’ àmbit en què cal actuar.
 • Analitzar els riscos d’ incendi inherents a cada establiment per conèixer-los i poder definir com prevenir-los.
 • Considerar les mesures de protecció contra Incendis que cal implementar.
 • Conèixer la reglamentació aplicable en cada cas.

LES CONDICIONS DE LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS.

Cal establir i definir les condicions a complir perquè els espais puguin fer front a qualsevol incendi:

1r. Cal prevenir que s’ iniciï, mitjançant el disseny dels edificis, la separació entre ells, els seus continguts de mobiliari i decoració i els components dels sistemes de procés.

2n. Davant la circumstància que s’ iniciï, s’ han d’ adoptar les mesures idònies per donar una resposta adequada, tenint en compte que:

-No es pot permetre la seva propagació, tant per la disposició

dels riscos, com per aconseguir el seu confinament.

-Instal·lar les instal·lacions de detecció i extinció que facilitin l’extinció.

La Protecció Activa és la que actua quan l’incendi ja s’ha declarat. Precisa de manteniment per assegurar-nos que estigui en condicions quan la necessitem. Com a exemples de sistemes de protecció en el control i extinció d’un incendi tenim la detecció, extinció, sistemes d’alarma

PROTECCIÓ PASSIVA O ESTRUCTURAL.

De conformitat amb la configuració, ubicació i nivell de risc existent en l’ activitat, la construcció de l’ edifici garantirà la seva PROTECCIÓ PASSIVA mitjançant:

 • Adoptar la correcta sectorització tant de l’ interior de l’ edifici, com respecte als edificis veïns.
 • Elegir els materials constructius la reacció dels quals al foc sigui més adequada.
 • Estudiar l’ estabilitat al foc dels elements estructurals.
 • Considerar la resistència al foc dels elements constructius de tancament.
 • Garantir l’ evacuació del personal i salvar vides.
 • Evitar la inoperativitat de l’ establiment.
 • Diferents àrees que permeten el pas del fum o el foc en una construcció:
 • Juntes sense segellar.
 • Passis de safates de cables sense segellar.
 • Passis de tubs i conductes sense segellar.
 • Portes i finestres.

QUAN ÉS CORRECTE APLICAR PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS?

LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS

LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS

La instal·lació de canonades, l’emplaçament de conductes i la construcció de juntes de dilatació s’han d’executar de manera que s’impedeixi el pas del foc d’un ambient a un altre.

En el context de l’ anomenada Teoria de l’ extinció d’ incendis, l’ addició d’ inhibidors químics als materials combustibles és un mètode que millora el seu comportament davant el foc, dificultant la seva ignició o impedint-la en forma completa si el foc és petit.

L’ existència d’ un material retardant de flama retarda la combustió, no és cert que transformi un material combustible en un altre incombustible. De fet, una gran quantitat de flux calòric –incendi de proporcions – anul·la l’efecte.

 

 

 

DEFINICIONS.

Els tres termes més usats són els següents:

-MATERIAL IGNÍFUG és aquell que posseeix o proporciona índexs d’inflamabilitat i propagació relativament baixos.

-RETARDADORS DE FLAMA, són materials que han estat sotmesos a un tractament químic, per motiu del qual no s’inflamen amb facilitat ni la flama es propaga ràpidament quan estan sotmesos a focs petits o moderats.

-MATERIAL RESISTENT AL FOC és aquell que sotmès a un assaig d’incendi durant un període determinat (expressat en minuts), manté la seva capacitat resistent o funcional. S’ aplica preferentment als materials constructius.

Segons l’ anterior, s’ ha definit un material retardant com aquell l’ objectiu del qual és reduir la inflamabilitat dels materials als quals és aplicat o tractat.

O també, com el defineix la Norma IRAM 3900-1: Es defineix com a retardador de flama al producte agregat o tractament aplicat a un material per suprimir, disminuir, retardar significativament la propagació de les flames o per augmentar la temperatura d’ ignició.

