Knauf insulation

Knauf insulation 2022-11-21T16:24:47+01:00
ROCKWOOL
URSA
spacer2

KNAUF INSULATION

spacer2
a27SMART FACADE BLACK 35
Panell en rotllo termo-acústic revestit en una de les seves cares per un teixit de color negre. Façana ventilada. Facilitat de col·locació, incombustible i hidro-repel·lent, teixit d’alta resistència a l’esquinçament.
spacer2
a26PANEL PLUS (TP 138)
Panell semi-rígid d’altes prestacions tèrmiques hidro-repel·lent per a aïllament façana per interior. Sistema Gecol-*KI i divisòries interiors. Part del sistema Rainproof de façana ventilada. Baixa conductivitat tèrmica, altes prestacions acústiques i qualitat de l’aire interior.
spacer2

a25PANEL PLUS KRAFT (TP 238)
Panell semi-rígid d’altes prestacions tèrmiques hidro-repel·lent, revestit per una cara Kraft/ PE amb una barrera de vapor per a aïllament façana per interior. Sistema Gecol-*KI. Baixa conductivitat tèrmica, barrera de vapor, qualitat d’aire interior.

spacer2
a24PANEL SIN REVESTIR (TP 116
Panell termo-acústic hidro-repel·lent per a aïllament façana per interior. Sistema Gecol-*KI. Bon comportament termo-acústic, fàcil d’instal·lar, agradable al tacte, qualitat d’aire interior.
spacer2

a23PANEL KRAFT (TP 216)
Panell termo-acústic hidro-repel·lent revestit per una cara amb una barrera de vapor Kraft/PE per a aïllament façana per interior. Sistema Gecol-*KI. Bon comportament termo-acústic, barrera de vapor, qualitat d’aire interior.

spacer2

a22ULTRACOUSTIC PLUS R
Panell acústic en rotllo per a aplicació en elements divisoris i extradossats interiors, especialment en sistemes de envaneria seca. Alts rendiments en execució i reducció de ponts tèrmics i acústics.

spacer2

a21ULTRACOUSTIC PLUS KRAFT
Panell semi rígid d’altes prestacions tèrmiques hidro-repel·lent, revestit per una cara amb una barrera de vapor Kraft/ PE per a aïllament façana interior. Baixa conductivitat tèrmica, barrera de vapor, qualitat d’aire interior.

spacer2

a20ULTRACOUSTIC R
Panell compacte termo-acústic en rotllo per a aplicació en sistemes de envaneria seca. Fàcil instal·lació, tacte agradable, qualitat d’aire interior, bon comportament termo-acústic, ample en format 400 i 600mm.

spacer2

a19SMART ACOUSTIK 7
Panell acústic rígid per a aplicació en elements divisoris interiors de envaneria seca i parets de maó. Col·locació sota forjat amb fixació mecànica. Edificació residencial i no residencial. Altes prestacions acústiques en sistemes de envaneria seca i parets de maó, qualitat aïri interior, excel·lents propietats acústiques.

spacer2

a18MANTA KRAFT (TI 212)D
Rotllo revestit en una de les seves cares d’una barrera de vapor constituïda per un complex paper kraft/ polietilè. Fàcil instal·lació entre tabiquillos en golfes, Bon comportament termo-acústic, qualitat d’aire interior.

spacer2

a17MANTA ALUMINIO (TI 312)
Rotllo revestit per una barrera de vapor d’alumini en una de les seves cares. Bon comportament termo-acústic. Barrera de vapor d’alumini per a estades amb higrometria elevada. Qualitat d’aire interior.

spacer2

a16BARRERA FÓNICA
Panell rígid de llana mineral revestit per totes dues cares amb alumini reforçat. Reducció transmissió acústica a través del plenum. Estabilitat mecànica, incombustible.

spacer2

a15PANEL CHIMENEA
Panell revestit en una de les seves cares amb un revestiment d’alumini. Aïllament tèrmic i protecció preventiva enfront del foc de llars i campanes de xemeneies o extractors de fum.

spacer2