REFORMAR, MÉS I MILLOR.

//REFORMAR, MÉS I MILLOR.

REFORMAR: TENDÈNCIES I DESAFIAMENTS EN LA TRANSFORMACIÓ DE LA LLAR.

EXPLORANT EL CANVIANT PAISATGE DEL REFORMAR DE LA LLAR I EL SEU IMPACTE EN ELS ESPAIS HABITABLES.

L’ EVOLUCIÓ DE LA DESPESA EN REFORMAR LA LLAR.

Al món en constant canvi de les reformes de la llar, on l’estètica i la funcionalitat convergeixen, hi ha un factor que està cobrant cada vegada més rellevància: l’aïllament tèrmic, aïllament acústic, sostres desmuntables i tabiqueria seca. Les tendències en despesa revelen que els propietaris estan reconeixent la seva importància i el seu impacte en la qualitat de vida a la llar.

Segons l’enquesta anual “Houzz i la Llar”, que involucra més de 1.200 enquestats espanyols, la despesa en reformes per a la llar ha experimentat un creixement significatiu del 7% en l’últim any. Això il·lustra la creixent consciència dels propietaris sobre com la inversió en la transformació de les seves llars pot generar un ambient més confortable i eficient.

TRANSFORMANT NOU ADQUIRIT: L’ AUGE DE LES REFORMES.

Els habitatges recent adquirits es converteixen en llenços per a la creativitat i la personalització. Ja no es tracta només d’ una qüestió estètica, sinó de crear un entorn que s’ adapti perfectament a les necessitats i preferències del propietari. El 2021, un impressionant 36% dels particulars van optar per dur a terme reformes a les seves llars nouvingudes, en comparació amb el 29% de l’any anterior.

No obstant això, el que destaca encara més és el fet que aquells que es van embarcar en projectes amb pressupostos més alts, corresponents al 10% superior, van incrementar la seva inversió de 80.000 € el 2020 a 100.000 € el 2021. Això subratlla la importància que se li atorga no només a l’ estètica, sinó també a aspectes com l’ aïllament tèrmic, aïllament acústic, sostres desmuntables i tabiqueria seca, que contribueixen directament al confort i l’ eficiència.

VISIÓ CAP AL FUTUR: PROJECCIONS DE REFORMES.

Què ens depara el futur en termes de reformes de la llar? Les tendències es mantenen sòlides el 2022, amb un 33% dels particulars planejant renovar i decorar les seves llars durant aquest any. Aquesta projecció marca una fita en superar per primera vegada des del 2019 el llindar dels 5.000 € en despesa prevista pels propietaris. El salt a 8.000 € el 2022 representa un augment notable del 60%, demostrant que l’interès en la creació d’espais més confortables i eficients està en constant augment.

EL DESGLOSSAMENT DE LA DESPESA: PERFILS DE PROPIETARIS.

No tots els propietaris comparteixen les mateixes prioritats ni s’enfronten a les mateixes circumstàncies financeres. Els projectes amb pressupostos més alts, representats pel 10% superior, preveuen invertir 20.000 € en aspectes com aïllaments tèrmics, aïllaments acústics, sostres desmuntables i tabiqueria seca el 2022. D’altra banda, els compradors recents d’habitatges, que constitueixen el 18% dels particulars que van renovar les seves llars el 2021, van triplicar la despesa mitjana nacional, arribant als 45.000 €. Aquesta disparitat en la despesa reflecteix la diversitat d’ enfocaments i prioritats d’ inversió.

MÉS ENLLÀ DE LES PARETS: FONTS DE FINANÇAMENT.

El finançament és un aspecte clau en la realització de projectes de reforma. Tot i que els estalvis personals continuen sent la principal font de finançament, amb un 83%, el percentatge de particulars que recorren a préstecs bancaris ha augmentat en tres punts percentuals, assolint el 9%. A més, aquells que financen els seus projectes a través de targetes de crèdit també han augmentat en dos punts percentuals, arribant al 8%. Els propietaris d’habitatges de curta durada i recent adquirits tendeixen a dependre més dels diners en efectiu provinent de la venda d’una propietat anterior (19% i 12% respectivament), mentre que els propietaris de llarga durada solen comptar amb majors estalvis en efectiu (85% el 2021).

ASSISTÈNCIA PROFESSIONAL: LA RECERCA D’ EXPERTS.

La guia de professionals de la llar és essencial per dur a terme reformes reeixides. El 2021, un impressionant 94% dels particulars van buscar assistència professional per als seus projectes, un augment del 9% respecte a l’any anterior. Els constructors van liderar la demanda, sent requerits en el 58% dels casos, seguits per proveïdors de serveis especialitzats com electricistes (44%) i lampistes (39%). A més, especialistes en aïllaments tèrmics, aïllaments acústics, sostres desmuntables i tabiqueria seca estan jugant un paper cada vegada més important en la transformació de la llar.

L’ ART DE LA TRANSFORMACIÓ INTERIOR.

L’enfocament en les reformes interiors continua sent sòlid. El 90% dels particulars que van dur a terme projectes a les seves llars van prioritzar els espais interiors el 2021. Si bé els banys van ocupar el primer lloc com els espais més reformats, les cuines van experimentar un augment significatiu en la despesa, arribant als 14.000 €. Aquest augment del 40% en comparació amb el 2020 destaca la creixent importància d’aspectes com aïllaments tèrmics, aïllaments acústics, sostres desmuntables i tabiqueria seca en aquestes àrees clau.

SEGURETAT A LA LLAR: MÉS ENLLÀ DE LES REFORMES.

La seguretat a la llar també està rebent més atenció. El 2021, la instal·lació de sistemes de seguretat va augmentar en tres punts percentuals, passant del 10% al 13%. Les adquisicions més populars van incloure alarmes o detectors (12%) i càmeres de seguretat per a interiors

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

 

2023-09-19T14:45:14+02:00 Dilluns, 21 de novembre de 2022|Noticies|