PLAQUES DE D’ENVANS SECS.

/, Noticies, TABIQUERIA SECA/PLAQUES DE D’ENVANS SECS.

PLAQUES DE D’ENVANS SECS. QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE?

La tècnica dels envans en sec fa referència al material de construcció compost de plaques de guix i usat en la distribució d’interiors. Permet separar espais i crear ambients de forma fàcil i reversible. Però quin tipus de placa hem de triar? Quins elements hem de tenir en compte?

AVANTATGES DE LES PLAQUES DE D’ENVANS SECS.

En els últims temps, la tècnica dels envans en sec no ha deixat d’ augmentar pels avantatges que ofereix davant la construcció tradicional. Alguns d’ aquests avantatges són:

1.Lleugeresa del material, la qual cosa les fa especialment indicades per a situacions en què no volem incrementar el pes, com en pisos elevats.

2.Facilitat d’instal·lació, sense necessitat de ciments ni arreplegats de guixo amb l’estalvi en qüestió de temps que això significa.

3.Qualitat dels acabats, ja que les plaques no requereixen arrebossats, sinó que estan llestes per pintar.

4.Resistència a altes temperatures en el cas de plaques ignífugues.

5.Faciliten la instal·lació de cablejat al seu interior sense necessitat d’obrir roses o col·locar regletes.

6.Genera menys residus que la construcció tradicional.

No cal oblidar, però, que els envans en sec també comporta algunes dificultats. Una de les principals té a veure amb el transport ja que les plaques solen tenir una mida bastant gran. En aquest sentit, caldrà tenir en compte les condicions de l’ obra o reforma que hàgim de realitzar, especialment en edificis antics amb espais estrets i de pas dificultós.

Un altre factor que caldrà valorar és si la paret ha de carregar molt pes. En cas d’ haver de penjar prestatges, mobles o aparells pesants, cal recordar que la resistència de les plaques, segons la seva tipologia no sempre serà l’ adequada per la qual cosa s’ haurà de triar una placa apta per a la càrrega que rebrà o bé reforçar el envà i usar elements de fixació específics per a pladur.

PLAQUES DE D’ENVANS SECS. TIPUS.

Si ens decidim per plaques de guix laminat per delimitar espais en interiors, hem de tenir en compte que aquestes plaques es troben regulades per la norma UNE-EN 520: 2005 + A1: 2010.

També intervenen en la tècnica de l’envà en sec la norma UNE 102043:2013 Muntatge dels sistemes constructius amb placa de guixo laminat (PYL). Envans, trasdossats i sostres. Definicions, aplicacions i recomanacions. En termes generals, aquestes plaques estan formades per una ànima de guió revestida amb làmines de cartró. Estan indicades per a usos en interiors i es classifiquen en:

1.Plaques de guix tipus A: es correspon amb les plaques estàndard. En general, es tracta de plaques no combustible, i oferir grans avantatges a l’ hora de la seva manipulació, com la realització de corbes o formes decoratives.

2.Placa de guix laminat tipus H: es correspon amb les plaques hidròfugues, proveïdes d’ additius que redueixen la seva capacitat d’ absorció d’ aigua.

3.Placa de guixo laminat tipus F: es corresponen a les plaques ignífugues, aptes per a altes temperatures.

4.Placa de guixo laminat tipus E: Es tracta de plaques preparades per ser instal·lades a l’exterior, tot i que no aptes per romandre permanentment sota condicions ambientals exteriors.

5.Placa de guixo laminat tipus D. Es tracta de plaques amb densitat controlada.

6.Placa de guixo laminat tipus R. Es tracta de plaques amb resistència millorada.

7.Placa de guixo laminat tipus I. Es tracta de plaques de duresa superficial millorada.

Tot i que el color sol ajudar-nos a distingir-les, és important que vegem al dors impresa tant el tipus de placa de què es tracta com la data de fabricació i les normatives que compleix.

Hem de tenir en compte que una mateixa placa pot ser alhora de diversos tipus, per exemple:

La placa Diamant Pro de Knauf es denomina DFH1IR, perquè està fabricada per complir cadascun dels requisits: Densitat controlada, Ignifuga, hidrofuga, duresa superficial i resistència millorada.

Existeixen altres tipus de plaques de gui guillats amb fibres i altres tipus de denominacions segons les seves característiques. Però d’això en parlarem en un altre moment.

 

Consulta amb professionals:

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:25:44+02:00 Dimarts, 20 de juny de 2023|AÏLLAMENT, Noticies, TABIQUERIA SECA|