10 NORMES PER SABER QUE ÉS UN ENVÀ PLUVIAL.

/, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies/10 NORMES PER SABER QUE ÉS UN ENVÀ PLUVIAL.

El envà pluvial és un revestiment de façana exterior Antihumitat de la paret mitgera en el qual s’ inclou en el seu interior un sistema d’ aïllament tèrmic. L’objectiu després de la instal·lació d’un envà pluvial és garantir una impermeabilització i l’aïllament de la paret o parets mitgeres laterals exteriors dels edificis, tant en l’obra nova com en la rehabilitació d’edificis.

QUAN NEIX I ES FA SERVIR EL ENVÀ PLUVIAL?

Un sistema 100% català.

El envà pluvial és un sistema nascut a Catalunya fa més de trenta anys. En aquest temps ha passat a formar part de la cultura catalana essent un element diferenciador i característic del paisatge urbà català.

El envà pluvial s’ origina fa ja més de trenta anys a conseqüència de les contínues filtracions per les parets mitgeres dels edificis.

Al principi tan sols s’instal·laven per resoldre les filtracions d’aigua, però amb el pas dels anys el envà pluvial ha anat evolucionant de tal manera que s’han trobat usos addicionals com millorar l’eficiència energètica dels edificis i gràcies a la seva varietat d’acabats també és un element decoratiu de façana.

ENVÀ PLUVIAL: Beneficis de la seva instal·lació.

 • Amb la instal·lació d’envans pluvials als edificis s’aconsegueix:
 • Estalvi econòmic i energètic: menor despesa i consum de la calefacció i aire condicionat.
 • Sistema decoratiu: acabats variats en colors a triar.
 • Aïllament tèrmic i acústic: Augmenta el confort de l’ habitatge i augmenta l’ aïllament acústic.
 • Impermeabilització: garanteix la impermeabilització de tota la superfície revestida.
 • Sistema lleuger i ràpid: Evita sistemes de càrregues pesades als edificis i s’instal·la de forma ràpida.

ENVÀ PLUVIAL: Percentatge d’ estalvi energètic.

La instal·lació d’un envà pluvial en alguns casos i depenent del gruix de l’aïllament triat pel client pot arribar al 60% d’estalvi energètic quant a fuites de calor de l’interior cap a l’exterior de l’habitatge i reduir fins a un 40% l’entrada de calor a l’habitatge a l’estiu respecte a edificis que no tenen la instal·lació d’un envà pluvial a les parets mitgeres.

ENVÀ PLUVIAL: Tipus d’ acabats.

 • Panell Prelacat grecado.
 • Panell Prelacat Llis.
 • Panell Eterboard Liso.

ENVÀ PLUVIAL: Impermeabilització econòmic.

El envà pluvial és un sistema d’ aïllament tèrmic per l’ exterior que té com a objectiu la impermeabilització i l’ aïllament de les parets mitgeres laterals exteriors dels edificis, es pot aplicar tant en obra nova com en rehabilitació.

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA.

Principals característiques i components del sistema envà pluvial. Composició del envà pluvial.

 • -Revestiment exterior impermeable que ofereix dos acabats possibles: placa o arrelament acrílic.
 • -Aïllament tèrmic i acústic que ofereix una àmplia varietat d’opcions: poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), llana de roca i fibra de vidre. A banda d’aquests aïllaments tradicionals en el nostre sistema es pot adaptar la pràcticament qualsevol aïllament.
 • -Cantoneres perimetrals de planxa prelacades en el color del revestiment exterior.
 • Principals avantatges.
 • -Aïllament exterior continu que elimina els ponts tèrmics.
 • -Augment de l’ aïllament acústic.
 • -Millora del rendiment energètic i el confort a l’ interior de l’ edifici.
 • -Eliminació de la condensació.
 • -Evita les filtracions.
 • -Fàcil manteniment.
 • -Alta resistència al foc i als insectes.
 • -Disminució de l’ús d’aigua en la instal·lació.
 • -Àmplia gamma de colors, acabats i textures.

