LA “CONSTRUCCIÓ ESPECIALITZADA” AUGMENTA EL NOMBRE DE DONES CONTRACTADES.

//LA “CONSTRUCCIÓ ESPECIALITZADA” AUGMENTA EL NOMBRE DE DONES CONTRACTADES.

LES DONES, PER NORMA GENERAL, S’APLIQUEN EN L’ÀMBIT DE LA “CONSTRUCCIÓ ESPECIALITZADA” (INCLOU ELS ENVANS EN SEC) EN UN 47,7 %, SEGUIDA DE LA “CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS”, AMB EL 40,1 %.

 • 7.500 TREBALLADORES QUE ASSOLEIXEN UN 11,2 %, EL MÉS GRAN DES DEL 2015.
 • EL PERFIL DE LA PROFESSIONAL CORRESPON A UNA DONA DE 43,6 ANYS, AMB ESTUDIS SUPERIORS I DE NACIONALITAT ESPANYOLA,
 • L’ÚLTIM INFORME ‘DONES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 2023’. 

ÍNDEX.

  1. Introducció.
  2. Creixement de la presència femenina en la construcció.
   • Increment de dones en el sector.
   • Situació laboral de la dona en la construcció.
  3. Perfil de la dona treballadora en construcció.
   • Dades demogràfiques i educatives.
   • Ocupacions predominants.
  4. Perspectives cap a un sector més inclusiu.
  5. Preguntes freqüents.

INTRODUCCIÓ.

L’informe ”Dones en el Sector de la Construcció 2023′ revela dades significatives sobre la participació femenina en la construcció especialitzada, destacant un augment notable en el nombre de dones treballadores i la seva distribució en diverses àrees laborals.

CREIXEMENT DE LA PRESÈNCIA FEMENINA EN LA CONSTRUCCIÓ.

 1. Increment de dones en el sector.
  1. El 2023, la presència de dones en la construcció va experimentar un augment considerable, assolint l’11,2 % del total de treballadors del sector. Aquest increment es tradueix en un total de 7,500 treballadores més en comparació amb l’any anterior, marcant la xifra més alta des del 2015.
 2. Situació laboral de la dona en la construcció.
  1. L’informe detalla la situació laboral de les dones en la construcció, destacant l’augment de l’ocupació femenina en comparació amb el dels homes en el sector. S’ analitzen aspectes com el tipus de contracte, la jornada laboral i la distribució per activitats econòmiques.

PERFIL DE LA DONA TREBALLADORA EN CONSTRUCCIÓ ESPECIALITZADA.

 1. Dades demogràfiques i educatives.
  1. Segons les dades recopilades, la dona treballadora en la construcció té un perfil caracteritzat per una edat mitjana de 43,6 anys, amb un alt percentatge d’estudis superiors i de nacionalitat espanyola. Es destaca la baixa representació de dones menors de 30 anys i majors de 55 en comparació amb altres sectors.
 2. Ocupacions predominants.
  1. L’ informe identifica les ocupacions més comunes entre les dones treballadores en construcció, emfatitzant tant les posicions administratives com les relacionades amb treballs a peu d’ obra. S’ esmenten les categories d’ ocupació més recurrents i es ressalta l’ augment de presència femenina en rols tradicionalment masculinitzats.

PERSPECTIVES CAP A UN SECTOR MÉS INCLUSIU.

L’ informe reflexiona sobre l’ evolució del sector de la construcció cap a una major inclusió de la dona, destacant la importància de la formació i qualificació per millorar l’ accessibilitat a l’ ocupació. Es ressalta el paper clau de les administracions i institucions públiques, així com dels agents del sector, en la promoció de la igualtat de gènere en l’ àmbit laboral de la construcció.

PREGUNTES FREQÜENTS.

 1. Quin és el percentatge actual de dones treballadores en el sector de la construcció?

   El percentatge actual de dones treballadores en el sector de la construcció és de l’11,2 %, segons l’informe ”Dones en el Sector de la Construcció 2023′.

 1. Com ha variat la situació laboral de les dones en comparació amb la dels homes en el sector?

   En comparació amb els homes en el sector de la construcció, la situació laboral de les dones ha mostrat un increment més significatiu en l’ocupació, amb un augment del 5,1 % el 2023 enfront del 3,7 % registrat pels homes.

 1. Quin és el perfil demogràfic i educatiu predominant entre les dones treballadores en construcció?

   El perfil demogràfic predominant entre les dones treballadores en construcció correspon a una edat mitjana de 43,6 anys, amb un alt percentatge d’estudis superiors (61,3 %) i de nacionalitat espanyola (84,3 %).

 1. Quines són les ocupacions més comunes entre les dones en aquest sector?

   Les ocupacions més usuals entre les dones en el sector de la construcció inclouen rols administratius, com ”Altres empleades administratives sense tasques d’atenció al públic”, ”Empleades administratives amb tasques d’atenció al públic no classificats sota altres epígrafs’, ”Empleades comptables i financeres’, i ‘Assistents administratives i especialitzades’. A més, un percentatge de dones ocupades en la construcció també exerceixen treballs a peu d’obra, com paletes, pintores, empaperadora i altres treballadores d’acabat en la construcció, instal·lacions i afins.

 1. Quines mesures es proposen per fomentar la inclusió de la dona en la indústria de la construcció?

   Se suggereixen mesures centrades en la formació i qualificació de les dones, així com en la promoció d’ un ambient laboral inclusiu. També es destaca la importància de la participació i l’ esforç conjunt de les administracions i institucions públiques juntament amb els agents del sector per impulsar la incorporació de dones treballadores qualificades en la construcció.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

933 037 443

2024-03-06T21:09:14+01:00 Dimecres, 6 de març de 2024|Noticies|