ENVANS EN SEC: ESPECIAL TABICS (MATERIALS).

/, TABIQUERIA SECA/ENVANS EN SEC: ESPECIAL TABICS (MATERIALS).

IMPORTÀNCIA DE LA PERFILERIA METÀL·LICA EN SISTEMES DE ENVANS EN SEC.

L’ ESTRUCTURA INVISIBLE QUE DEFINEIX PROPIETATS I PRESTACIONS EN LA CONSTRUCCIÓ INTERIOR.

La ENVANS EN SEC, també coneguda com a tabiqueria de guixo, panell de guixo o paret de cartró guixo. És un element de construcció utilitzat per crear divisions internes en edificis sense funció estructural. Està fet de plaques de gui guinyós que es munten sobre una estructura metàl·lica o de fusta, i s’utilitza àmpliament en la construcció a causa de la seva facilitat d’instal·lació i versatilitat.

La ENVANS EN SEC compleix diverses funcions importants en un edifici:

 1. Separació i detracció d’espais: Els envans secs permeten crear divisions internes en un edifici, creant habitacions, àrees de treball o altres espais separats segons sigui necessari.
 2. Aïllament tèrmic: Les plaques de gui guixat poden tenir propietats aïllants que ajuden a mantenir la temperatura interior de l’edifici. També es poden combinar amb materials aïllants addicionals per millorar encara més l’ aïllament tèrmic.
 3. Aïllament acústic: Els envans secs poden tenir propietats que redueixin la transmissió de so d’una habitació a una altra. Això és especialment important en edificis amb múltiples espais ocupats on es busca evitar la interferència acústica.
 4. Resistència mecànica: Tot i que els envans secs no tenen una funció estructural principal, han de tenir prou resistència per suportar càrregues menors, com prestatges, quadres i altres objectes que es fixin a la paret.
 5. Flexibilitat en la instal·lació: Els envans secs són fàcils d’instal·lar i permeten la inclusió d’instal·lacions tècniques, com cablejat elèctric, conductes de ventilació i fontaneria, sense comprometre significativament la seva resistència o integritat.
 6. Compliment del programa de l’edifici: Depenent de les necessitats específiques de l’edifici, es poden aplicar requisits addicionals al envà sec, com resistència al foc, propietats antibacterianes o característiques estètiques particulars.

Els ENVANS EN SEC és una solució eficient i versàtil per crear divisions internes en edificis, proporcionant aïllament tèrmic i acústic, resistència mecànica i flexibilitat per incorporar instal·lacions tècniques. La seva facilitat d’instal·lació i adaptabilitat els converteixen en una opció popular en la construcció moderna.

Revisa els detalls tècnics de la seva forma d’instal·lació més tradicional i algunes de les noves opcions de tabiqueria recopilades a continuació.

– ENVANS EN SEC: Tabique de PERFILS METÀL·LICS + GUIESO CARTRÓ.

ENVANS EN SEC TABIQUERÍA SECA.[/caption]

El envà majorment utilitzat actualment és el conformat per un marc de perfils metàl·lics (canals i muntants) i un revestiment de Guix-cartró. En aquest tipus d’ envans la instal.lació és senzilla i, en primer lloc, s’ han de fixar els perfils en U en el cel i en el sòl a través de fixacions en els seus extrems i cada 30 cm, utilitzant cargols per a les superfícies de fusta i taurugos per a les seves superfícies. superfícies de formigó.

ENVANS EN SEC. Diagrama.

Després, es fixaran els muntants amb l’ alçada de l’ habitació als perfils en U, cada 40 cm, per adaptar-se a les planxes de si cartró d’ 1,20 m. Es completa el envà amb travessers entre els muntants i el revestiment de les planxes de Guix cartró, cargolant-les als muntants i travessers. A l’espai intermedi s’inclou l’aïllament tèrmic (i les instal·lacions si és necessari) i es tancarà el envà, per després posar-se amb cinta i pasta mur.

