LA IMPORTÀNCIA D’UNA BONA ACÚSTICA EN OFICINES.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, fAÇANES, Noticies/LA IMPORTÀNCIA D’UNA BONA ACÚSTICA EN OFICINES.

ACÚSTICA A OFICINES: LA IMPORTÀNCIA EN ENTORNS D’OFICINA.

BENESTAR I EFICIÈNCIA GARANTITS

INTRODUCCIÓ.

L’acústica a l’entorn d’oficines té un paper fonamental en el benestar i la productivitat dels qui l’ocupen. Els efectes directes del so en espais interiors tenen un impacte significatiu a la salut, l’eficiència i la satisfacció dels individus. En aquest article, explorarem per què l’acústica és essencial a les oficines i com la seva gestió adequada pot millorar dràsticament la qualitat de vida laboral.

INFLUÈNCIA INTEGRAL AL BENESTAR.

L’acústica arquitectònica, centrada en la qualitat del so en interiors, no es tracta només de l’absència de soroll, sinó de la creació d’ambients acústicament saludables. Els efectes d’una inadequada acústica es poden observar en diverses situacions:

 • Entorns hospitalaris: El soroll excessiu pot elevar la pressió arterial i la freqüència cardíaca dels pacients, afectant negativament la recuperació i el benestar.
 • Àmbit Educatiu: Una acústica òptima a les aules millora la concentració, la comprensió i el rendiment dels estudiants, alhora que redueix la fatiga vocal dels professors.
  La insatisfacció amb el soroll al lloc de treball és evident, amb un 76% dels empleats considerant el soroll com un factor primordial al seu entorn laboral i només un 30% reportant satisfacció.

BENEFICIS D’UNA BONA ACÚSTICA A OFICINES.

La millora de l’acústica a les oficines ofereix avantatges considerables que abasten des de la concentració fins a la reducció de l’estrès. Aquests beneficis inclouen:

 • Un augment del 48% a l’enfocament dels empleats.
 • Una reducció del 51% a les distraccions.
 • Una disminució del 10% en els errors comesos.
 • Una caiguda de l?estrès en un 27%.
 • La noció de “bona acústica” es tradueix en la percepció clara i agradable del so. Per exemple, la presència de soroll excessiu de sistemes de ventilació pot perjudicar la concentració.

MATERIALS INNOVADORS PER A L’ABSORCIÓ DEL SO.

En dècades recents, els materials per a l’absorció del so han experimentat avenços tecnològics notables. Des de llanes minerals fins a fibres naturals i escumes, aquests materials categoritzats com a porosos, de membrana i ressonants, actuen com a absorbents acústics.

La capacitat d’absorció es mesura mitjançant el coeficient d’absorció sonora ponderat (αw) i varia entre 0,01 (absorció mínima) i 1,00 (absorció completa).

MILLORA DE L’ACÚSTICA EN OFICINES: ESTRATÈGIES EFICAÇOS.

Per aconseguir una acústica òptima i millorar l’experiència a les oficines, es poden implementar estratègies de disseny i aplicació:

 • Aïllament amb Materials Específics: Utilitzar materials dissenyats per aïllar adequadament parets, portes i finestres, reduint la transmissió de so i el soroll exterior.
 • Separadors de Taula Amortidors: Incorporar separadors a les taules amb propietats d’amortiment sonor, reduint la propagació del so entre estacions de treball i proporcionant major privadesa.
 • Selecció de Mobiliari Adequat: Triar superfícies que absorbeixin o dispersin el so en lloc de reflectir-lo, contribueix a evitar rebots i ressons indesitjats.

CONCLUSIÓ.

L’acústica adequada a entorns d’oficina té un impacte significatiu en la qualitat de vida, la concentració i la productivitat. La gestió de l’acústica no només fa referència a evitar el soroll excessiu, sinó a crear ambients saludables i plaents. L’adopció de solucions acústiques eficaces millora la qualitat de vida, optimitza l’aprenentatge i eleva la productivitat a les oficines. Els sons tenen el poder d’influir en les nostres emocions i els nostres comportaments, per la qual cosa la implementació de solucions acústiques es converteix en un aspecte essencial per al benestar i el rendiment laboral.

CONSULTEU AMB PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel. 93 303 74 43

2023-09-19T11:40:11+02:00 Dimecres, 26 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, DECORACIó, fAÇANES, Noticies|