Knauf insulation 2023-03-14T19:29:17+01:00

AÏLLAMENT

KNAUF INSULATION

a27

KNAUF INSULATION
FAÇANA INTEL·LIGENT NEGRA 35

Panell en rotllo termo-acústic revestit en una de les seves cares per un teixit de color negre. Façana ventilada. Facilitat de col·locació, incombustible i hidro-repel·lent, teixit d’alta resistència a l’esquinçament.

a26KNAUF INSULATION PANELL PLUS (TP 138)

Panell semi-rígid d’altes prestacions tèrmiques hidro-repel·lent per a aïllament façana per interior. Sistema Gecol-KI i divisòries interiors. Part del sistema Rainproof de façana ventilada. Baixa conductivitat tèrmica, altes prestacions acústiques i qualitat de l’aire interior.

a25

KNAUF INSULATION
PANELL PLUS KRAFT (TP 238)

Panell semi-rígid d’altes prestacions tèrmiques hidro-repel·lent, revestit per una cara Kraft/PE amb una barrera de vapor per aïllament façana per interior. Sistema Gecol-KI. Baixa conductivitat tèrmica, barrera de vapor, qualitat d’aire interior.

a25

KNAUF INSULATION
PANELL PLUS KRAFT (TP 238)

Panell semi-rígid d’altes prestacions tèrmiques hidro-repel·lent, revestit per una cara Kraft/PE amb una barrera de vapor per aïllament façana per interior. Sistema Gecol-KI. Baixa conductivitat tèrmica, barrera de vapor, qualitat d’aire interior.

a24KNAUF INSULATION PANELL KRAFT (TP 216)

Panell termo-acústic hidro-repel·lent revestit per una cara amb una barrera de vapor Kraft/PE per a aïllament façana per interior. Sistema Gecol-KI. Bon comportament termo-acústic, barrera de vapor, qualitat d’aire interior.

a22

KNAUF INSULATION ULTRAACOUSTIC PLUS R

Panell acústic en rotlle per a aplicació en elements divisoris i trasdossats interiors, especialment en sistemes de d’envans en sec. Alts rendiments en execució i reducció de ponts tèrmics i acústics.

a21

KNAUF INSULATION
ULTRACOUSTIC PLUS KRAFT

Panell semi-rígid d’altes prestacions tèrmiques hidro-repel·lent, revestit per una cara amb una barrera de vapor Kraft/PE per aïllament façana interior. Baixa conductivitat tèrmica, barrera de vapor, qualitat d’aire interior.

a20

KNAUF INSULATION ULTRACOUSTIC R

Panell compacte termo-acústic en rotlle per a aplicació en sistemes de d’envans en sec. Fàcil instal·lació, tacte agradable, qualitat d’aire interior, bon comportament termo-acústic, ample en format 400 i 600mm.

a19

KNAUF INSULATION SMART ACOUSTIK 7

Panell acústic rígid per aplicació en elements divisoris interiors de d’envans en sec i parets de maó. Col·locació sota forjat amb fixació mecànica. Edificació residencial i no residencial. Altes prestacions acústiques en sistemes de d’envans en sec i parets de maó, qualitat aire interior, excel·lents propietats acústiques.

a18

KNAUF INSULATIONMANTA KRAFT (TI 212)D

Rotlle revestit en una de les seves cares d’una barrera de vapor constituïda per un complex paper kraft/polietilè. Fàcil instal·lació entre petits envans i golfes. Bon comportament termo-acústic, qualitat d’aire interior.

a17

KNAUF INSULATION
MANTA ALUMINI (TI 312)

Rotllo revestit per una barrera de vapor d’alumini en una de les seves cares. Bon comportament termo-acústic. Barrera de vapor d’alumini per a estances amb higrometria elevada. Qualitat d’aire interior.

a16

KNAUF INSULATION BARRERA FÓNICA

Panell rígid de llana mineral revestit per ambdues cares amb alumini reforçat. Reducció transmissió acústica a través del plénum. Estabilitat mecànica, incombustible.

a15

PANELL D’KNAUF INSULATIONCHIMENEA

Panell revestit en una de les seves cares amb un revestiment d’alumini. Aïllament tèrmic i protecció preventiva davant el foc de llars i campanes de xemeneies o extractors de fum.

ROCKWOOL
URSA