////SOSTRES DE VIRUTA HERADESIGN
SOSTRES DE VIRUTA HERADESIGN 2023-03-19T20:21:13+01:00

SOSTRES ACÚSTICS

SOSTRES DE VIRUTA HERADESIGN

1 HERADESIGN MICRO

HERADESIGN MICRO

Panell acústic de fibra de fusta d’una capa unit amb magnesita. Textura de superfície porosa fina. Biologia constructiva recomanada.

2 HERADESIGN FINE

HERADESIGN FINE

Panell acústic de fibra de fusta d’una capa unit amb magnesita (fibres de 2 mm de llarg). Textura de superfície característica. Biologia constructiva recomanada.

3 HERADESIGN SUPERFINE

HERADESIGN SUPERFINE

Panell acústic de fibra de fusta d’una capa unit amb magnesita (fibres d’1 mm de llarg aprox.). Textura de superfície fina. Biologia constructiva recomanada.

4 HERADESIGN MACROHERADESIGN MACRO

Panell acústic de fibra de fusta d’una capa unit amb magnesita (fibres de 3 mm de llarg aprox.). Textura de superfície característica. Biologia constructiva recomanada.

5 THU NATURAL WOODTHU NATURAL WOOD FINE

Les plaques naturals de sostre i paret són sistemes acústics d’altes prestacions per a utilització òptima en diversos sectors com ho són l’educació, l’esport, les oficines, lleure, etc. Les plaques acústiques consisteixen en tires d’avet de encenalls llargs i prims que després es barregen amb ciment. Producte 100% natural amb excel·lents qualitats d’absorció sonora.

SOSTRES DE FIBRA AMF
SOSTRES DE FIBRA ROCKFON
SOSTRES DE FIBRA ZENTIA
EUROCOUSTIC