QUÈ ÉS UN TRASDOSSAT?

TRANSFORMANT ESPAIS AMB TRASDOSSATS DE TABIQUERIA SECA.

AÏLLAMENT I ESTÈTICA A VIVENDES.

INTRODUCCIÓ.

QUÈ SÓN ELS TRASSOSSATS?

Dins de les solucions d’aïllament en habitatges, l’ús de trasdossats es destaca per la seva versatilitat i eficàcia en la millora de l’aïllament tèrmic i acústic en diferents ambients. Aquestes plaques primes aplicades a les parets interiors o façanes no només brinden aïllament, sinó també un toc de qualitat i calidesa als espais habitables.

DEFININT ELS TRASDOSSATS.

El trasdosat consisteix a revestir una paret existent, ja sigui en particions interiors o tancaments exteriors, amb plaques de cartró-guix o fins i tot panells sandvitx. Aquesta tècnica és àmpliament utilitzada en la construcció nova i rehabilitació, ja que ofereix millores a l’aïllament i redueix la demanda energètica dels edificis. A més, la seva ràpida instal·lació contribueix a un confort més gran i evita les pèrdues tèrmiques.

TIPUS DE TRASDOSSATS.

Hi ha diversos tipus de trasdossats segons el mètode d’instal·lació:

  • Extradossats Directes: En aquesta tècnica, les plaques de guix s’adhereixen directament a la paret utilitzant una pasta adhesiva especial. Això permet afegir materials aïllants a la part posterior de les plaques, mantenint la càmera d’aire i millorant el rendiment tèrmic. Aquesta opció és ideal per adaptar-se a estructures existents i no requereix temps dassecat.
  • Extradossats Semidirectes: En aquest enfocament, les plaques de guix es fixen o cargolen a perfils “omega” prèviament col·locats a la paret. Aquesta tècnica és particularment útil per millorar envans antics o imperfectes. Per a aplicacions en façanes, les plaques poden incorporar materials aïllants per a un millor aïllament tèrmic.
  • Extradossats Autoportants: En aquest cas, s’utilitza una estructura autoportant d’acer resistent per sostenir les plaques de guix laminat. Aquesta tècnica permet una instal·lació ràpida i fàcil, ocultant les instal·lacions internes de l’edifici a la cambra interior. Proporciona aïllament tèrmic i acústic, a més d’opcions decoratives.

BENEFICIS I USOS DELS TRASDOSSATS DE TABIQUERIA SECA.

El trasdosat d’envans secs s’utilitza principalment per millorar l’aïllament tèrmic i acústic d’un espai. Pot ser utilitzat per protegir contra el fred, la calor i el soroll, així com per ocultar imperfeccions a les parets. També podeu tenir aplicacions estètiques en permetre una àmplia varietat d’acabats decoratius. Aquest tipus de trasdossat es pot instal·lar mitjançant diferents mètodes, com enganxat directe, fixació amb perfils i estructures metàl·liques autoportants.

AVANTATGES DELS TRASDOSSATS DE TABIQUERIA SECA.

  1. Fàcil instal·lació, fins i tot per a persones amb poca experiència en construcció.
  2. És una “obra seca”, cosa que significa que no genera brutícia ni sorolls.
  3. No cal una llicència més gran per dur a terme la instal·lació.
  4. Podeu amagar cables elèctrics i altres sistemes d’instal·lació a l’interior.
  5. Podeu millorar l’aïllament acústic, tèrmic i, en alguns casos, l’aïllament al foc.

EINES I MATERIALS NECESSARIS.

Per a la instal·lació d’un trasdosat d’envans secs, es necessitaran diversos materials com perfils, plaques, esquadres, pastes i cinta tapajuntes. Les eines inclouen cargols, cargol elèctric, cúter o xerrac, cinta mètrica i guies especials per tallar envans secs.

PROCÉS D’INSTAL·LACIÓ.

El procés d’instal·lació d’un trasdosat d’envans secs implica prendre mesures, tallar perfils i plaques, instal·lar perfils amunt i avall, fixar muntants verticals, col·locar aïllant, presentar les plaques, aplicar pasta entre les juntes i finalment cobrir els caps dels cargols amb pasta.

CONCLUSIÓ.

Els trasdossats d’envans secs són una solució versàtil i efectiva per millorar l’aïllament i l’estètica dels espais habitables. Des de la instal·lació fins als beneficis en termes d’aïllament tèrmic i acústic, aquesta tècnica ofereix una forma ràpida i eficaç de transformar els habitatges i brindar més confort i qualitat als residents.

CONSULTA PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43.

2023-09-19T12:14:55+02:00 Dijous, 20 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, fAÇANES, HERRAMIENTAS, Noticies|