El decret 351/79 estableix que la resistència al foc d’un material (RF) és la propietat que es correspon amb el temps expressat en minuts durant un assaig d’incendi, després del qual l’element assajat perd la seva capacitat resistent o funcional. La ignició dels plàstics, tèxtil o fusta no passa en la seva massa sòlida sinó en la fase gasosa, situada sobre el sòlid del material. La flama s’alimenta pels gasos generats després de la descomposició de l’element, i aquest al seu torn es descompon per efecte de la calor que rep de la flama.

COM FUNCIONEN ELS RETARDANTS:

L’ acció dels additius retardants de flama ha d’ inhibir el flux de calor des de la flama cap a l’ element combustible o el flux de volàtils des de l’ element cap a la flama.

Comportament dels retardants:

Efecte tèrmic: Els retardants redueixen l’ acumulació de calor per augment de la conductivitat tèrmica; reducció de la quantitat de calor disponible i la provisió d’ aïllament tèrmic per disminuir el flux de calor cap al substrat.

Efecte de recobriment (coatings): És la formació d’una capa aïllant sobre les fibres del material protegit

Efecte de dilució de gasos: És l’ alliberament de gasos no inflamables, com vapor d’ aigua, amoníac i Co2, que dilueixen els gasos combustibles.

Efecte químic: Els químics retardants intervenen les reaccions de piròlisi, disminuint la temperatura de descomposició tèrmica, seguida directament per la formació d’ una capa carbonitzada i d’ aigua, en comptes de la formació de gasos inflamables.

Tipus de retardants:

Els Retardants Halogenats (contenen àtoms de clor o brom): Això disminueix la velocitat i fins i tot preveu el procés de cremat. Així, es redueix la generació de calor i la producció de gasos inflamables.

El triòxid d’antimoni (Sb2o3) Manca de propietats retardants pròpies, però és un efectiu catalitzador per a retardants halogenats facilitant la seva descomposició química a molècules actives.

Els Retardants inorgànics (trihidrat d’alumini, hidròxid de magnesi i compostos amb bor, borat de zinc, zinc i estany) interfereixen amb el cremat a través de processos físics com alliberament d’aigua o gasos no inflamables que dilueixen els que alimenten el foc, absorció de calor des de les reaccions que alliberen gas (refredament) i producció d’una capa no inflamable i resistent a la superfície del material.

Els Retardants en base a Fòsfor funcionen en la fase sòlida dels materials que es cremen ja que el fòsfor reacciona formant una capa cristal·lina que inhibeix el procés de piròlisi i alliberament de gasos inflamables.

Els Recobriments intumescents Es dissenyen per expandir-se fins a formar una capa aïllant i resistent al foc que cobreix el material exposat a la calor. S’ usen per protegir l’ acer i altres materials, prevenint o retardant el dany estructural durant l’ incendi.

REACCIÓ QUIMICA.

El material es calfa i es combina químicament amb la substància retardant. És un procés limitat a la fabricació industrial, utilitzat en plàstics i tèxtils; però impossible d’aplicar quan el material o producte ja va ser adquirit i instal·lat.

IMPREGNACIÓ.

Consisteix a dissoldre o dispersar un material retardant en un dissolvent, generalment aigua. Després s’empapa o satura l’element a tractar, per aspersió o immersió. Si s’ apliquen sals ignífugues, es pretén que els vidres quedin entre les fibres del tèxtil. La impregnació a pressió – gairebé sempre per a fustes – es realitza al buit o en autoclau, procurant que els porus quedin saturats; això resulta més efectiu i durador.

RECOBRIMENT.

Els recobriments retardants ser aplicats durant la fabricació del producte, com per exemple en materials no absorbents. També pot diluir els retardants en pintures i laques per posteriorment aplicar-lo a les diferents superfícies.

Mètodes de tractament:

Però diferents raons limiten les substàncies a utilitzar perquè:

 • Cap tractament és eficaç contra tots els materials.
 • No totes les teles poden ser tractades, poden afectar característiques pròpies del teixit (color, resistència, flexibilitat) i perdre eficàcia quan són sotmeses a successius rentats.
 • Alts costos per unitat de superfície.
 • Poden causar efectes irritants i al·lergènics.
 • Els fums de combustió també poden ser tòxics.
 • Un retardant per a fusta no sempre pot ser utilitzat en pis i en sostre.
 • Poden danyar el medi ambient.

