INFORME ACÚSTIC CERTIFICA QUALITAT DEL LOCAL.

//INFORME ACÚSTIC CERTIFICA QUALITAT DEL LOCAL.

CERTIFICA LA QUALITAT ACÚSTICA DEL TEU LOCAL AMB UN INFORME PROFESSIONAL.

GARANTEIX UNA EXPERIÈNCIA ÒPTIMA I EVITA PROBLEMES LEGALS AMB LA LLICÈNCIA D’ACTIVITATS I UN INFORME ACÚSTIC PER AL TEU NEGOCI.

INTRODUCCIÓ.

Obrir un local i emprendre una nova activitat és emocionant, però també implica complir amb una sèrie de requisits legals per assegurar la qualitat i el compliment normatiu. Un d’ aquests requisits és la Llicència d’ Activitats, i en conjunt amb ella, l’ Informe Acústic. En aquest article, explorarem la importància d’un Informe Acústic per obtenir la llicència, especialment en locals d’hostaleria, i com garanteix una experiència positiva per a tothom.

LLICÈNCIA D’ ACTIVITATS I LA SEVA IMPORTÀNCIA.

La Llicència d’ Activitats és un tràmit municipal obligatori en obrir un local, oficina o nau comercial. Aquesta llicència permet exercir activitats comercials, de serveis i industrials i certifica que el local compleix amb les condicions necessàries per desenvolupar l’ activitat planificada.

La llicència s’ atorga al propietari del negoci i, en cas de canviar l’ activitat, s’ ha de renovar. En demanar-la, és essencial considerar aspectes com l’ elecció del local i verificar si té una llicència actualitzada. Tanmateix, un dels requisits clau per obtenir aquesta llicència és l’ Informe Acústic.

LA IMPORTÀNCIA DE L’ INFORME ACÚSTIC.

Un Informe Acústic és essencial en desenvolupar un negoci i obrir un local, ja que certifica que l’ establiment compleix amb la normativa acústica vigent. No obtenir aquest informe pot afectar l’ obtenció de la Llicència d’ Activitats i comprometre el compliment dels requisits legals.

L’Informe Acústic assegura que el local està dissenyat acústicament per a la seva activitat i evita problemes legals futurs. A més, en el cas d’establiments d’hostaleria com restaurants i bars, és especialment crucial per complir amb els estàndards de qualitat i comoditat acústica.

BENEFICIS D’ UN INFORME ACÚSTIC.

En acompanyar la teva sol·licitud de Llicència d’Activitats amb un Informe Acústic adequat, obtindràs múltiples beneficis:

  1. Evitar Problemes Legals: El compliment dels requisits acústics és un component essencial per obtenir la llicència i prevenir denúncies per soroll excessiu.
  2. Convivència amb l’Entorn: Un informe acústic assegura que la teva activitat no afecti negativament veïns i locals propers, promovent una coexistència harmoniosa.
  3. Benestar d’Empleats i Clients: Garanteix un ambient confortable per a tots els involucrats, assegurant una experiència positiva.
  4. Compliment de Normatives: Un informe acústic adequat t’ajudarà a complir amb les regulacions de la normativa acústica vigent.

AÏLLAMENT I CONDICIONAMENT ACÚSTIC EN HOSTALERIA.

Especialment en restaurants i bars, l’aïllament i el condicionament acústic són fonamentals. Els requisits d’ aïllament acústic s’ han de complir per obtenir la llicència d’ obertura, recolzats per mesuraments de soroll.

A més, és crucial abordar la problemàtica de la reverberació en aquests establiments. L’efecte cafè, on les converses es tornen incomprensibles a causa de l’excés de soroll, és comú. La normativa estableix valors de temps de reverberació per garantir la intel·ligibilitat en espais com aules, sales de conferències, menjadors i restaurants.

CONCLUSIÓ.

Un Informe Acústic és un component essencial en obrir un local i desenvolupar una activitat. En garantir que el teu negoci compleix amb les normatives acústiques, assegures l’obtenció de la Llicència d’Activitats i preveus problemes legals futurs. En especial en l’hostaleria, on la qualitat acústica impacta l’experiència dels teus clients, el compliment acústic és un component essencial per a l’èxit. Consulta a professionals per obtenir un informe que certifiqui la qualitat acústica del teu local i garanteix una experiència excepcional per a tothom.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T20:45:17+02:00 Divendres, 25 d'agost de 2023|Noticies|