QUINS MATERIALS USAR PER A UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE?

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA/QUINS MATERIALS USAR PER A UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE?

El medi ambient i la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida han assolit una posició de bàsica importància generant la necessitat d’ una arquitectura sostenible. Així, la construcció sostenible té una enorme rellevància per crear societats respectuoses amb el medi ambient i incrementar la qualitat de vida de les persones.

Un eix clau en l’ avanç cap a la sostenibilitat és l’ arquitectura sostenible i en aquest sector, els materials emprats són bàsics per obtenir bons resultats i aconseguir edificis sostenibles on es redueixin les emissions de partícules contaminants a l’ atmosfera.

L’arquitectura sostenible permet un confort allunyat de problemes com la Síndrome de l’Edifici Malalt.

Es coneix com a síndrome de l’ edifici malalt un conjunt de simptomatologies i malalties originades o estimulades per la contaminació de l’ aire en els espais tancats, però que també es pot veure agreujat per les condicions d’ estrès pròpies del treball, l’ ús de materials sintètics o l’ electricitat estàtica. Curiosament, amb freqüència és un dels efectes dels anomenats edificis ‘intel·ligents’ o molt tecnificats.

ELS MATERIALS SOSTENIBLES MÉS UTILITZATS EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

Hi ha nombrosos materials sostenibles, però per a la construcció sostenible, els processos emprats per a la seva obtenció i col·locació també ho han de ser.

Anem a veure alguns dels materials que més s’estan emprant en pro de la sostenibilitat. Aquests materials poden incorporar tecnologia que millori el seu funcionament i el seu valor sostenible.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: FUSTA

La fusta és un dels components històricament més emprats. Presenta un impacte ambiental mínim en la seva producció i cicle de vida, assegurant-se sempre que té un origen certificat i sostenible.

La fusta presenta beneficis considerables en aspectes com l’aïllament, permetent estalviar elevats percentatges en calefacció i/o aire condicionat.

Derivats com la fusta OSB, composta per grans envasos de fusta premsades permeten aprofitar les restes presents, per exemple, en serradores.

Sens dubte, la fusta és un material sostenible que fins i tot permet estalviar temps i diners en la construcció, però és imprescindible que procedeixi de tales responsables on els arbres són replantats.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: CELULOSA

Obtingut a partir de paper d’un sol ús, funciona molt bé com a aïllant. Aquestes fibres de cel·lulosa se solen obtenir, per exemple, de diaris reutilitzats i tractats per obtenir propietats ignífugues, insecticides i antifúngiques.

De forma complementària, l’obtenció / producció d’aquest material és força econòmica.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: SURO

Funciona molt bé com a aïllant tèrmic o acústic. La seva obtenció es realitza directament de l’ escorça dels arbres, per la qual cosa no és necessària la tala d’ aquests. De forma comuna, es disposa en forma de panells.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: LLANA D’ OVELLA

Destaca per les seves propietats aïllants i, principalment, per com es comporta davant la humitat. El seu origen és completament natural i la seva obtenció consumeix menys energia en comparació amb altres materials.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: BARRO CUIT

És un material obtingut a partir d’ argila escalfada a elevades temperatures al qual se li apliquen tractaments naturals que afavoreixen les seves propietats.

És un material sostenible degut, entre altres aspectes, al seu fàcil reciclatge i la reutilització dels residus produïts en la seva elaboració.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: BAMBÚ

Potser no estem tan acostumats a aquest material, però en altres zones del planeta com les tropicals i la zona asiàtica és bastant utilitzat. És resistent, ecològic i renovable i es pot emprar com a substitut de la fusta.

El seu ràpid creixement atorga una ràpida recuperació a les zones talades.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE: PINTURES NATURALS

En el cas de les pintures, el seu origen ha de ser natural i no han de contenir compostos orgànics volàtils.

L’ ús d’ aquest tipus de pintures repercuteix positivament en el medi ambient, ja que són biodegradables i afavoreixen la transpiració dels materials, i en la salut de les persones que desenvolupen la seva activitat en les estances gràcies a la menor expulsió de substàncies contaminants.

LES CLAUS DE L’ ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

Per acabar aquest apartat, és important recalcar alguns aspectes clau perquè els materials siguin considerats sostenibles.

Els materials sostenibles han de repercutir en estalvi d’ energia, reducció de la contaminació associada a aquests materials i la conseqüent millora de la qualitat de vida i salut de l’ usuari. Alhora, un material sostenible és aquell que és responsable amb el medi ambient, és a dir, que és o pot ser reciclat, que pot ser natural, que no contingui elements tòxics i que en el seu cicle de vida presenti una reducció de l’ ús dels recursos.

Per tant, com a claus d’ un material per a la construcció sostenible podríem establir:

  • Estalvi energètic en tot el cicle de vida del material.
  • Reducció de l’ ús de recursos naturals.
  • Disminució o eliminació de les emissions de contaminants associades als materials.
  • Ser materials susceptibles de ser reutilitzats o reciclats.

L’ objectiu final és el d’ aconseguir que la construcció sostenible suposi un impacte menor per als ecosistemes i per al medi ambient i millorin la qualitat de vida i la salut de les persones.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

2023-03-30T14:09:14+02:00 Dijous, 30 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|