AÏLLAMENTS ACÚSTICS I SONORITZACIÓ. DIFERÈNCIES.

/, DECORACIó, Noticies/AÏLLAMENTS ACÚSTICS I SONORITZACIÓ. DIFERÈNCIES.

AÏLLAMENTS ACÚSTICS (INSONORITZACIÓ) I CONDICIONAMENT ACÚSTIC. DIFERÈNCIES.

Molta gent confon la diferència entre so i soroll, i el mateix passa amb l’aïllament acústic i insonorització. Amb el primer (aïllament acústic), ens aconseguim protegir del soroll exterior mentre que amb el segon guanyem en confort acústic.

Mentre que la sonorització busca com a objectiu millorar l’ acústica d’ un espai, les insonoritzacions atenuen o aïllen la pressió sonora dins d’ un espai. Ens referim tant a sorolls coneguts aeris com d’impacte.

Aquests últims són els que es fan en xocar dos objectes, com pot ser el soroll d’uns tacons en trepitjar, l’arrossegament de mobles, el cop d’una paret o porta… Els sorolls aeris són els que es generen per música molt alta, crits, el so d’ un motor, etc.

És a dir, la sonorització és l’encarregada de millorar l’acústica a l’interior d’un espai i l’aïllament acústic pretén aïllar el so de l’exterior. En molts sectors professionals és necessària una correcta instal·lació de tots dos per poder comptar amb una acústica òptima al local, però aïllar-lo dels sorolls de fora.

Un dels aspectes més importants a l’ hora de realitzar una obra o reforma és l’ acústica. D’una banda, sempre es busca que a l’interior d’un espai s’escolti correctament, sense estridències ni ecos. Però, d’altra banda, l’objectiu és no molestar fora d’aquestes quatre parets, és a dir, estigui ben insonoritzat.

PER QUÈ ES PRODUEIX UN PROBLEMA D’ACÚSTICA?

Quan entrem a un local i el soroll és eixordador, o no s’escolta bé si hi ha una única persona parlant, és perquè no està ben condicionat. Els sons que emeten els instruments musicals, el soroll de màquines o fins i tot la veu humana generen ones que van en diferents direccions.

Aquestes ones van xocant amb el terra, amb les parets i amb el sostre, i si ho fan sobre materials durs, fan que amb aquest rebot es generen nous sorolls. Realment, aquest xoc de sons contra la superfície genera una repetició que en la nostra oïda es tradueix com a bullici, com una veu o una música que no és del tot clara.

PER QUÈ INTEGRAR LA SONORITZACIÓ EN UN PROJECTE.

El condicionament acústic, també conegut com a sonorització, té com a objectiu principal corregir qualsevol tipus de soroll. Però a més d’aconseguir aquest aïllament, la sonorització ajuda a oferir el confort acústic desitjat (és a dir, la sonorització perfecta) i millora la nostra salut, ja que evita estressar el cervell humà.

El so es converteix en el protagonista de molts espais: col·legis, auditoris, sales de reunions, centres públics… La veu i la música han de ser l’aliat perfecte per transmetre un missatge, d’aquí la importància d’integrar la sonorització en un projecte.

ACONSEGUIR LA MILLOR ACÚSTICA SEGONS EL MATERIAL.

Hi ha especialistes tant en condicionaments acústics com en el seu aïllament. Des de fa 20 anys, hem realitzat tota mena de projectes per corregir l’excés de soroll, ressò o bullici. Per aconseguir-ho utilitzem sempre els materials que són més efectius per aconseguir l’acústica òptima en cada espai.

Es realitzen estudis acústics per a tot tipus de sectors professionals: en oficines, sales d’espera, restaurants, menjadors d’escola, cafeteries… Com que cada projecte és diferent, primer cal fer un estudi amb el simulador. Gràcies a ell, comprovem quins materials són els més indicats per aconseguir la millor acústica i que s’ajusti a les necessitats estètiques de cada espai.

INSTAL·LACIÓ DE CONDICIONAMENT ACÚSTIC.

Existeixen diferents formes d’ aconseguir la sonorització òptima, per la qual cosa oferim solucions constructives personalitzades als requisits de cada projecte.

Prèviament coneixem les necessitats dels clients i després, els mostrem les opcions que millor s’hi ajusten. Consulta a professionals per trobar la solució més rendible per al teu negoci.

¿DIFERÈNCIES ENTRE CONDICIONAMENT ACÚSTIC I AÏLLAMENT ACÚSTIC?

Quan anem caminant pel carrer, abans d’entrar a un local, hi ha diversos factors que fan que ens decantem per un o altre, podríem esmentar la decoració, estètica de la façana, però hi ha altres factors que de forma subjectiva també ens influeixen en l’elecció.

Per exemple, si quan passem per la façana d’un restaurant, des del carrer s’esdevenen veus i crits, pensarem que el local és molt sorollós i possiblement passem de llarg.  Això es deurà al fet que el local està mal insonoritzat, i els sorolls de l’interior es transmeten a l’exterior.

EXEMPLE DE PARET MAL INSONORITZADA.

AÏLLAMIENT ACÚSTIC

AÏLLAMIENT ACÚSTIC

Els trasdossats d’insonorització no han d’estar en contacte directe amb l’estructura de l’edifici (pilars, forjats…). Atès que aquestes unions directes es transformen en ponts acústics que fan que perdem l’ aïllament acústic aconseguit.

