PROTECCIÓ PASIVA AL FOC

/PROTECCIÓ PASIVA AL FOC

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS.

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS I LES SEVES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.

Inspeccions de Prevenció dIncendis: Garantint la Seguretat en Edificacions i Locals.

 1. Obligació i Utilitat del Projecte contra Incendis: Un Enfocament a la Visibilitat i l’Evacuació.
 2. Implementació del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI): Normatives i obligacions.
 3. Disseny, Instal·lació i Manteniment de Sistemes de Protecció Activa: Adaptació a l’Evolució Tècnica i Normativa.
 4. Inspeccions de Seguretat i la seva Varietat: Detectant Perills per Prevenir Accidents
 5. Organismes de control autoritzats i els paràmetres per a inspeccions periòdiques reglamentàries.
 6. Abast i Procés de les Inspeccions Reglamentàries: Documentació i revisió d’equips i sistemes.
 7. Compliment i garantia: mantenint l’eficàcia de les instal·lacions de protecció contra incendis.

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

INTRODUCCIÓ.

 • protecció passiva
 • protecció passiva

Les inspeccions de prevenció dincendis tenen un paper crucial en la supervisió de llicències docupació i funcionament, abastant inspeccions de comprovació, inspeccions dofici i aquelles dirigides a locals i edificacions amb irregularitats en les seves mesures de prevenció dincendis.

PROTECCIÓ PASSIVA: L’OBLIGATORIETAT DEL PROJECTE CONTRA INCENDIS.

Obligació de Projecte Visible.

El projecte contra incendis ha d’estar accessible a totes les persones a edificis o urbanitzacions. Tot i que no és obligatori per a habitatges, esdevé essencial en àrees comunes per a la sectorització de zones d’incendi i la identificació de rutes d’evacuació.

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS CONTRA INCENDIS SEGONS EL RIPCI.

Implementació del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

El 12 de juny del 2017 es va introduir el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) a través del Reial Decret 513/2017. Aquest va reemplaçar el RD 1942/1993 i estableix directrius tècniques per a sistemes de protecció activa contra incendis, així com criteris per a la seva instal·lació, manteniment i inspeccions regulars.

Obligació d’inspeccions per un organisme de control.

El RIPCI introdueix l’obligatorietat que un Organisme de Control (OC) faci inspeccions periòdiques. Fins aleshores, només s’esmentaven al RD2267/2004 per a Establiments Industrials i en casos com la Comunitat de Madrid.

PROTECCIÓ PASSIVA: ASPECTES EN DISSENY, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS
Actualització necessària en reglamentació.

Tot i que l’anterior Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 1942/1993) abordava disseny, instal·lació i manteniment de sistemes actius contra incendis, l’evolució tècnica i la normativa requereix revisar i actualitzar els requisits.

Compliment Normatiu.

El Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RD 2267/2004) i el Codi tècnic de l’edificació (CTE) estableixen condicions per a disseny, execució, funcionament i manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Necessitat de condicions eficaces.

El RIPCI, aprovat al Reial Decret 513/2017, es divideix en dues parts i tres annexos, establint condicions per a disseny, instal·lació i manteniment d’equips i sistemes de protecció contra incendis, juntament amb requisits per a empreses mantenidores i les inspeccions periòdiques obligatòries.

PROTECCIÓ PASSIVA: INSPECCIONS I LA SEVA VARIETAT.
Natura d’Inspeccions de Seguretat

Les inspeccions de seguretat són processos administratius que identifiquen perills potencials en condicions físiques i tasques, tant per errors tècnics com humans.

Necessitat d’organismes de control autoritzats.

El RD 513/2017 suggereix contractar un organisme de control autoritzat per a inspeccions periòdiques reglamentàries en establiments dins del seu àmbit. Això és aplicable a usos administratius, docents, comercials, públics i altres.

Criteris per a Inspeccions.

Les instal·lacions s’han de sotmetre a inspeccions periòdiques reglamentàries segons la seva antiguitat:

 • Més de 20 anys: en un any
 • 15 a 20 anys: en dos anys
 • 10 a 15 anys: en tres anys
 • Legalitzades després de desembre del 2007: als 10 anys i després cada 10 anys.

ABAST D’INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES.
Revisió Documental.

 1. Verificació d’antiguitat de la instal·lació.
 2. Contracte de manteniment amb empresa habilitada.
 3. Actes de manteniment dels sistemes dels darrers 5 anys.
 4. Inspecció d’equips i sistemes.
 5. Detecció i alarma dincendis.
 6. Abastament d’aigua contra incendis.
 7. Hidrants i boques dʻincendi equipades.
 8. Sistemes fixos d’extinció, incloent ruixadors, agents gasosos, aerosols condensats, aigua nebulitzada i pols.
 9. Sistemes de control de fums i calor.
 10. Mantes ignífugues.
 11. Enllumenat d’emergència.
 12. Sistemes de senyalització luminiscent.