Llavors, l’elecció “correcta” del retardant de flames depèn de:

 • L’ elecció de diferents criteris:
 • Adequació d’ un estàndard
 • Durabilitat del material.
 • Tipus de substrat.
 • Satisfacció dels aspectes ecològics.
 • Requeriments específics a futur.
 • Les opcions són habitualment moltes.

CONCLUSIONS.

Els materials retardants retarden la propagació de la flama i és reconeguda la protecció que generen per al control del foc i l’ evacuació de les persones sobre els productes en els quals són aplicats.

Els retardants de flames no transformen un element combustible en un incombustible o ignífug.

Quan es tracta d’ aplicar-los en els llocs de treball, cal ser prudents i avaluar les accions preses, tenint en compte el compliment de la Protecció contra Incendis establerta en la legislació vigent, així com els problemes que implica assolir un tractament retardant de flames efectiu.

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

 

2023-02-28T14:53:06+01:00 Dimarts, 28 de febrer de 2023|AÏLLAMENT, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|

QUINS USOS TENEN ELS SOSTRES DESMUNTABLES EN LA CONSTRUCCIÓ?

Els sostres desmuntables se situen a una certa distància del sostre original i serveixen per ocultar i permetre un fàcil accés a instal·lacions de tota mena. També són molt útils per aïllar la temperatura, el soroll i el foc.

Els sostres desmuntables tenen una funcionalitat molt clara, solen instal·lar-se com a fals sostre en llocs on l’espai entre aquest fals sostre i el sostre real s’empra per passar canalitzacions elèctriques, de fontaneria, telecomunicacions o d’aire condicionat. Aquests espais han de ser accessibles des de diversos punts per a possibles reparacions d’ avaries, així que cada mòdul de sostre és registrable o desmuntable de tal manera que podríem accedir a l’ espai si fos necessari.

Què és un sostre desmuntable?

Un fals sostre és una estructura de perfils metàl·lics que s’instal·la a la part superior d’un habitatge o oficina. El seu objectiu principal és ocultar instal·lacions i cablejat, però també exerceix una doble funció acústica i decorativa. També se l’ anomena sostre tècnic, sostre desmuntable o sostre registrable.

Entre els tipus de fals sostre o sostre registrable més habituals trobem els següents:

 • Fals sostre de safates metàl·liques.
 • Fals sostre de lames metàl·liques.
 • Fals sostre de reixeta metàl·lica.
 • Fals sostre de placa de fibra mineral.
 • Fals sostre de placa de vinil.
 • Fals sostre de ferritja de fusta.

Quines característiques diferents poden tenir els sostres desmuntables?

Existeixen diversos tipus de sostres desmuntables, cadascun amb les seves pròpies característiques i usos:

 • Sostres de lona: Els sostres de lona són una opció econòmica i versàtil. Són resistents a l’ aigua i al sol, i poden ser personalitzats amb diferents colors i dissenys.
 • Sostres de vidre: Els sostres de vidre ofereixen una gran quantitat de llum natural i són ideals per a espais interiors i exteriors. No obstant això, són més costosos que els sostres de lona.
 • Sostres de policarbonat: Els sostres de policarbonat són resistents i lleugers, i ofereixen una bona transparència. Són ideals per a espais exteriors i són més resistents a impactes que els sostres de vidre.
 • Sostres mòbils: Els sostres mòbils són ideals per a espais interiors, ja que es poden obrir i tancar segons sigui necessari. Són ideals per utilitzar a l’estiu per ventilar els espais.
 • Sostres plegables: Els sostres plegables són ideals per a espais reduïts, ja que es poden doblar i guardar quan no s’ utilitzen.
 • Sostres retràctils: Els sostres retràctils són similars als sostres mòbils, però s’enrotllen.

Què hem de tenir en compte a l’hora de triar un sostre desmuntable?

techos desmontables

Sostres desmuntables.

