Sostres

Sostres 2022-11-20T22:40:24+01:00
Techos 00 0 e1625182705797

PLB Distribucions posa a la disposició dels seus clients una àmplia oferta de productes per a la instal·lació de plaques per a sostres enregistrables suspesos, en diferents tipologies de materials: plaques de guix laminat, plaques de fibres, plaques d’escaiola i safates i làmines metàl·liques.

SOSTRES DE FIBRA AMF
SOSTRES DE FIBRA ROCKFON
SOSTRES DE FIBRA ZENTIA
SOSTRES DE VIRUTA HERADESIGN
EUROCOUSTIC