Rockwool 2022-11-21T16:49:07+01:00
KNAUF INSULATION
URSA
spacer2

ROCKWOOL

spacer2
a13ROULROCK KRAFT
Feltre de llana de roca revestit per una de les seves cares amb paper kraft que fa la funció de barrera de vapor. No pot instal·lar-se en posició vertical. Bon rendiment tèrmic i gran resistència a la humitat.
spacer2
a12ROULROCK ALU
Feltre de llana de roca recobert per una cara amb complex d’alumini reforçat. Barrera de vapor. No pot instal·lar-se en posició vertical. Bon rendiment tèrmic i gran resistència a la humitat. Condicionament acústic. Incombustible. Bon comportament davant el foc.
spacer2

a11ROCKFIT 202
Panell flexible i lleuger de llana de roca. La solució més competitiva per a envans de llana de roca. El producte de llana de roca més lleuger. Gran capacitat d’emmagatzematge. Especialment dissenyat per a sistemes econòmics d’envans de Placa de Guix Laminat.

spacer2
a10CONFORTPAN 208 ROXUL
Panell semirígid de llana de roca no revestit. Opció molt econòmica. Bon aïllament tèrmic i acústic i absorbent acústic. Aïllament tèrmic i acústic en tancaments verticals, distributives i separatives, particions horitzontals sobre fals sostre, càmeres i extradossats.
spacer2

a9ROCKCALM 211
Panell semirígid de llana de roca no revestit. Aïllament tèrmic i acústic de cobertes inclinades per a interior, tancaments separatius o distributius, extradossats i particions interiors i horitzontals sobre fals sostre. Gran aïllament tèrmic i bon aïllament acústic.

spacer2

a8ALPHAROCK 225
Panell semirígid de llana de roca no revestit. Aïllament tèrmic de tancaments verticals, separatius o distributius de placa de guix laminat o doble fulla ceràmica, tancaments horitzontals sobre fals sostre, en cobertes inclinades per l’interior, façanes ventilades i sota forjats en contacte per l’exterior o espais no habitables. Aïllament acústic i tèrmic superior. Contribueix a la resistència al foc del sistema. Bones prestacions mecàniques.

spacer2

a7ROCKSOL 501
Plafó rígid de llana de roca no revestit. Aïllament tèrmic i acústic, de soroll d’impacte, en tancaments de façana horitzontals i forjats en contacte amb el terreny i amb espais no habitables. Aïllament de contorn de portes i finestres en façanes ventilades. Gran rendiment tèrmic. Rendiment acústic superior. Rigidesa.

spacer2

a7 1ROCKSOL 525
Plafó rígid de llana de roca no revestit. Aïllament tèrmic i acústic al soroll d’impacte, en tancaments de façana horitzontals i forjats en contacte amb el terreny i amb espais no habitables. Pot anar sota capa de compressió de morter auto-anivellant. Aïllament de contorn de portes i finestres en façanes ventilades. Grans prestacions en tèrmica i acústica. Gran rendiment en poc espessor. Rigidesa. Manejabilitat perfecta.

spacer2

a5PANEL 755
Plafó rígid de llana de roca no revestit. Protecció contra el foc en envans i sostres i segellat de penetracions. Rendiment tèrmic superior i gran resistència a la humitat. Bones propietats mecàniques.

spacer2

a5 1ROCKSATE MD PLUS
Plafó rígid de llana de roca volcànica de mono-densitat no revestit, específic per a façanes amb sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE). Obra nova. Bon rendiment tèrmic i de reacció al foc. Resistència a la compressió. Bona estabilitat dimensional i comportament mecànic. Excel·lent conductivitat tèrmica.

spacer2

a5 1VENTIROCK DUO
Plafó rígid de llana de roca no revestit de doble densitat. Excel·lent aïllament tèrmic i acústic en cambra de façanes ventilades per a edificis nous i per a rehabilitació. Gran resistència a la intempèrie. Excel·lent reacció a el foc. Gran estabilitat dimensional. Doble densitat.

spacer2

a5 1FIXROCK ECO
Panell semirígid de llana de roca no revestit. Aïllament tèrmic i acústic en façanes de fàbrica de maó amb extradossat ceràmic o placa de guix laminat instal·lat mitjançant morter adhesiu FixRock.
L’opció més econòmica. Bon aïllament tèrmic, fàcil i ràpid d’instal·lar. Aporta seguretat en cas d’incendi i millora l’aïllament acústic.

spacer2

a4FIXROCK OPTIMO
Panell semirígid de llana de roca no revestit. Aïllament tèrmic i acústic. Aïllament en façanes de fàbrica de maó amb extradossat ceràmic o placa de guix laminat instal·lat mitjançant el morter adhesiu FixRock. Gran comportament acústic. Fàcil i ràpid d’instal·lar. S’adapta perfectament als elements estructurals. Seguretat en cas d’incendi i millora de l’aïllament acústic.

spacer2

a4FIXROCK PLUS
Plafó rígid de llana de roca no revestit de doble densitat. Aïllament tèrmic i acústic. Aïllament en façanes de fàbrica de maó amb extradossat ceràmic o placa de guix laminat instal·lat mitjançant el morter adhesiu FixRock. Excel·lent aïllament tèrmic i acústic i propietats mecàniques i de reacció al foc. És fàcil i ràpid d’instal·lar i s’adapta perfectament als elements estructurals.

spacer2

a2PANEL 211.652
Panell semirígid de llana de roca revestit per una cara per un vel de mineral negre. Aïllament tèrmic i acústic de màquines, pantalles i sostres acústics, silenciadors i conductes metàl·lics. Bon rendiment tèrmic i gran resistència a la humitat.

spacer2

a2 1PANEL 221.652
Panell semirígid de llana de roca revestit per una cara per un vel mineral negre. Aïllament tèrmic i acústic de màquines sorolloses, pantalles i sostres acústics, conductes de ventilació, silenciadors. Bon rendiment tèrmic i gran resistència a la humitat.

spacer2

a2PANEL 231.652
Panell semirígid de llana de roca revestit per una cara per un vel mineral negre. Aïllament tèrmic i acústic de màquines sorolloses, pantalles i sostres acústics, conductes de ventilació, silenciadors. Bon rendiment tèrmic i gran resistència a la humitat.

spacer2

a1MONOROCK 365
Plafó rígid de llana de roca volcànica d’alta densitat. Aïllament tèrmic i acústic en cobertes metàl·liques de manteniment mitjà Classe B. Seguretat en cas d’incendi. Gran resistència al trencament. Estabilitat tèrmica i dimensional. Facilitat i rapidesa d’instal·lació.

spacer2

a2 1KNAUF IMPRIMACIÓN ESTRICHGRUND
MONOROCK 366
Plafó rígid de llana de roca volcànica d’alta densitat amb acabat oxiasfàltic. Aïllament tèrmic i acústic en cobertes lleugeres metàl·liques de mig manteniment acabades amb impermeabilització bituminosa fixada mitjançant soldadura. Manteniment mitjà-baix Classe B. Seguretat en cas d’incendi. Gran resistència al trencament. Estabilitat tèrmica i dimensional. Facilitat i rapidesa d’instal·lació.

spacer2