QUÈ ÉS L’ECODISSENY?.

L’ECODISSENY: LA SOSTENIBILITAT COM A CLAU DE LA INNOVACIÓ.

L’economia circular és un concepte que s’emmarca en els principis del desenvolupament sostenible, l’objectiu del qual és produir béns i serveis que fomentin el consum responsable i redueixin el rebuig de matèries primeres, aigua i energia.

ÍNDEX GENERAL:

  1. Introducció: La sostenibilitat com a clau de la innovació.
  2. Què és l’ecodisseny i per què és tan important?
  3. Característiques i exemples d’ecodisseny.
  4. Certificacions relacionades amb l’ecodisseny.
  5. Preguntes freqüents sobre ecodisseny.

 

 • INTRODUCCIÓ: LA SOSTENIBILITAT COM A CLAU DE LA INNOVACIÓ.

L’economia circular i el desenvolupament sostenible són fonamentals en l’actualitat per promoure un consum responsable i reduir l’impacte ambiental. En aquest context, l’ecodisseny emergeix com una pràctica essencial que busca integrar criteris ambientals des de la concepció de productes i serveis.

 • QUÈ ÉS L’ECODISSENY I PER QUÈ ÉS TAN IMPORTANT?

L’ecodisseny implica integrar consideracions ambientals des de la concepció fins a la fi de la vida útil d’un producte, abastant totes les etapes, des de l’extracció de matèries primeres fins a la seva eliminació. A diferència de l’economia lineal, que segueix un enfocament d’usar i desitjar, l’economia circular imita el cicle natural on tot s’aprofita i es reutilitza, reduint així l’impacte ambiental i generant estalvis econòmics i de recursos. Avui dia, comptem amb eines com l’anàlisi del cicle de vida, el càlcul de la petjada de carboni i ecològica, i la valorització d’estratègies ambientals per avaluar i ajustar productes cap a un disseny més ecològic, essent l’anàlisi del cicle de vida considerat la metodologia més completa en quantificar tant les entrades com les sortides ambientals en la cadena de valor.

 • CARACTERÍSTIQUES I EXEMPLES D’ECODISSENY.

L’ecodisseny abasta diverses pràctiques destinades a reduir l’impacte ambiental dels productes. Això inclou dissenyar-los perquè siguin desmuntables i reciclables, minimitzar l’ús de materials, optar per materials sostenibles, reduir el consum d’energia, garantir la seva durabilitat i promoure la reutilització. Exemples destacats d’empreses compromeses amb l’ecodisseny són Fairphone en el sector de telefonia mòbil, Patagònia en la indústria tèxtil, Tesla en la fabricació de vehicles elèctrics i Samsonite en la producció de maletes. Aquestes empreses exemplifiquen com és possible combinar la innovació tecnològica amb la responsabilitat ambiental, oferint productes que compleixen amb alts estàndards de sostenibilitat.

 • CERTIFICACIONS RELACIONADES AMB L’ECODISSENY.

L’any 1996, el Comitè Internacional d’Estandardització (ISO) va establir una sèrie de normes per certificar el compromís de les empreses amb l’entorn a través de la implementació de sistemes de gestió mediambiental:

 • NORMA ISO 14001.

Aquest certificat permet demostrar a les empreses el seu compromís amb la protecció i la cura del medi ambient a través del tractament dels riscos per a l’entorn que puguin sorgir del desenvolupament de l’activitat empresarial.

 • NORMA ISO 14006.

Ajuda a establir, documentar, implantar, mantenir i millorar contínuament a través de l’ecodisseny. També contribueix a la millora del comportament ambiental al llarg de tot el cicle de vida d’un producte, des de la seva fabricació fins a la seva posterior eliminació com a residu.

 • NORMA ISO 14062.

Finalment tenim també la norma de caràcter internacional ISO 14062, la qual avalua la integració dels principis ambientals en el disseny i desenvolupament de qualsevol producte o servei

D’altra banda, l’Institut d’Innovació de Productes Cradle to Cradle atorga des de fa anys el distintiu C2C, el qual reconeix i incentiva la innovació en el desenvolupament de productes sostenibles.

 • CRADLE TO CRADLE (C2C).

Aquesta certificació avalua la circularitat dels materials i productes utilitzats en la indústria. La seva finalitat és fomentar la innovació i el disseny de productes que tinguin un efecte positiu en el medi ambient i en les persones. En la seva anàlisi contempla cinc categories per als productes sostenibles:

   • Reutilització dels materials
   • Salut material
   • Ús d’energies renovables
   • Gestió de l’aigua
   • Justícia social.
 • PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE ECODISSENY.

Què és l’ecodisseny i per què és important?

L’ecodisseny implica integrar criteris ambientals des de la fase inicial de desenvolupament d’un bé o servei per reduir la seva petjada ecològica i promoure la sostenibilitat. És important perquè contribueix a la conservació de recursos, minimitza la generació de residus i fomenta un consum responsable.

Quines són algunes característiques i exemples d’ecodisseny?

L’ecodisseny es caracteritza per pràctiques com la desmuntabilitat i reciclabilitat, l’ús de materials sostenibles, la reducció del consum d’energia i el disseny per a la durabilitat i la reutilització. Exemples inclouen productes com el telèfon mòbil Fairphone i la marca de roba Patagònia, que incorporen aquestes pràctiques en el seu disseny i fabricació.

Quines certificacions estan relacionades amb l’ecodisseny?

Normatives com ISO 14001, ISO 14006, i ISO 14062 certifiquen el compromís de les empreses amb el medi ambient a través de sistemes de gestió mediambiental i la integració de principis ambientals en el disseny i desenvolupament de productes. La certificació Cradle to Cradle (C2C) atorgada per l’Institut d’Innovació de Productes Cradle to Cradle també avalua la circularitat de materials i productes, fomentant el disseny sostenible.

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

2024-02-29T10:25:00+01:00 Dijous, 29 de febrer de 2024|CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies, TABIQUERIA SECA|