COM S’HAN DE MANTENIR LES PORTES TALLAFOCS?

Per complir la seva funció, les portes tallafocs han de romandre sempre tancades. En aquest sentit és important esmentar també que el tancaportes és un accessori obligatori segons la normativa tallafocs vigent, i que aquest s’ ha de revisar de forma contínua per assegurar el seu correcte funcionament.

QUÈ SÓN LES PUERTAS TALLAFOCS?

Les portes tallafocs són portes metàl·liques resistents al foc, estan fabricades amb dues xapes d’acer, una a cada cara i llana de roca amb fibrosilicats al seu interior. El marc de les portes tallafocs té, generalment dues frontissa, una d’elles amb moll incorporat per al seu tancament automàtic, a més aquest marc té una forma especial per allotjar-hi la junta intumescent de dilatació calòrica.

PER A QUÈ SERVEIXEN LES PORTES TALLAFOCS?

Les portes tallafocs serveixen per crear sectors d’incendis i protegir així, durant un temps, béns materials o persones donant temps que arribin els bombers o equips de rescat. Res tenen a veure amb sectors com el de la seguretat en el transport i els seus anomenats conseller de seguretat.

QUINS SECTORS FAN SERVIR LES PORTES TALLAFOCS?

Qualsevol sector necessita protecció mitjançant una porta tallafocs, però sobretot es fan servir en les edificacions que hi ha molta concurrència de persones com són hospitals, centres comercials, hotels, etc. També en el sector de les portes, les empreses de portes automàtiques poden en ocasions necessitar l’ús de portes tallafocs.

CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS DE LES PORTES TALLAFOCS:

Les portes tallafocs són portes robustes i segures, el seu encertat disseny permet el seu ús en habitatges complint la seva principal missió que és protegir i crear sectors de protecció d’incendis.

¿AVANTATGES DE LES PORTES TALLAFOCS?

Davant les portes metàl·liques o de fusta normals l’avantatge de les portes tallafocs és clara, protegeix i crea un espai segur per un temps determinat davant el foc, a més la seva robustesa també les fa més difícils d’obrir davant possibles robatoris.

PER QUÈ COMPRAR UNA PORTA TALLAFOCS?

Pel seu bon preu i millor servei, amb les portes tallafocs, el client pot optar per només el subministrament o fins i tot el projecte clau en mà instal·lant la porta Cortafocs.

TIPUS PORTES TALLAFOCS:

PORTES TALLAFOCS DUES FULLES.

Les portes tallafocs batents EI2 60-90-120 d’ 1 i 2 fulles distribuïdes es fabriquen d’ acord amb les característiques següents:

Les fulles es fabriquen en xapa d’ acer galvanitzat per ambdues, introduint a més una pletina de 4 mm de gruix al llarg de la porta, al costat de les frontissa per aconseguir la rigidesa necessària a l’ hora de fabricar.

A la zona central i a la part superior de la porta tallafocs es col·loca un reforç intern per cargolar millor les ferramentes que després portaran, com són barres antipànic i molls tancaportes entre d’altres, de tal manera que en aquestes zones realment la fulla té el doble de gruix de xapa que a la resta de la porta.

La llana de roca de l’ interior està adherida a la fulla a les seves dues cares. Primer s’aplica l’adhesiu a l’interior de la fulla que serveix com a base, es col·loca el panell de llana de roca i després s’aplica aquest mateix adhesiu damunt del panell de llana de roca, perquè en posar l’altra safata de xapa quedi tot formant un bloc compacte de 62 mm de gruix,  no podent sorgir moviments paràsits a causa de folgança no desitjades.

L’ acabat de la fulla és lacat al forn amb un gruix mitjà de 70 micres. Aquest mateix lacat serveix de base per pintar en altres colors, sense haver d’aplicar cap imprimació prèvia. El cèrcol estàndard a “Z” també és lacat al forn i portaria una junta intumescent en tot el perímetre.

Les frontissa van soldades al marc i cargolades a la fulla mitjançant 3 cargols de mètrica 8, que estan agafats a la pletina de 4 mm abans referenciada, evitant així qualsevol possible despenjament. Quan la fulla supera el metre d’ amplada és aconsellable col·locar una tercera frontissa.

PORTES TALLAFOCS ABATIBLES PER A REGISTRES.

De similar construcció a les portes abatibles, però amb cèrcol/marc a quatre costats.

PORTES TALLAFOCS ABATIBLES DE MESURES ESPECIALS.

De similar construcció a les portes abatibles, però amb gruixos de xapa i frontisses adequades a la mida i pes de la porta a fabricar.

PORTES-CORTAFOCS-MESURES-ESPECIALS

PORTES-TALLAFOCS-ESPECIALS

PORTES-TALLAFOCS-A-MESURA

PORTES TALLAFOCS MANTENIMENT

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43

2023-04-06T14:08:59+02:00 Dijous, 6 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, PROTECCIÓ PASIVA AL FOC, TABIQUERIA SECA|