AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES EN FALS SOSTRE.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies/AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES EN FALS SOSTRE.

L’aire condicionat per conductes s’instal·la al fals sostre, estalvia espai i ofereix un confort silenciós i eficient.

 • El seu cost d’instal·lació és elevat, requereix manteniment i necessita un fals sostre d’almenys 25 cm.

 • És ideal per a habitatges de nova construcció o que s’estiguin reformant, i es recomana contractar un tècnic especialitzat per a la seva instal·lació i manteniment.

ÍNDEX:

   1. Introducció.
   2. Com funciona?
   3. Avantatges.
   4. Desavantatges.
   5. Quan és recomanable instal·lar un aire condicionat per conductes?
   6. Com s’instal·la un aire condicionat per conductes?
   7. Manteniment.
   8. Conclusió.
   9. Preguntes freqüents.

 

 1. INTRODUCCIÓ.

L’aire condicionat per conductes en fals sostre s’ha convertit en una de les opcions més populars per climatitzar habitatges i locals. Aquest sistema ofereix una sèrie d’avantatges enfront d’altres tipus de climatització, com l’eficiència energètica, l’estètica i el confort.

 1. COM FUNCIONA?

El sistema funciona mitjançant una unitat interior ubicada al fals sostre, que s’encarrega de distribuir l’aire fred o calent a través d’una xarxa de conductes. Les reixetes de difusió, instal·lades en les diferents estances, permeten regular el cabal d’aire en cadascuna d’elles.

 1. AVANTATGES.

  • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: Els equips d’aire condicionat per conductes d’última generació són altament eficients, la qual cosa es tradueix en un estalvi en la factura de la llum.
  • ESTÈTICA: En estar ocult en el fals sostre, el sistema no altera l’estètica de l’habitatge o local.
  • CONFORT: El sistema proporciona una distribució uniforme de l’aire, sense corrents d’aire fred o calent.
  • SILENCI: Els equips d’aire condicionat per conductes són molt silenciosos, especialment els models inverter.
  • VERSATILITAT: El sistema es pot adaptar a les necessitats de cada habitatge o local, ja que permet climatitzar diferents estances de forma independent.
  • DESAVANTATGES.
  • COST D’INSTAL·LACIÓ: El cost d’instal·lació d’un sistema d’aire condicionat per conductes és més gran que el d’altres sistemes de climatització.
  • ESPAI NECESSARI: El sistema requereix d’un espai en el fals sostre per a la instal·lació de la unitat interior i els conductes.
  • MANTENIMENT: El sistema requereix d’un manteniment periòdic per garantir el seu correcte funcionament.
 1. QUAN ÉS RECOMANABLE INSTAL·LAR UN AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES?

La instal·lació d’un aire condicionat per conductes és recomanable en els següents casos:

  • HABITATGES O LOCALS DE NOVA CONSTRUCCIÓ: En aquest cas, la instal·lació és més senzilla i econòmica, ja que no és necessari realitzar reformes.
  • HABITATGES O LOCALS AMB FALS SOSTRE: El fals sostre facilita la instal·lació del sistema.
  • HABITATGES O LOCALS AMB UNA SUPERFÍCIE GRAN: El sistema és ideal per climatitzar grans superfícies de forma eficient.
 1. COM S’INSTAL·LA UN AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES?

La instal·lació d’un aire condicionat per conductes és un procés complex que ha de ser realitzat per professionals qualificats. Els passos principals de la instal·lació són els següents:

  1. Estudi de les necessitats: Es realitza un estudi de les necessitats de l’habitatge o local per determinar la potència i el tipus d’equip adequat.
  2. Disseny del sistema: Es dissenya el sistema de conductes i se seleccionen els equips necessaris.
  3. Instal·lació de la unitat interior: La unitat interior s’instal·la al fals sostre.
  4. Instal·lació de la unitat exterior: La unitat exterior s’instal·la a l’exterior de l’habitatge o local.
  5. Instal·lació dels conductes: S’instal·la la xarxa de conductes al fals sostre.
  6. Instal·lació de les reixetes de difusió: Les reixetes de difusió s’instal·len a les diferents estances.
  7. Posada en funcionament i proves: Es realitza la posada en marxa del sistema i se’n comproven el funcionament i el rendiment.
 1. MANTENIMENT.

L’aire condicionat per conductes requereix d’un manteniment periòdic per garantir el seu correcte funcionament. El manteniment ha de ser realitzat per professionals qualificats i inclou les tasques següents:

   • Neteja dels filtres d’aire.
   • Revisió dels conductes.
   • Comprovació del funcionament de l’equip.
 1. CONCLUSIÓ.