CONCLUSIÓ.

Les inspeccions de prevenció dincendis són vitals per assegurar la seguretat en edificacions i locals. El RIPCI estableix pautes per al disseny, instal·lació i manteniment de sistemes actius contra incendis, juntament amb requeriments per a inspeccions regulars i documents necessaris. Les inspeccions són variades i s’han de fer d’acord amb l’antiguitat de les instal·lacions, amb una àmplia gamma de sistemes de protecció.

CONTACTE Y MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:45:13+02:00 Dijous, 4 de maig de 2023|Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|

COM S’HAN DE MANTENIR LES PORTES TALLAFOCS?

PORTES TALLAFOCS: SEGURETAT I PROTECCIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ.

UNA VISTADA DETALLADA A LES CARACTERÍSTIQUES, FUNCIONS I AVANTATGES DE LES PORTES TALLAFOCS EN LA PREVENCIÓ D’INCENDIS.

LES PORTES TALLAFOCS SÓN ELEMENTS ESSENCIALS EN LA CONSTRUCCIÓ.

Creen sectors d’incendi i proporcionen protecció durant un període determinat, permetent que les persones i els béns tinguin més temps per estar segurs i permetent la intervenció dels equips de rescat. Estan dissenyades per resistir el foc i la calor durant un temps específic, cosa que ajuda a evitar la propagació del foc a altres àrees de l’edifici.

Aquestes portes estan fetes de materials resistents al foc, com acer i llana de roca, i el disseny especial inclou un mecanisme de tancament automàtic a través d’un tancaportes, que garanteix que la porta romangui tancada en tot moment per prevenir la propagació del foc i el fum.

Les portes tallafocs són àmpliament utilitzades en diversos sectors, especialment en edificacions amb alta afluència de persones com a hospitals, centres comercials i hotels. També poden ser emprades per empreses que es dediquen a la fabricació i instal·lació de portes automàtiques.

Aquestes portes ofereixen diversos avantatges, entre ells:

 • Protecció contra incendis: El principal avantatge de les portes tallafocs és la seva capacitat per proporcionar protecció contra incendis en crear sectors segurs i evitar la propagació del foc.
 • Seguretat: El disseny robust i resistent també les fa més difícils d’obrir en cas d’intents de robatori, cosa que contribueix a la seguretat de l’edifici.
 • Reducció de riscos: En crear sectors d’incendi, aquestes portes redueixen els riscos i els danys en cas d’un incendi, donant més temps per evacuar i controlar la situació.
 • Compliment normatiu: L’ús de portes tallafocs és obligatori en molts codis de construcció i regulacions de seguretat, cosa que assegura el compliment normatiu.

En resum, les portes tallafocs tenen un paper crucial en la seguretat dels edificis i de les persones en cas d’un incendi. Estan dissenyades per resistir la calor i el foc durant un període de temps determinat, cosa que permet l’evacuació segura i la intervenció dels bombers. El seu ús és essencial en edificis públics i comercials per protegir les persones i els béns dels perills del foc.

CARACTERÍSTIQUES I DISSENY:

 • – Les portes tallafocs estan dissenyades per resistir el foc i la calor durant un temps específic, que es mesura en minuts. Aquesta resistència s’anomena classificació EI (resistència al foc i integritat).
 • – L’estructura d’aquestes portes generalment està composta per dues xapes d’acer a l’exterior ia l’interior, amb un nucli aïllant que sol ser de llana de roca o altres materials resistents al foc.
 • – La instal·lació de les portes tallafocs es realitza en sectors estratègics dels edificis per limitar la propagació del foc. Aquests sectors es coneixen com a compartimentació, i les portes juguen un paper clau en la seva efectivitat.

FUNCIONAMENT.

 • – La funció principal de les portes tallafocs és prevenir la propagació del foc i el fum duna zona a una altra en un edifici. En cas d’incendi, aquestes portes es tanquen automàticament per evitar que el foc es propagui més enllà del sector compromès.
 • – Els tancaportes són accessoris essencials a les portes tallafocs, ja que asseguren que les portes es tanquin de forma automàtica després d’obrir-les. Això és fonamental per al correcte funcionament.

NORMATIVES I REGULACIONS:

– Les portes tallafocs han de complir normatives i regulacions específiques de seguretat contra incendis. Aquestes regulacions varien segons el país i poden incloure normes sobre la resistència al foc, la instal·lació de tancaportes i la classificació de les portes.
– Els requisits normatius també s’apliquen a la fabricació, instal·lació i manteniment de les portes tallafocs.

APLICACIONS I SECTORS D’ÚS:

– Aquestes portes sutilitzen en una varietat dedificis i espais, incloent hospitals, escoles, hotels, centres comercials, oficines i edificis residencials.
– Són especialment crucials en edificacions amb una alta densitat d’ocupants, on l’evacuació segura és essencial.
– Les portes tallafocs també s’utilitzen en indústries com l’automotriu i la manufacturera, on cal protegir àrees específiques.

