SOSTRES DE FIBRA AMF 2023-03-19T19:32:59+01:00

SOSTRES ACÚSTICS

SOSTRES DE FIBRA KNAUF CEILING SOLUTIONS

AMF 1 THERMATEX STARKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX STAR

La fina perforació de THERMATEX® Star permet obtenir un rendiment acústic excepcional i compleix tots els requisits de protecció contra el foc. El patró fi i irregular de les perforacions, en una superfície que per la resta és llisa, crea un impactant i elegant disseny de sostre i s’adequa perfectament als conceptes del disseny modern.

AMF 2 THERMATEX ACOUSTICKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX ACOUSTIC

La placa mineral THERMATEX® Acoustic proporciona valors d’absorció acústica elevats i un bon aïllament acústic. El disseny del vel acústic visible proporciona una superfície suau, impactant i elegant.

AMF 2 THERMATEX ACOUSTICKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX dB ACOUSTIC

Proporciona la solució perfecta per als requisits d’aïllament acústic elevats. La placa de sostre té unes propietats físiques excel·lents i uns valors d’absorció acústica molt satisfactoris. El disseny senzill i harmoniós de la superfície és visualment impactant.

AMF 3 THERMATEX ALPHAKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX ALPHA

És una placa acústica amb un vel de revestiment molt absorbent. L’absorbent acústic de classe A satisfà requisits acústics elevats, a més d’oferir importants propietats físiques pel que fa a la protecció contra el foc i la higiene. El sofisticat disseny del producte facilita enormement el maneig i la instal·lació. El vel acústic d’alta qualitat també proporciona una elegant aparença visual.

AMF 3 THERMATEX ALPHAKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX ALPHA ONE

És una placa de sostre laminada amb un vel que aconsegueix el màxim valor d’absorció acústica creant així una excel·lent acústica de les sales. També és especialment estable quant a la forma i lleuger. La cara de vel acústic blanc proporciona una superfície elegant.

AMF 3 THERMATEX ALPHAKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX ALPHA HD

És el sostre de panells d’alta absorció de la gamma Acústica de Knauf AMF. Els panells de fins a 1.800 mm de longitud permeten dotar sales o passadissos d’una alta absorbència, mentre que el material assegura la facilitat de la manipulació i la senzillesa de la construcció. Els panells també estan disponibles en format quadrat. L’elegant vel acústic de color blanc proporciona una superfície d’alta qualitat.

AMF 3 THERMATEX ALPHAKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX THERMOFON

És una placa mineral que, igual que les altres plaques de la sèrie Acústica de THERMATEX®, presenta excel·lents valors d’absorció acústica. El vel acústic de color blanc crea una superfície suau i un disseny elegant perfectament adequat per al disseny d’interiors.

AMF 4 THERMATEX FEINSTRATOSKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX FEINSTRATOS

És una placa de sostre amb els components de rendiment provats que proporciona unes propietats físiques excel·lents. La seva superfície de sorra fina confereix harmonia i uniformitat al sostre, convertint-lo en un sofisticat element en el disseny de sostres clàssics.

AMF 5 THERMATEX SIMETRAKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX SYMETRA RG 4-16

Per aconseguir una aparença visual extraordinària acompanyada d’una acústica excel·lent, recomanem THERMATEX® Symetra Rg 4-16. La placa mineral proporciona els millors resultats pel que fa a la protecció contra el foc i l’acústica. La seva característica distintiva és una superfície perforada uniformement. Les grans files de perforacions lineals creen un ambient arquitectònic d’alta qualitat.

AMF 6 THERMATEX FRESKOKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX FRESKO

Si es vol emfatitzar el disseny del sostre, recomanem THERMATEX® Fresko. La placa de sostre té unes propietats físiques excel·lents pel que fa a la protecció contra el foc i l’acústica, amb una superfície perforada irregular que crea un sostre uniforme i impactant alhora.

AMF 7 THERMATEX AQUATECKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX AQUATEC

És la solució òptima per a les sales amb un gran nivell d’humitat. A causa de la seva composició especial, és resistent a la humitat fins a un 100% de RH. Gràcies a això manté la seva forma de manera permanent, fins i tot en ambients d’humitat constant i temperatures de 0 a 40°C. També presenta un rendiment excel·lent respecte a l’absorció acústica. La seva superfície rentable i discreta i el seu disseny d’alta qualitat en fan la solució perfecta.

AMF 7 THERMATEX AQUATECKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX AQUATEC HYGENA

És la solució òptima per a les sales amb un gran nivell d’humitat. A causa de la seva composició especial, és resistent a la humitat fins a un 100% de RH. Gràcies a això manté la seva forma de manera permanent, fins i tot en ambients d’humitat constant i temperatures de 0 a 40°C. També presenta un rendiment excel·lent respecte a l’absorció acústica. La seva superfície rentable i discreta i el seu disseny d’alta qualitat en fan la solució perfecta.

AMF 8 TOPIC SONICKNAUF CEILING SOLUTIONS
TOPIQ SONIC ELEMENT

L’illa acústica sense marc TOPIQ Sonic compta amb la tecnologia TOPIQ Strong Edge.
Es pot demanar amb vel de revestiment i pintada pel seu costat vist i pels altres cantons.
Un cop instal·lada sembla que plou.

AMF 7 THERMATEX AQUATECKNAUF CEILING SOLUTIONS
TOPIQ EFFICIENT PRO

Proporciona la més alta absorció acústica possible, classe A, amb alta resistència a la humitat.

AMF 7 THERMATEX AQUATECKNAUF CEILING SOLUTIONS
TOPIQ PRIME

És una placa d’alt rendiment de classe A d’absorció acústica que convenç per la seva efectivitat tècnica i elegància.

AMF 4 THERMATEX FEINSTRATOSKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX FEINSTRATOS MICRO

Proporciona excel·lents propietats físiques pel que fa a la protecció contra el foc i l’acústica. La superfície finament polida proporciona al sostre la seva aparença distintiva i refinada, contribuint a crear una impressió global d’alta qualitat.

AMF 7 THERMATEX AQUATECKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX SCHLICHT

Per als qui es decantin per la simplicitat i l’elegància, les plaques de sostre THERMATEX® Schlicht (Liso) són un complement perfecte per a l’atmosfera de la sala. La superfície senzilla i discreta crea una aparença visual harmoniosa i integrada que s’adapta perfectament a totes les sales, proporcionat un aspecte del sostre llis i fluid en tot l’espai.

AMF 9 THERMATEX MERCUREKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX MERCURE

La placa de sostre THERMATEX® Mercure proporciona unes propietats físiques excel·lents pel que fa a la protecció contra el foc i l’acústica. La superfície combina un lleuger fissurat amb una fina perforació. Aquest disseny no només permet obtenir una bona absorció acústica, també crea un acabat modern d’alta qualitat.

AMF 10 THERMATEX FEINFRESKOKNAUF CEILING SOLUTIONS
THERMATEX FEINFRESKO

És una placa de sostre que assegura una bona acústica. Les nombroses fissures irregulars de la superfície proporcionen bons valors de l’absorció acústica i confereixen al sostre una aparença visual atractiva i d’alta qualitat.

SOSTRES DE FIBRA ZENTIA
SOSTRES DE FIBRA ROCKFON
SOSTRES DE VIRUTA HERADESIGN
EUROCOUSTIC