6 FORMES DE CONSTRUIR HOTELS SOSTENIBLES O ECO-FRIENDLY.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, Noticies, TABIQUERIA SECA/6 FORMES DE CONSTRUIR HOTELS SOSTENIBLES O ECO-FRIENDLY.

QUÈ SÓN ELS HOTELS SOSTENIBLES?

CANVI DE PARADIGMA A LA INDÚSTRIA HOTELERA: HOTELS SOSTENIBLES.

Els hotels sostenibles es caracteritzen pel seu ferm compromís per minimitzar el consum de recursos naturals i energètics, així com reduir al màxim les emissions. Un aspecte clau del seu enfocament és la implementació de pràctiques de reciclatge per gestionar les deixalles de manera que el seu impacte ambiental sigui tan reduït com sigui possible.

Aquests hotels estan dissenyats meticulosament per respectar l’entorn i el medi ambient circumdant. En molts casos, es construeixen utilitzant materials naturals i locals, coneguts com a “Km 0”, que redueixen la petjada ecològica. A més, incorporen sistemes d’il·luminació altament eficients i adopten instal·lacions d’aigua que funcionen amb pressió baixa. Alguns d’aquests establiments s’esforcen fins i tot per generar la seva pròpia energia a partir de fonts renovables.

En el seu esforç per preservar l’entorn, els hotels eco-friendly també fan una contribució significativa a l’economia local en prioritzar el consum de productes i serveis provinents de la comunitat circumdant. A través d’aquestes accions, generen un impacte positiu a la societat en general, establint una connexió beneficiosa entre el turisme i la sostenibilitat.

El món està experimentant canvis profunds que requereixen més consciència i compromís amb la sostenibilitat. En aquest context, és crucial reconèixer la importància de petits gestos quotidians com ara el reciclatge, la reutilització d’objectes i l’ús del transport públic. Aquestes pràctiques no han de quedar en segon pla durant els viatges, ja que ara hi ha alternatives com els hotels sostenibles o eco-friendly que incorporen aquests costums. El turisme i la sostenibilitat pot coexistir? Definitivament, sí.

HOTELS SOSTENIBLES -ECO-FRIENDLY.

Els hotels sostenibles són aquells que s’esforcen per reduir dràsticament el consum de recursos naturals i energètics i les emissions. A més, tenen un enfocament en el reciclatge per minimitzar-ne l’impacte ambiental. Aquests establiments estan dissenyats amb un profund respecte pel medi ambient i el seu entorn. Sovint es construeixen amb materials locals i naturals, coneguts com a “Km 0”. També incorporen sistemes d’il·luminació eficients, instal·lacions d’aigua de baixa pressió i fins i tot poden generar la seva energia.

Més enllà de tenir cura de l’entorn, els hotels ecofriendly també contribueixen a l’economia local en consumir productes i serveis de la regió. Això té un impacte positiu a la societat en el seu conjunt.

QUINES CARACTERÍSTIQUES HAN DE TENIR ELS HOTELS SOSTENIBLES?

Perquè un hotel sigui considerat sostenible, ha de complir algunes d’aquestes pràctiques o requisits:

  • Disseny i construcció que respectin principis mediambientals, socials i culturals.
  • Preservació de lentorn natural, social i mediambiental. Això implica no contaminar, respectar la cultura local i harmonitzar-se amb lentorn.
  • Contribució al desenvolupament de la comunitat, recolzant comerços locals, entre d’altres.
  • Promoció d´una alimentació ecològica, basada en productes de temporada i locals.
  • Ús predominant denergies renovables per al subministrament energètic.
  • Implementació d’il·luminació de consum baix i sistemes de gestió de l’aigua eficients.
  • Ús de materials orgànics a la roba de llit i les tovalloles, per exemple.
  • Compliment de normes de construcció bioclimàtica per minimitzar la necessitat de calefacció o aire condicionat, incloent-hi un bon aïllament i orientació.

Un hotel que adopti un o més punts demostra el seu compromís amb una gestió respectuosa de l’entorn i el medi ambient.

TURISME SOSTENIBLE: UN CAMÍ CAP A LA CONSCIÈNCIA

El turisme sostenible s’enfoca a abordar les repercussions econòmiques, socials i mediambientals tant actuals com futures per satisfer les necessitats dels visitants, la indústria, l’entorn i les comunitats locals. Aquesta manera de viatjar presenta una oportunitat única per contribuir als tres pilars de la sostenibilitat: econòmica, social i mediambiental.

Segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT), el turisme és responsable del 5% de les emissions globals de diòxid de carboni (CO2). Els hotels tenen una part important en aquesta xifra, representant el 20% de les emissions totals, que inclouen calefacció, aire condicionat i refrigeració.

Els hotels sostenibles busquen minimitzar aquest impacte, fet que contribueix a la preservació del planeta per a les generacions futures.