Però també pot succeir una altra situació, un local ben ambientat i decorat, que veiem pels seus finestrals que està ple, però no es transmet cap mena de soroll a l’exterior. Això es deu al fet que el local està ben insonoritzat. Això, de primeres, ens transmet una sensació de local més confortable que l’exemple anterior.

Per obtenir un bon aïllament acústic, la forma més habitual de treballar és amb el sistema box-in-box. És a dir, sobre el local en estat inicial es realitza una solera flotant, un trasdossat i un fals sostre d’ insonorització. Tots aquests elements han d’ aquestes de solaritzats de l’ estructura i parets, de manera que no existeixin ponts acústics que transmetin ni soroll ni vibracions.

Atès que tant les parets com sostre han d’ estar ancorats, s’ empren elements com els silent-blocks que permeten ancorar, sense transmetre sorolls ni vibracions, els sostres i parets d’ insonorització.

Un altre sistema d’insonorització consisteix en el trasdossat de parets amb elements elàstics-absorbents com El1Acoustic Pebbles. Aquest sistema permet l’estalvi de la instal·lació dels silent-blocks, ja que són panells d’insonorització que van enganxats sobre la paret original, o sostre, i després sobre aquests es torna a instal·lar enganxats les plaques de guix laminat. En tractar-se d’ un element elàstic evita la formació de ponts acústics, i ateses les seves característiques es pot trasdossar directament enganxant sobre ell una placa de guix laminat.

EXEMPLE DE PARET MAL INSONORITZADA.

Els trasdossats d’insonorització no han d’estar en contacte directe amb l’estructura de l’edifici (pilars, forjats…). Atès que aquestes unions directes es transformen en ponts acústics que fan que perdem l’ aïllament acústic aconseguit.

Es pot veure com el trasdossat d’insonorització no està en contacte directe ni amb la paret (càmera d’aire) ni amb el forjat (banda elàstica)

Llavors, arribats a aquest punt, ens decidim a entrar al restaurant. De sobte, després d’obrir la porta un murmuri molest ens arriba a les oïdes. Això és degut al fet que el local no està condicionat acústicament.

Ja que hem entrat al local, decidim demanar taula i passem a dinar. què és el següent que succeeix? Que ens adonem que per parlar amb qui hem anat a menjar hem d’elevar la veu. Quan nosaltres elevem la veu, els altres clients de les altres taules també eleven la veu, i al final tots acabem parlant gairebé a crits.

QUIN ÉS EL MOTIU DE L’ELEVAT SOROLL A L’INTERIOR DEL RESTAURANT?

La manca de condicionament acústic en el local i l’ elevada reverberació.

I PER QUÈ EXISTEIX AQUESTA REVERBERACIÓ?

En un local, en funció d’allò més o menys absorbents que siguin les seves parets, sostre i terra, el so “rebotarà” (millor dit, es veurà reflectit), durant més o menys temps.

Aquest so que “rebota” a les parets de forma prolongada s’anomena reverberació.

Per exemple, si un local tingués les parets, terra i sostre de vidre (un material que reflecteix molt el so), qualsevol client que parli a l’interior, no hi haurà res que atenuï o esmorteeixi el so, de manera que aquest s’amplificarà com a la caixa d’un piano. i si en comptes d’un client n’hi ha cinquanta? Crec que la resposta la coneixem tots: un soroll insuportable.

Qualsevol material (des d’una paret de maó o pladur, fins a una catifa, passant per vidres, fusta, cortines…) té un coeficient d’absorció acústica. Això vol dir, que tots els materials, quan el so incideix sobre ells, reflecteixen una part del so i n’absorbeixen una altra.

Si un local té superfícies molt reflectants, tindrà un temps de reverberació alt, i això provocarà que el soroll de l’ interior s’ amplifiqui i sigui molest. Si, al contrari, un local té superfícies molt absorbents (Panells acústics), tindrà un temps de reverberació baix, això atenuarà el soroll del seu interior fent-lo més confortable.

COM PODEM REDUIR LA REVERBERACIÓ I EL SOROLL?

Avui dia hi ha panells acústics decoratius que solucionen el problema d’ elevada de reverberació en locals, i a més també tenen un acabat estètic que permet integrar-los dins la decoració del local. La instal·lació d’un condicionament acústic és senzilla, sense obres, ràpid i de resultat sorprenent

QUINS AVANTATGES M’APORTA AL NEGOCI EL CONDICIONAMENT ACÚSTIC?

El local guanya en confort acústic i això es tradueix en qualitat percebuda pel client. Un exemple d’això, el podem trobar en un estudi realitzat per al Màster de Cuina d’Autor (Universitat Camilo Jose Cela), sobre restaurants i bars a Espanya, on es feia una classificació de la qualitat d’aquests i la seva relació amb el nivell de soroll a l’interior. En aquest estudi es va avaluar que els restaurants de més qualitat disposaven d’elevat confort acústic i conforme anava baixant la qualitat del restaurant augmentava el nivell de soroll al seu interior, fins a arribar al punt dels restaurants de pitjor qualificació eren els més sorollosos.

Fins i tot associacions com “Escoltar és clau” han elaborat un llistat de restaurants en funció de la seva qualitat de confort acústic. La campanya es diu “Menjar sense soroll” i en el següent enllaç es pot consultar el llistat dels restaurants amb el millor confort acústic.

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN.

www.plb.cat

info@plb.cat

2023-09-18T21:34:08+02:00 Dilluns, 22 de maig de 2023|AÏLLAMENT, DECORACIó, Noticies|