Hi ha diversos factors, el primer el seu disseny, no és el mateix el sostre d’una cuina o un bany d’un habitatge que el d’un espai on busquem un disseny més especial, com la cafeteria d’un hotel o una botiga de moda. En el primer cas, pot valer-nos amb un senzill sostre desmuntable d’escaiola, i en el segon, pot ser que ens interessi un sostre desmuntable metàl·lic o de ferritja de fusta.

Un altre factor important, és l’acústica, si necessitem que el sostre registrable sigui fonoabsorbent, potser haurem de decidir-nos per un sostre desmuntable de llana de roca amb unes propietats d’absorció acústica superiors a un d’escaiola o de PVC.

Els sostres desmuntables són molt variats quant a les seves propietats i acabats, així que et deixem 5 opcions totes molt valides, cadascuna d’elles amb unes característiques especials que el fan adequat per a diferents situacions:

SOSTRE DESMUNTABLE D’ ESCAIOLA

techos desmontables

Sostres desmuntables.

Una solució eficaç i de fàcil instal·lació. Es pot trobar amb diversos sistemes que poden ser amb perfileria vista, semioculta i oculta. normalment de 60 x 60 cm. El seu avantatge principal, són els més econòmics i molt resistents a la seva manipulació.

SOSTRE DESMUNTABLE DE LLANA DE ROCA

Es tracta dels sostres amb millors propietats acústiques. Molt lleugers. Amb gran diversitat de colors. Poden ser vistos, esglaiats i ocults; Inconvenients: molt delicats en la seva manipulació i més cars que altres acústics com els de fibra mineral.

 

 

SOSTRE DESMUNTABLE DE FIBRA MINERAL

Les plaques de fibra mineral per a sostres desmuntables tenen una extraordinària capacitat de protecció contra el foc, destaquen també pels seus excel·lents valors d’atenuació acústica lateral. A més, el seu efecte de filtre garanteix unes plaques netes a llarg termini i, amb això, un aspecte homogeni general del sostre de forma duradora.

SOSTRE DESMUNTABLE METÀL·LIC

techos desmontables

Sostres desmuntables.

Els sostres desmuntables metàl·lics ens ofereixen grans possibilitats decoratives. Molt duradors i amb possibilitat de diversos colors. Si són perforats serveixen per a acústices fibres minerals absorbents.  Molt recomanables en obra nova i rehabilitació de qualsevol tipus d’edifici públic: hospitals, centres escolars, hotels, poliesportius, comerços, oficines… Presenten bon aïllament tèrmic, es netegen amb facilitat, són ingnífugs i hidròfugs. L’únic inconvenient és que tenen un preu superior a d’altres.

SOSTRE DESMUNTABLE DE FERRUTA DE FUSTA

Els sostres desmuntables de ferritja de manera són un aïllant termoacústic natural. Són fàcils de manipular i instal·lar, a més els panells de ferrramenta de fusta resulten estèticament molt decoratius. Estan disponibles en tonalitats neutres i naturals, amb diversos colors. Durabilitat, resistència a la humitat i resistència al

Els sostres desmuntables són una excel·lent opció per a aquells que busquen flexibilitat i versatilitat en els seus espais. Aquests sostres són fàcils d’instal·lar i desmuntar, cosa que significa que pots canviar el disseny o la configuració del teu espai en qualsevol moment. Els sostres desmuntables també són ideals per a aquells que tenen un pressupost limitat, ja que són més econòmics que els sostres tradicionals.

Entre els principals avantatges dels sostres desmuntables es troben la capacitat d’ adaptar-se a qualsevol tipus d’ espai, ja sigui en interiors o exteriors. Aquests sostres són ideals per a negocis, ja que permet adaptar l’ espai a les necessitats de la temporada o a les necessitats d’ esdeveniments especials. Per exemple, es pot utilitzar en un restaurant per ampliar l’espai a l’estiu o en una botiga per crear un espai acollidor a l’hivern.

A més, els sostres desmuntables ofereixen una gran varietat d’opcions de personalització, des de mida i forma fins a acabats i accessoris. Poden ser de diferents materials com lona, vidre, policarbonat, etc. Això permet als clients triar el millor disseny per al seu espai i necessitats.

Quin és el millor sostre desmuntable?