L’aire condicionat per conductes és una excel·lent opció per climatitzar habitatges i locals. Ofereix una sèrie d’avantatges enfront d’altres tipus de climatització, com l’eficiència energètica, l’estètica i el confort. Tanmateix, és important tenir en compte el cost d’instal·lació i el manteniment periòdic que requereix el sistema.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L’AIRE CONDICIONAT PER CONDUCTES:

 • Què és un aire condicionat per conductes?

És un sistema de climatització centralitzat que s’instal·la al fals sostre. Distribueix l’aire fred o calent a través d’una xarxa de conductes, reixetes i difusors, climatitzant tot l’habitatge de manera uniforme.

 • Quins avantatges té l’aire condicionat per conductes?

   • Estalvi d’espai: S’instal·la en el fals sostre, quedant ocult i sense ocupar espai a les habitacions.
   • Estètica: No altera la decoració de l’habitatge.
   • Confort: Distribueix l’aire de manera uniforme i silenciosa.
   • Eficiència energètica: Els equips moderns són altament eficients i permeten estalviar energia.
   • Versatilitat: Permet climatitzar tant en fred com en calor.
 • Quin desavantatges té l’aire condicionat per conductes?

   • Cost d’instal·lació: És més elevat que altres sistemes d’aire condicionat.
   • Manteniment: Requereix neteja i manteniment periòdic.
   • Alçada: Necessita un fals sostre d’almenys 25 cm d’alçada.
 • En quin tipus d’habitatges és recomanable?

   • És ideal per a habitatges de nova construcció o que s’estiguin reformant amb fals sostre. També es pot instal·lar en habitatges antics, però l’obra serà més complexa i costosa.
 • Què es necessita per instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • Fals sostre amb espai suficient per a la instal·lació.
   • Preinstal·lació elèctrica i de fontaneria.
   • Unitat interior i exterior de l’equip.
   • Xarxa de conductes, reixetes i difusors.
 • Quant costa instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • El preu depèn de la potència de l’equip, la superfície de l’habitatge, la complexitat de la instal·lació i els materials utilitzats. El rang de preus pot oscil·lar entre 3.000€ i 10.000€.
 • Com es manté un aire condicionat per conductes?

   • És important realitzar una neteja anual dels filtres i conductes per garantir un funcionament òptim i evitar avaries.
 • Cal contractar un tècnic per instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • Sí, es recomana contractar un tècnic especialitzat per realitzar la instal·lació i el manteniment de l’equip.
 • Quines marques d’aire condicionat per conductes són les millors?

   • Hi ha moltes marques de qualitat al mercat, com Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu, LG, Samsung, etc. L’elecció dependrà de les necessitats de cada usuari i del pressupost disponible.
 • On puc trobar més informació sobre l’aire condicionat per conductes?

   • A Internet hi ha molta informació disponible, així com en pàgines web de fabricants, instal·ladors i associacions de consumidors.
 • Què deu tenir en compte abans d’instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • És important realitzar un estudi de l’habitatge per determinar la potència de l’equip necessari, la ubicació de la unitat interior i exterior, i la distribució dels conductes. També és important comparar preus i demanar pressupostos a diferents instal·ladors.
 • És compatible l’aire condicionat per conductes amb altres sistemes de calefacció?

   • Sí, és compatible amb altres sistemes de calefacció com la caldera de gas, la bomba de calor o la calefacció elèctrica.
 • Quin soroll fa l’aire condicionat per conductes?

   • Els equips moderns són molt silenciosos, amb nivells de soroll que oscil·len entre 20 i 30 dB.
 • Puc controlar l’aire condicionat per conductes per zones?

   • Sí, és possible instal·lar un sistema de control per zones que permet regular la temperatura de forma independent a cada habitació.
 • Quina garantia té un aire condicionat per conductes?

   • La garantia sol ser de 2 anys per a la mà d’obra i de 5 anys per al compressor.
 • Quines opcions de finançament existeixen per instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • Moltes empreses instal·ladores ofereixen opcions de finançament, com crèdits al consum o pagaments a terminis.
 • És una bona inversió instal·lar un aire condicionat per conductes?

   • Sí, és una bona inversió si es busca un sistema de climatització eficient, silenciós i que no ocupi espai a les habitacions. El cost inicial s’amortitza en uns anys gràcies a l’estalvi en la factura de la llum.

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ.

www.plb.cat

info@plb.cat

Telèfon: 933 037 443

 

2024-04-03T20:43:22+02:00 Dimecres, 3 d'abril de 2024|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|