PERFILS D’ENVANS = ESTALVIAR ENERGIA.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA/PERFILS D’ENVANS = ESTALVIAR ENERGIA.

PERFILS D’ENVANS: OPTIMITZACIÓ DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC I ENERGÈTIC A L’EDIFICACIÓ.

COM ELS PERFILS D’ENVANS TRENQUEN ELS PONTS TÈRMICS I POTENCIEN L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS ESPAIS CONSTRUÏTS.

LA IMPORTÀNCIA DELS PERFILS D’ENVANS.

Quan arriba lhivern augmenta notablement lús de la calefacció i les factures de llum es disparen. Quan arriba l’estiu, la situació no millora per l’ús de l’aire condicionat. Un dels motius pot ser els ponts tèrmics.

DESAFIAMENTS ESTACIONALS I CONSUM ENERGÈTIC.

En aquesta secció explorarem els desafiaments estacionals que enfronten les llars en termes de consum energètic. Amb l’augment de l’ús de la calefacció durant l’hivern i de l’aire condicionat a l’estiu, es produeixen pics a les factures d’energia. Abordarem com aquests desafiaments contribueixen a la necessitat de solucions que optimitzin l’aïllament tèrmic i ajudin a reduir la despesa energètica.

PONTS TÈRMICS: CAUSES I CONSEQÜÈNCIES.

Aquí aprofundirem en el concepte de ponts tèrmics, explicant com aquestes fuites de temperatura poden impactar negativament en el confort i l’eficiència energètica d’un habitatge. Analitzarem com els ponts tèrmics poden causar la pèrdua de calor a l’hivern i l’entrada de calor a l’estiu, cosa que augmenta la càrrega en els sistemes de calefacció i refrigeració.

EL PAPER CRUCIAL DELS PERFILS D’ENVANS.

Entrarem detalladament sobre com els perfils d’envans es converteixen en una solució clau per abordar els problemes dels ponts tèrmics. Aquests perfils metàl·lics, utilitzats en trasdossats i envans, tenen el potencial de trencar les connexions tèrmiques no desitjades, contribuint a l’aïllament tèrmic i energètic eficient als espais interiors.

BENEFICIS DE L’ÚS DE PERFILS D’ENVANS.

Aquí, destacarem els beneficis directes de la instal·lació de perfils d’envans en termes d’aïllament tèrmic. Discutirem com aquesta solució pot reduir la pèrdua de calor a l’hivern i mantenir un ambient més fresc a l’estiu. A més, explorarem com aquest enfocament pot permetre un estalvi significatiu en el consum energètic, cosa que alhora es tradueix en factures d’energia més baixes i un impacte ambiental reduït.

CONTRIBUCIÓ A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

En aquesta secció culminant, aprofundirem en la contribució significativa que els perfils d’envans ofereixen per millorar l’eficiència energètica en edificacions. Examinarem com aquesta solució va més enllà d’un simple component constructiu i esdevindrà un element clau per a la creació d’espais sostenibles i eficients des del punt de vista energètic.

INTEGRACIÓ EN INICIATIVES DE SOSTENIBILITAT:

Explorarem com els perfils d’envans s’alineen amb iniciatives i certificacions de sostenibilitat àmpliament reconegudes, com ara VERD, LEED i BREEAM. Detallarem com aquestes iniciatives valoren l‟eficiència energètica com un dels pilars fonamentals per mesurar la sostenibilitat d‟un edifici. Mostrarem com la incorporació de perfils d’envans pot contribuir directament a sumar punts i complir els estàndards establerts per aquestes certificacions, elevant la qualificació de sostenibilitat del projecte.

REDUCCIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA:

Aprofundirem com els perfils d’envans influeixen en la reducció de la demanda energètica d’un edifici. Explorarem com la seva capacitat per trencar els ponts tèrmics i millorar l’aïllament tèrmic impacta directament a la necessitat de calefacció i refrigeració. Detallarem com aquesta solució permet un millor control de la temperatura interior, reduint així la dependència de sistemes de climatització i, en darrera instància, disminuint el consum energètic.

MILLORA DEL RENDIMENT TÈRMIC:

Abordarem detalladament com els perfils d’envans contribueixen a millorar el rendiment tèrmic dels espais interiors. Explorarem com aquesta solució ajuda a mantenir una temperatura interior constant i còmoda durant tot l´any. Analitzarem com l’optimització de l’aïllament tèrmic a través de perfils d’envans pot resultar en un espai que requereix menys energia per assolir i mantenir la temperatura desitjada, reduint així la demanda energètica.

IMPACTE AL CICLE DE VIDA DE L’EDIFICACIÓ:

Aprofundirem en l’efecte a llarg termini dels perfils d’envans en el cicle de vida d’una edificació. Explicarem com la millora en l’eficiència energètica es tradueix en estalvis continus a les factures d’energia durant la vida útil de l’edifici. També discutirem com això contribueix a la sostenibilitat global de l’edifici en reduir la seva empremta ambiental i perllongar-ne la vida útil.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

 

2023-09-19T13:06:56+02:00 Dilluns, 20 de març de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|