ENVÀ PLUVIAL: Principals avantatges.

Fins a un 60% d’estalvi aïllant la seva paret mitgera

Instal·lant un envà pluvial a la paret mitgera del seu habitatge amb aïllant de 6cm pot aconseguir un nivell de transmitància considerat òptim per a una façana segons el CTE aconseguint una qualificació energètica d’A/B. La paret amb el nostre sistema d’ envà pluvial pot aconseguir un estalvi energètic d’ entre el 40% i el 60% respecte a les parets tradicionals anteriors al 1980.

Estalvi energètic del envà pluvial.

Els millors materials en envans pluvials amb 10 anys de garantia

Els millors materials

Tots els materials utilitzats per envans Pluvials SAATE disposen dels certificats de qualitat corresponents i una eficàcia contrastada al llarg dels anys. El nostre departament comercial estarà encantat de facilitar-li tota la documentació, mostres i detalls tècnics que necessiti sobre els diferents sistemes d’ envà pluvial i sobre les característiques de cada material en concret.

Evita les condensacions.

Les condensacions desapareixeran gràcies a la col·locació de l’aïllant per l’exterior, l’aïllant és un component imprescindible del envà pluvial, nosaltres recomanem un gruix de l’aïllant de 6cm. Amb l’aïllant es redueix la diferència entre la temperatura de les parets i l’ambient interiors del seu habitatge, aquesta menor diferència de temperatura evita la formació de les indesitjables condensacions que generen un pitjor aire interior i incrementen el risc de contraure malalties.

ENVÀ PLUVIAL: impermeabilització contra les filtracions.

Instal·lant un envà pluvial a la paret mitgera del seu edifici evitarà les filtracions gràcies a les propietats impermeabilitzants del revestiment final del sistema envà pluvial que triï, ja sigui amb acabat de placa o d’enlluernament orgànic.

ENVÀ PLUVIAL: PREOCUPACIÓ PEL SEU CONFORT.

Aïllar tèrmicament les parets exteriors de casa seva és essencial per aconseguir un bon nivell de confort interior

ENVÀ PLUVIAL: VERSATILITAT EN EL DISSENY.

Hi ha una gran versatilitat en el disseny en els envans pluvials de placa llisa de fibrociment.

Es disposa d’ una extensa carta de colors que permet triar el color o fins i tot fer acabats artístics.

ENVÀ PLUVIAL: AMPLIA GAMMA D’ ACABATS.

Envà pluvial acabat de placa mini ona.

10 NORMAS PARA SABER QUE ES UN TABIQUE PLUVIAL.

– Placa de fibrociment mini ona, en gris, blanc, crema i vermell teula.

– Placa de xapa prelacada mini ona, en gris, blanc, crema i vermell teula.

– Placa onduline, en crema i vermell teula.

Envà pluvial Acabat de placa grecada.

10 NORMAS PARA SABER QUE ES UN TABIQUE PLUVIAL.

– Placa de xapa prelacada grecada, en colors gris, blanc, crema i vermell teula.

Envà pluvial Acabat de placa llisa.

tabique pluvial placa lisa– Placa de fibrociment llisa, en color a triar, pintura acrílica.

– Placa de xapa llisa prelacada, en colors gris, blanc, crema i vermell teula.

 

 

 

 

Envà pluvial Acabat continu llis.

tabique pluvial continuo liso-Per aconseguir un acabat llis i continu pot escollir el sistema d’enlluïment SATE d’última generació amb més de 800 colors a triar.

 

 

 

 

 

 

www.plb.cat

info@plb.cat

Tel.: 93 303 74 43.

2023-03-31T18:40:59+02:00 Dimarts, 4 d'abril de 2023|AÏLLAMENT, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, Noticies|