REHABILITACIÓ D’EDIFICIS AMB FAÇANES VENTILADES.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA/REHABILITACIÓ D’EDIFICIS AMB FAÇANES VENTILADES.

FAÇANES VENTILADES EN LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I TECNOLOGIA AVANTGUARDISTA.

 

CONCEPTE I BENEFICIS DE LES FAÇANES VENTILADES.

La tècnica de façana ventilada és una fita en la construcció que fusiona l’ eficiència energètica amb mètodes industrialitzats, revolucionant els exteriors dels edificis. En aïllar tèrmicament la façana amb una capa resistent i un espai ventilat, s’ optimitza el rendiment tèrmic, es redueix el consum d’ energia i es perllonga la seva vida útil.

 QUÈ SÓN LES FAÇANES VENTILADES?

La innovadora tècnica de façana ventilada revoluciona l’ eficiència en la construcció d’ exteriors d’ edificis. Aquesta tecnologia combina avenços en eficiència energètica amb mètodes de producció industrialitzada. Consisteix a col·locar aïllament tèrmic a l’exterior de la façana sobre una capa resistent, mantenint un espai ventilat entre l’acabat i l’aïllament. Aquesta tècnica optimitza el rendiment tèrmic, redueix el consum d’ energia i perllonga la vida útil de la façana.

AVANTATGES:

  • Diversitat estètica.
  • Alta eficiència energètica.
  • Excel·lent aïllament acústic.
  • Protecció contra la pluja.

Els avantatges d’aquesta tecnologia són notables: ofereix diversitat estètica, alt rendiment energètic, excel·lent aïllament acústic i protecció contra la pluja. Tanmateix, implica una major inversió inicial i una construcció més complexa.

INCONVENIENTS:

  • Major inversió inicial.
  • Construcció més complexa.

ELEMENTS I PROCÉS CONSTRUCTIU DE LES FAÇANES VENTILADES.

En la rehabilitació, s’empren elements base com fulles de maó o forjats existents, combinats amb una subestructura de mènsules, perfils metàl·lics verticals i aïllament tèrmic, principalment de llana mineral.

El procés d’instal·lació requereix una avaluació tècnica prèvia i proves segons normatives específiques. El projecte tècnic detalla la solució a implementar, marcant ubicacions i modulació abans del muntatge, assegurant així una correcta execució.

La façana ventilada ofereix una àmplia gamma de materials com ceràmica, pedra, composites i formigó polímer, cadascun amb atributs estètics únics. En la rehabilitació, s’ ha de parar atenció a les patologies a la base i a resistències irregulars, requerint un replanteig precís i l’ abordatge d’ elements adossats.

2.1 Elements Constructius.

En la rehabilitació, es consideren elements base com fulles de maó o forjats existents. La subestructura es compon de mènsules, perfils metàl·lics verticals i aïllament tèrmic comunament de llana mineral.

2.2 Procés d’ Instal·lació.

L’ avaluació tècnica prèvia, seguida de proves segons normatives específiques, és cabdal. El projecte tècnic detalla la solució a implementar, marcant ubicacions i modulació abans del muntatge segons els passos definits.

ASPECTES ESTÈTICS I CONSIDERACIONS ESPECIALS.

3.1 Solucions Estètiques.

La façana ventilada ofereix una àmplia gamma de materials com ceràmica, pedra, composites i formigó polímer, cadascun amb atributs únics.

 3.2 Consideracions en la Rehabilitació.

En rehabilitació, l’ atenció se centra en la base amb patologies i resistències irregulars, requerint un replanteig precís i l’ abordatge d’ elements adossats que puguin afectar la façana a llarg termini.

POSSIBLES PATOLOGIES, COSTOS I OPINIONS.

4.1 Possibles Patologies i Prevenció.

Tot i ser rares, les possibles patologies com despreniments o deformacions s’ identifiquen i s’ aborda la seva prevenció. Els costos varien segons la solució específica, però es destaca l’ augment del valor de l’ immoble, la reducció de despeses de manteniment i la millora en el comportament tèrmic com a beneficis clau.

4.2 Costos i Opinions sobre

El preu varia segons la solució específica. S’analitza la capacitat d’ancoratge i la instal·lació i retirada d’elements existents en rehabilitacions. A més, es destaca l’augment del valor de l’immoble, la reducció de despeses de manteniment i la millora en el comportament tèrmic com a beneficis clau.

Les façanes ventilades presenten un avanç significatiu en la construcció sostenible i eficient, proporcionant solucions estètiques versàtils i millorant l’ eficiència energètica en l’ edificació.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2023-12-05T12:46:14+01:00 Dimarts, 5 de desembre de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|