En general, el millor sostre desmuntable dependrà de les necessitats i preferències de cada persona. Tanmateix, alguns dels factors que es consideren per determinar la qualitat d’ un bon sostre inclouen:

 • Materials d’ alta qualitat: Un bon sostre desmuntable ha d’ estar fet amb materials resistents i duradors per garantir una major vida útil.
 • Bon disseny: Ha de tenir un disseny estètic i funcional que s’ adapti a la decoració i necessitats de l’ espai.
 • Fàcil d’instal·lar i desmuntar: Ha de ser fàcil d’instal·lar i desmuntar, la qual cosa permet una major flexibilitat en l’ús de l’espai.
 • Bona garantia i servei al client: Un sostre de bona qualitat ha d’ incloure una garantia i servei al client sòlids per garantir la satisfacció d’ aquests.
 • Bona resistència al clima: Un bon sostre desmuntable ha de ser resistent al clima, per protegir del sol, pluja, vent, entre d’altres.
 • Tenint en compte aquests factors, algunes marques i fabricants reconeguts en el mercat de sostres desmuntables són Fermob, VELUX, Sunspace, etc.

Quant pes pot aguantar un sostre desmuntable?

El pes que un sostre desmuntable pot suportar dependrà del material del qual estigui fet i de l’ estructura de suport. Per exemple, un sostre de lona pot suportar menys pes que un sostre de vidre o policarbonat a causa de la diferència de pes dels materials.

Els sostres desmuntables estan dissenyats per suportar càrregues moderades com neu, terra, entre d’altres. Tanmateix, és important consultar les especificacions del fabricant per conèixer les capacitats de càrrega específiques d’ un sostre desmuntable.

Els fabricants especifiquen les capacitats de càrrega en les especificacions tècniques, però també és important tenir en compte que la capacitat de càrrega no només depèn del sostre desmuntable, sinó també de l’estructura de suport en què s’instal·li i les condicions climàtiques extremes.

És important també tenir en compte que la capacitat de càrrega pot variar depenent de les condicions climàtiques. És important consultar amb el fabricant, per assegurar-se que es compleixen les normes i regulacions locals.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

 

2023-02-23T16:44:28+01:00 Dijous, 23 de febrer de 2023|AÏLLAMENT, Noticies|

DRYWALL A ESPANYA?

El cartró guix, drywall, Pladur (marca registrada), Durlock (marca registrada), Tablaroca (marca registrada), vulcanita o PYL (placa de guix laminat, el nom genèric oficial) és un material de construcció utilitzat per a l’execució de parets interiors i revestiments de sostres i parets. Sol utilitzar-se en forma de plaques, panells o taulers industrialitzats. Consisteix en una placa de guix laminat entre dues capes de cartró, per la qual cosa els seus components són generalment guix i cel·lulosa, aprofitant-se de la bona resistència a la compressió del guix amb la bona resistència a la dilució que li dona el sandvitx de cartró. El muntatge de les estructures sol realitzar-se amb perfils d’ acer galvanitzat de molt baix pes i gruix.

Drywall no és una placa de cartró guix sinó un sistema constructiu en sec que té components, perfils d’acer galvanitzat que, segons la seva modulació, formaran l’ànima estructural d’una paret, mur o un altre segons la necessitat a desenvolupar. Aquesta estructura o ànima ha de ser revestida amb plaques de cartró guix que només serveixen per a interiors, ja que per als exteriors s’ utilitzen plaques de fibrociment. Ambdues tenen la seva pròpia fixació, de la mateixa manera les estructures les que tenen els seus propis elements de fixació i ancoratges.

 

Índex

 1. Història.
 2. Propietats.
  1. Resistència al foc.
  2. Aïllament acústic.
  3. Aïllament tèrmic
  4. Resistència a la humitat.
 3. Otres aplicacions.
 4. Muntatge.
 5. Normativa.

HISTÒRIA.

Sackett Board (el primer drywall) va ser inventat el 1894 per Augustine Sackett i Fred Kane, graduats de l’Institut Politècnic Rensselaer. Es va fer col·locant capes de guixi dins de quatre capes de paper de feltre de llana. Les fulles tenien 36 per 36 per 1 ⁄ 4 de polzada (914 mm × 914 mm × 6 mm) de gruix amb vores obertes (sense cinta adhesiva).

