NOVES PARTICIONS PROMATECT®-100X

/, fAÇANES, Noticies, TABIQUERIA SECA/NOVES PARTICIONS PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X. Sistemes d’envans fins a EI 120.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

Una de les àrees més importants de la Protecció Passiva és la compartimentació dels edificis en sectors d’ incendi. Aquesta tècnica divideix els espais amb sistemes resistents al foc (parets, forjats, etc…) amb classificació EI que garanteixen que el foc ha de romandre en el compartiment per almenys un temps determinat: 30, 60, 90, 120 minuts.

Els sistemes de compartimentació contra el foc, tant per a edificació com per a edificis industrials, poden ser tradicionals (com parets de maó o de bloc de formigó) o específics de tabiqueria seca, per exemple. Aquests últims, per ser classificats EI (resistents al foc), han de passar assajos de Resistència al Foc en laboratoris oficials seguint una Normativa específica, l’EN 1364-1 quan no hagin de suportar càrrega, que és en la immensa majoria dels casos en edificació.

Una mostra de partició típica s’assaja en mida de 3×3 m (llarg x alt) amb un dels laterals sense fixar, simulant una continuïtat més enllà de la mostra. Això implica que la resistència que compleixi aplica a particions fetes amb aquest sistema de qualsevol longitud de forma il·limitada.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

En el cas de l’ alçada, aquesta ve limitada per un altre paràmetre durant l’ assaig: la deformació, mesurada en mil·límetres. Si aquest paràmetre no sobrepassa el 30 % de l’ alçada assajada, la partió es pot augmentar 1 m més sobre l’ alçada assajada.

Augmentar l’alçada per sobre d’aquests 4 m (3 + 1 metres) requereix o bé assajar en un forn més alt, o bé complir amb certs requisits extra, establerts en una Norma EXAP (Aplicació Estesa), com són assolir un temps extra de resistència complint el criteri de deflexió, o no sobrepassar determinada temperatura en els perfils suport.

El nou sistema de particions tipus sandvitx basat en la placa PROMATECT-100X®, llançada al mercat per Promat Ibérica amb gran èxit, donada la seva excel·lent relació prestacions/cost, complementa les solucions de trasdossats i sostres que apareixen al nostre Catàleg General. Aquestes particions són més primes i permeten guanyar més espai útil a l’ habitatge.

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

Amb només 4 assajos realitzats, podem aportar les solucions més senzilles del mercat per a resistències al foc d’ EI 30, 60, 90 i 120, amb alçades que poden assolir fins als 12 m d’ alçada i longitud il·limitada. Aquest quadre inclou aquestes solucions.

 

 

 

 

 

PER QUÈ USAR LA PLACA PROMATECT®-100X?

PERQUÈ PROMATECT®-100X ÉS INNOVADORA

Presenta la tecnologia més avançada combinant una base de sulfats amb la PROMAXON® de silicat càlcic exclusiva PromaX®.

PERQUÈ PROMATECT®-100X OFEREIX MOLT ALTES PRESTACIONS DAVANT EL FOC

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

  • No hi ha una protecció total contra el foc.
  • Altes prestacions de resistència al foc amb gruixos mínims en sistemes de compartimentació (parets i sostres).
  • Amb marcatge CE i 25 anys de durabilitat en interiors i en semiexposició.
  • Placa d’ alta qualitat per a protecció contra el foc amb la garantia del líder mundial en seguretat contra incendis.

 

 

 

 

PERQUÈ PROMATECT-100X® OFEREIX GRANS AVANTATGES PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ

PROMATECT®-100X

PROMATECT®-100X

  • Permet construir elements remeiadors únicament amb dues plaques, la qual cosa fa possible un treball d’instal·lació més ràpid i estalvis en mà d’obra.
  • Tots els sistemes amb només dos gruixos: 12 i 20 mm.
  • Menys tipus de placa significa menys inventari i menys transports.
  • Es pot tallar fàcilment amb un simple cúter.
  • Es poden construir sostres i particions amb perfileria i eines estàndard.
  • Les plaques tenen una superfície molt llisa per a un gran acabat amb pastes per a juntes i pintures estàndard.
  • Format estàndard més petit per a un maneig més senzill: 2000 x 1200 mm.

 

 

 

Descarrega’t el fulletó.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:29:20+02:00 Dilluns, 5 de juny de 2023|AÏLLAMENT, fAÇANES, Noticies, TABIQUERIA SECA|