10 INNOVADORS MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA/10 INNOVADORS MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ.

Hi ha una sèrie de materials de construcció innovadors que ens ofereixen una mirada a com serà la construcció de demà.

INNOVADORS MATERIALS: BIOCHAR

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: Tècnica Industrial.

El bioxar o biocarbó és una substància similar al carbó vegetal fabricada a partir de la descomposició de la matèria orgànica a altes temperatures sense oxigen. Els fabricants afegeixen additius al sòl per millorar l’ absorció d’ aigua i capturar la humitat en el biocarbó.

Aquest material redueix gran part de les emissions d’efecte hivernacle produïdes pel formigó i els plàstics. De fet, si tots els residus orgànics presents en abocadors fossin transformats en biocarbó, es reduirien les emissions de metà mundials en un 11%.

Afegir biocarbó als maons redueix les quantitats de ciment que necessita el formigó, la qual cosa redueix la generació de CO2 en la seva elaboració. El biocarbó també es pot utilitzar amb plàstics per fabricar maons, cosa que redueix la quantitat de residus de plàstic.

 

INNOVADORS MATERIALS: CELULOSA MICROBIANA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

13/03/2019 Membranes de cel·lulosa sintetitzada per bacteris en diferents formes. Investigadors de la Universitat del País Basc (UPV/EHU) han desenvolupat un material, format per poliuretà i cel·lulosa, amb propietats de memòria de forma activada per aigua. POLITICA INVESTIGACIÓ I TECNOLOGIA LEIRE URBINA-UPV/EHU.

La cel·lulosa microbiana és un material sostenible compost d’una barreja de llevat, microorganismes i bacteris emprat per fabricar estructures en capes. Aquest material orgànic crea una membrana estructural molt útil per fabricar rètols i façanes d’ edificis.

La cel·lulosa microbiana és biodegradable, per la qual cosa no contamina. A més, és fàcil i barata de produir, cosa que a més de la seva sostenibilitat facilita la seva producció en massa.

 

INNOVADORS MATERIALS: VIDRE GENERADOR D’ ENERGIA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: Arquitectura Sostenible.

L’ energia subministrada als edificis suposa un 40% de totes les emissions mundials de carboni, la qual cosa ha donat lloc al desenvolupament del vidre generador d’ energia o vidre fotovoltaic. Els sistemes solars i eòlics s’han utilitzat durant molt de temps, però ara, convertir les finestres en panells solars s’ha convertit en una realitat.

El vidre generador d’energia és semblant al vidre convencional, però pot desviar les longituds d’ona de la llum invisible, les ones infraroges i ultraviolats, i convertir-les en energia a través d’una cèl·lula solar. La llum visible no és absorbida, cosa que permet mantenir la transparència del vidre. D’aquesta manera, es redueixen els costos en generació d’electricitat, així com la contaminació que genera l’edifici.

Aquest vidre ja s’ empra no només en façanes o en cobertes, sinó també en elements auxiliars com pèrgoles, lluernaris, o terres fotovoltaics. A més, s’ha desenvolupat una versió flexible sense fil consistent en unes làmines adhesives per aplicar en finestres ja existents, que es poden controlar amb un telèfon mòbil per regular la quantitat de calor que pugui entrar i així reduir el consum de calefacció o refrigeració a l’habitatge.

 

INNOVADORS MATERIALS: SEDA ARTIFICIAL D’ ARANYA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: The Wall Street Journal.

La seda d’aranya és un dels materials més forts que existeixen, molt més que l’acer. Investigadors de Cambridge han desenvolupat materials que imiten la força i la capacitat energètica de la seda d’aranya. Aquesta seda d’aranya artificial està composta per un material anomenat hidrogel, que té un 98% d’aigua. L’hidrogel té fibres de sílice i cel·lulosa que formen fibres fortes un cop l’aigua s’evapora.

És possible fabricar seda d’aranya artificial a temperatura ambient, cosa que fa possible fabricar-la en massa. La seda d’aranya artificial és 340 vegades més duradora que el formigó. Té diversos usos molt útils, com el tèxtil per a l’ absorció d’ impactes en vehicles, o dispositius mèdics avançats.

 

 

INNOVADORS MATERIALS: MAONS DE LLANA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: Arquitectura i Empresa.

Els maons de llana són fabricats combinant la llana amb l’ argila que s’ utilitza en maons convencionals. Suposa un avanç cap a una construcció més sostenible, ja que els maons de llana són un producte que genera zero emissions de carboni.

