TENDÈNCIES EN LA CONSTRUCCIÓ D’ HABITATGES. 2023.

//TENDÈNCIES EN LA CONSTRUCCIÓ D’ HABITATGES. 2023.

INDICE DE CONTINGUTS

  1. Algunes tendències 2023 en la construcció d’habitatges.
  2. Sostenibilitat en la construcció.
  3. Materials per utilitzar en la construcció.
  4. Eficiència energètica.
  5. Construcció en un espai polivalent i flexible.
  6. Tendències 2023 amb un nou auge de les línies corbes.
  7. Gammes cromàtiques de contrast.

ALGUNES TENDÈNCIES 2023 EN LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES.

El 2023 van prevaler algunes tendències en la construcció d’habitatges, els seus projectes i els seus dissenys. Algunes ja es venien donant des de fa alguns anys, com és la preocupació per la sostenibilitat o l’interès pels espais oberts. Vegem algunes de les orientacions que ha de seguir els habitatges del futur més proper.

Construcció

Construcció

SOSTENIBILITAT EN LA CONSTRUCCIÓ.

La preocupació per la conservació del medi ambient, sens dubte, ha de determinar alguns aspectes de la construcció d’habitatges aquest any. En l’arquitectura, la cura per l’entorn natural es plasma en alguns objectius com són la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle o l’eficiència energètica.

MATERIALS PER UTILITZAR EN LA CONSTRUCCIÓ.

En aquesta faceta, podem destacar la introducció de nous materials constructius i la utilització d’ elements més tradicionals però que compleixen a la perfecció amb els objectius d’ aconseguir un major impacte en l’ entorn. D’una banda, vam veure un major ús de materials aconseguits a base d’aliatges i composites, per tal d’augmentar la resistència i incrementen la seva durada.

També es continuaran utilitzant materials convencionals que faciliten una construcció sostenible. La fusta i la pedra són dos elements que destaquen per la seva capacitat aïllant. A més, són materials que es poden reutilitzar, sobretot en el cas de la fusta, aspecte que afavoreix una economia circular.

EFICIENCIA ENERGÈTICA.

La reducció del consum energètic és un altre dels objectius que es marquen a l’hora de la construcció de nous habitatges. El caràcter aïllant és una constant en alguns aspectes importants, com la fusteria. També s’ espera que adquireixin un paper rellevant les façanes ventilades, sistema que propicia un considerable estalvi energètic. La qualitat d’ aïllament d’ aquest tipus de construcció s’ aconsegueix gràcies a la introducció d’ una cambra d’ aire situada entre el mur i el material de recobriment.

Les energies renovables també han de jugar un paper molt important en la consecució del major estalvi energètic possible. Els panells solars són una alternativa cada vegada més popular al subministrament elèctric tradicional, a través de xarxes elèctriques convencionals. Aquests dispositius se solien ubicar a les teulades dels edificis, però l’última generació d’aquests sistemes permet la seva col·locació a les façanes dels edificis.

A aquestes solucions, podríem afegir la introducció d’ electrodomèstics o bombetes de baix consum energètic, o la introducció de la domòtica, que pot contribuir a facilitar una major eficiència energètica. La tecnologia fa possible que es pugui exercir un control total sobre el temps d’ ús de l’ energia elèctrica o la calefacció.

CONSTRUCCIÓ EN UN ESPAI POLIVALENT I FLEXIBLE.

Una altra de les tendències que s’han de poder veure en la construcció i rehabilitació d’habitatges en aquest proper any és la recerca d’un espai obert i multifuncional. Es tendeix a la supressió d’ elements que puguin retenir l’ espai, com envans o columnes. L’experiència recent del confinament patit fa dos anys, i l’auge del teletreball han influït en l’interès per aquest tipus d’espais, més confortables i saludables.

La cuina oberta és un clar exemple d’aquesta tendència a fusionar els espais i fomentar la sociabilitat. La integració de la cuina i el saló en un únic espai augmenta la capacitat d’emmagatzematge alhora que permet interactuar les persones que estan preparant el menjar amb qui estan al saló.

La presència d’espais exteriors, com jardins o terrasses, també continuarà estant present en els projectes de nous habitatges. Des de l’any 2020 ha augmentat la recerca de cases amb espais exteriors entre els nous compradors.

TENDÈNCIES 2023 AMB UN NOU AUGE DE LES LÍNIES CORBES.

L’ estil internacional, aparegut en les dècades de 1920 i 1930, va concedir una importància excepcional a la línia recta, tendència que ha seguit tenint molta influència en la construcció de cases fins als nostres dies. No obstant això, gràcies a la introducció de nous materials i sistemes constructius, veiem com la línia corba va creixent en importància. Trobem dissenys amb façanes corbes, però sens dubte on s’està imposant la curvatura és en la decoració.

www.plb.cat

info@plb.cat

93 303 74 43

 

2023-02-16T13:54:35+01:00 Dijous, 16 de febrer de 2023|Noticies|