– ENVANS EN SEC: Tabique AUTOSOPORTANT PRE-ARMAT

ENVANS EN SEC TABIQUERÍA SECA.[/caption]

Aquest tipus d’envà és autosuportant i ve llest per ser instal·lat a l’interior de l’edifici, sense necessitat de mà d’obra qualificada. Aquest model en específic es construeix de cartró de cel·lulosa especial tipus niu d’abella, revestit també de plaques de Guix cartró. Les seves cel·les de cartró venen pre-ranurades per permetre el pas de les instal·lacions, evitant el seu trencament i pèrdua de rigidesa

Per a la seva instal·lació es fixaran soles de suport a terra i el cel (amb mesures estàndard segons el gruix del envà) i una clavija vertical al mur al qual s’adossarà el nou envà. Es tallen els panells prefabricats segons la mesura necessària i es van encaixar a les soleres de fusta, per finalment ser segellats.

– ENVANS EN SEC: Envà de POLIESTIRÈ + FIBRA DE VIDRE

ENVANS EN SEC.

Nous materials com el panell de construcció WEDI permet construir divisions interiors amb cada vegada menys elements, en aquest cas, el panell de construcció -disponible en diferents gruixos- funciona en si mateix com l’en viu separador. Aquest tipus de panell es compon d’ un nucli blau d’ escuma rígida de poliestirè extruit sense contingut d’ HCFC, una escuma rígida reforçada a banda i banda per una vermella de fibra de vidre incorporada en un adhesiu cimentós flexible d’ alta adherència.

LA PERFILERIA METÀL·LICA EXERCEIX UN PAPER ESSENCIAL EN ELS SISTEMES DE ENVANS EN SEC.

Aquests perfils són l’ armaó sobre el qual es munten les plaques de guix laminat, formant l’ estructura bàsica dels envans i parets interiors. La correcta elecció i muntatge de la perfileria metàl·lica influeix directament en les propietats i prestacions del sistema de ENVANS EN SEC. Aquí teniu algunes raons per les quals la perfileria metàl·lica és fonamental:

 1. Estructura i Suport: La perfileria metàl·lica proporciona l’estructura i el suport necessaris per a les plaques de guió. Aquests perfils actuen com els elements portants sobre els quals es fixen les plaques, creant una estructura sòlida per al envà.
 2. Precisió i Anivellament: La perfileria metàl·lica permet crear envans i parets amb nivells i angles precisos. Això és crucial per obtenir superfícies uniformes i rectes, cosa que facilita la instal·lació d’acabats i objectes al envà.
 3. Estabilitat: La perfileria metàl·lica confereix estabilitat al sistema de ENVANS EN SEC. Encara que el envà no és estructural en si mateix, la qualitat de la perfileria influeix en la seva resistència a moviments, vibracions i deformacions.
 4. Incorporació d’Instal·lacions: Els perfils metàl·lics es poden dissenyar i acoblar per permetre la incorporació d’instal·lacions tècniques, com cablejat elèctric, fontaneria i conductes de ventilació. Això és essencial per adaptar el envà a les necessitats de l’edifici.
 5. Flexibilitat: La perfileria metàl·lica s’adapta a diferents dissenys i especificacions. Pot ser utilitzada per crear parets rectes, corbes o inclinades, la qual cosa proporciona flexibilitat en el disseny interior.
 6. Aïllament i Acústica: Els perfils metàl·lics poden ser dissenyats per incorporar materials aïllants que milloren les propietats tèrmiques i acústiques del sistema de ENVANS EN SEC.
 7. Resistència Mecànica: L’elecció de perfils metàl·lics adequats assegura que el envà pugui suportar càrregues lleugeres a moderades, com prestatgeries, armaris penjants i objectes decoratius.
 8. Durabilitat: Els perfils metàl·lics estan dissenyats per ser resistents a la corrosió i al desgast, cosa que contribueix a la durabilitat a llarg termini del sistema de ENVANS EN SEC.

En resum, la perfileria metàl·lica és essencial per garantir l’estabilitat, la resistència, la precisió i les propietats d’aïllament dels sistemes de ENVANS EN SEC. El seu disseny i muntatge adequats són fonamentals per assegurar que el envà compleixi amb les seves funcions de manera efectiva i duradora.

Interior

Trasdossats, envà, sostre i altres unitats interiors de placa de guix laminat i Aquapanel Indoor.

Veure llista de productes

Exterior

Façanes, façana ventilada o revestiment de façana amb placa Aquapanel@ Outdoor.

Veure lliste de productes

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T20:34:37+02:00 Dimarts, 29 d'agost de 2023|Noticies, TABIQUERIA SECA|