Rockwool 2023-08-21T16:56:12+02:00

AÏLLAMENT

ROCKWOOL

a13

ROCKWOOL ROULROCK KRAFT

Feltre de llana de roca revestit per una de les seves cares amb paper kraft que fa la funció de barrera de vapor. No es pot instal·lar en posició vertical. Bon rendiment tèrmic i gran resistència a la humitat. Barrera de vapor.

a12

ROCKWOOL ROULROCK ALU

Feltre de llana de roca recobert per una cara amb complex d’alumini reforçat. Barrera de vapor. No es pot instal·lar en posició vertical. Bon rendiment tèrmic i gran resistència a la humitat. Condicionament acústic. Incombustible. Bon comportament al foc.

Sonorock Eco

ROCKWOOL SONOROCK ECO

Gran aïllament acústic i tèrmic en particions interiors verticals, trasdossats interiors i en particions horitzontals sobre sostre fals. Seguretat màxima en cas d’incendi. Bona manejabilitat i adaptabilitat gràcies a la seva densitat.

Sonorock Plus

ROCKWOOL SONOROCK PLUS

Òptim aïllament acústic i tèrmic en particions interiors verticals, trasdossats interiors i en particions horitzontals sobre sostre fals. Seguretat màxima en cas d’incendi. Bona manejabilitat i adaptabilitat gràcies a la seva densitat.

Sonorock Kraft

ROCKWOOL SONOROCK KRAFT

Panell semirígid de llana de roca revestit per una cara amb un revestiment de paper Kraft com a barrera de vapor. Seguretat màxima en cas d’incendi. Bona manejabilitat i adaptabilitat gràcies a la seva densitat.

Alpharock Premium

ROCKWOOL ALPHAROCK PREMIUM

Excel·lent aïllament acústic i tèrmic en particions interiors verticals, trasdossats interiors i en particions horitzontals sobre sostre fals. Excel·lent aïllament acústic. Gran comportament tèrmic. Seguretat màxima en cas d’incendi. Bona manejabilitat i adaptabilitat gràcies a la seva densitat.

a7

ROCKWOOL ROCKSOL 501

Panell rígid de llana de roca no revestit. Aïllament tèrmic i acústic, a soroll d’impacte, en particions interiors horitzontals i forjats en contacte amb el terreny i amb espais no habitables. Aïllament de contorn de portes i finestres en façanes ventilades. Gran rendiment tèrmic. Rendiment acústic superior. Rigidesa.

a7

ROCKWOOL ROCKSOL 525

Panell rígid de llana de roca no revestit. Aïllament tèrmic i acústic. A soroll d’impacte, en particions interiors horitzontals i forjats en contacte amb el terreny i amb espais no habitables. Pot anar sota capa de compressió de morter autonivellant. Aïllament de contorn de portes i finestres en façanes ventilades. Grans prestacions en tèrmica i acústica. Gran rendiment en poc gruix. Rigidesa. Manejabilitat perfecta.

a5

ROCKWOOL PANELL 755

Panell rígid de llana de roca no revestit. Protecció contra el foc d’envans i sostres i segellament de penetracions. Rendiment tèrmic superior i gran resistència a la humitat. Bones propietats mecàniques.

a5

ROCKWOOL ROCKSATE MD PLUS

Panell rígid de llana de roca volcànica de mono densitat no revestit, específic per a façanes amb sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE). Aïllament per a sistemes compostos d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) en façanes. Obra nova. Bon rendiment tèrmic i de reacció al foc. Resistència a la compressió. Bona estabilitat dimensional i comportament mecànic. Excel·lent conductivitat tèrmica.

a5

ROCKWOOL VENTIROCK DUO

Panell rígid de llana de roca no revestit de doble densitat. Aïllament tèrmic i acústic en cambra de façanes ventilades per a edificis nous i rehabilitació. Gran resistència a la intempèrie. Excel·lent aïllament tèrmic i acústic. Excel·lent reacció al foc. Gran estabilitat dimensional. Doble densitat.

a5

ROCKWOOL FIXROCK ECO

Panell semirígid de llana de roca no revestit. Aïllament tèrmic i acústic. Aïllament en façanes de fàbrica de maó amb trasdossat ceràmic o placa de guix laminat instal·lat mitjançant morter adhesiu Fixrock.
L’opció més econòmica. Bon aïllament tèrmic, fàcil i ràpid d’instal·lar. Aporta seguretat en cas d’incendi i millora l’aïllament acústic.

a5

ROCKWOOL FIXROCK OPTIMO

Panell semirígid de llana de roca no revestit. Aïllament tèrmic i acústic. Aïllament en façanes de fàbrica de maó amb trasdossat ceràmic o placa de guix laminat instal·lat mitjançant el morter adhesiu Fixrock. Gran comportament acústic. Fàcil i ràpid d’instal·lar. S’adapta perfectament als elements estructurals. Seguretat en cas d’incendi i millora de l’aïllament acústic.

a4

ROCKWOOL FIXROCK PLUS

Panell rígid de llana de roca no revestit de doble densitat. Aïllament tèrmic i acústic. Aïllament en façanes de fàbrica de maó amb trasdossat ceràmic o placa de guix laminat instal·lat mitjançant el morter adhesiu Fixrock. Excel·lent aïllament tèrmic i acústic i propietats mecàniques i de reacció al foc. És fàcil i ràpid d’instal·lar i s’adapta perfectament als elements estructurals.

a2

ROCKWOOL PANELL 211.652

Panell semirígid de llana de roca revestit per una cara per un vel mineral negre. Aïllament tèrmic i acústic de màquines, pantalles i sostres acústics i silenciadors. Bon rendiment tèrmic i gran resistència a la humitat.

a2

ROCKWOOL PANELL 221.652

Panell semirígid de llana de roca revestit per una cara per un vel de mineral negre. Aïllament tèrmic i acústic de màquines, pantalles i sostres acústics, silenciadors i conductes metàl·lics. Bon rendiment tèrmic i gran resistència a la humitat.

a2

ROCKWOOL PANELL 231.652

Panell semirígid de llana de roca revestit per una cara per un vel mineral negre. Aïllament tèrmic i acústic de màquines sorolloses, pantalles i sostres acústics, conductes de ventilació, silenciadors. Bon rendiment tèrmic i gran resistència a la humitat.

a1

ROCKWOOL MONOROCK 365

Panell rígid de llana de roca volcànica d’alta densitat. Aïllament tèrmic i acústic en cobertes metàl·liques de medi manteniment. Manteniment mitjà Classe B. Seguretat en cas d’incendi. Gran resistència al trencament. Estabilitat tèrmica i dimensional. Facilitat i rapidesa d’instal·lació.

a2

ROCKWOOL MONOROCK 366

Panell rígid de llana de roca volcànica d’alta densitat amb acabat oxiasfàltic. Aïllament tèrmic i acústic en cobertes lleugeres metàl·liques de mig manteniment acabades amb impermeabilització bituminosa fixada mitjançant soldadura. Manteniment mitjà-sota Classe B. Seguretat en cas d’incendi. Gran resistència el trencament. Estabilitat tèrmica i dimensional. Facilitat i rapidesa d’instal·lació.

KNAUF INSULATION
URSA