AVANTATGES:

 • – Proporcionen seguretat i protecció contra incendis en limitar la propagació del foc.
 • – Contribueixen a la compartimentació i al control d’incendis, cosa que facilita l’evacuació segura i la intervenció dels bombers.
 • – Són resistents i duradores, cosa que en garanteix l’efectivitat en situacions d’emergència.
 • – Compleixen amb regulacions i normatives de seguretat contra incendis.

CONCLUSIONS:

Les portes tallafocs són components essencials en la protecció contra incendis a edificis i espais on la seguretat de les persones i els béns és primordial. El disseny i el funcionament estan dissenyats per limitar la propagació del foc i permetre una evacuació segura. Aquestes portes, juntament amb altres sistemes de seguretat contra incendis, tenen un paper vital en la construcció d’edificis segurs i resistents a incendis.

CONSULTA PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43.

2023-09-19T12:38:24+02:00 Dijous, 6 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC, TABIQUERIA SECA|

QUÈ ÉS LA PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS?

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS: RETARDANTS DE FLAMA I SEGURETAT EN EL TREBALL

APLICACIÓ, FUNCIONAMENT I CONSIDERACIONS CLAU

INTRODUCCIÓ:
La seguretat a la feina és una prioritat ineludible, i la protecció passiva contra incendis juga un paper crucial en aquest aspecte. Els retardants de flama són eines essencials per millorar les condicions laborals i elevar els nivells de seguretat. En aquest article, explorem com funcionen aquests retardants, com s’apliquen i les consideracions necessàries per implementar-les efectivament.

OBJECTIUS DE LA PROTECCIÓ PASSIVA:

Prioritat a la Seguretat i Salut Laboral.

El propòsit fonamental de la protecció passiva contra incendis és millorar les condicions laborals i elevar la seguretat i la salut dels treballadors. Per assolir aquests objectius, és essencial considerar diversos aspectes clau:

 • Establiment de requisits i condicions en cas dincendi.
 • Definició de làmbit dacció i anàlisi de riscos dincendi.
 • Selecció i aplicació de mesures de protecció contra incendis.
 • Coneixement de la reglamentació aplicable a cada context.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROTECCIÓ PASSIVA:

Fonamentant la Resistència al Foc.

La protecció passiva contra incendis busca assegurar que els espais puguin resistir un incendi, tant prevenint-ne l’inici com controlant-ne la propagació. Algunes consideracions clau en aquesta àrea inclouen:

 • Prevenció de linici dincendis a través de disseny i separació.
 • Adopció de mesures per evitar la propagació del foc.
 • Instal·lació de sistemes de detecció i extinció adequats.
 • Sectorització efectiva i elecció de materials constructius resistents al foc.
 • Garantia d’evacuació segura i salvaguarda de l’operativitat de l’establiment.

RETARDANTS DE TRUCA EN PROTECCIÓ PASSIVA:

Defensant contra el Foc.

Els retardants de flama són un component essencial de la protecció passiva contra incendis. S’apliquen en diversos materials per reduir-ne la inflamabilitat i prevenir la propagació del foc. Hi ha diversos tipus de retardants, cadascun amb la seva funció i mecanisme d’acció:

 • Retardants halogenats: Contenen clor o brom, reduint la velocitat de combustió.
 • Retardants inorgànics: Absorbeixen calor i alliberen gasos no inflamables.
 • Retardants a base de fòsfor: Reaccionen amb el foc per formar una capa resistent.
 • Recobriments intumescents: Expansió per formar una capa aïllant a la calor.

APLICACIÓ I MÈTODES DE TRACTAMENT:

El Camí cap a la Seguretat.

Els retardants de flama s’apliquen de diferents maneres segons el material i el context. Alguns mètodes inclouen:

 • Impregnació: Saturació amb retardant, adequat per a tèxtils i fustes.
 • Recobriment: Aplicació a la fabricació del producte o en superfícies.
 • Reacció química: Procés industrial de combinació entre material i retardant.

CONSIDERACIONS I ELECCIÓ ADEQUADA:

Balancejant Efectivitat i Seguretat.

L’elecció del retardant de flama adequat depèn de múltiples factors, com ara la durabilitat del material, el tipus de substrat i els requeriments específics. És essencial considerar els estàndards de seguretat, l’efectivitat i els possibles efectes secundaris en seleccionar un retardant.

CONCLUSIÓ:

Garantint la protecció en el treball.

Els retardants de flama són essencials per enfortir la protecció passiva contra incendis i millorar la seguretat laboral. La seva capacitat per reduir la propagació del foc i prevenir danys estructurals i personals els converteix en una eina inavaluable en la gestió de riscos. En triar i aplicar adequadament els retardants de flama, es contribueix significativament a un entorn laboral més segur i protegit contra incendis.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2023-09-19T13:32:30+02:00 Dimarts, 28 de febrer de 2023|AÏLLAMENT, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC|