EFICIÈNCIA EN LA RENOVACIÓ DE FAÇANES.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, fAÇANES, Noticies/EFICIÈNCIA EN LA RENOVACIÓ DE FAÇANES.

LA IMPRESCINDIBLE RENOVACIÓ DE FAÇANES.

SOLUCIONS INNOVADORES AMB AÏLLAMENT TÈRMIC.

En l’àmbit arquitectònic, la renovació periòdica de façanes es revela com un requisit ineludible per preservar la integritat estructural i estètica de les nostres propietats. Aquest article ofega en les solucions més avançades, centrades en l’aïllament tèrmic, que estan redefinint el paradigma de la revitalització arquitectònica.

 1. SISTEMES CONVENCIONALS DE RESTAURACIÓ.
  • Restauració amb Mescles de Ciment i Revestiment.
   • Històricament, l’ opció primordial era la reparació de recobriments mitjançant mescles de ciment, seguida d’ una aplicació periòdica de pintura. No obstant això, l’evolució tecnològica ha relegat aquesta alternativa davant solucions més sofisticades.
  • Recobriments Monocapa.
   • Tot i que tècnica, l’ aplicació de recobriments monocapa ha quedat obsoleta davant l’ emergència de sistemes avançats d’ aïllament tèrmic.
 1. SISTEMES AMB AÏLLAMENT TÈRMIC.
   • Façana ventilada.
    • La façana ventilada s’ erigeix com una opció tècnica, eficient i estèticament destacada. Aquesta secció explora en profunditat la seva metodologia, característiques i contribució a l’ estalvi energètic.
  • Fachada SATE/ETICS.
    • El sistema SATE/ETICS, basat en planxes d’aïllament tèrmic, redefineix la relació cost-benefici. Analitzarem la seva aplicació detallada i els estalvis estimats en climatització.
  • MORTER MONOCAPA.
    • Explorarem el sistema de Mortero Monocapa, detallant les seves propietats i costos associats. Tot i que no té aïllament tèrmic, la seva atractiva varietat de colors i textures el posiciona com una opció tècnica a considerar.
  • ENFOSQUIT DE CIMENT.
    • L’ Enfoscat de Ciment, essent l’ opció més sòlida però demandant en manteniment, serà objecte d’ una anàlisi exhaustiva. Abordarem la seva aplicació, costos i desavantatges en comparació amb altres alternatives.

IMPORTÀNCIA DE L’AÏLLAMENT EXTERIOR.

  • L’ aïllament tèrmic exterior, més enllà de la seva contribució a l’ eficiència energètica, perllonga la vida útil dels acabats de façana. En renovar propietats, és imperatiu considerar aquestes opcions.

BENEFICIS DE L’ AÏLLAMENT EXTERIOR.

 • Aquesta secció aprofundeix en com l’ aïllament exterior genera estalvis energètics, millora l’ estètica i proporciona beneficis addicionals.
  • ESTALVIS ENERGÈTICS.
   • La integració de sistemes d’ aïllament tèrmic exterior, ja sigui mitjançant façana ventilada o sistema SATE, es tradueix en estalvis considerables en la factura energètica. A l’hivern, s’estima un estalvi del 45%, mentre que a l’estiu, aquest assoleix el 40%.
  • DURABILITAT I BAIX MANTENIMENT.
   • Contrari als revestiments tradicionals que requereixen repintat cada 8-10 anys, tant la façana ventilada com el sistema SATE poden preservar el seu estat original durant 50 anys sense manteniment addicional, generant estalvis significatius al llarg del temps.
  • CONTRIBUCIÓ A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
   • La renovació amb aïllament tèrmic exterior crea un “efecte xemeneia” a l’estiu, expulsant l’aire calent i afavorint la circulació d’aire fresc. A l’hivern, l’aïllament tèrmic intern es converteix en el protagonista, millorant l’eficiència energètica.
  • FACTORS DETERMINANTS EN L’ELECCIÓ DEL SISTEMA.
   • En el procés d’ elecció, factors com el context històric o artístic de l’ edifici poden influir en la selecció del sistema de renovació. En aquests casos, l’ ús de morter de calç de forma tradicional pot ser necessari, un tema que abordarem en futurs articles.
  • RECOMANACIONS I CONSIDERACIONS FINALS.
   • Concloem destacant que tant la façana ventilada com el sistema SATE són opcions altament recomanades. Els seus beneficis en durabilitat, baix manteniment i estalvi d’ energia fan que sobresurtin en comparació amb les opcions tradicionals de revestiment.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT L’AÏLLAMENT EXTERIOR DE FAÇANES?

 • Inversió Raonable: L’ eficiència energètica resulta en estalvis substancials en la factura, amb suport governamental a través de subvencions que amortitzen la inversió.
 • Optimització de Bastides: La renovació de façanes no només millora l’ estètica, sinó que aprofita la presència de bastides per maximitzar l’ eficiència.
 • Facilita la Venda: Una façana renovada millora la impressió general de l’ immoble, facilitant la seva comercialització.
 • Obligatori en el Futur: Les regulacions futures possiblement obligaran a l’ aïllament tèrmic exterior. Avançar-se pot resultar en estalvis significatius.
 • Salut Ambiental: Una façana en bon estat contribueix a un ambient més saludable dins de l’edifici.
 • Confort Residencial: Amb una envolupant eficient, les temperatures a les habitacions són més agradables durant totes les estacions.
 • Protecció Estructural: Una façana ben acuidada estén la vida útil dels elements estructurals.
 • Atractiu Estètic: La renovació no només té un propòsit funcional, sinó que embelleix la propietat.
 • Amigable amb el Medi Ambient: Una façana eficient és una decisió sostenible i respectuosa amb l’entorn.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA RENOVACIÓ DE FAÇANES AMB AÏLLAMENT TÈRMIC.

 1. Per què és tan important la renovació de façanes?

La renovació de façanes és cabdal per mantenir la integritat estructural i estètica de les propietats. A més, permet incorporar tecnologies avançades, com l’aïllament tèrmic, que milloren l’eficiència i estalvien energia.

 1. En què es diferencien les solucions d’aïllament tèrmic de les convencionals?

Les solucions d’aïllament tèrmic, com la façana ventilada o el sistema SATE/ETICS, ofereixen beneficis superiors en eficiència energètica i durabilitat en comparació amb mètodes convencionals, com la reparació amb mescles de ciment.

 1. Quins són els avantatges específics de la façana ventilada?

La façana ventilada destaca per la seva durabilitat, eficiència tèrmica i estètica. La seva estructura permet un aïllament eficient, contribuint a significatius estalvis energètics i proporcionant un valor estètic addicional a l’ edifici renovat.

 1. Quins estalvis en climatització es poden esperar amb el sistema SATE/ETICS?

S’estima que el sistema SATE/ETICS pot generar estalvis del 40% en la factura energètica a l’estiu i del 30% a l’hivern. La seva combinació d’ aïllament tèrmic i eficiència energètica el converteix en una opció destacada.

 1. Quina és la diferència entre el morter monocapa i altres sistemes d’aïllament?

El morter monocapa és una opció tècnica amb varietat de colors i textures, però no millora l’aïllament tèrmic. A diferència de sistemes com la façana ventilada o el SATE/ETICS, el seu enfocament se centra en aspectes estètics sense contribuir significativament a l’eficiència energètica.

 1. Quin és el sistema de renovació més econòmic a llarg termini?

Tot i que l’ enfosquiment de ciment és inicialment més econòmic, a llarg termini resulta més costós a causa de la manca d’ aïllament tèrmic i la necessitat de manteniment freqüent. Les opcions amb aïllament tèrmic, com la façana ventilada i el sistema SATE, ofereixen un millor retorn d’inversió.

 1. Com afecta l’aïllament tèrmic exterior a l’eficiència energètica de l’edifici?

L’aïllament tèrmic exterior, ja sigui mitjançant la façana ventilada o el sistema SATE/ETICS, contribueix a una major eficiència energètica en reduir la pèrdua de calor a l’hivern i limitar el guany de calor a l’estiu. Això es tradueix en estalvis notables en climatització.

 1. Quines consideracions s’han de tenir en triar un sistema de renovació?

Factors com l’eficiència energètica, durabilitat, costos a llarg termini i estètica són crucials en triar un sistema de renovació. A més, s’ han de considerar les regulacions locals i la possibilitat de subvencions governamentals.

 1. Com contribueix la renovació de façanes al medi ambient?

La renovació de façanes amb sistemes d’aïllament tèrmic exterior no només millora l’eficiència energètica, sinó que també és una decisió amigable amb el medi ambient en reduir el consum d’energia i les emissions de carboni.

 1. Cal renovar una façana històrica de manera diferent?

Sí, les façanes històriques poden requerir mètodes de renovació específics, com l’ ús de morter de calç de forma tradicional. És essencial considerar el valor històric i artístic de l’ edifici en triar un sistema de renovació.

Aquestes preguntes freqüents proporcionen una visió general dels aspectes clau relacionats amb la renovació de façanes amb aïllament tèrmic, oferint orientació a aquells que busquen millorar les seves propietats de manera eficient i sostenible.

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2024-01-16T12:58:59+01:00 Dimarts, 16 de gener de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, fAÇANES, Noticies|