ARQUITECTURA SOSTENIBLE: MATERIALS.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA/ARQUITECTURA SOSTENIBLE: MATERIALS.

EDIFICIS SOSTENIBLES: DISSENY, MATERIALS I BENESTAR.

CONSTRUINT UN FUTUR RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT I LES PERSONES.

1: LA IMPORTÀNCIA DE L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

A l’era actual, marcada per una creixent consciència sobre la urgència d’abordar els desafiaments ambientals, l’arquitectura sostenible emergeix com un far d’esperança i canvi. Aquesta disciplina harmonitza la visió creativa dels arquitectes amb la responsabilitat de preservar i protegir el nostre planeta. A mesura que les comunitats humanes expandeixen la seva presència urbana, es torna imperatiu forjar entorns construïts que no sols satisfacin les nostres necessitats funcionals, sinó que també estiguin intrínsecament connectats amb la naturalesa circumdant.

Aquest explorarà amb més profunditat els fonaments de l’arquitectura sostenible, desglossant com els seus tres pilars essencials -la reducció d’impactes ambientals, la millora del confort dels ocupants i la minimització d’emissions contaminants- s’interconnecten per crear edificacions amb un propòsit més enllà de la seva estructura física.

Des de la selecció d’ubicacions adequades fins a la implementació de tecnologies d’avantguarda, l’arquitectura sostenible inclou una diversa gamma de consideracions. S’exploraran conceptes com l’eficiència energètica, l’ús de fonts renovables i la integració de sistemes passius de disseny. A més, s’analitzaran els beneficis tangibles, com ara la reducció dels costos operatius a llarg termini i la contribució a la salut i el benestar dels ocupants.

2: ENFRONTANT LA SÍNDROME DE L’EDIFICI MALALT AMB DISSENY SOSTENIBLE.

L’entorn construït influeix profundament a la nostra salut i benestar. A mesura que passem la major part del nostre temps en espais interiors, el concepte de “Síndrome de l’Edifici Malalt” (SEE) esdevé més rellevant que mai. Aquest se submergeix en la problemàtica del SEE, destacant com els aspectes del disseny sostenible poden contrarestar els efectes negatius a la salut dels ocupants.

Explorarem els símptomes característics del SEE en detall, des de la irritació de les vies respiratòries fins a la fatiga i el malestar general. En examinar les causes subjacents, com la ventilació inadequada, la presència de contaminants a l’aire i el creixement de floridura, es proporcionaran estratègies específiques per prevenir i abordar aquests problemes. La col·laboració entre arquitectes, enginyers i experts en salut ambiental es presentarà com un enfocament integral per assegurar edificis saludables i confortables.

A més, s’exploraran casos d’estudi en què el disseny sostenible i la qualitat de l’aire interior s’han unit per transformar edificis que abans eren considerats malalts en espais revitalitzats i saludables.

3: MATERIALS SOSTENIBLES PER A UN FUTUR SALUDABLE.

L’elecció de materials de construcció és una pedra angular per crear edificis sostenibles. En aquest, ens submergirem en la gamma diversa d’opcions que els arquitectes tenen a la vostra disposició per reduir l’impacte ambiental i millorar la qualitat de vida dels ocupants.

S’explorarà la versatilitat i les propietats úniques de materials sostenibles com la fusta, la cel·lulosa, el suro, la llana d’ovella i d’altres. No només se’n discutiran els avantatges en termes d’aïllament tèrmic i acústic, sinó també la seva contribució a la captura de carboni i la seva petjada ecològica. Exemples pràctics de projectes que han incorporat aquests materials al seu disseny seran presentats per il·lustrar com la innovació en la selecció de materials pot ser transformadora.

4: CLAUS DE L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

Aquest aprofundirà en els principis essencials que guien larquitectura sostenible i com es tradueixen en lelecció de materials. Abordarà com els materials sostenibles han de complir criteris específics per garantir l’eficiència energètica, la reducció de recursos naturals i la minimització d’emissions contaminants al llarg del seu cicle de vida.

A més, s’explorarà el disseny circular i la possibilitat de reutilització i reciclatge de materials en el futur, destacant com aquest enfocament està revolucionant la manera com es construeixen i gestionen els edificis.

5: CONSTRUINT EL FUTUR AMB RESPONSABILITAT.

En aquest final, fusionarem les idees presentades en els anteriors. Destacarem la importància d‟una col·laboració interdisciplinària en la creació d‟un entorn construït sostenible. Es discutirà com lenfocament en el disseny i la selecció de materials no només impacta el present, sinó també el llegat que deixem per a les generacions futures.

A través d’exemples de projectes emblemàtics i visionaris, es ressaltarà com l’arquitectura sostenible té el potencial d’impulsar un canvi cultural i transformar la manera com interactuem amb el nostre entorn construït. Es presentarà una crida a l’acció, convidant arquitectes, urbanistes i responsables de la presa de dec

sessions a adoptar l’arquitectura sostenible com una filosofia intrínseca per construir un futur més saludable i equilibrat per a tothom.

 

CONSULTA PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43.

2023-09-19T12:45:02+02:00 Dijous, 30 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|