El panell de guix va evolucionar entre 1910 i 1930, començant amb les vores del panell embolicat i l’ eliminació de les dues capes internes de paper de feltre en favor dels revestiments a base de paper. El 1910, United States Gypsum Corporation va comprar Sackett Plaster Board Company i el 1917 va introduir Sheetrock.

Proporcionant eficiència en la instal·lació, es va desenvolupar addicionalment com una mesura de resistència al foc. Més tard, la tecnologia d’inclusió d’aire va fer que les taules fossin més livianes i menys fràgils, i els materials i sistemes de tractament de juntes també van evolucionar.

PROPIETATS.

drywall

drywall

Les plaques de cartró guix es fabriquen en una amplada estandarditzada 1,20 metres i diferents longituds de 2, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 i 3 metres. Els fabricants poden canviar la longitud de la placa a les dimensions del client per a comandes suficientment grans. Es comercialitzen en diferents gruixos (10, 12,5, 15 i 18 mm), tot i que per a grans gruixos és habitual superposar diverses plaques de petit gruix, col·locades «a mata juntes».

Els taulers de guix posseeixen un nucli tallafoc encapsulat en gruix paper, generalment paper reciclat, d’acabat natural a la cara frontal i d’un paper dur a la part posterior, la qual cosa permet maniobrar i tallar fàcilment, amb cúter o navalla, facilitant així la seva instal·lació i l’aplicació immediata de qualsevol tipus de recobriment o acabat (pintura,  pasta, rajola, etc.) Les juntes (unions entre les plaques de taulers de guix) tractades correctament durant el procés d’instal·lació evita l’esquerda causat per moviments dels bastidors.

A més de les plaques de cartró guió per a ús normal, existeixen plaques modificades per a usos especials.

RESISTÈNCIA AL FOC

El cartró guix no és inflamable, és a dir, no s’incendia encara exposat al foc directe. Està fet de sulfat de calci hidratat (CaSO4 + H2O) i altres compostos. En exposar-se al foc, el sulfat de calci perd les molècules d’aigua per evaporació, retardant la propagació del foc per diversos minuts. En assecar-se o deshidratar-se el sulfat de calci es desintegra (craquela) i la placa s’ensorra permetent finalment el pas del foc a l’altre costat de la paret.

Necessita ser instal·lat correctament per servir de barrera contra el foc ja que qualsevol perforació o espai petit permetrà el pas del foc tot i que la placa no s’hagi desintegrat.

Una placa més gruixuda resisteix més temps l’embat del foc que una altra del mateix tipus, però més prima. Dues plaques instal·lades una sobre l’altra també ofereix més resistència al foc, en aquests casos és recomanable que els empalmaments estiguin alternats per oferir més resistència. Hi ha versions especials fabricada amb compostos que resisteixen més temps al foc.

D’acord amb el publicat al manual [1] d’USG o a Espanya la UNE EN 102.043, es necessiten certes especificacions per al correcte assemblatge d’una estructura resistent al foc, els graus de resistència van des de 30 minuts fins a diverses hores, els panells a utilitzar han de complir amb les regulacions requerides.

Per a una resistència de 30 minuts es fan servir dos panells de 5/8 polzada de gruix a cada costat de l’estructura conformada per un canal metàl·lic superior, un canal inferior i pals metàl·lics de calibre 25 com a mínim, espaiats a 24 polzada com a màxim.

Per a parets amb resistència al foc d’una hora es fa servir la mateixa estructura metàl·lica i panells de taularoca tipus x amb un gruix de 5/8 que són més compactes en la seva composició, en cada costat de l’estructura metàl·lica.

En augmentar la quantitat de panells de taula adherits a cada costat de l’ estructura s’ augmenta la resistència d’ aquesta al foc, això amb la finalitat de poder salvaguardar la integritat de les persones que ocupen els espais protegits per aquestes limitants.

