L’ÚS DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU.

/, DECORACIó, Noticies/L’ÚS DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU.

L’aïllament tèrmic s’ha convertit en un factor clau per millorar l’eficiència energètica dels habitatges i reduir la pèrdua de calor o fred a l’interior dels edificis. Aquest aspecte és fonamental per aconseguir un confort adequat i, alhora, disminuir el consum energètic.

 

QUÈ ÉS L’AÏLLAMENT TÈRMIC I COM ACONSEGUIR-HO EN UN HABITATGE?

Els edificis encara estan lluny d’un consum energètic gairebé nul per aconseguir una temperatura adequada a l’interior. No obstant això, l’ús de l’aïllament tèrmic va camí d’aconseguir-ho i reduir en un 30% la pèrdua d’energia per aclimatar el nostre habitatge.

RECOBREIX LES TEVES PARETS AMB ELS PANELLS D’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU.

Els avenços en el camp de l’aïllament tèrmic han generat propostes innovadores que van més enllà dels mètodes tradicionals. Els panells d’aïllament tèrmic decoratiu s’han erigit com una opció atractiva que no només contribueix a l’estalvi d’energia, sinó que també ofereix un valor estètic significatiu en la decoració d’interiors.

Més enllà de les parets llises o el paper de paret, hi ha opcions innovadores i amb un alt valor estètic que han arribat per remodelar les estances. Parlem dels panells decoratius. La seva elegància i originalitat fan d’aquests elements constructius, l’elecció perfecta per donar-li un toc diferent a qualsevol espai.

A més, els panells d’aïllament tèrmic decoratiu proporcionen a la construcció un aïllament superior. Tot això, per suposat, si comptem amb els materials adequats i una instal·lació que garanteixi la màxima resistència i durabilitat.

QUÈ SÓN ELS PANELLS D’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU I QUINS TIPUS EXISTEIXEN?

Aquests panells decoratius venen en una varietat de tipus i materials, cadascun amb característiques específiques. Des del Bencore, que fusiona policarbonat i metacrilat, brindant múltiples opcions de disseny, fins als panells impresos que s’utilitzen en portes i mampares separadores, ofereixen versatilitat i estètica.

La resina, un altre material emprat, no només embelleix, sinó que també ofereix resistència i adaptabilitat, simulant superfícies com pedra, vegetació o aigua. Els panells metàl·lics, sovint confós amb alumini, es fan servir en sostres falsos o revestiments per la seva durabilitat i aparença similar al metall.

És important destacar la varietat d’aïllants tèrmics disponibles, que poden ser orgànics (a base de plàstic) o inorgànics (com la llana mineral o de vidre). S’estan explorant materials alternatius com fibres de cotó reciclat per oferir solucions més sostenibles i eficients en l’aïllament tèrmic.

Per saber quins són els panells decoratius més convenients, és imprescindible conèixer l’ús que se li donarà al mateix. Alguns dels més destacats són:

  • Bencore: un panell decoratiu compost per diversos materials, com pot ser policarbonat o metacrilat. És un dels panells que més possibilitats estètiques ofereix. Precisament, aquesta barreja de materials dona lloc al que un mateix panell tingui diferents colors i dissenys.
  • Resina: és un element embellidor semitransparent que pot evocar pedra, vegetació, aigua, etc. A més, aquest material té una qualitat molt alta, per la seva resistència i adaptabilitat.
  • Metàl·lics: estan fets de material plàstic amb una resistència i aparença molt similar a la de l’alumini. Sol utilitzar-se principalment en falsos sostres, mobiliari o revestiments.
  • Impresos: panells i pantalles irrompibles que s’imprimeixen digitalment i que solen emprar-se en portes, mampares separadores, revestiment de parets deteriorades.

QUINS SÓN ELS AVANTATGES D’EMPRAR PANELLS D’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU?

El aislamiento térmico se ha convertido en un factor clave para mejorar la eficiencia energética

L’aïllament tèrmic s’ha convertit en un factor clau per millorar l’eficiència energètica.

Els avantatges d’emprar aquests panells van més enllà del visual i estètic. Proporcionen aïllament tèrmic i acústic, mantenint la temperatura interior estable sense dependre tant de sistemes de calefacció o refrigeració. Aquesta reducció en el consum d’electricitat no només millora el confort, sinó que també es reflecteix en una disminució en les factures d’energia.

No obstant això, és crucial tenir en compte la instal·lació adequada d’aquests panells per garantir la seva eficàcia i durabilitat. Afortunadament, la seva col·locació sol ser senzilla, requerint fixadors de qualitat que assegurin la seva resistència i estabilitat a la paret.

En el context actual, amb un enfocament en l’eficiència energètica i la reducció del consum, els panells d’aïllament tèrmic decoratiu són un component essencial en la rehabilitació energètica d’edificis existents. La implementació d’estratègies que inclouen mesures d’aïllament en façanes, millora de l’estanquitat, ús de materials reciclats i generació d’energies renovables contribueix a assolir un consum gairebé nul en el futur.

