QUÈ ÉS UN TRASDOSSAT?

Entre les diferents solucions d’aïllament en habitatges (SATE, insuflat, etc.) una de les més utilitzades i demandades és la dels trasdossats. Ja sigui la seva aplicació interior o en revestiments de façana.

¿TRASDOSADO?

Trasdossat

Trasdossat

Pensem en les parets que divideixen les diferents habitacions del nostre habitatge. Si volem que les nostres estades gaudeixin d’un millor aïllament tèrmic i acústic aportant qualitat i calidesa al nostre habitatge, hi ha la possibilitat d’instal·lar  unes plaques primes fixades a aquests envans perquè millorin les seves prestacions.

El trasdossat és un revestiment d’ un mur d’ un habitatge, en particions interiors o tancaments exteriors, d’ aplicació en obra nova o en rehabilitació que suposa una gran solució per millorar l’ aïllament i alhora reduir la demanda energètica en els edificis. Un mètode molt utilitzat el muntatge i instal·lació del qual és ràpid i eficaç, generant confort i evitant les fuites tèrmiques.

La seva instal·lació es realitza en base a la col·locació de plaques de cartró-guix tipus «Tabiqueria seca» que incorporen un material d’aïllament tèrmic o acústic o bé a través d’un panell sandvitx.

El sistema de col·locació de trasdossat aporta enormes avantatges amb l’únic inconvenient d’una petita perduda de superfície habitable.

TIPUS DE TRASDOSSATS

Existeixen diferents tipus de trasdossat segons el seu mètode d’ instal·lació:

TRASDOSSATS DIRECTES.

El trasdossat directe és aquell pel qual la placa de guixo es col·loca a la paret mitjançant l’aplicació directa d’una placa adhesiva. Aquesta pasta fixa i estabilitza les plaques. Permetent afegir a la cara oculta materials aïllants i a més respectant la càmera d’aire.

Un mètode que ofereix nombrosos avantatges com la capacitat d’adaptabilitat al tancament existent. La seva instal·lació és senzilla, no requereix d’esperes per al seu assecat i a més permet sanejar el tancament existent a l’interior.

TRASDOSADOS SEMIDIRECTES.

En el tipus de trasdossat semidirecte, les plaques de guix laminat es fixen o cargolen a uns perfils «omega» prèviament col·locats sobre el mur triat.

És un mètode aïllant que sol usar-se quan ens enfrontem a envans vells o imperfectes. Quan es realitzen en façanes, les plaques incorporen material aïllant per garantir l’ aïllament tèrmic.

TRASDOSSATS AUTOPORTANTS

Un altre tipus de trasdossat és l’anomenat autoportant. Es caracteritzen per comptar amb una estructura autoportant resistent d’ acer. Sobre ella es fixaran les plaques de guix laminat de diferents tipus i gruixos. La seva instal·lació és ràpida i fàcil i és d’obra seca. Quedant les instal·lacions de l’habitatge ocultes a la cambra interior. Garanteix un bon aïllament tèrmic i acústic a més de possibilitats decoratives.

Ja sigui en contacte directe o indirecte amb el parament, el trasdossat és una solució perfecta per a la millora de les prestacions tèrmiques i acústiques de l’ habitatge, a més de realitzar-se mitjançant una execució neta i ràpida

PER A QUÈ SERVEIX UN TRASDOSSAT DE TABIQUERIA SECA I COM INSTAL·LAR-HO TU MATEIX

Un trasdossat de tabiqueria seca serveix per millorar l’aïllament tèrmic i acústic de qualsevol espai. Es tracta de situar un “doble” envà, normalment amb una càmera intermèdia, adossat a la paret, per protegir la casa davant el fred, la calor i el soroll.

En algunes ocasions el trasdossat de tabiqueria seca també es pot utilitzar amb finalitats estètiques, per exemple, quan les parets tenen moltes imperfeccions, i hi ha espai suficient perquè els centímetres que fa perdre el nou envà no suposin un inconvenient.

TRASDOSSAT DE TABIQUERIA SECA ESTRUCTURA DE PORTA CORREDISSA.

En altres ocasions, es tracta de crear una càmera que no deixi passar el soroll, per exemple, en el cas d’una sala de música o assajos.

Tot i que un trasdossat es pot fer de fusta o DM, l’habitual és instal·lar plaques de guix laminat (les conegudes com Tabiqueria seca, la marca del que va ser un dels primers fabricants), per la seva facilitat de muntatge, les seves prestacions (n’hi ha de diversos gruixos, preparades per a habitacions humides, resistents a l’impacte o amb aïllant incorporat) i la seva versatilitat per admetre qualsevol tipus d’acabat (pintura,  paper pintat, revestiments laminats o fris…).

DIFERENTS FORMES D’INSTAL·LAR UN TRASDOSSAT DE TABIQUERIA SECA.

Segons les necessitats individuals, un trasdossat de tabiqueria seca es pot instal·lar mitjançant diferents sistemes…

 • Enganxat directe. La placa de guixo s’ adhereix a la paret mitjançant una pasta d’ esgarrifança especial, que s’ aplica a pellades.
 • Fixació amb perfils/ancoratges. Al envà original es fixen uns perfils, que després subjectaran les plaques de cartró-guix mitjançant uns ancoratges. Cada marca de plaques sol disposar del seu sistema propi.
 • Estructura metàl·lica autoportant. De vegades, el que interessa és deixar una càmera entre els dos envans per omplir-la amb algun tipus especial de material aïllant. En aquest cas, s’ utilitza una estructura autoportant, en la qual es fixen les plaques de guix.

AVANTATGES DELS TRASDOSSATS.

 • La instal·lació és molt fàcil, fins i tot per a gent amb poca experiència.
 • Els trasdossats de tabiqueria seca són el que s’anomena una “obra seca”, per la qual cosa no produeix brutícia ni sorolls.
 • No cal demanar llicència major per a l’ obra.
 • Poden ocultar al seu interior els cables d’ electricitat, per la qual cosa no cal fer fresques.

QUINES EINES I MATERIALS NECESSITES.

 • Materials, com perfils, plaques, escaires, pastes i cinta tapajuntes….
 • Eines, com cargols, cargolador elèctric, cúter o serrell…
 • Estris, com cinta mètrica, guies especials per tallar tabiqueria seca…

COM MUNTAR UN TRASDOSSAT DE TABIQUERIA SECA

 1. Prendre mesures.
  1. Per tallar els perfils d’ acer galvanitzat i les plaques com sigui necessari.
 2. Instal·lar els perfils amunt i avall.
  1. Amb una banda acústica que aïlla i absorbeix vibracions. Es fixen de forma fàcil mitjançant tacs.
 3. Fixar ara els muntants verticals.
  1. A una distància d’ entre 40 i 60 cm, mitjançant els ancoratges del sistema i seguint les explicacions del fabricant.
 4. Col·locar l’aïllant elegit.
  1. Per exemple, llana mineral, subjectant-la en els canals de l’estructura.
 5. Presentar els panells de gui guixat.
  1. Davant els muntants i cargolar-los, seguint un patró irregular sense alinear les juntes de les diferents plaques.
 6. Aplicar una pasta especial.
  1. Entre les juntes i la cinta tapajuntes amb una espàtula. Realitzar aquesta aplicació tantes vegades com sigui necessari.
 7. Cobrir amb la mateixa pasta.
 8. Els caps dels cargols, i si cal polir lleugerament per allisar.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel.: 93 303 74 43.

2023-04-20T12:53:49+02:00 Dijous, 20 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, fAÇANES, HERRAMIENTAS, Noticies|