Els maons tradicionals són fabricats en forns que alliberen fums tòxics amb altes concentracions de carboni. Aquest procés té greus conseqüències per al medi ambient. Per contra, els maons de llana combinen llana, argila i polímers naturals, materials disponibles de forma natural. No només són més sostenibles, sinó també més robustos que els maons convencionals.

 

INNOVADORS MATERIALS: NANOPARTÍCULES.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: AEPSAL.

La nanotecnologia en la construcció empra nanopartícules per crear materials estructurals sòlids. Les nanopartícules redueixen l’ús de materials no renovables, ja que fabriquen materials més robustos que ocupen menys espai.

Alguns exemples de nanopartícules al formigó són la nano sílice, el nano titani, els nanotubs de carboni i l’òxid de grafè. Aquests materials, combinats amb el ciment, milloren la resistència a la dilució, la tracció i la compressió del formigó. Aquests materials milloren el rendiment de les estructures, per exemple, els nanotubs de carboni al formigó tenen propietats d’ autoneteja que allarguen la vida útil de les estructures.

 

 

INNOVADORS MATERIALS: CERÀMICA MAGNÈTICA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: OVACEN.

La ceràmica magnètica consisteix en rajoles ceràmiques que tenen en la seva cara posterior un material ferromagnètic que permet unir les peces de forma magnètica, sense utilitzar morter d’ agarre, sobre un imant.

L’objectiu de la ceràmica magnètica és optimitzar les tasques de col·locació de rajols en enrajolats i pavimentats. Aquesta tecnologia és innòcua per a la salut, ja que el camp magnètic es limita, exclusivament, al punt d’ unió entre el suport i la ceràmica, de manera que no influeix en l’ exterior.

Aquesta ceràmica redueix dràsticament els temps d’execució, són molt senzilles de col·locar i no generen la pols, brutícia i altres inconvenients que presenta el morter emprat habitualment. Un dels productes més recents de rajols magnètiques és FAST FIX de Perona Group.

 

INNOVADORS MATERIALS: CIMENT CONDUCTOR D’ ELECTRICITAT.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: ODT.

Tradicionalment, s’ ha investigat el ciment i el formigó amb l’ objectiu de millorar les seves propietats d’ aïllament tèrmic o la seva impermeabilitat.

Però en aquest cas, el MIT ha desenvolupat un ciment amb partícules negres de nano carboni incorporades, amb la qual cosa han aconseguit obtenir un ciment que condueix l’electricitat. La conductivitat dels electrons permet utilitzar el formigó per proporcionar un millor aïllament tèrmic mitjançant l’ autoescalfament, o l’ emmagatzematge d’ energia per estalviar costos en calefacció.

 

 

INNOVADORS MATERIALS: PINTURA SÚPER BLANCA.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: OVACEN.

Els enginyers de la Universitat de Purdue han elaborat una pintura súper blanca capaç d’absorbir el 95,5% de la llum, i barata de produir. És capaç de mantenir freda qualsevol superfície, fins a 7 graus centígrads més freda que el seu entorn, i sense consumir energia.

Cobrint els edificis d’ aquesta pintura, durant els mesos d’ estiu es podria disminuir la refrigeració requerida pels habitatges, la qual cosa es tradueix en una menor despesa energètica. A més, la reducció de temperatura que brinda aquesta pintura pot contribuir a mitigar la coneguda ‘illa de calor’, un problema amb la temperatura que afecta les ciutats.

 

 

INNOVADORS MATERIALS: MAONS QUE ABSORBEIXEN LA CONTAMINACIÓ.

 INNOVADORES MATERIALES

INNOVADORES MATERIALES

Font: ArchDaily.

L’augment de la densitat de població i amb això la creixent contaminació presenten un desafiament que empeny el sector a buscar solucions més sostenibles.

Els maons que absorbeixen la contaminació filtren l’aire de l’exterior i el subministren a l’interior dels maons. Al centre del totxo trobem un sistema de filtració ciclònica que separa les partícules pesades de l’ aire i les recull en una trellat extraïble, amb un disseny molt similar al d’ un buit.

Aquesta tecnologia es pot aplicar fàcilment als processos constructius actuals. Té un sistema de façana de dues capes, amb maons especials a l’ exterior i aïllament estàndard a l’ interior. Aquest sistema és capaç de filtrar un 30% de partícules fines contaminants i un 100% de partícules gruixutes com la pols.

Aquests maons són barats en comparació amb les tecnologies de filtració mecànica, utilitzen menys energia i no requereixen mà d’ obra especialitzada per construir el sistema.

 

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel.: 93 303 74 43.

2023-04-11T13:52:26+02:00 Dimarts, 11 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|