QUINS BENEFICIS APORTEN ELS PANELLS D’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU?

Per començar, un bon aïllament tèrmic permet mantenir la temperatura de l’interior estable, sense necessitat de gastar més electricitat en calefacció o aire condicionat. Això millora el confort tèrmic dels llogaters i redueix la despesa de la factura de la llum. És a dir, que aquests materials ajuden a garantir l’eficiència energètica de la construcció.

Avui dia, en un edifici és un objectiu primordial en les noves edificacions. Durant el confinament per la pandèmia es va posar sobre la taula una realitat: la majoria de les cases no estan ben condicionades. Passar les 24 hores en elles i mantenir-les amb un bon nivell de confort no era tasca senzilla sense gastar molts diners.

COM S’INSTAL·LEN ELS PANELLS D’AÏLLAMENT TÈRMIC DECORATIU?

Per sort, es tracten d’estructures molt fàcils d’instal·lar. Tan sols necessites un fixador de qualitat que garanteixi la resistència i la durabilitat del panell sobre la paret. Què dir si, a més, es tracta de productes que fan encara més senzill el procés en estar llestos per usar. I amb els que, per si fos poc, s’estalvia temps, recursos, energia i diners.

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Les polítiques energètiques més recents són conscients que, per reduir el consum energètic i complir els objectius establerts per la Unió Europea per als anys 2030 i 2050, s’ha d’incidir necessàriament en la rehabilitació energètica del parc residencial existent i aquestes mesures de rehabilitació s’haurien de centrar a assolir un parc residencial de consum gairebé nul.

Aquestes estratègies, en la seva majoria, combinen mesures d’aïllament tèrmic en façana, millora de l’estanquitat i l’aïllament tèrmic a les finestres, ventilació natural i generació d’energies renovables.

Els principals avantatges de la utilització d’un eficient aïllament tèrmic són evitar la pèrdua de calor a través de parets, mantenir estable la temperatura de l’interior de l’habitatge i, d’aquesta manera, garanteix el confort, independentment de les condicions ambientals de l’exterior, i reduir en un 30% la inversió necessària per a l’aclimatació de les estances. Les pèrdues i guanys de calor que es produeixen a través d’elements com façanes suposen un 30 % del total energètic consumit en una casa familiar.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Eficiència energètica en edificis i comunitats de veïns.

Des d’instal·lar una finestra de doble vidre a l’aïllament complet de l’exterior d’un edifici. Les mesures d’eficiència energètica en blocs d’habitatges no només permeten un estalvi de consum que rendibilitza la inversió, també contribueixen a un canvi general del sector immobiliari cap al desenvolupament sostenible.

AÏLLANTS ORGÀNICS I INORGÀNICS.

Els aïllants tèrmics poden ser orgànics i inorgànics. Els primers normalment tenen un component plàstic important. Els inorgànics estan fets de llana mineral o llana de vidre (derivats). “El problema dels inorgànics és la seva gran capacitat per absorbir aigua, cosa que els fa inservibles en algunes ocasions. També hi ha una sèrie de materials d’origen vegetal amb propietats aïllants com fibres fetes de derivats del cànnabis, la palla, la llana d’ovella i la tela vaquera. El perill és que poden convertir-se en menjar per als rosegadors”, diu l’experta. Els materials naturals porosos fabricats a partir de les fibres que s’obtenen del desglaçat de les peces reciclades de cotó són una bona solució per a l’aïllament tèrmic.

Un recent estudi dut a terme per un grup d’investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid ha utilitzat material format per fibres de cotó obtingudes pel desglaç de vaquers reciclats utilitzant un molí de ganivetes. Les fibres s’entrellacen per produir un teixit utilitzant la tècnica del “punzonat”, que aconsegueix una xarxa de fibres unides de manera mecànica sense utilitzar cap tipus de lligant.

A Espanya, depenent de les zones i del seu clima a l’hivern i a l’estiu, la classificació de l’aïllament dels edificis està determinada per lletres i números. Les lletres corresponen a l’hivern i els números a l’estiu. Depenent del tipus de construcció, l’altitud i la zona, això determina l’aïllament mínim que ha de tenir un edifici.

CONCLUSIÓ.

En resum, la implementació d’aïllament tèrmic decoratiu no només embelleix els espais interiors, sinó que també contribueix significativament a la reducció del consum energètic i a la millora del confort en els habitatges, complint així amb les creixents demandes d’eficiència i sostenibilitat en l’àmbit de la construcció.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 93 303 74 43

2023-12-14T13:13:48+01:00 Dijous, 14 de desembre de 2023|AÏLLAMENT, DECORACIó, Noticies|