QUÈ SÓN ELS SOSTRES REGISTRABLES?

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, SOSTRES ACÚSTICS/QUÈ SÓN ELS SOSTRES REGISTRABLES?

Els sostres registrables o falsos sostres són  un element constructiu que se situa a una certa distància del sostre original, desenvolupat generalment mitjançant peces prefabricades, que poden ser d’ alumini, guix laminat, escaiola, acer, entre altres materials.

També anomenat sostre tècnic o sostre desmuntable. Un fals sostre és una estructura de perfils metàl·lics que s’instal·la a la part superior d’un habitatge o oficina. El seu objectiu principal és ocultar instal·lacions i cablejat, però també exerceix una doble funció acústica i decorativa.

QUÈ ÉS SOSTRE REAL I SOSTRE APARENT?

És un sostre real (quan els guarniments es fan sobre les mateixes bigues) o aparent (quan els guarniments es col·loquen per sota del sostre reial, formant un fals sostre), guarnit amb taules, biguetes, motllures o taulers.

SOSTRES REGISTRABLES. QUÈ ÉS I QUANT COSTA COL·LOCAR-LO?

El sostre registrable és una estructura que es col·loca a sota i a certa distància del sostre original. L’objectiu és habilitar un espai ocult pel qual passin les instal·lacions elèctriques i diferents tipus de canonades i instal·lacions. També es coneix com a fals sostre i sol estar fabricat amb plaques desmuntables de guix, escaiola, fibra o acer. Els perfils que suporten el pes d’aquestes peces són d’alumini.

El detall que sigui registrable fa referència la fàcil accessibilitat que proporciona. Només cal aixecar les plaques amb la mà per assolir qualsevol punt del buit existent.

Existeix un extens catàleg que inclou models acústics, continus o de disseny. Estem convençuts que col·locar sostre registrable és una solució molt pràctica per a oficines i despatxos.

TIPUS DE SOSTRES REGISTRABLES I CARACTERÍSTIQUES

¿QUÉ SON LOS TECHOS REGISTRABLES?

¿QUÉ SON LOS TECHOS REGISTRABLES?

Segurament, els materials més populars de sostre registrable són el pladur i l’escaiola. No obstant això, hi ha opcions més innovadores que inclouen característiques d’aïllament. L’ elecció pot anar en funció de l’ acabat que es vulgui obtenir. Vam repassar totes les classes de sostre elevat que pots trobar al mercat.

SOSTRE DE PLADUR

El pladur és el sostre registrable més popular. Cada placa està formada per làmines de guix fines que es col·loquen entre 2 capes de cartró o cel·lulosa de gruix variable. Aquest tipus de sostres necessiten guardar una distància considerable respecte al sostre original. Les plaques es cargolen a uns perfils d’ alumini que pengen del sostre original. L’ acabat és homogeni i manté l’ estructura de perfils a la vista.

El pladur té certa flexibilitat que facilita molt el muntatge i és pràcticament impossible que apareguin esquerdes a la superfície de les plaques. A més, el muntatge és net.

SOSTRE D’ ESCAYOLA

L’ ingredient principal de l’ escaiola és el guix i, en el cas del sostre, arriba fins al 85% de la seva composició. El sostre registrable d’ escaiola està format per plaques que se subjecten entre si utilitzant estopa d’ espart. L’estructura és massissa, però sol esquerdar-se amb el pas del temps.

La instal·lació sol ser generar més brutícia perquè s’utilitza guixa i espart. Així doncs, la massa d’ escaiola pot crear residus i pols. Això sí, la distància del sostre registrable d’escaiola davant l’original pot ser menys que en el cas del pladur.

SOSTRE DE FIBRA MINERAL

Aquesta opció de sostre registrable té una aparença molt similar a la del pladur. Tanmateix, hi ha una diferència important i és que aquest model pot incloure llana de roca. Aquest factor potencia considerablement el seu aïllament acústic i fa molt lleugeres les plaques.

D’altra banda, és possible instal·lar sostre registrable de fibra mineral amb l’estructura d’alumini oculta o vista.

SOSTRE ACÚSTIC

Aquesta classe de sostre registrable està fabricat amb lames amb 2 funcions interessants. D’una banda, aïlla la sala de sorolls externs i alhora elimina la reverberació interior. Això proporciona una qualitat del so òptima i per aquesta raó s’instal·la en restaurants, aules o museus.

En aquest cas, els perfils d’ alumini que formen l’ estructura també poden romandre a vista o ocults. El resultat final és molt elegant gràcies al seu aspecte similar a la fusta.

QUIN SON ELS MILLORS SOSTRES REGISTRABLES PER AL BANY?

La cambra de bany sol ser una estada on el sostre registrable resulta gairebé imprescindible. El buit serveix per ocultar canonades d’ aigua o màquines d’ aire condicionat. Doncs bé, la millor opció de sostre registrable per al bany és sens dubte el pladur.

Les raons són diverses. En primer lloc, es tracta d’ un material higiènic que inclou un tractament ignífug i hidròfug. De la mateixa manera, permet penjar làmpades o accessoris d’il·luminació d’ell i té una vida útil molt dilatada.

QUANT COSTA POSAR SOSTRES REGISTRABLES?

A l’hora de calcular un pressupost per a la instal·lació d’un fals sostre registrable el muntant principal serà la col·locació dels perfils i les plaques. No obstant això, hi ha una sèrie de factors que poden encarir en el preu inicial i convé tenir en compte.

En primer lloc, cal considerar el tipus material de les plaques i la complexitat de la seva instal·lació.

Després, pot ocórrer que el fals sostre hagi d’instal·lar-se en una habitació amb una forma particular que inclogui zones corbes. Aquest factor dificultaria la col·locació dels perfils metàl·lics i elevaria el preu.

De la mateixa manera, si cal instal·lar il·luminació caldrà adaptar les plaques de sostre registrable als focus i practicar les perforacions necessàries. Aquesta qüestió també augmentaria el pressupost.

També, encariria l’obra haver de tractar els materials, per exemple, per aconseguir un millor aïllament tèrmic. És el cas que cal afegir al fals sostre una capa de llana de roca per aïllar l’habitació del fred. Un tractament que, d’altra banda, suposa un estalvi molt important en calefacció i millora de la qualitat de vida en no escoltar el soroll dels veïns.

QUANT COSTA POSAR UN SOSTRE REGISTRABLE?

A l’hora de calcular un pressupost per a la instal·lació d’un fals sostre registrable el muntant principal serà la col·locació dels perfils i les plaques. No obstant això, hi ha una sèrie de factors que poden encarir en el preu inicial i convé tenir en compte.

En primer lloc, cal considerar el tipus material de les plaques i la complexitat de la seva instal·lació.

Després, pot ocórrer que el fals sostre hagi d’instal·lar-se en una habitació amb una forma particular que inclogui zones corbes. Aquest factor dificultaria la col·locació dels perfils metàl·lics i elevaria el preu.

De la mateixa manera, si cal instal·lar il·luminació caldrà adaptar les plaques de sostre registrable als focus i practicar les perforacions necessàries. Aquesta qüestió també augmentaria el pressupost.

També, encariria l’obra haver de tractar els materials, per exemple, per aconseguir un millor aïllament tèrmic. És el cas que cal afegir al fals sostre una capa de llana de roca per aïllar l’habitació del fred. Un tractament que, d’altra banda, suposa un estalvi molt important en calefacció i millora de la qualitat de vida en no escoltar el soroll dels veïns.

www.plb.ca

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

2023-03-22T17:49:55+01:00 Dimecres, 22 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, SOSTRES ACÚSTICS|