6 FORMES DE CONVERTIR HOTELS EN ESTABLIMENTS SOSTENIBLES

Actualment, la majoria dels hotels estan enfocats a l’eficiència energètica, però hi ha altres accions que poden acostar encara més els hotels a la sostenibilitat:

1. ESTALVI D’ENERGIA: Mesures com l’ús d’il·luminació LED, aïllament tèrmic adequat i la instal·lació de dispositius d’estalvi energètic, com a sensors de presència generar estalvis significatius.
2. PRODUCTES ECOLÒGICS I LOCALS AL BUFFET: Oferir aliments ecològics, de temporada i locals al bufet pot tenir un impacte positiu tant als hostes com a l’economia local.
3. EVITAR LA MALALTIA D’ALIMENTS: Preveure acuradament les quantitats de menjar necessàries i buscar formes de reduir les deixalles, com donacions a menjadors propers.
4. RECICLATGE DE RESIDUS: Implementar sistemes de recollida selectiva de residus i considerar el compostatge pot reduir la petjada ambiental.
5. PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE: Oferir bicicletes per a trajectes curts i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics pot fomentar la mobilitat sostenible.
6. ALIANCES AMB LA COMUNITAT LOCAL: Establir col·laboracions amb negocis locals pot enriquir l’experiència dels hostes i donar suport a l’economia de la zona.

La combinació d’aquests esforços pot marcar la diferència en la transició cap a un enfocament més sostenible a la indústria hotelera. Els hostes cada cop més conscients també valoraran aquestes pràctiques i contribuiran a fer del turisme una força positiva per a la sostenibilitat i l’entorn.

QUÈ NECESSITEN ELS HOTELS SOSTENIBLES PER SER-HO?

Perquè un hotel pugui ser catalogat com a sostenible, ha d’implementar almenys una d’aquestes pràctiques o complir certs requisits fonamentals:

1. Disseny i construcció conscients: L’hotel ha d’haver considerat principis mediambientals, socials i culturals durant el disseny i la construcció, assegurant que el seu impacte sigui el més positiu possible.
2. Respecte per lentorn: Lestabliment ha de respectar lentorn natural, social i mediambiental en què es troba. Això implica evitar la contaminació, honrar la cultura local i harmonitzar-se amb lentorn circumdant.
3. Contribució al desenvolupament comunitari: Els hotels sostenibles poden donar suport a la comunitat local en recolzar comerços i serveis propers, cosa que contribueix al creixement econòmic i social de la regió.
4. Promoció d’una alimentació ecològica i local: Fomentar una alimentació basada en productes ecològics, de temporada i provinents de la zona ajuda a reduir la petjada ecològica i recolza els productors locals.
5. Ús d’energies renovables: Prioritzar el subministrament energètic mitjançant fonts renovables demostra un compromís amb la reducció d’emissions i l’aprofitament de recursos sostenibles.
6. Eficiència en la il·luminació i l’aigua: La instal·lació de sistemes d’il·luminació eficients i sistemes d’aigua de baixa pressió contribueixen a estalviar energia i aigua.
7. Materials orgànics: Optar per materials orgànics en elements com llençols i tovalloles reforça l’enfocament a la sostenibilitat i la salut.
8. Compliment d’estàndards de construcció bioclimàtica: Els hotels han d’adherir-se a normatives que busquen minimitzar el consum de calefacció i aire condicionat mitjançant un disseny aïllat i orientat de manera adequada.

L’elecció d’un o diversos punts indica la voluntat de l’hotel de gestionar la vostra operació de manera més amigable amb l’entorn i el medi ambient.

Aquest estil de viatge també és conegut com a turisme sostenible, que l’Organització Mundial del Turisme (OMT) defineix com aquell que pren plenament en compte les repercussions presents i futures, tant econòmiques, socials com mediambientals, per tal de satisfer les necessitats dels visitants, la indústria, lentorn i les comunitats amfitriones.

El turisme sostenible ofereix una oportunitat única per enfortir els tres pilars de la sostenibilitat (econòmica, social i ambiental) al sector del turisme, alhora que augmenta la conscienciació sobre la veritable envergadura d’un sector que sovint és subestimat.

Segons l’OMT, el turisme és responsable del 5% de les emissions globals de diòxid de carboni (CO2). D’aquesta xifra, els establiments hotelers contribueixen amb el 20% del total, incloent-hi calefacció, aire condicionat, refrigeració de bars, restaurants i piscines. En aquest sentit, els hotels sostenibles s’esforcen per reduir la seva petjada de carboni i minimitzar-ne l’impacte en el medi ambient.

Els hotels sostenibles tracten, precisament, de fer que la seva existència tingui el menor impacte al món possible. D’aquesta manera, el planeta que coneixem avui viurà molts anys i serà un lloc millor per a les futures generacions.

Quan parlem de sostenibilitat, no sols englobem la cura del medi ambient, sinó també el desenvolupament social i econòmic. Els hotels eco-friendly estan lligats la majoria de vegades amb aquestes propostes que repercuteixen de forma positiva a la comunitat local ia l’entorn. Els exemples van des d’organitzar tasts de vi al celler més proper a la promoció de les visites en família de la granja escola local.

I, encara que sembla que al medi rural es multipliquen les opcions, a l’entorn urbà també es poden realitzar

ar interessants convenis amb negocis de la zona. Per exemple, oferir un descompte per a un restaurant proper, servir l’esmorzar a la cafeteria del costat o, simplement, recomanar a l’arribada els llocs per visitar i on menjar i comprar a la zona.

CONSULTA PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43.

2023-09-19T12:32:30+02:00 Dijous, 13 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, Noticies, TABIQUERIA SECA|