AÏLLAMENT ACÚSTIC.

drywall

drywall

Les plaques de guió tenen una massa molt reduïda, per la qual cosa per si soles no proporcionen un gran aïllament acústic. Aquest aïllament se sol obtenir mitjançant la col·locació d’un material absorbent col·locat a l’interior de la càmera del panell, o bé entre la placa de trasdossat i l’element de suport.

El so es propaga a través de materials sòlids com poden ser estructures metàl·liques que suporten les plaques o a través dels buits que queden sobre els plafons. Per tant, és important que el tractament anti-so sigui un projecte conjunt de parets, estructures i sostres per tenir una major efectivitat.

AÏLLAMENT TÈRMIC.

Les plaques de guix per si soles no són bones aïlladores de temperatura. A causa del seu gruix prim, la calor o fred fàcilment penetra d’ un costat a l’ altre la placa de guixo resultant en temperatures incòmodes a l’ interior de l’ espai construït. Per obtenir un bon aïllament tèrmic, cal recobrir l’ interior dels murs o sostres amb aïllament tèrmic de fibra de vidre, plaques sòlides d’ escuma o altres materials.

RESISTÈNCIA A LA HUMITAT.

Existeixen plaques de guix resistents a la humitat, que s’ empren en locals humits com banys, cambres de neteja, cuines, etc, en els quals hi pot haver zones exposades a esquitxades ocasionals. Les plaques de guix resistents a la humitat estan fabricades amb paper tractat que retarda l’ absorció de l’ aigua i el creixement de fongs. A més, el nucli de la placa conté additius especials perquè no es manxin ni es desintegrin. Les plaques estan dissenyades per resistir esquitxades ocasionals d’ aigua, però no estan recomanades per estar exposades a la pluja ni en contacte directe o constant amb aigua o vapor com regadores, dutxes o saunes.

Es pot instal·lar en banys i cuines de la llar sense cap problema mentre tingui una capa anti-florit i s’haurà de retirar i canviar. Per a la decoració es pot pegar rajola al mateix mur, però s’ ha de fer amb un adhesiu especial per a aquest tipus de sistema com a morters-cola específics per a PYL.

ALTRES APLICACIONS.

Les plaques poden tenir recobriments de barita o làmines de plom que es cargolen al panell per ser usades en sales radiològiques d’ hospitals i clíniques, per servir com a barrera contra les radiacions ionitzants. També es poden cobrir amb làmines de fibra de vidre que són totalment rentables, per a cuines industrials o fàbriques d’ aliments.

La resistència d’un mur de guix és forta a causa que té instal·lat a la part posterior tres pals metàl·lics. El seu disseny permet penjar quadres, mobles de cuina. lleigs, pantalles, etcètera, usant els taquets adequats. El mur és més fàcil de refer si es danya.

MUNTATGE.

El muntatge dels panells es realitza amb perfils d’ acer de molt baix gruix. L’ estructura típica per a un panell divisori es compon de dues soleres i diversos muntants disposats cada 40 centímetres. Les plaques de guix es fixen als muntants utilitzant cargols autoperforants de punta agulla.

NORMATIVA.

Els panells de cartró guió fabricats a Espanya han de complir les especificacions de producte de la norma UNE 102.023, que defineix les seves característiques mínimes: NORMA UNE 102043

Densitat: 800 kg/m³

Classificada com a M-1 (no inflamable)

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 303 74 43

 

 

2023-02-21T14:45:56+01:00 Dimarts, 21 de febrer de 2023|Noticies|

TENDÈNCIES EN LA CONSTRUCCIÓ D’ HABITATGES. 2023.

INDICE DE CONTINGUTS

 1. Algunes tendències 2023 en la construcció d’habitatges.
 2. Sostenibilitat en la construcció.
 3. Materials per utilitzar en la construcció.
 4. Eficiència energètica.
 5. Construcció en un espai polivalent i flexible.
 6. Tendències 2023 amb un nou auge de les línies corbes.
 7. Gammes cromàtiques de contrast.

ALGUNES TENDÈNCIES 2023 EN LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES.

El 2023 van prevaler algunes tendències en la construcció d’habitatges, els seus projectes i els seus dissenys. Algunes ja es venien donant des de fa alguns anys, com és la preocupació per la sostenibilitat o l’interès pels espais oberts. Vegem algunes de les orientacions que ha de seguir els habitatges del futur més proper.

