ENVÀ EN SEC O DE MAÓ, QUIN ESCOLLIM?

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA/ENVÀ EN SEC O DE MAÓ, QUIN ESCOLLIM?

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ENVÀ EN SEC:

L’envà sec és un sistema constructiu que utilitza panells de guix laminat per crear envans. La característica distintiva del terme “sec” rau en el fet que no requereix argamassa, ciment ni altres compostos humits per a la seva instal·lació, cosa que elimina el temps d’assecat i la necessitat d’aigua en el procés.

COMPARATIVA ENTRE ENVÀ EN SEC I TABIC DE MAÓ:

Al llarg dels anys, el totxo ha estat el material principal per a la construcció de murs i parets. Tot i això, els panells de guix laminat, com Pladur, han guanyat popularitat des de la dècada de 1970 a causa de la seva qualitat i facilitat d’ús.

En termes de robustesa, versatilitat i rapidesa en l’execució, l’envà sec destaca. L’elecció entre tots dos sistemes depèn de diversos factors i necessitats específiques.

COMPARACIÓ ECONÒMICA ENTRE TABICS DE MAÓ I ENVÀ EN SEC:

Tot i que el totxo és més econòmic com a material inicial, l’anàlisi total de costos revela diferències substancials. La rapidesa i la senzillesa d’instal·lació de l’envà sec redueixen les despeses de mà d’obra i materials en comparació del maó, que requereix més temps i mà d’obra.

COST PER METRO QUADRAT DE ENVÀ EN SEC INSTAL·LAT:

El cost per metre quadrat d’envà sec depèn del gruix del plafó, l’estructura, l’aïllament i l’acabat. En general, l’envà sec pot ser més econòmic que el totxo a causa de la instal·lació més ràpida i de la menor inversió en mà d’obra.

RESISTÈNCIA DELS TABICS DE ENVÀ EN SEC.

La resistència d’un envà sec depèn de l’espessor, la densitat del farciment i el mètode d’instal·lació. En general, pot suportar càrregues moderades com prestatgeries lleugeres. Segons regulacions espanyoles, la capacitat màxima és de 30 kg si el gruix no supera els 20 mm. Càrregues majors poden requerir sistemes més robustos com el maó

AVANTATGES DEL ENVÀ EN SEC:

L’envà d’envà sec ofereix diversos avantatges, entre els quals es destaquen:

  • 1. Senzillesa d’instal·lació: La lleugeresa i el maneig flexible fan que sigui més fàcil d’instal·lar que els envans de maó. Es pot tallar i ajustar fàcilment a diferents dimensions i formes.
  • 2. Eficiència energètica superior: En general, s’incorpora aïllament al seu interior, cosa que millora la seva capacitat tèrmica i acústica. Això ho converteix en una opció valuosa per a projectes de remodelació amb enfocament a l’eficiència energètica.
  • 3. Versatilitat: L’envà d’envà sec és adequat per a diverses aplicacions en la construcció, com ara la creació de parets, sostres, divisions interiors i elements decoratius.
  • 4. Pes reduït: La seva lleugeresa el fa ideal per a renovacions i rehabilitacions, ja que exerceix una càrrega mínima sobre les estructures existents.
  • 5. Acabat uniforme: No requereix arrebossats previs al pintat. Quan les juntes estan segellades i s’aplica la pasta per a juntes, l’acabat és uniforme i llest per rebre pintura o altres acabats.

En resum, l’envà d’envà sec ofereix avantatges significatius en termes d’instal·lació, eficiència energètica, versatilitat, pes i acabat estètic.

CONSULTA AMB PROFESSIONALS.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T20:55:43+02:00 Dimarts, 1 d'agost de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|