L’ÚS DE PERFILS D’ENVANS PER ESTALVIAR ENERGIA.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA/L’ÚS DE PERFILS D’ENVANS PER ESTALVIAR ENERGIA.

LA IMPORTÀNCIA DELS PERFILS D’ENVANS.

Quan arriba l’hivern augmenta notablement l’ús de la calefacció i les factures de llum es disparen. Quan arriba l’estiu la situació no millora per l’ús de l’aire condicionat.

Un dels motius pot ser l’ existència dels ponts tèrmics.

Aquests són fuites de temperatura que permeten que la calor o fred generada en una casa s’escapi cap a fora, o que el fred o calor de l’exterior s’endinsi en l’habitatge.

Això provoca que la calefacció o aire condicionat hagin de realitzar el doble d’esforç per mantenir la temperatura desitjada a la llar i, a conseqüència d’això, gasten molta més energia.

Per això és molt important realitzar reformes a la nostra llar que afavoreixin l’aïllament tèrmic i trenquin els ponts tèrmics. Això es pot aconseguir gràcies als perfils d’envans.

Es tracta de perfils metàl·lics que s’utilitzen en trasdossats i envans. Són particions interiors que separen unes estances d’altres en una mateixa casa o entre diferents habitatges d’un mateix veïnat, com les parets que separen les zones comunes (replans, replans o caixes d’ascensors).

Gràcies a la instal·lació de perfils d’envans és possible optimitzar l’aïllament tèrmic i estalviar més d’un 50% en l’ús de la calefacció.

Les façanes i envans ceràmics contribueixen a l’ estalvi d’ energia en habitatges amb segells de sostenibilitat i Passivhaus.

PERFILS D’ENVANS: Canvis.

El preu de l’energia continua ascendint de manera imparable. En aquest context, l’ edificació juga un paper clau, atès el seu enorme potencial a l’ hora de reduir el consum d’ energia.

A Europa, el parc edificat és responsable del 40% de la despesa d’energia, en la seva majoria per a calefacció/refrigeració. A Espanya, aquesta demanda se situa al voltant del 30%, sent la seva major part destinada a mantenir el confort a l’interior de les llars.

És el moment de canviar el focus i construir millor. Certificacions com VERD, LEED o BREEAM ens marquen el camí en abordar la reducció en la demanda d’energia des d’una edificació circular, sostenible i eficient, on es té en compte l’impacte ambiental, social i l’econòmic de l’immoble.

En aquest sentit, des de la campanya ‘Parets de Maó’, reivindiquen la capacitat de les solucions de façanes i parets separadores de maó i bloc ceràmic per reduir la demanda energètica, alhora que contribueixen a incrementar el confort i la seguretat en qualsevol projecte constructiu.

PERFILS D’ENVANS: Solució integral.

Són solucions integrals d’ elevades prestacions tèrmiques i acústiques, idònies per a aquells edificis dissenyats per complir els majors estàndards de qualitat, com els fixats per les certificacions de sostenibilitat i l’ estàndard Passivhaus.

La resistència tèrmica de les fàbriques de maó i blocs ceràmics és més gran que la d’ altres materials, la qual cosa unit a un bon disseny permet optimitzar l’ aïllament, fins i tot en les condicions climàtiques més dures, contribuint a reduir les necessitats de calefacció a l’ interior dels edificis.

PERFILS D’ENVANS: hermeticitat i transpirabilitat.

baixa 1A més, les solucions ceràmiques, gràcies a la seva hermeticitat i transpirabilitat, contribueixen a aconseguir una bona estanqueïtat, mantenint unes òptimes condicions en l’ ambient interior de l’ immoble, reduint l’ aparició de patologies que poguessin comprometre la seva durabilitat i la salut dels seus usuaris.

Durant el primer any de posada en marxa d’aquests habitatges es van monitoritzar els consums i el resultat va ser que la despesa mitjana en climatització va arribar als 45 euros al mes, amb una temperatura estable d’entre 21º i 24º al llarg de l’any.

L’ ús de maó ceràmic en la construcció de la façana va contribuir a assolir la certificació LEED Plantinum en sumar punts per criteris de regionalitat i circularitat dels materials.

Aquesta aportació a la sostenibilitat de l’immoble ha estat acreditada en les fitxes sectorials per als segells BREEAM, LEED i VERD, publicades a la Plataforma de Materials de GBCe, així com per les Declaracions Ambientals de Producte (DAP) desenvolupades per Hispalyt.

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon 93 303 74 43

 

 

2023-03-20T19:53:07+01:00 Dilluns, 20 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|