Construcció

Construcció

SOSTENIBILITAT EN LA CONSTRUCCIÓ.

La preocupació per la conservació del medi ambient, sens dubte, ha de determinar alguns aspectes de la construcció d’habitatges aquest any. En l’arquitectura, la cura per l’entorn natural es plasma en alguns objectius com són la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle o l’eficiència energètica.

MATERIALS PER UTILITZAR EN LA CONSTRUCCIÓ.

En aquesta faceta, podem destacar la introducció de nous materials constructius i la utilització d’ elements més tradicionals però que compleixen a la perfecció amb els objectius d’ aconseguir un major impacte en l’ entorn. D’una banda, vam veure un major ús de materials aconseguits a base d’aliatges i composites, per tal d’augmentar la resistència i incrementen la seva durada.

També es continuaran utilitzant materials convencionals que faciliten una construcció sostenible. La fusta i la pedra són dos elements que destaquen per la seva capacitat aïllant. A més, són materials que es poden reutilitzar, sobretot en el cas de la fusta, aspecte que afavoreix una economia circular.

EFICIENCIA ENERGÈTICA.

La reducció del consum energètic és un altre dels objectius que es marquen a l’hora de la construcció de nous habitatges. El caràcter aïllant és una constant en alguns aspectes importants, com la fusteria. També s’ espera que adquireixin un paper rellevant les façanes ventilades, sistema que propicia un considerable estalvi energètic. La qualitat d’ aïllament d’ aquest tipus de construcció s’ aconsegueix gràcies a la introducció d’ una cambra d’ aire situada entre el mur i el material de recobriment.

Les energies renovables també han de jugar un paper molt important en la consecució del major estalvi energètic possible. Els panells solars són una alternativa cada vegada més popular al subministrament elèctric tradicional, a través de xarxes elèctriques convencionals. Aquests dispositius se solien ubicar a les teulades dels edificis, però l’última generació d’aquests sistemes permet la seva col·locació a les façanes dels edificis.

A aquestes solucions, podríem afegir la introducció d’ electrodomèstics o bombetes de baix consum energètic, o la introducció de la domòtica, que pot contribuir a facilitar una major eficiència energètica. La tecnologia fa possible que es pugui exercir un control total sobre el temps d’ ús de l’ energia elèctrica o la calefacció.

CONSTRUCCIÓ EN UN ESPAI POLIVALENT I FLEXIBLE.

Una altra de les tendències que s’han de poder veure en la construcció i rehabilitació d’habitatges en aquest proper any és la recerca d’un espai obert i multifuncional. Es tendeix a la supressió d’ elements que puguin retenir l’ espai, com envans o columnes. L’experiència recent del confinament patit fa dos anys, i l’auge del teletreball han influït en l’interès per aquest tipus d’espais, més confortables i saludables.

La cuina oberta és un clar exemple d’aquesta tendència a fusionar els espais i fomentar la sociabilitat. La integració de la cuina i el saló en un únic espai augmenta la capacitat d’emmagatzematge alhora que permet interactuar les persones que estan preparant el menjar amb qui estan al saló.

La presència d’espais exteriors, com jardins o terrasses, també continuarà estant present en els projectes de nous habitatges. Des de l’any 2020 ha augmentat la recerca de cases amb espais exteriors entre els nous compradors.

TENDÈNCIES 2023 AMB UN NOU AUGE DE LES LÍNIES CORBES.

L’ estil internacional, aparegut en les dècades de 1920 i 1930, va concedir una importància excepcional a la línia recta, tendència que ha seguit tenint molta influència en la construcció de cases fins als nostres dies. No obstant això, gràcies a la introducció de nous materials i sistemes constructius, veiem com la línia corba va creixent en importància. Trobem dissenys amb façanes corbes, però sens dubte on s’està imposant la curvatura és en la decoració.

www.plb.cat

info@plb.cat

93 303 74 43

 

2023-02-16T13:54:35+01:00 Dijous, 16 de febrer de 2023|Noticies|
Veure més notícies