SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL (EMAS).

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies/SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL (EMAS).

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL (EMAS): PROMOVENT LA SOSTENIBILITAT EN LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.

Els Sistemes de Gestió Ambiental (EMAS) són crucials per a la sostenibilitat en la indústria de la construcció. L’ eficient gestió de residus i l’ adopció de normatives que promoguin materials reciclables són fonamentals. L’EMAS de la Unió Europea impulsa millores ambientals voluntàries en organitzacions, mentre que la col·laboració entre la indústria i les autoritats públiques és essencial per a iniciatives proactives.

CAP A UNA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE: ROL DELS SISTEMES EMAS.

  1. 1: LA NECESSITAT D’ UNA GESTIÓ EFICIENT DE RESIDUS EN LA CONSTRUCCIÓ.

La gestió de residus en la indústria de la construcció es torna cada vegada més crucial. En un món que enfronta desafiaments ambientals sense precedents, és imperatiu que la construcció adopti pràctiques més sostenibles. Per abordar aquesta problemàtica, cal establir normes que exigeixin la incorporació de materials reciclables provinents de plantes de tractament específicament dissenyades per a aquest propòsit en tots els projectes de construcció. Això no només disminuirà la dependència de matèries primeres esgotables, sinó que també reduirà la quantitat de deixalles enviades a abocadors. A més, es fa essencial fomentar un mercat de materials reciclables que superi els desafiaments relacionats amb la baixa acceptació d’ aquests productes i el preu final, que sovint supera el dels materials elaborats amb matèries primeres. Aquest mercat no només beneficia el medi ambient, sinó que també fomenta la innovació i la competitivitat en la indústria de la construcció.

  1. 2: EMES I LA SEVA CONTRIBUCIÓ A LA MILLORA AMBIENTAL EN LES ORGANITZACIONS.

El sistema de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS, per les seves sigles en anglès) de la Unió Europea, establert en el Reglament 761/2001, és un pilar fonamental en la promoció de la sostenibilitat en la indústria de la construcció. En permetre que les organitzacions s’adhereixin voluntàriament, l’EMAS busca promoure millores contínues en els seus resultats ambientals. Aquest sistema, regit pel Comitè Europeu de Normalització Industrial (CEN), segueix els criteris d’ecogestió i ecoauditoria de la ISO, donant lloc a un conjunt de normes conegudes com la sèrie ISO 14000. Aquestes normes proporcionen un marc clar per a la implementació de sistemes de gestió ambiental, permetent a les organitzacions avaluar i reduir el seu impacte en l’ entorn.

  1. 3: IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL EN LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.

Malgrat la creixent adopció de la norma internacional ISO 14001 i del Reglament SGAM en diverses empreses i organitzacions, en la indústria de la construcció i dins l’ àmbit de la Unió Europea, es desconeix el nombre de fabricants de productes que han adquirit aquestes certificacions. Tanmateix, el Grup de Treball enfocat en materials de construcció amb baix impacte ambiental recomana a les associacions de la indústria, tant a nivell nacional com europeu, promoure activament l’ adopció d’ esquemes i sistemes de gestió ambiental. És imperatiu que els governs s’ involucrin en aquesta promoció i proporcionin el suport financer corresponent. La transició cap a pràctiques més sostenibles en la construcció no és només una responsabilitat de les empreses, sinó una meta que ha de ser recolzada i facilitada pels ens governamentals.

  1. 4: FOMENTANT INICIATIVES PRO-ACTIVES EN LA INDÚSTRIA.

El Grup de Treball proposa donar suport al desenvolupament d’ iniciatives en diferents sectors industrials, basades en acords voluntaris. Això inclou la creació de codis de conducta i guies de bones pràctiques ambientals que promoguin l’ acció voluntària i proactiva en la indústria de la construcció. La col·laboració entre la indústria i les autoritats públiques és essencial en aquest procés. Els acords ambientals han de ser una declaració d’ intenció mútua i una col.laboració reconeguda per ambdues parts. Aquesta col·laboració pot adoptar diverses formes, des de comissions unilaterals de la indústria fins a acords formals, però sempre amb l’objectiu comú de promoure la sostenibilitat.

  1. 5: ACORDS PER A LA SOSTENIBILITAT EN EL SECTOR DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ.

En l’ àmbit dels materials de construcció, hi ha acords nacionals entre governs dels Estats membres i les indústries del ciment, calç i gui guiment. Aquests acords tenen com a objectiu la reducció del consum d’energia i les emissions de CO2, contribuint així a la mitigació del canvi climàtic. A nivell de la Unió Europea, es fomenta l’ harmonització d’ acords voluntaris, tot i que es consideren com a complements a la regulació, sense brindar una protecció efectiva a tercers. No obstant això, s’estan impulsant mesures relacionades amb l’etiquetatge i altres enfocaments per promoure la sostenibilitat en la indústria. El camí cap a un futur sostenible en la indústria de la construcció implica la col·laboració activa de totes les parts involucrades, des dels fabricants de materials fins als organismes reguladors i les organitzacions de la societat civil.

CONCLUSIÓ: CAP A UN FUTUR SOSTENIBLE EN LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.

El camí cap a una indústria de la construcció més sostenible i respectuosa amb el medi ambient passa per la implementació efectiva de sistemes de gestió ambiental com l’ EMAS i l’ adopció de pràctiques responsables en la selecció de materials i la gestió de residus. Amb el compromís actiu d’organitzacions, governs i associacions industrials, podem construir un futur on la sostenibilitat sigui la norma, i no l’excepció. L’ adopció de pràctiques sostenibles no només beneficia el planeta, sinó que també contribueix a la competitivitat i la prosperitat a llarg termini de la indústria de la construcció. És hora que la construcció es converteixi en un pioner en la promoció d’un futur més verd i sostenible per a tothom.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

 

2023-10-25T19:02:23+02:00 Dijous, 26 d'octubre de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|